Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo a název klíčové aktivity:III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

2 Anotace Název tematické oblasti: Filozofie Název učebního materiálu: Předsókratovské období antické filozofie Číslo učebního materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV0304 Vyučovací předmět: Základy společenských věd Ročník: 4. ročník čtyřletého gymnázia, oktáva osmiletého gymnázia Autor: Radka Strašilová Datum vytvoření: 19. 9. 2012 Datum ověření ve výuce: 21. 9. 2012 (1.část), 1. 10. 2012 (2. část) Druh učebního materiálu: Prezentace Očekávaný výstup: Student má přehled o filozofických názorech v předsokratovském období antické filozofie, dokáže jmenovat významné filozofy tohoto období a objasnit jejich nejdůležitější myšlenky, rovněž uvažuje o jejich přínosu pro další období. Metodické poznámky:Prezentaci je nutné rozdělit do dvou až tří vyučovacích hodin (viz list č. 18 s otázkami pro opakování), po červeně zapsané otázce by měla následovat odpověď studentů/diskuse. Ve vyučovací hodině je možné využít publikaci Malé dějiny filozofie H. J. Störiga.

3 Předsókratovské období antické filozofie 6. – 5. stol. př. n. l.

4 nezachovalo se souborné dílo žádného filozofa Z jakých pramenů můžeme čerpat poznatky o filozofii tohoto období? jen prameny nepřímé: 1.Díla pozdějších filozofů. Aristotelés - pravidlo: “Před vlastním filozofickým pojednáním rozebrat názory svých předchůdců.” 2. Doxografie = antická díla přinášející přehled více nebo všech nauk (nauka=doxai)

5 První filozofové: jednotlivci (první filozofickou školou byli až Pythagorejci) přednáší na veřejnosti – náměstí, tržiště, nebo v uzavřeném prostředí – sloupořadí, posvátné háje, domy boháčů filozofují nejprve bezplatně za honorář až sofisté (Jsou to vůbec filozofové?), pak filozofie profesí

6 pro „zneuznávání athénských bohů“ někteří pronásledováni exil – Protágorás, Anaxágorás odsouzení k trestu smrti: Sókratés

7 Milétská = jónská = přírodní filozofie 6. století PNL Nejdříve hádanka: Co je nejobtížnější ze všech věcí, co je nejsnadnější, co je bůh, jak lze žít v dokonalém souladu s ctností? (Viz H. J. Störig: Malé dějiny filozofie, str. 97 – společně přečtěte odpověď)

8 Thálés první polovina 6. stol. PNL. pralátka - voda (materialista) X svět je plný bohů

9 Anaximandros současník Tháléta první řecký vědecký spis v próze “ O přírodě “ (nedochoval se) základním principem - neomezené, neurčité = apeiron - vydělují se z něj protiklady: studené a teplé, suché a vlhké, ty na sebe působí, vedou boj.

10 Země se vznáší v prostoru, ale původně byla v kapalném stavu, došlo k vysoušení živočichové vznikli ve vodě, postupně se dostávali na souš – moderní vývojová teorie. zabýval se pohybem hvězd vytvořil gnómon – sloup na určování pravého poledne vytvořil první model hvězdné oblohy

11 Anaximenés současník předchozích dvou pralátka - vzduch = oživující dech = duše světa - pravidelně pohybuje, zhušťuje a zřeďuje hovoří o periodickém střídání vzniku a zániku světů

12 Přínos milétské filozofie: orientace na přírodovědné bádání vysvětluje svět nikoli pomocí mytologie či náboženství, ale hledá v přírodě pralátku, ze které vše vzniklo, a „nalézá“ ji.

13 Pýthagorejci Pýthagorás (asi 570 – 500 př. n. l.) jihoitalský Krotón základem kosmického řádu čísla = svět je uspořádán podle číselných vztahů 1 = bod 2 = přímka 3 = rovina 4 = prostor ↓ TETRAKTYS (první 4 čísla) – součet = 10 = magické, všezahrnující číslo

14 sudá - nedokonalá lichá dokonalá číslo – věčné, neměnné (idealismus) harmonie vesmíru (hudba sfér)

15 Hérakleitos (asi 550 – 480 př. n. l.) ostrov Efesos dialektika – základní vlastnost bytí = pohyb (změna, vznik a zánik) = boj protikladných sil (např. život a smrt, bdění a spánek apod.) „Dvakrát nevstoupíš do téže řeky.“ „Vše plyne a nic netrvá.“ Jak můžeme tyto výroky interpretovat? pralátka - oheň

16 Eleaté (starší fyzikové) jihoitalská Elea „protiklad“ Hérakleita – pohyb neexistuje! vychází z Anaximandra (apeiron – neomezené, neohraničené) není prázdný prostor – není možný pohyb

17 Xenofanés (asi 570 – 480 př. n. l.) Parmenidés (asi 540 – 470 př. n. l.) „Jen jsoucno jest a nejsoucno není a nemůže být ani myšleno.“ Objasňuje tento výrok předchozí obecný názor eleatů? Zénón z Elee (asi 490 – 430 př. n. l.) - aporie

18 Nejdříve připomenutí předchozí látky : V jakém vztahu jsou názory Hérakleita a Parmenida? Jsou protikladné? Nápověda: Jak se dívají na proměnlivost světa, na změny v něm? Můžeme se spoléhat na informace zprostředkované smysly?

