Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Abiotické a biotické podmínky života

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Abiotické a biotické podmínky života"— Transkript prezentace:

1 Abiotické a biotické podmínky života
Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními abiotickými a biotickými podmínkami pro život organismů. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2 Základní pojmy ultrafialové světlo viditelné světlo světelný režim
biorytmy tolerance světla jedinec populace protokooperace mutualismus komenzalismus amenzalismus predace parazitismus kompetice neutralismus ekosystém ekosystém vodní ekosystém suchozemský ekosystém umělý ekosystém přirozený společenstvo fytocenóza zoocenóza biom

3 Abiotické podmínky života
vzduch, voda, světlo, teplo, minerální látky jsou základní podmínky života pro každý živý organismus tyto pocházejí z neživé přírody obrázek 1 obrázek 2 obrázek 3 obrázek 4

4 Zápis do sešitu Abiotické podmínky života
vzduch, voda, světlo, teplo, minerální látky

5 Vzduch, voda, půda viz prezentace atmosféra, hydrosféra, pedosféra

6 Zápis do sešitu Vzduch, voda, půda viz dále

7 Sluneční záření na Zemi dopadá záření o vlnových délkách 290 – 5000 nm
vysílá ho Slunce – zdroj světla a tepla viditelné záření = světlo Ultrafialové záření může život i ohrožovat, 90% zachytí ozónová vrstva vliv na organismy + tvorba vitamínu D - brzdí růst organismů, způsobuje mutace a nádory, ozónová díra

8 Zápis do sešitu Sluneční záření Slunce – zdroj světla a tepla
viditelné záření = světlo Ultrafialové záření 90% zachytí ozónová vrstva vliv na organismy + tvorba vitamínu D - brzdí růst, mutace, nádory

9 Sluneční záření Viditelné světlo 260 – 760 nm
světelný režim = střídání dne a noci u organismů se vytvářejí rytmické děje v závislosti na světle - biorytmy tolerance světla –různá např.: rostliny světlobytné (bříza) a stínobytné (kapradiny) živočichové světlomilní (ještěrka), stínomilní (mlok), temnomilní (krtek)

10 Zápis do sešitu Viditelné světlo světelný režim = střídání dne a noci
rytmické děje v závislosti na světle - biorytmy tolerance světla – různá rostliny světlobytné (bříza) a stínobytné (kapradiny) živočichové světlomilní (ještěrka), stínomilní (mlok), temnomilní (krtek)

11 Biotické podmínky života
tvoří je vzájemné vztahy mezi organismy (rostlinami a živočichy) obrázek 5

12 Zápis do sešitu Biotické podmínky života
vzájemné vztahy mezi organismy

13 Jedinec, populace Jedinec Populace
základní jednotka živých složek prostředí jednobuněčný nebo mnohobuněčný organismus jedinci se většinou nevyskytují osamoceně Populace více jedinců stejného druhu ve všech vývojových stadiích v určité oblasti v určitém čase hustota populace = počet jedinců (hmotnost) v určitém prostoru  hustota se mění počet nových jedinců je větší než počet umírajících → populace roste počet nových jedinců je menší než počet umírajících → populace vymírá

14 Zápis do sešitu Jedinec Populace
jednobuněčný nebo mnohobuněčný organismus Populace více jedinců stejného druhu v určité oblasti v určitém čase hustota populace = počet jedinců (hmotnost) v určitém prostoru  mění se noví jedinci > umírající → populace roste noví jedinci < umírající → populace vymírá

15 Vztahy mezi populacemi
Kladné vztahy protokooperace vztah prospěšný pro obě populace oba mají užitek, ale mohou žít nezávisle (pštrosi se zebrami, žirafy se slony) mutualismus (pravá symbióza) obě populace mají prospěch, po oddělení strádají nebo vůbec nepřežívají (zelená řasa + houba = lišejník, bachorové bakterie a přežvýkavci, rak poustevníček a mořská sasanka, klaun a sasanka) komenzalismus jedna populace má prospěch, druhá je nedotčena (hyeny nebo supi a velké šelmy v Africe)

