Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKLEKTICISMUS, NOVOPLATONISMUS Antická filosofie VY_32_INOVACE_28-18.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKLEKTICISMUS, NOVOPLATONISMUS Antická filosofie VY_32_INOVACE_28-18."— Transkript prezentace:

1 EKLEKTICISMUS, NOVOPLATONISMUS Antická filosofie VY_32_INOVACE_28-18

2 Eklekticismus záležitost Říma a Alexandrie Římané → z původně řeckých filosofických systémů vybírali vše, co se jim jevilo jako správné eklektik=„vyběrač“ objevuje se v době, kdy se řecké, římské a orientální prvky dosud nebývalým způsobem navzájem spojují

3 filosofické myšlení je vnímáno prakticky → vodítko správného jednání Marcus Tullius Cicero (106 – 43 př. K.)  vrcholný představitel římského eklekticismu  proslulý politik a řečník  ciceronská latina → doklad dokonalosti jazyka (napodobována v období humanismu a renesance)  převedl do latiny původně řeckou filosofickou terminologii  z jeho spisů např. O nejvyšším dobru a zlu

4 Cicero Autor: Quibik, Název: Bust of Cicero Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CiceroBust.jpg#filelinks

5 Alexandrie → zajímavé středisko eklekticismu, kde se střetává řecká a orientální tradice (především židovská → vliv řeckého překladu Starého zákona, tzv. SEPTUAGINTA) Filón (25 př. K. – 50 n. l.)  hlavní představitel alexandrijského eklekticismu  žid  vycházel ze 3 zdrojů poznání  řecké filosofie  ze Starého zákona  z osvícení, které přichází bezprostředně od boha

6  Filónův bůh se vzdaluje starozákonním představám o bohu  je neurčitý  nepoznatelný  vládne v nedosažitelné dálce  při stvoření světa se nedotkl látky  k naplnění své vůle v látce používá bůh IDEJE (tělesné síly) → návaznost na Platóna  souhrnem idejí je LOGOS rozum, který vládne světu a zaujímá 2. místo po bohu „syn boží“ (prostředník mezi bohem a člověkem) v tomto názoru můžeme vidět zárodky křesťanského myšlení

7 Novoplatonismus poslední významný filosofický systém antiky objevuje se v období počátku vzestupu křesťanství revize Platónovy filosofie Plotínos (asi 205 – 270 n. l.)  největší filosof novoplatonismu

8 Plotínova filosofie Platón  existují 2 světy (hmotný svět a svět idejí)  nejdůležitější mezi idejemi a konečným zdrojem existence je tzv. IDEA DOBRA X Plotínos  konečným zdrojem je Bůh neboli Jedno  Bůh je nedefinovatelný, nepopsatelný  lze o něm říci pouze to, že je

9  Bůh může být uchopen pouze v mystickém prožitku (=nejvyšší moment života)  ponoření se do vlastního nitra, meditace a nahlédnutí do toho božského v nás → velmi připomíná indickou nauku o brahma a átman  Bůh tvoří nižší sféry reality včetně hmotného světa procesem zvaným EMANACE (vyzařování)  existuje hierarchie různých sfér bytí podle toho, jak jsou blízko Bohu; jak moc se blíží jeho dokonalé podstatě)  např. 1. emanace – DUCH (stejně jako u Filóna LOGOS), je souhrnem všech idejí v Platónově smyslu

10 Konec antické filosofie novoplatonismus je později vytlačen křesťanstvím 529 n. l.  císař Justinián uzavřel ve své části římské říše všechny „pohanské“ školy (včetně Akademie) → řada učitelů odchází do exilu → tím končí řecká vzdělanost  zakazuje se všechno kromě křesťanství 524 n. l.  poprava Boethia  „poslední antický filosof“

11 AUTOR DUM: MGR. VERONIKA ČADOVÁ Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "EKLEKTICISMUS, NOVOPLATONISMUS Antická filosofie VY_32_INOVACE_28-18."

Podobné prezentace


Reklamy Google