19 Odpovědi: Parmenidés: Nic se nemůže měnit Smyslové poznání (vjemy) jsou proto nespolehlivé, musíme spoléhat na rozum Hérakleitos: Všechno je pomíjivé, vše plyne (Panta rhei.) Smysly odpovídajícím způsobem zachycují proměnlivost skutečnosti, světa

20 Mladší fyzikové – Empedoklés, Anaxagorás Empedoklés ze Sicílie (asi 493 – 433 př. n. l.) od obou předchozích filozofů vybírá jen některé myšlenky (eklektik) => Parmenidés má pravdu v tom, že „nic se nemění“ – voda zůstává vodou, nepřemění se v motýla Hérakleitos zase v tom, že musíme věřit smyslům – v přírodě vidíme mnoho změn ↓↓↓ Nemůže být pouze jeden základní prvek, jedna pralátka

21 dle něj 4 kořeny (pralátky, živly) – země, vzduch, oheň, voda změny – slučování a oddělování těchto čtyř elementů Co je příčinou těchto změn? 2 hnací síly – láska a nenávist (ve vývoji střídavě převládá jedna nebo druhá) ↓↓↓ rozlišuje mezi látkou a silou!

22 „předchůdce“ vývojové teorie – nejdřív nižší, pak vyšší organizmy - nejprve rostliny, pak živočichové - nejdříve oboupohlavní bytosti, pak se pohlaví oddělují úvahy i o tom, jak člověk poznává – každý prvek vnějšího světa je poznáván stejným prvkem v nás (např.v oku je vše, co je ve všem – oheň, voda, vzduch, země) myslel si, že je bůh (skočil prý do sopky )

23 Anaxagorás z Klazomen (asi 500 - 428 př. n. l.) pocházel z Malé Asie, od 40 let žil v Athénách Slunce není žádný bůh, ale žhavá masa určitě větší než Peloponés obviněn z neznabožství a z Athén vyhnán neuspokojuje ho názor o omezeném množství pralátek (ani 4 základní živly se nemohou proměnit např. v krev, kost!) ↓↓↓ existuje nekonečně mnoho kvalitou odlišných pralátek (semen, zárodků, klíčků)

24 Jak z nich „něco“ vzniká? Spojuje je NÚS (duch, rozum) – určuje povahu všech věcí, podle toho, jak „namíchá“ jejich poměr - abstraktní filozofický princip - myslící, rozumný, všemohoucí, neosobní - „nejčistší a nejemnější ze všech věcí“

25 Atomisté možná nejvýznamnější systém přírodní filozofie vše se skládá z prázdného (prostor) a plného (atomy) řec. atómos – dále nědělitelný atomy - věčné, pevné, hmotné - mají nekonečné množství různých tvarů - spojují se různými „háčky“, příchytkami

26 Leukippos z Mílétu nebo z Abdéry (asi 500 - 440 př. n. l.) jeho myšlenky známe jen od Démokrita “ Ani jedna věc nevzniká bez příčiny, ale vše vzniká z nějakého důvodu a nutnosti.” ↓↓↓ první jasná formulace zákona kauzality (lat. causa = příčina, důvod)

27 Démokritos z Abdéry (asi 470 – 360 př. n. l. – prý 109 let!) cestoval – Egypt, Persie, Indie “ Já jsem ze všech vrstevníků prošel největší část země, zkoumaje největší věci, spatřil jsem nejvíce podnebí i zemí, slyšel jsem nejvíce učených lidí.“ za pohyby atomů není žádný záměr – v přírodě jde všechno samo od sebe – mechanicky

28 věci mají primární a sekundární vlastnosti: - primární – tíže, hustota, tvrdost (dáno uspořádáním, tvarem, polohou atomů) - sekundární – např. vůně, chuť, barva – dodáváme našimi smysly duše se skládá ze zvlášť hladkých, kulatých atomů, které se po smrti rozptýlí ↓↓↓ není nesmrtelná!

29 Etika – tělesná síla je dobrá u tažných zvířat Jakou silou by měl tedy disponovat člověk? - člověka šlechtí síla duševní - blaženost spočívá v radostné spokojenosti mysli (ataraxiá) “Krásná je ve všem stejná míra, nadbytek nebo nedostatek se mi nelíbí.” “Raději bych objevil jediný důkaz (v geometrii), než bych získal perský trůn.”

30 Zdroje: Archiv autorky.


Stáhnout ppt "Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu:Zlepšení."

Podobné prezentace


Reklamy Google