Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 16. skupina. 16. skupina (VI.A skupina) Chalkogeny KyslíksíraselentellurRadioaktivní polonium Symbol: Mezinárodní název: Elektronegativita (X): Počet.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 16. skupina. 16. skupina (VI.A skupina) Chalkogeny KyslíksíraselentellurRadioaktivní polonium Symbol: Mezinárodní název: Elektronegativita (X): Počet."— Transkript prezentace:

1 1 16. skupina

2 16. skupina (VI.A skupina) Chalkogeny KyslíksíraselentellurRadioaktivní polonium Symbol: Mezinárodní název: Elektronegativita (X): Počet protonů (Z): Atom. Relat. hmotnost (Ar): Počet valenčních elektronů: Elektronová konfigurace: Oxidační čísla: -II, -I, -1/2, O, I, II -II, IV a VI 2 Ó Slečno Sejměte Též Podkolenku

3 Jak chalkogeny získají stabilní konfiguraci (tzn. Konfiguraci nejbližšího vzácného plynu)? a) V kovalentních sloučeninách - vytvořením dvou kovalentních vazeb nebo jedné dvojné kovalentní vazby (např. H 2 S, O 2 ). b) V iontových sloučeninách – vznik aniontu X -II (např. Na 2 S) c) Tvorba více vazeb (kromě O) – především ve sloučeninách s O mohou tvořit až 6 vazeb Schopnost tvořit X -II klesá s elektronegativitou [ 10 Ne] 3p ↑↓ ↑ ↑ 3s ↑↓ 16S:16S: [ 10 Ne] 3p ↑ ↑ ↑ 3s ↑↓ 16 S*: 4s ↑ [ 10 Ne] 3p ↑ ↑ ↑ 3s ↑ 16 S**: 4s ↑ 3d ↑

4 výskyt: a) volná: sopky (sopečný plyn) b) ve sloučeninách: biogenní prvek (v bílkovinách) sulfidy: Pyrit FeS 2 Sfalerit ZnSRumělka HgS Síra 4

5 Ve sloučeninách: biogenní prvek (v bílkovinách) sulfidy: Pyrit FeS 2 Sfalerit ZnSRumělka HgS Galenit PbSChalkozin Cu 2 SChalkopyrit CuFeS 2 sírany: Glauberova sůl Baryt BaSO 4 Sádrovec CaSO 4.2H 2 O Na 2 SO 4.10H 2 O 5

6 6 těžba síry:Roztavení síry v podzemních ložiscích přehřátou vodní parou. Zkapalněná síra je vyháněna stlačeným vzduchem. modifikace síry: Kosočtverečná-stálá Jednoklonná z cyklických molekul S8 Amorfní (plastická síra) -S-S-S-S- Sirný květ (ochlazení sirných par – S2) vlastnosti síry: Za norm. podmínek pevná žlutá látka. Nerozp. V H 2 O ale rozp. v nepol. rozp. (CS 2 )

7 7 užití síry: Základní surovina v chem. Průmyslu: H2SO4, H2S, siřičitany a sulfidy Zápalky Vulkanizace kaučuku Prostředky proti rostlinným škůdcům.

8 8 Sloučeniny síry: H 2 S= sulfan, sirovodík Prudce jedovatý plyn odporného zápachu. Slabá dvojsytná kyselina. Sulfidy, S 2- (např. PbS, Na 2 S) Hydrogensulfidy, HS - (např. NaHS) srážení roztoků kovů sulfanem: příprava sulfidů: Pb 2+ (Cd 2+, Cu 2+, Sb 3+ …) + H 2 S  PbS (CdS, CuS, Sb 2 S 3 ) + 2H +

9 Sloučeniny síry: SO 2 a H 2 SO 3 Bezbarvý plyn, dráždící dýchací cesty. Vzniká při spalování síry (nežádoucí v ovzduší) Účinky redukční oxidační 2 SO 2 + O 2 → 2 SO 3 SO 2 + 2 H 2 S→ 3 S + 2 H 2 O S IV → S VI S IV → S 0 a) SO 2 b) H 2 SO 3 Vzniká rozpouštěním SO 2 ve vodě. SO 2 + H 2 O→ H 2 SO 3 kyselina siřičitany hydrogensiřičitany SO 3 2- HSO 3 -

10 10 Sloučeniny síry: SO 3 2 SO 2 + O 2 → 2 SO 3, katalyzátor V 2 O 5 Plynný – ve formě monomeru Kapalný – rovnováha mezi monomerem a trimerem Pevný – trimer až polymer výroba SO 3 :

11 11 Sloučeniny síry: H 2 SO 4 Silná dvojsytná kyselina. Výroba: tři kroky: 1. Vznik SO 2 : 2. Vznik SO 3 : 2 SO 2 + O 2 → 2 SO 3, katalyzátor V 2 O 5 a)Spalování síry S + O 2 → SO 2 b) Pražení pyritu 4 FeS 2 + 11 O 2 → 8 SO 2 + 2 Fe 2 O 3 SO 3 + H 2 SO 4 → H 2 S 2 O 7 vzniká oleum H 2 S 2 O 7 + H 2 O → 2 H 2 SO 4 3. Vznik H 2 SO 4 : (reakce SO 3 s vodou je velmi exotermní – vzniká aerosol, proto se kyselina sírová lije vždy do vody!!!)

