Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chalkogeny. prvky 16. skupiny s výjimkou kyslíku „rudotvorné“ obecná elektronová konfigurace ns 2 np 4 kyslík se od ostatních prvků odlišuje neschopností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chalkogeny. prvky 16. skupiny s výjimkou kyslíku „rudotvorné“ obecná elektronová konfigurace ns 2 np 4 kyslík se od ostatních prvků odlišuje neschopností."— Transkript prezentace:

1 Chalkogeny

2 prvky 16. skupiny s výjimkou kyslíku „rudotvorné“ obecná elektronová konfigurace ns 2 np 4 kyslík se od ostatních prvků odlišuje neschopností excitovat elektrony (není 2d)

3 Chalkogeny Xt t, °Ct v, °C O3,50-219-183nekov S2,44115444nekov Se2,48221685nekov Te2,014501390polokov Po1,76254962kov

4 Chalkogeny se vzrůstajícím protonovým číslem klesá elektronegativita chemické vlastnosti polonia odpovídají jeho relativně nízké elektronegativitě S, Se a Te vykazují značnou chemickou podobnost –s kyslíkem vytvářejí SO 2, SeO 2, TeO 2 –s fluorem vytvářejí SF 6, SeF 6, TeF 6 –s chlorem tvoří SCl 4, SeCl 4, TeCl 4

5 Chalkogeny S-IIIIIVVI Se-IIIVVI Te-IIIVVI PoIIIV

6 Chalkogeny s rostoucím protonovým číslem roste stabilita nižších oxidačních čísel S, Se, Te díky relativně vysoké elektronegativitě mohou mít oxidační číslo –II –tvoří příslušné sulfidy, selenidy a telluridy analogické oxidům

7 Síra žlutá krystalická látka vyskytuje se v přírodě v menší míře volná nebo ve formě sloučenin (zejména sulfidy kovů) tvoří molekuly S 8 –základ krystalických struktur hoří modrým plamenem

8 Síra kosočtverečná – nejstálejší jednoklonná – pomalu přechází na kosočtverečnou plastická sirný květ – resublimovaná síra

9 Síra v plynném skupenství se vyskytují molekuly S 8, S 6, S 4, S 2 => silná tendence vytvářet vazbu S-S Výroba –vytlačování přehřátou vodní párou –povrchová ložiska –ze zemního plynu (obsahuje H 2 S) 2 H 2 S + O 2 → 2 S + 2 H 2 O

10 Síra Využití –vulkanizace kaučuku –výroba oxidu siřičitého –výroba kyseliny sírové –výroba sirouhlíku (umělé hedvábí) –fungicid

11 Sloučeniny síry hydridy –obecně H 2 S x –nejdůležitější H 2 S sulfan (sirovodík) toxický plyn nepříjemného zápachu vyskytuje se v sopečných plynech a některých minerálních vodách ve vodě se chová jako slabá dvousytná kyselina příprava reakcí sulfidu se silnými kyselinami Na 2 S + HCl → 2 NaCl + H 2 S

12 Sloučeniny síry sulfidy –soli kyseliny sirovodíkové –příprava přímou syntézou prvků Zn + S → ZnS srážením sulfanem CuCl 2 + H 2 S → CuS + 2 HCl reakcí hydroxidů se sulfanem 2 NaOH + H 2 S → Na 2 S + 2 H 2 O

13 Sloučeniny síry –rozpustné ve vodě jsou sulfidy kovů alkalických zemin a alkalických kovů díky hydrolýze reagují zásaditě –sulfidy těžkých kovů jsou nerozpustné a zpravidla barevné –pražením sulfidy přecházejí na oxidy 2 PbS + 3 O 2 → 2 PbO + 2 SO 2 –polysulfidy obsahují větší množství atomů síry (až 6) v aniontu nejznámější je pyrit FeS 2 (disulfid železnatý)

