Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘECKÝ ATOMISMUS Antická filosofie VY_32_INOVACE_28-07.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘECKÝ ATOMISMUS Antická filosofie VY_32_INOVACE_28-07."— Transkript prezentace:

1 ŘECKÝ ATOMISMUS Antická filosofie VY_32_INOVACE_28-07

2 Atomisté atomisté se odvolávali na učení Anaxagora a Empedokla, ale také na myšlenky eleatské školy název odvozen od řeckého slova ATOMOS (to, co je dále nedělitelné) atomismus=přesvědčení, že základem světa jsou atomy (nevzniklé a nezaniknutelné částice), ze kterých druhotně vznikají věci, bytosti a jiné celky hlavní představitelé antického atomismu – Leukippos a Démokritos

3 LEUKIPPOS (asi 500 – 440 př. K.) život tohoto filosofa není moc známý žádné jeho dílo se nedochovalo Leukippovo učení o atomech známe pouze díky dílu jeho žáka Démokrita je obtížné odlišit, co v atomistické filosofii pochází už od Leukippa a co až od Démokrita

4 DÉMOKRITOS Z ABDÉRY (asi 460 – 370 př. K.) všestranně vzdělaný myslitel s encyklopedistickými znalostmi své nemalé dědictví použil na studijní cesty (Egypt, Persie, Indie) vrátil se zpět do Abdéry, kde se až do konce života věnoval studiu a přemýšlení z nauky Leukippovy vybudoval uzavřený systém

5 Démokritova teorie atomů základní teze: existují pouze atomy a prázdno (X eleaté popřeli prázdný prostor) jsoucno=atomy, které jsou  neměnné a nezničitelné  kvalitativně totožné (látkově stejné)  liší se pouze tvarem, velikostí a místem  jejich základní vlastností je pohyb (X Empedoklés → 4 živly do pohybu uvádí Láska a Svár; Anaxagoras → příčinou hybnosti „semen“ je nús)

6 Démokritova teorie atomů Démokritos rozlišoval 2 druhy pohybu atomů  primární pohyb  je původní (existoval ještě před vznikem kosmu)  je spontánní (atomy nahodile víří, narážejí do sebe a navzájem se do sebe zaplétají, podobně jako chaoticky víří zrnka prachu v pruhu slunečního světla)  není ničím podmíněný

7 Démokritova teorie atomů  sekundární pohyb  je vynucený (dochází k němu po srážce atomů)  po srážce se atomy shlukují do víru a třídí se (podobné směřují k podobným)  dočasně se shlukují (zachycují se háčky, ale nikdy vzájemně nesplynou) → tím vznikají věci  druhotný pohyb je tedy nutný, protože kosmický vír je příčinou vzniku všech věcí

8 „Některé světy rostou, jiné jsou v rozkvětu a jiné chřadnou a někde vznikají a jinde zase mizí.“  podle Démokrita vzniká ze srážek nekonečného počtu atomů pohybujících se v prázdném prostoru nesčíslné množství světů

9 podle atomistů se vše děje nutně, vše má nějakou příčinu → nic není náhoda Démokritos při své filosofii vycházel z pozorování přírodních jevů (např. růst těla rostlin → neviditelné částice se spojují; postupné obrušování kamenů → oddělování částic) Démokritos tvrdil, že jsou 2 druhy poznání  rozumové (pravé poznání, díky němu poznáváme atomy a prázdnotu)  smyslové (temné poznání, na základě kterého poznáváme změny)

10 AUTOR DUM: MGR. VERONIKA ČADOVÁ Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "ŘECKÝ ATOMISMUS Antická filosofie VY_32_INOVACE_28-07."

Podobné prezentace


Reklamy Google