Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

eklekticismus, novoplatonismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "eklekticismus, novoplatonismus"— Transkript prezentace:

1 eklekticismus, novoplatonismus
VY_32_INOVACE_28-18 Antická filosofie eklekticismus, novoplatonismus

2 Eklekticismus záležitost Říma a Alexandrie
Římané → z původně řeckých filosofických systémů vybírali vše, co se jim jevilo jako správné eklektik=„vyběrač“ objevuje se v době, kdy se řecké, římské a orientální prvky dosud nebývalým způsobem navzájem spojují

3 filosofické myšlení je vnímáno prakticky → vodítko správného jednání
Marcus Tullius Cicero (106 – 43 př. K.) vrcholný představitel římského eklekticismu proslulý politik a řečník ciceronská latina → doklad dokonalosti jazyka (napodobována v období humanismu a renesance) převedl do latiny původně řeckou filosofickou terminologii z jeho spisů např. O nejvyšším dobru a zlu

4 Cicero Autor: Quibik, Název: Bust of Cicero Zdroj:

5 Alexandrie → zajímavé středisko eklekticismu, kde se střetává řecká a orientální tradice (především židovská → vliv řeckého překladu Starého zákona, tzv. SEPTUAGINTA) Filón (25 př. K. – 50 n. l.) hlavní představitel alexandrijského eklekticismu žid vycházel ze 3 zdrojů poznání řecké filosofie ze Starého zákona z osvícení, které přichází bezprostředně od boha

6 Filónův bůh se vzdaluje starozákonním představám o bohu
je neurčitý nepoznatelný vládne v nedosažitelné dálce při stvoření světa se nedotkl látky k naplnění své vůle v látce používá bůh IDEJE (tělesné síly) → návaznost na Platóna souhrnem idejí je LOGOS rozum, který vládne světu a zaujímá 2. místo po bohu „syn boží“ (prostředník mezi bohem a člověkem) v tomto názoru můžeme vidět zárodky křesťanského myšlení

7 Novoplatonismus poslední významný filosofický systém antiky
objevuje se v období počátku vzestupu křesťanství revize Platónovy filosofie Plotínos (asi 205 – 270 n. l.) největší filosof novoplatonismu

8 X Plotínova filosofie Platón Plotínos
existují 2 světy (hmotný svět a svět idejí) nejdůležitější mezi idejemi a konečným zdrojem existence je tzv. IDEA DOBRA X Plotínos konečným zdrojem je Bůh neboli Jedno Bůh je nedefinovatelný, nepopsatelný lze o něm říci pouze to, že je

9 Bůh může být uchopen pouze v mystickém prožitku (=nejvyšší moment života)
ponoření se do vlastního nitra, meditace a nahlédnutí do toho božského v nás → velmi připomíná indickou nauku o brahma a átman Bůh tvoří nižší sféry reality včetně hmotného světa procesem zvaným EMANACE (vyzařování) existuje hierarchie různých sfér bytí podle toho, jak jsou blízko Bohu; jak moc se blíží jeho dokonalé podstatě) např. 1. emanace – DUCH (stejně jako u Filóna LOGOS), je souhrnem všech idejí v Platónově smyslu

10 Konec antické filosofie
novoplatonismus je později vytlačen křesťanstvím 529 n. l. císař Justinián uzavřel ve své části římské říše všechny „pohanské“ školy (včetně Akademie) → řada učitelů odchází do exilu → tím končí řecká vzdělanost zakazuje se všechno kromě křesťanství 524 n. l. poprava Boethia „poslední antický filosof“

11 Autor DUM: Mgr. Veronika Čadová
Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Veronika Čadová


Stáhnout ppt "eklekticismus, novoplatonismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google