14 Sloučeniny síry halogenidy –nejstálejší jsou fluoridy síry, nejméně stálé jsou jodidy VIVIVIII F-F- SF 6 S 2 F 10 SF 4 SF 2 S2F2S2F2 Cl - SCl 4 SCl 2 S 2 Cl 2 Br - S 2 Br 2 I-I- SI 2

15 Sloučeniny síry oxidy –S 2 O značně nestálý, není anhydridem kyseliny –SO 2 vzniká spalováním síry nebo pražením sulfidů S + O 2 → SO 2 4 FeS + 7 O 2 → 2 Fe 2 O 3 + 4 SO 2 jedovatý plyn, snadno zkapalnitelný (-10 °C) připravuje se reakcí siřičitanů se silnou kyselinou Na 2 SO 3 + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + H 2 O + SO 2

16 Sloučeniny síry má především redukční účinky –ochotně se oxiduje na S VI 5 SO 2 + 2 MnO 4 - + 6 H 2 O → 2 Mn 2+ + 5 SO 4 2- + 4 H 3 O + působením silných redukčních činidel za tepla se redukuje na síru SO 2 + C → S + 2 CO SO 2 + 2 H 2 → 2 H 2 O + S je anhydridem kyseliny siřičité SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3 s hydroxidy reaguje za vzniku siřičitanů

17 Sloučeniny síry význam SO 2 –bělící činidlo –desinfekce, konzervace –výroba H 2 SO 4 a siřičitanů –kapalný jako nevodné rozpouštědlo –způsobuje kyselé deště

18 Sloučeniny síry –SO 3 v malé míře vzniká při spalování síry vzniká oxidací oxidu siřičitého za přítomnosti katalyzátoru (V 2 O 5, Pt) 2 SO 2 + O 2 → 2 SO 3 pevná, snadno těkající látka, v pevném stavu polymeruje anhydrid kyseliny sírové velmi silné dehydratační účinky V2O5V2O5

19 Sloučeniny síry Oxokyseliny –velké množství díky schopnosti síry vytvářet stálé vazby a S-S, S-H k. siřičitá H 2 SO 3 k. sírová H 2 SO 4 k. thiosírová H 2 S 2 O 3 k. peroxosírová H 2 SO 5 k. disírová H 2 S 2 O 7 k. peroxodisírová H 2 S 2 O 8

20 Sloučeniny síry –kyselina siřičitá pouze ve zředěných roztocích, nestálá (snadno se rozkládá na SO 2 a H 2 O) Na 2 SO 3 + HCl → 2 NaCl + H 2 O + SO 2 stálejší jsou její soli slabá dvousytná kyselina bělící účinky má (i její soli) redukční účinky, podobně jako SO 2 Cr 2 O 7 2- + 3 SO 3 2- + 8 H + → 2 Cr 3+ + 3 SO 4 2- + 4 H 2 O →

21 Sloučeniny síry –kyselina sírová nejstálejší kyseliny síry výroba –výroba SO 2 (spalování síry, pražení pyritu, oxidace H 2 S) S + O 2 → SO 2 –oxidace SO 2 na SO 3 »nitrosní způsob (komorový) 2 SO 2 + 3 NO 2 + H 2 O → 2 ONO-SO 2 -OH + NO 2 HO-SO 2 -ONO + H 2 O → 2 H 2 SO 4 + NO + NO 2 hydrogensíran nitrosylu

22 Sloučeniny síry »kontaktní způsob (věžový) 2 SO 2 + O 2 → 2 SO 3 v dalším kroku se mísí SO 3 s kyselinou sírovou za vzniku „olea“ - roztok SO 3 v H 2 SO 4 - dýmavá kyselina sírová - směs kyselin disírové, trisírové a tetrasírové koncentrovaná 98,3 % zředěná (10 – 20 %) rozpouští většinu neušlechtilých kovů za vzniku H 2 koncentrovaná pasivuje některé kovy – Fe, Pb V2O5V2O5

