Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Římští představitelé pedagogiky – Cicero, Quintilianus, Plútarchos.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Římští představitelé pedagogiky – Cicero, Quintilianus, Plútarchos."— Transkript prezentace:

1 Římští představitelé pedagogiky – Cicero, Quintilianus, Plútarchos

2 Autoři: Mgr. Eva Boráňová Předmět: Pedagogika Pedagogika Tř í da: 4.A Datum zařazen í do výuky a zaps á n í do tř í dn í knihy: 25. 10. a 11. 11. 2013 Jazyk : čeština N á zev: Římští představitelé pedagogiky – Cicero, Quintiliamus, Plutarchos Anotace: Stručný přehled životopisných údajů a pedagogických myšlenek vybraných římských pedagogů Kl í čov á slova: Pedagog, výchova, vzdělání, Cicero, Quintiliamus, Plutarchos

3 MARCUS TULLIUS CICERO (106 – 43 PŘ. N. L. ) Římský řečník, politik, filozof, spisovatel Studoval řečnictví, právo a filozofii Procestoval Řecko a Asii, na cestách se vzdělával Působil jako advokát, hájil pronásledované Z politických důvodů byl popraven

4 CICEROVA DÍLA O RÉTORICE – objasnil vznik a funkci řečnictví O POVINNOSTECH – napsal ke konci života, věnoval synovi Marcovi, aby se vzdělal v latině, řečtině a mravnosti - dělí se na 3 části: - dělí se na 3 části: ctnost a mravnost ctnost a mravnost vlastnosti – projevují se v praktické činnosti vlastnosti – projevují se v praktické činnosti povinnosti – cvičí se opakováním povinnosti – cvičí se opakováním

5 CICEROVO POJETÍ CTNOSTÍ Ctnost má teoretickou a praktickou rovinu moudrost poznání pravdy rozumnost rozeznání věcí žádoucích od zavrženíhodných spravedlnost smysl pro rovnost, neubližovat lidem statečnost ctnost bojující za spravedlnost, ne vlastní prospěch uměřenost ovládání citů a vášní, smysl pro cit a míru

6 PRACOVNÍ VÝCHOVA Jako první zahrnul do výchovy i pracovní složku, zaměřil se na volbu povolání Při posuzování vloh hodnotil přísně klady i zápory, aby každý našel povolání, v němž bude nejschopnější

7 MARCUS FABIUS QUINTILIANUS (35 – 98) Římský řečník a učitel rétoriky Pocházel ze Španělska, odešel do Říma, tam se proslavil

8 QUINTILIANOVO DÍLO O VÝCHOVĚ ŘEČNÍKA – obsahuje zásady rétoriky i výchovy obecně - uznává posloupnost ve výchově - uznává posloupnost ve výchově - pro řečníky je vhodná školní výchova, v individuální nemají možnost napodobování, srovnávání, kontaktu s vrstevníky - pro řečníky je vhodná školní výchova, v individuální nemají možnost napodobování, srovnávání, kontaktu s vrstevníky - důraz na osobnost učitele – mravný, spravedlivý, laskavý, vážný - důraz na osobnost učitele – mravný, spravedlivý, laskavý, vážný - rozvíjet nadání žáka - rozvíjet nadání žáka - zavrhuje tělesné tresty - zavrhuje tělesné tresty

9 VZDĚLÁVACÍ OBSAH Škola od sedmi let věku – čtení, psaní, cizí jazyky GRAMATIKA – správná mluva, výklad básníků HUDBA EURYTMIE –přiměřené pohyby těla GEOMETRIE – čísla, geometrické tvary Po gramatické následuje škola rétorická

10 PLÚTARCHOS (46 – 127) Řecký spisovatel, historik a filozof, úzce spojený také s Římem Procestoval Řecko, Egypt, Malou Asii – vzdělával se Působil jako kněz Velmi plodný autor, 227 literárních prací

11 PLÚTARCHOVO DÍLO ŽIVOTOPISY SLAVNÝCH ŘEKŮ A ŘÍMANŮ (Paralelní životopisy) – 22 dvojic životopisů významných řeckých a římských osobností, které navzájem porovnával, hledal především jejich morální hodnoty, pro které si zasloužili být vzory pro ostatní MORALIA – drobnější práce s etickými tématy – O zvědavosti, O poslouchání, O duševním pokoji, O lásce O VÝCHOVĚ HOCHŮ – mravní výchova, klade důraz na příklad rodičů

12 Zdroje obrazového materiálu GLAUCO2. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.12.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cicero_- _Musei_Capitolini.JPG GLAUCO2. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.12.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cicero_- _Musei_Capitolini.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cicero_- _Musei_Capitolini.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cicero_- _Musei_Capitolini.JPG NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.12.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:M._Tullii_Cicero nis_De_oratore_liber.jpg NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.12.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:M._Tullii_Cicero nis_De_oratore_liber.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:M._Tullii_Cicero nis_De_oratore_liber.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:M._Tullii_Cicero nis_De_oratore_liber.jpg PEDERSEN, Gunnar Bach. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 10.12.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thorvaldsen_Cicero.j pg PEDERSEN, Gunnar Bach. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 10.12.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thorvaldsen_Cicero.j pg http:// IGNOTO. it.wikipedia.org [online]. [cit. 10.12.2013]. Dostupný na WWW: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Quintilian.jpg IGNOTO. it.wikipedia.org [online]. [cit. 10.12.2013]. Dostupný na WWW: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Quintilian.jpg AMYOT, Jacques. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.12.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plutarch.gif?usel ang=cs AMYOT, Jacques. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.12.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plutarch.gif?usel ang=cs


Stáhnout ppt "Římští představitelé pedagogiky – Cicero, Quintilianus, Plútarchos."

Podobné prezentace


Reklamy Google