12 12 1.Koncentrovaná kyselina – dehydratační činidlo za horka oxidační vlastnosti 2. Zředěná kyselina Ve zředěném roztoku ztrácí oxidační vlastnosti, reaguje pouze s neušlech. kovy Cu (ušlecht.) + H 2 SO 4 → CuO + SO 2 + H 2 O (oxiduje i ušlechtilé kovy) Zn (neušlecht.)+ H 2 SO 4 → ZnSO 4 + H 2 (vytěsňuje vodík) Užití kyseliny: základní průmyslová chemikálie (k výrobě hnojiv – superfosfáty), k plnění akumulátorů, výroba vláken…) Silná dvojsytná kyselina – dvě řady solí Soli: hydrogensírany sírany Podvojné sírany = kamence KCr(SO 4 ) 2. 12 H 2 O = dodekahydrát síranu draselno-chromitého

13 13 Ušlechtilé kovyUšlechtilé kovy: Cu, Ag, Au, Hg, Ru, Rh, Pd, Re, Os, Ir, Pt Ušlechtilé kovy: nevytěsňují z kyselin vodík! (s bezkyslíkatými kyselinami nereagují). Jsou méně reaktivní. Neušlechtilé kovy: reagují se všemi kyselinami za uvolnění vodíku (vytěsňují z kyselin vodík).

14

15 Nepřechodné prvky – nejčastější oxidační čísla 1. skupina (IA) 2. Skupina (IIA) 13. Skupina (IIIA) 14. Skupina (IVA) 15. Skupina (VA) 16. Skupina (VIA) 17. Skupina (VIIA) 18. Skupina (VIIIA) 1. per.VodíkHelium -I (hydridy), I 2. per.LithiumBerylliumBorUhlíkDusíkKyslíkFluorNeon III (-III) (boridy), III -IV (karbidy), II, IV -III (nitridy), - II, -I, I, II, III, IV, V -II (oxidy), -I (peroxidy), -1/2 (hyperoxidy), O, I, II-I (fluoridy) 3. per.SodíkHořčíkHliníkKřemíkfosforSíraChlorArgon IIIIII -IV (silicidy), IV -III (fosfidy), III, V-II (sulfidy), II, IV, VI -I (chloridy), I, III, V, VII 4. per. DraslíkVápníkGalliumGermaniumArsenSelenBromKrypton III(I), III(II), IV -III (arsenidy), III, V-II (selenidy), (II), IV, VI -I (bromidy), I, III, V, VII 5. per.Rubidium StronciumIndiumCínAntimonTellurJodXenon III(I), IIIII, IV(-III), III, V-II (telluridy), (II), IV, VI -I (jodidy), I, III, V, VII 6. per.Cesium BaryumThaliumOlovoBismut Radioaktivní Polonium Radioaktivní astatRadon IIII, (III)II, (IV) III, (V)-II, II, IV, (VI)-I, I, III, V, (VII) 7. per.Francium Radium III Maximální kladné oxidační číslo: číslo skupiny (postaru), ve které prvek leží (výjimkou jsou prvky O a F, díky absenci d-orbitalů), Např. Chlor leží v VII.A skupině – má max. ox. č. VII. Hodnota maximálního záporného oxidačního čísla: 8 – číslo skupiny (např. halogenidy mají -1) Ve skupině s rostoucím protonovým číslem (směrem dolů) klesá stálost vyšších oxidačních čísel, roste stálost nižších kladných oxidačních čísel.

16 Nepřechodné prvky - Oxidační čísla Sloučeniny thallné (Tl I ),olovnaté (Pb II ), bismutité (Bi III ) Sloučeniny hlinité (Al III ),křemičité (Si IV ), fosforečné (P V ) Spíše vyšší oxidační čísla Spíše nižsí oxidační čísla Ve skupinách – růst oxidačních čísel o 2 Ve skupině s rostoucím protonovým číslem (směrem dolů) klesá stálost vyšších oxidačních čísel, roste stálost nižších kladných oxidačních čísel.


Stáhnout ppt "1 16. skupina. 16. skupina (VI.A skupina) Chalkogeny KyslíksíraselentellurRadioaktivní polonium Symbol: Mezinárodní název: Elektronegativita (X): Počet."

Podobné prezentace


Reklamy Google