23 Sloučeniny síry koncentrovaná za horka má oxidační účinky Hg + 2 H 2 SO 4 → HgSO 4 + SO 2 + H 2 O silné dehydratační účinky sírany jsou většinou dobře rozpustné ve vodě –málo rozpustné jsou sírany kovů alkalických zemin, olova, stříbra sírany přechodných kovů tvoří zpravidla hydráty skalice– modrá CuSO 4. 5H 2 O - zelená FeSO 4. 7H 2 O - bílá ZnSO 4. 7H 2 O kamence – podvojné sírany M I M III (SO 4 ) 2. 12H 2 O

24 Sloučeniny síry –kyselina thiosírová nestálá, její soli jsou však již stálé v kyselém prostředí se rozkládá S 2 O 3 2- + 2H + → H 2 O + S + SO 2 připravuje se reakcí oxidu sírového se sulfanem H 2 S + SO 3 → H 2 S 2 O 3 použití –fotografie (v ustalovačích) –analytická chemie

25 Sloučeniny síry –kyselina peroxosírová, peroxodisírová velmi silné oxidační účinky –silnější oxidační činidlo než manganistan 5 S 2 O 8 2- + 2 Mn 2+ + 8 H 2 O → 2 MnO 4 - + 10 SO 4 2- + 16 H + příprava reakcí kyseliny sírové s peroxidem vodíku H 2 SO 4 + H 2 O 2 → H 2 SO 5 + H 2 O

26 Selen, tellur, polonium charakteristika, výskyt –Selen vyskytuje se pouze v malé míře, zpravidla doprovází síru v sulfidických rudách, zejména FeS červený selen – Se 8, stálejší šedý selen („kovový“) –Tellur jeho zastoupení je nižší než u selenu, rovněž doprovází síru a selen má kovovou strukturu

27 Selen, tellur, polonium –Polonium radioaktivní kov izolováno ze smolince jeho izotopy jsou klasické α-zářiče

28 Selen, tellur, polonium Sloučeniny s vodíkem a halogeny –H 2 Se – selan připravuje se hydrolýzou selenidů toxický, nestálý plyn výrazného zápachu, rozkládá se vzdušnou vlhkostí –H 2 Te – tellan analogický selanu, zapáchá po česneku rozkládá se velmi rychle –selen ani tellur netvoří sloučeniny obdobné polysulfanům, díky malé stálosti vazby Se-Se a Te-Te

29 Selen, tellur, polonium –tvoří halogenidy v oxidačním čísle IV a II, jodidy pouze u telluru a polonia –většinou pevné stálé látky –jejich stálost vzrůstá s nárůstem elektropozitivního charakteru – od selenu k poloniu

30 Selen, tellur, polonium Sloučeniny s kyslíkem –XO 2 pevné látky SeO 2 s vodou reaguje za vzniku kyseliny seleničité TeO 2 je ve vodě prakticky nerozpustný, má amfoterní charakter –rozpustný v alkalických hydroxidech za vzniku telluričitanů i v silných minerálních kyselinách PoO 2 je bazický –XO 3 tvoří pouze Se a Te, jsou anhydridy příslušných kyselin (SeO 3, TeO 3 )

31 Selen, tellur, polonium –Selen tvoří kyseliny H 2 SeO 3 a H 2 SeO 4 příprava vychází z příslušných oxidů kyselina selenová má silné oxidační účinky, redukuje se na k. seleničitou, případně až na selen –dokáže rozpouštět zlato a platinu Au + H 2 SeO 4 → Au 2 (SeO 4 ) 3 + H 2 SeO 3 + H 2 O –Tellur tvoří kyselinu H 6 TeO 6 slabá dvousytná kyselina


Stáhnout ppt "Chalkogeny. prvky 16. skupiny s výjimkou kyslíku „rudotvorné“ obecná elektronová konfigurace ns 2 np 4 kyslík se od ostatních prvků odlišuje neschopností."

Podobné prezentace


Reklamy Google