16 Vztahy mezi populacemi
Neutrální vztahy neutralismus obě populace se vzájemně neovlivňují (velké šelmy a brouci, živící se trusem přežvýkavců, žába a zajíc)

17 Vztahy mezi populacemi
Záporné vztahy amenzalismus jeden druh organismu poškozuje svými produkty metabolismu jiný druh organismu (plísně – bakterie, akát – jiné rostliny) predace (kořistnictví) predátor vztahem získává, kořist bezprostředně strádá predátor je obvykle větší než kořist (lvi a zebry, poštolky a hraboši, orel říční a ryby)

18 Vztahy mezi populacemi
parazitismus parazité omezují svého hostitele, sami mají prospěch parazit je vždy menší než hostitel (choroš a strom, blecha a ježek, tasemnice a člověk…) kompetice (konkurence) obě populace jsou negativně ovlivněny – při nedostatku potravy, stanovišť apod. může dojít až k vytlačení jedné populace druhou (zebry a antilopy, rak bahenní a rak říční…)

19 Zápis do sešitu Vztahy mezi populacemi kladné neutrální
protokooperace: oba mají užitek, ale mohou žít nezávisle, dočasné sdružování (pštrosi + zebry, žirafy + sloni) mutualismus (pravá symbióza): obě prospěch, po oddělení strádají nebo † (zelená řasa + houba = lišejník, rak poustevníček a mořská sasanka) komenzalismus: jedna populace má prospěch, druhá nedotčena (hyeny nebo supi a velké šelmy) neutrální neutralismus: vzájemně se neovlivňují (žába a zajíc)

20 Zápis do sešitu záporné
amenzalismus: jeden druh poškozuje jiný u (plísně – bakterie, akát – jiné rostliny) predace (kořistnictví): predátor získává, kořist bezprostředně strádá, predátor > kořist (lvi a zebry, poštolky a hraboši…) parazitismus: parazit omezuje hostitele, sám má prospěch, parazit < hostitel (choroš a strom, blecha a ježek…) kompetice (konkurence): obě negativně ovlivněny –může dojít až k vytlačení jedné populace druhou (zebry a antilopy, rak bahenní a rak říční…)

21 Zápis do sešitu – volitelný
Vztah populace A populace B protokooperace mutualismus komenzalismus amenzalismus predace parazitismus kompetice neutralismus

22 Společenstvo a ekosystém
společenstvo = soustava různých druhů organismů, žijících v určitém čase na určitém místě společenstvo rostlin = fytocenóza společenstvo živočichů = zoocenóza v různém prostředí různá rozmanitost organismů, různé uspořádání ekosystém = základní stavební a funkční jednotka přírody = společenstvo + neživé prostředí

23 Zápis do sešitu Společenstvo a ekosystém
společenstvo = soustava různých druhů organismů, žijících v určitém čase na určitém místě společenstvo rostlin = fytocenóza společenstvo živočichů = zoocenóza ekosystém = základní stavební a funkční jednotka přírody = společenstvo + neživé prostředí

24 Charakteristické znaky ekosystému
znovuobnovování vlastní řízení vývoj (sukcese) probíhá v něm oběh látek existuje jednosměrný tok energie ekosystém vodní rybník, řeka, moře… suchozemský (les, louka…) přirozený = vliv člověka je nepatrný, hlavní zdroj energie je sluneční záření (horská louka, bažina, oceán…) umělý = velký vliv člověka, dodatková energie (Zoo, zahrada, sídliště…)

25 Zápis do sešitu Charakteristické znaky ekosystému
znovuobnovování, vlastní řízení, vývoj (sukcese), oběh látek, jednosměrný tok energie ekosystém vodní rybník, řeka, moře… suchozemský (les, louka…) přirozený = vliv člověka nepatrný, hlavní zdroj energie -sluneční záření (horská louka, bažina, oceán…) umělý = velký vliv člověka, dodatková energie (Zoo, zahrada, sídliště…)

