Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ATOMIZACE KAPALIN ULTRAZVUKEM A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SÍŤOVÁNÍ NANOVLÁKEN VEDOUCÍ PRÁCE:ING. LENKA MARTINOVÁ AUTOR:PETRA ŠVRČINOVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ATOMIZACE KAPALIN ULTRAZVUKEM A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SÍŤOVÁNÍ NANOVLÁKEN VEDOUCÍ PRÁCE:ING. LENKA MARTINOVÁ AUTOR:PETRA ŠVRČINOVÁ."— Transkript prezentace:

1 ATOMIZACE KAPALIN ULTRAZVUKEM A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SÍŤOVÁNÍ NANOVLÁKEN VEDOUCÍ PRÁCE:ING. LENKA MARTINOVÁ AUTOR:PETRA ŠVRČINOVÁ

2 CÍL TÉTO PRÁCE •optimální podmínky pro ultrazvukovou atomizaci kapalin •vytvořit vhodný nebulizační roztok,který je nositelem síťovacího činidla vůči kterému by byla nanovlákenná vrstva z PAA stabilní •zvláknit zneutralizovanou kyselinu polyakrylovou •nebulizací nanést síťovací činidlo na tuto vrstvu a teplem vyvolat síťovací reakce ve vlákenné vrstvě

3 ATOMIZACE ULTRAZVUKEM •nebulizér je napájen elektrickou energii •energie je pomocí piezoelektrického krystalu uvnitř konvertoru přeměněná na mechanické kmitání •kmitání rozrušuje mezimolekulové vazby kapaliny •kapalina začne být tlačená nahoru a vznikne malý gejzír •tato akce vytváří miliony mikroskopických částic – tvorba nízkoviskózní mlhy •mlha je vynesena na vzorek pomocí proudu vzduchu

4 OVLIVNITELNOST VLASTNOSTÍ NEBULIZAČNÍHO ROZTOKU •Povrchové napětí •Výška hladiny roztoku v nebulizéru •Teplota roztoku •Koncentrace roztoku •Ohnesorgovo číslo – pro náš roztok je roven 0,1

5 SUPERABSORBČNÍ MATERIÁL •absorbuje a udrží v sobě kapalinu v množství několikrát větším něž je jeho hmotnost •kapalinu dokáže zadržet i pod tlakem •absorpční kapacita je dána osmotickým tlakem – rozdílem koncentrací iontů uvnitř SAP a v okolním vodném roztoku

6 Zjištění optimální výšky hladiny v nebulizéru •Pro destilovanou vodu je optimální objem 400 ml •Pro nebulizační roztok 200 ml •Minimální film kapaliny na měniči není vhodný pro životnost nebulizéru

7 Teplotní závislost  Objem vyprodukované mlhy závisí lineárně na teplotě roztoku, avšak životnost nebulizéru klesá se zvyšující teplotou, pro síťující roztok na bázi organických rozpouštědel s nízkou hodnotou Ohnesorgova čísla je dostatečná laboratorní teplota 23°C.

8 TVORBA NANOVLÁKENNÉ VRSTVY  Elektrostatickým zvlákňováním 50% zneutralizované PAA lze vytvořit nanovlákennou vrstvu zředěním směsi vody a ethanolu (1:1). Nanovlákenná vrstva PAA po elektrostatickém zvlákňování.

9 NEBULIZAČNÍ ROZTOK •Vhodný nebulizační roztok pro zesíťování nanovlákenné vrstvy PAA je: o70 % roztok glycerinu v methanolu o10 % roztok glycerinu ve směsi acetonu a methanolu.

10 ZESÍŤOVÁNÍ NANOVLÁKENNÉ VRSTVY •nebulizér o výkonu 1,65 MHz •při objemu 200 ml a teplotě 25°C •mlha nanesena nejprve 5 min, a posléze 3, 2, 1 min na nanovlákennou vrstvu PAA •úbytek nebulizačního roztoku je 8,7 ml/min •síťování vzorků v horkovzdušné komoře probíhalo 15 min při 190°C

11 ZÁVĚRY Nanovlákenná vrstva PAA po nebulizaci jedné minuty z jedné strany vzorku a zesítění v horkovzdušné komoře při 190°C.

12 HODNOCENÍ NANOVLÁKENNÉ VRSTVY •nanovlákenná vrstva z PAA byla úspěšně stabilizovaná proti rozpouštění síťovací reakcí, kdy síťovací komponenta je nanesena nebulizací pomocí ultrazvuku •minimální doba nebulizace pro dostačující zesíťování je jedna minuta, mlha nanesená z jedné strany vzorku •při delší nebulizaci je však dodáno více síťovadla a tím dochází k lepšímu zachováni struktury vláken

13 Nanovlákenná vrstva PAA po nebulizaci jedné minuty z jedné strany vzorku. Nanovlákenná vrstva PAA po nebulizaci dvou minut z jedné strany vzorku. ZESÍŤOVÁNÉ VZORKY PAA PO 12 HOD. VE VODĚ

14 HODNOCENÍ SORPCE •absorpční kapacita udává množství kapaliny v gramech absorbované jedním gramem suchého SAP •kde M je hmotnost SAP s absorbovanou kapalinou, m je hmotnost suchého SAP před bobtnáním •u tenké nanovlákenné vrstvy PAA bylo naměřeno 27,65 g/g •u silné (dvojité) vrstvy je sorpce 36,87g/g

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ATOMIZACE KAPALIN ULTRAZVUKEM A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SÍŤOVÁNÍ NANOVLÁKEN VEDOUCÍ PRÁCE:ING. LENKA MARTINOVÁ AUTOR:PETRA ŠVRČINOVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google