Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními abiotickými a biotickými podmínkami pro život organismů. Materiál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními abiotickými a biotickými podmínkami pro život organismů. Materiál."— Transkript prezentace:

1 Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními abiotickými a biotickými podmínkami pro život organismů. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2  ultrafialové světlo  viditelné světlo  světelný režim  biorytmy  tolerance světla  jedinec  populace  protokooperace  mutualismus  komenzalismus  amenzalismus  predace  parazitismus  kompetice  neutralismus  ekosystém  ekosystém vodní  ekosystém suchozemský  ekosystém umělý  ekosystém přirozený  společenstvo  fytocenóza  zoocenóza  biom

3  vzduch, voda, světlo, teplo, minerální látky jsou základní podmínky života pro každý živý organismus  tyto pocházejí z neživé přírody obrázek 1 obrázek 2 obrázek 3obrázek 4

4 Abiotické podmínky života  vzduch, voda, světlo, teplo, minerální látky

5  viz prezentace atmosféra, hydrosféra, pedosféra

6 Vzduch, voda, půda  viz dále

7  na Zemi dopadá záření o vlnových délkách 290 – 5000 nm  vysílá ho Slunce – zdroj světla a tepla  viditelné záření = světlo viditelné záření Ultrafialové záření  může život i ohrožovat, 90% zachytí ozónová vrstva  vliv na organismy  + tvorba vitamínu D  - brzdí růst organismů, způsobuje mutace a nádory, ozónová díra

8 Sluneční záření  Slunce – zdroj světla a tepla  viditelné záření = světlo Ultrafialové záření  90% zachytí ozónová vrstva  vliv na organismy  + tvorba vitamínu D  - brzdí růst, mutace, nádory

9 Viditelné světlo  260 – 760 nm  světelný režim = střídání dne a noci  u organismů se vytvářejí rytmické děje v závislosti na světle - biorytmy  tolerance světla –různá např.:  rostliny světlobytné (bříza) a stínobytné (kapradiny)  živočichové světlomilní (ještěrka), stínomilní (mlok), temnomilní (krtek)

10 Viditelné světlo  světelný režim = střídání dne a noci  rytmické děje v závislosti na světle - biorytmy  tolerance světla – různá  rostliny světlobytné (bříza) a stínobytné (kapradiny)  živočichové světlomilní (ještěrka), stínomilní (mlok), temnomilní (krtek)

11  tvoří je vzájemné vztahy mezi organismy (rostlinami a živočichy) obrázek 5

12 Biotické podmínky života  vzájemné vztahy mezi organismy

13 Jedinec  základní jednotka živých složek prostředí  jednobuněčný nebo mnohobuněčný organismus  jedinci se většinou nevyskytují osamoceně Populace  více jedinců stejného druhu ve všech vývojových stadiích v určité oblasti v určitém čase  hustota populace = počet jedinců (hmotnost) v určitém prostoru  hustota se mění  počet nových jedinců je větší než počet umírajících → populace roste  počet nových jedinců je menší než počet umírajících → populace vymírá

14 Jedinec  jednobuněčný nebo mnohobuněčný organismus Populace  více jedinců stejného druhu v určité oblasti v určitém čase  hustota populace = počet jedinců (hmotnost) v určitém prostoru  mění se  noví jedinci > umírající → populace roste  noví jedinci < umírající → populace vymírá

15 Kladné vztahy  protokooperace  vztah prospěšný pro obě populace  oba mají užitek, ale mohou žít nezávisle (pštrosi se zebrami, žirafy se slony)  mutualismus (pravá symbióza)  obě populace mají prospěch, po oddělení strádají nebo vůbec nepřežívají (zelená řasa + houba = lišejník, bachorové bakterie a přežvýkavci, rak poustevníček a mořská sasanka, klaun a sasanka)klaun a sasanka  komenzalismus  jedna populace má prospěch, druhá je nedotčena (hyeny nebo supi a velké šelmy v Africe)

16 Neutrální vztahy  neutralismus  obě populace se vzájemně neovlivňují (velké šelmy a brouci, živící se trusem přežvýkavců, žába a zajíc) brouci