26 OPAKOVÁNÍ Abiotické podmínky života Biotické podmínky života
vzduch, voda, světlo, teplo, minerální látky Vzduch, voda, půda viz dále Sluneční záření Slunce – zdroj světla a tepla viditelné záření = světlo Ultrafialové záření 90% zachytí ozónová vrstva vliv na organismy + tvorba vitamínu D - brzdí růst, mutace, nádory Viditelné světlo světelný režim = střídání dne a noci rytmické děje v závislosti na světle - biorytmy tolerance světla – různá rostliny světlobytné (bříza) a stínobytné (kapradiny) živočichové světlomilní (ještěrka), stínomilní (mlok), temnomilní (krtek) Biotické podmínky života vzájemné vztahy mezi organismy Jedinec jednobuněčný nebo mnohobuněčný organismus Populace více jedinců stejného druhu v určité oblasti v určitém čase hustota populace = počet jedinců (hmotnost) v určitém prostoru  mění se noví jedinci > umírající → populace roste noví jedinci < umírající → populace vymírá Vztahy mezi populacemi kladné protokooperace: oba mají užitek, ale mohou žít nezávisle, dočasné sdružování (pštrosi + zebry, žirafy + sloni) mutualismus (pravá symbióza): obě prospěch, po oddělení strádají nebo † (zelená řasa + houba = lišejník, rak poustevníček a mořská sasanka) komenzalismus: jedna populace má prospěch, druhá nedotčena (hyeny nebo supi a velké šelmy)

27 OPAKOVÁNÍ Společenstvo a ekosystém
neutrální neutralismus: vzájemně se neovlivňují (žába a zajíc) záporné amenzalismus: jeden druh poškozuje jiný u (plísně – bakterie, akát – jiné rostliny) predace (kořistnictví): predátor získává, kořist bezprostředně strádá, predátor > kořist (lvi a zebry, poštolky a hraboši…) parazitismus: parazit omezuje hostitele, sám má prospěch, parazit < hostitel (choroš a strom, blecha a ježek…) kompetice (konkurence): obě negativně ovlivněny –může dojít až k vytlačení jedné populace druhou (zebry a antilopy, rak bahenní a rak říční…) Společenstvo a ekosystém společenstvo = soustava různých druhů organismů, žijících v určitém čase na určitém místě společenstvo rostlin = fytocenóza společenstvo živočichů = zoocenóza ekosystém = základní stavební a funkční jednotka přírody = společenstvo + neživé prostředí

28 OPAKOVÁNÍ Charakteristické znaky ekosystému
znovuobnovování, vlastní řízení, vývoj (sukcese), oběh látek, jednosměrný tok energie ekosystém vodní rybník, řeka, moře… suchozemský (les, louka…) přirozený = vliv člověka nepatrný, hlavní zdroj energie -sluneční záření (horská louka, bažina, oceán…) umělý = velký vliv člověka, dodatková energie (Zoo, zahrada, sídliště…)

29 Otázky a úkoly Vyjmenuj základní podmínky života.
Jaký kladný a záporný vliv má UV záření na organismy? Rostlinám rostoucím na zastíněných místech říkáme rostliny Jak poznáme, zda populace vymírá, nebo roste? Znáš alespoň dva příklady negativních vztahů mezi dvěma populacemi? Jaké jsou znaky ekosystému?

30 Zdroje Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Zdeněk MARTINEC a Jan VÍTEK. Přírodopis 4: pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2004, 88 s. ISBN X. [ ] Všechny uveřejněné odkazy [cit ] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty. obr. 1 – atmosféra obr. 2 – voda obr. 3 – půda obr. 4 – slunce obr. 5 – louka


Stáhnout ppt "Abiotické a biotické podmínky života"

Podobné prezentace


Reklamy Google