Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt 1716/2011 Aktualizace a rozšíření výuky předmětu experimentální analýza konstrukcí F1 / a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt 1716/2011 Aktualizace a rozšíření výuky předmětu experimentální analýza konstrukcí F1 / a."— Transkript prezentace:

1 Projekt 1716/2011 Aktualizace a rozšíření výuky předmětu experimentální analýza konstrukcí F1 / a

2 Zkoušky asfaltových pojiv Mechanicko-fyzikální vlastnosti asfaltů jsou nejčastějším ukazatelem jejich chování při aplikaci v praxi. S rozvojem uplatnění asfaltů v silničním stavitelství dochází i k rozvoji zkušebních metod. Přitom je třeba vycházet z možností praxe a snažit se aplikací běžných zkušebních metod získat optimum.

3 Zkoušky asfaltových pojiv  Stanovení bodu měknutí metodou kroužek a kulička (°C)  Stanovení penetrace při 25°C (0,1mm)  Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse (°C)  Výpočet penetračního indexu  Zkouška krátkodobého stárnutí (teplotní stálost) – TFOT, RTFOT  Stanovení silové duktility  Stanovení skladovací stability  Stanovení přilnavosti asfaltu ke kamenivu

4 Zkouška penetrace jehlou Penetrace jehlou ČSN EN 1426Charakterizuje konzistenci asfaltu Vzorek min. 150 g, tři jehly (definovány – maximální rozdíly jednotlivých měření) Dle penetrace se provádí základní označení pojiv např. 50/70 (tj. fyzicky 5 až 7 mm)

5 Zkouška bodu měknutí Stanovení bodu měknutí ČSN EN 1427, Horní hranice oboru plasticity, asfalt přechází do tekutého stavu ocelová kulička průměru 9,5 mm, položená na vrstvě asfaltu tloušťky 6,4 mm, zahřívané předepsaným způsobem, pronikne vrstvou asfaltu a protáhne jí do hloubky 2,5 cm pod s podní okraj prstenu

6 Zkouška bodu měknutí

7 Bod lámavosti Dolní hranice oboru plasticity - teplota vyjádřená ve stupních Celsia (°C), při které se tenká vrstva asfaltového pojiva o stanovené a rovnoměrné tloušťce za definovaných podmínek zatížení zlomí -vzorek o hmotnosti 410 ± 10 mg -počáteční teploty minimálně o 15 °C vyšší, než je očekávaný bod lámavosti -Rychlost ochlazování je 1°C/min Zkouška lámavosti dle Frasseho

8 Zkoušení asfaltových pojiv DuktilitaČSN EN 13589 teplota 5,0 ± 0,5°C konstantní rychlosti protahování 50 mm/min protažení 400 mm Bod přetržení je protažení, při kterém došlo k přetržení zkušebního tělíska Deformační energie je energie v joulech dodaná zkušebnímu tělísku při protažení Smluvní energie značí podíl deformační energie a počátečního příčného průřezu zkušebního tělíska

9 Zkoušení asfaltových pojiv stárnutí Krátkodobé - metoda RTFOT - metoda TFOT - metoda RFT - modifikovaná metoda RTFOT - simulována odolnost proti tvrdnutí pojiva v průběhu míchání, dopravy a pokládce - asfaltové směsi Dlouhodobé - tlaková nádoba PAV - vysokotlaká metoda stárnutí (HiPat) - metoda stárnutí v rotačním válci (RCAT) - metoda dlouhodobého stárnutí v rotační baňce (LTRFT) - trojnásobná metoda RTFOT - cca 7 až 10 let na vozovce

10 Zkoušení asfaltových pojiv Krátkodobé stárnutí RTFOT ČSN EN 12607-1 Rolling Thin Film Oven osm skleněných nádob, 50 g pojiva, 75 minut při teplotě 162°C. [2]

11 Zkoušení asfaltových pojiv Krátkodobé stárnutí ČSN EN 12607-2 TFOT tři misky, 50 g pojiva, 5 hodin při teplotě 163°C.

12 Zkoušení asfaltových pojiv Krátkodobé stárnutí ČSN EN 12607-3 RFT Princip metody RFT, neboli stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu, je založen na tenké pohybující se vrstvě vzorku asfaltového pojiva, které se ohřívá v olejové lázni. Vzorek 100,0 g, 165 °C, 150 minut za konstantního přívodu vzduchu uložena pod úhlem 45° rychlostí20 otáček/min.

13 Zkoušení asfaltových pojiv Dlouhodobé stárnutí PAV Pressure Aging Vessel tlak 2,1 MPa při teplotě 100°C po dobu 20 hodin [2]

14 Zkoušení asfaltových pojiv Rotujícího válce (RCAT) ČSN EN 15323 při teplotě 140°C po dobu 140 hodin Odběr pojiva po 0 hod. – 17. hod. – 65 hod. 140 hod. založena na stárnutí tenkého filmu asfaltového pojiva za použití rotujícího válce, do kterého je přiváděn předehřívaný vzduch

15 Vysokoteplotní vlastnosti uplatnění pro měření funkčních vlastností asfaltů, při teplotách nad 100 o C při vývoji nových silničních materiálů cílem je návrh elastického materiálu i při vysokých teplotách

16 únava trvalé deformace Teplota výroba rotačníviskozimetr dynamický smykový reometr nízkoteplotnívlastnosti průhybový reometr reometr

17 Nízkoteplotní vlastnosti Posuzujeme: Tuhost (stiffness) materiálu na uměle zestárnutém asfaltu “m hodnotu” = tečna ke křivce zatížení BBR

18 Nízkoteplotní vlastnosti Proč je nutné u asfaltových materiálů znát “m hodnotu“ ale i limitní tuhost S Chceme, aby materiál lépe relaxoval, tzn. cílem je měkký elastický asfalt nebo takový, který se dokáže protáhnout bez prasknutí

19 chladící kapalin a měřič deformace zatěžovacíjednotka asfaltovýtrámeček vzduchová ložiska podpory řídící jednotka teploměr Popis, Průhybový reometr

20 Průhybový reometr

21 Vyhodnocení Nízkoteplotní vlastnosti Posuzujeme: 8153060120240 Log tuhost S(t) Log doba zatížení, t (s)

22 Zkoušení asfaltových pojiv Dynamický smykový reometr

23 Zkoušení asfaltových pojiv Průhybový reometr


Stáhnout ppt "Projekt 1716/2011 Aktualizace a rozšíření výuky předmětu experimentální analýza konstrukcí F1 / a."

Podobné prezentace


Reklamy Google