17 Záporné vztahy  amenzalismus  jeden druh organismu poškozuje svými produkty metabolismu jiný druh organismu (plísně – bakterie, akát – jiné rostliny)  predace (kořistnictví)  predátor vztahem získává, kořist bezprostředně strádá  predátor je obvykle větší než kořist (lvi a zebry, poštolky a hraboši, orel říční a ryby)orel říční a ryby

18  parazitismus  parazité omezují svého hostitele, sami mají prospěch  parazit je vždy menší než hostitel (choroš a strom, blecha a ježek, tasemnice a člověk…)  kompetice (konkurence)  obě populace jsou negativně ovlivněny – při nedostatku potravy, stanovišť apod. může dojít až k vytlačení jedné populace druhou (zebry a antilopy, rak bahenní a rak říční…)

19 Vztahy mezi populacemi  kladné  protokooperace: oba mají užitek, ale mohou žít nezávisle, dočasné sdružování (pštrosi + zebry, žirafy + sloni)  mutualismus (pravá symbióza): obě prospěch, po oddělení strádají nebo † (zelená řasa + houba = lišejník, rak poustevníček a mořská sasanka)  komenzalismus: jedna populace má prospěch, druhá nedotčena (hyeny nebo supi a velké šelmy)  neutrální  neutralismus: vzájemně se neovlivňují (žába a zajíc)

20  záporné  amenzalismus: jeden druh poškozuje jiný u (plísně – bakterie, akát – jiné rostliny)  predace (kořistnictví): predátor získává, kořist bezprostředně strádá, predátor > kořist (lvi a zebry, poštolky a hraboši…)  parazitismus: parazit omezuje hostitele, sám má prospěch, parazit < hostitel (choroš a strom, blecha a ježek…)  kompetice (konkurence): obě negativně ovlivněny – může dojít až k vytlačení jedné populace druhou (zebry a antilopy, rak bahenní a rak říční…)

21  Vztah populace A populace B  protokooperace++  mutualismus++  komenzalismus+0  amenzalismus+-  predace+-  parazitismus+-  kompetice--  neutralismus00

22  společenstvo = soustava různých druhů organismů, žijících v určitém čase na určitém místě  společenstvo rostlin = fytocenóza  společenstvo živočichů = zoocenóza  v různém prostředí různá rozmanitost organismů, různé uspořádání  ekosystém = základní stavební a funkční jednotka přírody = společenstvo + neživé prostředí

23 Společenstvo a ekosystém  společenstvo = soustava různých druhů organismů, žijících v určitém čase na určitém místě  společenstvo rostlin = fytocenóza  společenstvo živočichů = zoocenóza  ekosystém = základní stavební a funkční jednotka přírody = společenstvo + neživé prostředí

24  znovuobnovování  vlastní řízení  vývoj (sukcese)  probíhá v něm oběh látek  existuje jednosměrný tok energie  ekosystém  vodní rybník, řeka, moře…  suchozemský (les, louka…)  ekosystém  přirozený = vliv člověka je nepatrný, hlavní zdroj energie je sluneční záření (horská louka, bažina, oceán…)  umělý = velký vliv člověka, dodatková energie (Zoo, zahrada, sídliště…)

25 Charakteristické znaky ekosystému  znovuobnovování, vlastní řízení, vývoj (sukcese), oběh látek, jednosměrný tok energie  ekosystém  vodní rybník, řeka, moře…  suchozemský (les, louka…)  ekosystém  přirozený = vliv člověka nepatrný, hlavní zdroj energie - sluneční záření (horská louka, bažina, oceán…)  umělý = velký vliv člověka, dodatková energie (Zoo, zahrada, sídliště…)

