Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Síra – 16S Patří do VI. A hlavní podskupiny a třetí periody

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Síra – 16S Patří do VI. A hlavní podskupiny a třetí periody"— Transkript prezentace:

1

2 Síra – 16S Patří do VI. A hlavní podskupiny a třetí periody
Relativní atomová hmotnost 32,07 Elektronová konfigurace: [Ne]3s23p4 Oxidační čísla: -II, 0, II, III, IV, V a VI Elektronegativita: 2,6 Hustota (g.cm)-3 : 2,07 TT (ºC): 119, TV(ºC): 445

3 VI. A Hlavní podskupina Chalkogeny
Ve valenční sféře mají šest elektronů Se vzrůstajícím protonovým číslem klesá nekovový a vzrůstá kovový charakter Kyslík je plyn, síra je nekov, selen a telur jsou polokovy, polonium je radioaktivní kov

4 Charakteristika síry Síra byla lidem známa již v dávnověku
Je součástí bílku a některých bílkovin → stopově se vyskytuje i v černém a hnědém uhlí, v zemním plynu a v ropě Je 15. nejrozšířenějším prvkem zemské kůry Ve vodě se nerozpouští, poněkud rozpustná je v organických rozpouštědlech, snadno rozpustná v sirouhlíku Na vzduchu shoří modrým plamenem na oxid siřičitý

5 světová výroba asi 55 mil. t ročně
Vyskytuje se v několika modifikacích: především jako žlutá, krystalická kosočtverečná síra

6 Formy síry Kosočtverečná síra : kryslaly mají tři roviny souměrnosti navzájem kolmé Jednoklonná síra : krystal má pouze jednu rovinu souměrnosti Plastická síra: dá se tvarovat do různých tvarů, po určité době se změní v síru kosočtverečnou

7 Prudkým ochlazením roztavené síry, např. vlitím do studené vody, získáme plastickou síru, tvořenou řetězci, které se nestačily svinout do cyklických molekul.

8 Změny struktury síry při tavení a dalším zahřívání taveniny

9 Výskyt síry Čistá síra se vyskytuje na Sicílii, v Severní Americe a v Japonsku V sopečných plynech a některých minerálních vodách se vyskytuje jako oxid siřičitý, sulfan nebo sirné mléko V atmosféře je síra přítomna ve formě svých oxidů → nekontrolované spalování fosilních paliv s vysokým obsahem síry i vulkanická činnost - při erupci sopek dochází k emisi značných množství sloučenin síry

10 Oxidy síry Oxid siřičitý: bezbarvý, nehořlavý a štiplavý plyn
získává se spalováním síry nebo pražením sulfidů používá se hlavně k výrobě kyseliny sírové a jako redukční a konzervační prostředek Laboratorní příprava :

11 Příprava kapalného oxidu siřičitého – demonstrační pokus

12 Oxid sírový: Existuje ve všech třech skupenstvích V plynem stavu tvoří molekuly SO3 V kapalném a pevném skupenství tvoří polymery Bezbarvá těkavá kapalina (t.v. 44,8 °C) Prudce reaguje s vodou za vzniku kyseliny sírové

13 Kyseliny síry a jejich soli
Kyselina siřičitá: Velmi slabá, nestálá dvojsytná kyselina Vzniká sycením vody SO2 Siřičitany: Připravíme sycením roztoků hydroxidů plynným SO2 Významné: hydrogensiřičitany NaHSO3 siřičitany – používají se k bělení papíru nebo jako dezinfekční prostředek

14 Kyselina sírová: čirá, olejovitá, těžká, hygroskopická kapalina patří k nejsilnějším kyselinám Disociace:

15 zředěná kyselina sírová rozpouští stříbro a neušlechtilé kovy
používá se k výrobě umělých hnojiv, výbušnin, barviv a.j. Sírany: Soli kyseliny sírové, které jsou většinou dobře rozpustné ve vodě Krystalizují ve formě krystalů, převážně osmistěnů, obsahujících krystalovou vodu. Síran draselný se používá k výrobě kamenců a hnojiv Síran sodný se používá ve sklářství a jako projímadlo Významný je síran měďnatý, který s vodou tvoří modrou skalici.

16 Výroba kyseliny sírové:
1. fáze výroby: 2. fáze výroby: 3. fáze výroby:

17 Bezkyslíkaté sloučeniny síry
Sulfan H2S: bezbarvý, velmi jedovatý, nepříjemně páchnoucí, hořlavý plyn vyskytuje se v sopečných plynech, sirných pramenech, vzniká při rozkladu bílku (pukavec) využívá se v sirných lázní k léčbě kožních chorob a revmatismu. používá se k moření ušlechtilých kovů na tmavo a k barvení kožešin

18 Srážení sulfidů kovů (stříbrných, kademnatých, olovnatých, antimonitých)

19 Sulfidy: soli kyseliny sirovodíkové sulfidy alkalických kovů jsou bezbarvé, ve vodě rozpustné sulfid zinečnatý a barnatý se používají v zářivkách. v přírodě tvoří sulfidy významné minerály např.: blejna a leštěnce Polysulfidy: Vznikají rozpouštěním síry v roztocích sulfidů

20 Další sloučeniny síry Thiosírany:
Soli odvozené od dosud nepřipravené kyseliny thiosírové H2S2O3 Silná redukční činidla Využívají se jako hlavní složka fotografického ustalovače, v textilním průmyslu a koželužství Používají se při likvidaci přebytku chlóru ve vodě Nejvýznamnější: thiosíran sodný Kamence: Podvojné sírany prvků s oxidačním číslem I a III obecného vzorce: MeIMeIII(SO4)2.12H2O Významné: síran draselnohlinitý síran amonnoželezitý

21 Použití Síření: Ve vinařství se oxid siřičitý přidává do moštu nebo vína. Volná kyselina siřičitá má účinky antioxidační a baktericidní. Využívá se při konzervaci ovocných polotovarů plynným oxidem siřičitým nebo jeho vhodným roztokem. Konzervovadlo lze odstranit zahřáním. Používá se také k dezinfekci sudů, nádob a sklepních místností. Vulkanizace: proces chemické technologie, při níž se plastický kaučuk převádí na pryž

22 Zápalky Pyrotechnika Ve starověké Číně sloužila síra jako jedna ze složek střelného prachu. Jako součást různých výbušnin a zábavné pyrotechniky se síra používá dodnes Dezinfekce: Síra je významnou složkou různých prostředků působících proti růstu hub a plísní (fungicidů) Sirná barviva Farmaceutické preparáty proti kožním chorobám

23 Kyselý déšť spalováním fosilních paliv → uvolňování oxidu siřičitého a oxidů dusíku → sloučeniny se rozpustí ve vzdušné vlhkosti → dostanou se do mraků → kyselý déšť zabíjí vegetaci a živočichy, kteří z ní žijí. vzhledem k velkým vzdálenostem, které „kyselé“ mraky urazí, je těžké vypátrat zdroj znečištění


Stáhnout ppt "Síra – 16S Patří do VI. A hlavní podskupiny a třetí periody"

Podobné prezentace


Reklamy Google