26 Abiotické podmínky života  vzduch, voda, světlo, teplo, minerální látky Vzduch, voda, půda  viz dále Sluneční záření  Slunce – zdroj světla a tepla  viditelné záření = světlo Ultrafialové záření  90% zachytí ozónová vrstva  vliv na organismy  + tvorba vitamínu D  - brzdí růst, mutace, nádory Viditelné světlo  světelný režim = střídání dne a noci  rytmické děje v závislosti na světle - biorytmy  tolerance světla – různá  rostliny světlobytné (bříza) a stínobytné (kapradiny)  živočichové světlomilní (ještěrka), stínomilní (mlok), temnomilní (krtek) Biotické podmínky života  vzájemné vztahy mezi organismy Jedinec  jednobuněčný nebo mnohobuněčný organismus Populace  více jedinců stejného druhu v určité oblasti v určitém čase  hustota populace = počet jedinců (hmotnost) v určitém prostoru  mění se  noví jedinci > umírající → populace roste  noví jedinci < umírající → populace vymírá Vztahy mezi populacemi  kladné  protokooperace: oba mají užitek, ale mohou žít nezávisle, dočasné sdružování (pštrosi + zebry, žirafy + sloni)  mutualismus (pravá symbióza): obě prospěch, po oddělení strádají nebo † (zelená řasa + houba = lišejník, rak poustevníček a mořská sasanka)  komenzalismus: jedna populace má prospěch, druhá nedotčena (hyeny nebo supi a velké šelmy)

27  neutrální  neutralismus: vzájemně se neovlivňují (žába a zajíc)  záporné  amenzalismus: jeden druh poškozuje jiný u (plísně – bakterie, akát – jiné rostliny)  predace (kořistnictví): predátor získává, kořist bezprostředně strádá, predátor > kořist (lvi a zebry, poštolky a hraboši…)  parazitismus: parazit omezuje hostitele, sám má prospěch, parazit < hostitel (choroš a strom, blecha a ježek…)  kompetice (konkurence): obě negativně ovlivněny –může dojít až k vytlačení jedné populace druhou (zebry a antilopy, rak bahenní a rak říční…) Společenstvo a ekosystém  společenstvo = soustava různých druhů organismů, žijících v určitém čase na určitém místě  společenstvo rostlin = fytocenóza  společenstvo živočichů = zoocenóza  ekosystém = základní stavební a funkční jednotka přírody = společenstvo + neživé prostředí

28 Charakteristické znaky ekosystému  znovuobnovování, vlastní řízení, vývoj (sukcese), oběh látek, jednosměrný tok energie  ekosystém  vodní rybník, řeka, moře…  suchozemský (les, louka…)  ekosystém  přirozený = vliv člověka nepatrný, hlavní zdroj energie -sluneční záření (horská louka, bažina, oceán…)  umělý = velký vliv člověka, dodatková energie (Zoo, zahrada, sídliště…)

29  Vyjmenuj základní podmínky života.  Jaký kladný a záporný vliv má UV záření na organismy?  Rostlinám rostoucím na zastíněných místech říkáme rostliny.......................................  Jak poznáme, zda populace vymírá, nebo roste?  Znáš alespoň dva příklady negativních vztahů mezi dvěma populacemi?  Jaké jsou znaky ekosystému?

30  Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Zdeněk MARTINEC a Jan VÍTEK. Přírodopis 4: pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2004, 88 s. ISBN 80-7235-261-X. [2012-04-10]  Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-04-10] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.wikimedia.org, nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty.http://www.wikimedia.org  obr. 1 – atmosféra http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Top_of_Atmosphere.jp g http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Top_of_Atmosphere.jp g  obr. 2 – voda http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Nordsee_Wellen.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Nordsee_Wellen.JPG  obr. 3 – půda http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Palkovick%C3%A9_h %C5%AFrky%2C_p%C3%ADsek.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Palkovick%C3%A9_h %C5%AFrky%2C_p%C3%ADsek.jpg  obr. 4 – slunce http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Sun_in_X-Ray.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Sun_in_X-Ray.png  obr. 5 – louka http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Ausschnitt_Blumen wiese_1.jpg/640px-Ausschnitt_Blumenwiese_1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Ausschnitt_Blumen wiese_1.jpg/640px-Ausschnitt_Blumenwiese_1.jpg


Stáhnout ppt "Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními abiotickými a biotickými podmínkami pro život organismů. Materiál."

Podobné prezentace


Reklamy Google