Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Molekula = soubor atomů charakteristika molekuly:  sumární vzorec H 2 O, C 2 H 6,...  strukturní vzorec vazby mezi atomy H—O—H topologie molekuly 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Molekula = soubor atomů charakteristika molekuly:  sumární vzorec H 2 O, C 2 H 6,...  strukturní vzorec vazby mezi atomy H—O—H topologie molekuly "— Transkript prezentace:

1

2 Molekula = soubor atomů charakteristika molekuly:  sumární vzorec H 2 O, C 2 H 6,...  strukturní vzorec vazby mezi atomy H—O—H topologie molekuly  Euklidovská charakteristika (symetrie) H2OH2O 2-četná osa rovina symetrie  geometrická struktura přesné hodnoty

3 znám hmotnost → znám sumární vzorec rozdělení částic podle vstup zdroj (ionizace) analýzadetektor výstupní data

4

5

6 1919 - Francis William Aston (1877-1945) 1922 Nobelova cena za chemii 2002 N.c. za chemii John B. Fenn, Koichi Tanaka, Kurt Wüthrich "for their development of soft desorption ionisation methods for mass spectrometric analyses of biological macromolecules" John B. Fenn * 1917 Koichi Tanaka * 1959 v současné době se používá (pro biomolekuly) MALDI (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization)

7  1-atomová Ne, Ar,... topologie triviální  2-atomová H 2, Cl 2,... A A2A2 A A a HCl, CO,... AB A B  3-atomová A3A3 CO 2 A 2 B AB 2 AAA O3O3 O O O B elektronegativní N2ON2O H2OH2O OCOONN H O H 

8 N2ON2O ONN

9  4-atomová AB 3 F F F B BF 3 N N NH 3 NNN NNNNN H H H E drovina H charakteristická frekvence 23 870 /s 1949 NIST

10 A2B2A2B2 H2O2H2O2 2 formy  cytochrome Cribosome ... víceatomové

11  konstituční izomerie stejný sumární vzorec, liší se pořadí atomů a vazeb (strukturní vzorec) C5H12C5H12 CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 - CH 3 CH 3 -CH 2 -CH-CH 3 CH 3 CH 3 -C-CH 3 CH 3

12 skupinová konstituční izomerie CH 3 -O-CH 3... dimethyleter CH 3 -CH 2 -OH... ethanol 1 2 3 6 4 5 benzen C 6 H 6 NH 2 Etyl (C 2 H 5 ) 1-amino 2-etylbenzen NH 2 Etyl NH 2 Etyl

13  stereoizomerie stejný sumární i strukturní vzorec, liší se uspořádáním v prostoru ethan C C H H H H HH C H H H C H H H eclipse staggered E  e s

14  chiralita některé molekuly stáčí rovinu polarizovaného světla (opticky aktivní) Pasteur.... kyselina vinná... molekuly, jež nelze ztotožnit se zrcadlovým obrazem (neobsahuje prvky symetrie zahrnující zrcadlení) Lord Kelvin v r. 1904, (Baltimore Lectures on Molecular Dynamics and the Wave Theory of Light)..."I call any geometrical figure, or group of points, chiral, and say it has chirality, if its image in a plane mirror, ideally realized, cannot be brought to coincide with itself." chiralkheir (řecky ruka)

15 značení: D (R) enantiomery L (S) (50:50 racemát... není opticky aktivní) pomeranče citróny (až 80. léta jasné) Nobelova cena 2001: William S. Knowles, Ryoji Noyori and K. Barry Sharpless za vývoj katalitické asymetrické syntézy  rotace o 180°  H2O2H2O2

16 L-alanine D-alanine Chirální molekula neobsahuje rovinu symetrie 2-chloropropan2-chlorobutan

17 CC VV HH CC VV i prvky symetrie: n-četná osa, zrcadlová rovina, inverze  alespoň jeden bod pevný (není translace)  vzdálenosti se nemění  vlastní (nemění se orientace)  nevlastní (změna orientace)

18 prvky symetrie: identita E inverze i n-četná osa C n rovina zrcadlení  inverzní osa ve 2D: C 2 = i ve 3D: C 2  i prvky symetrie  operace symetrie (bodové ortogonální transformace) C4C4 C 4 2 = C 2 C43C43 C 4 4 = E R R R R = S 6 (zrcadlová osa)

19 dané operace symetrie (pro danou molekulu) tvoří grupu.... bodová grupa symetrie je definované násobení 1) pro a, b z G, ab z G 2) asociativnost, (ab)c = a(bc) 3) jednotkový prvek, ea = a  a z G 4) inverzní prvek a -1  a, a -1 a = e provedu postupně vyhovuje E provedu zpět grupy se značí... konvence (Schoenfliesova, mezinárodní symbolika) n-četná osa otáčení.... grupa C n 4 navíc rovina.... C nv 4mm horizontální rovina.... C nh 6/m

20 C3vC3v CSCS Symetrie molekul ve 2D CC CvCv   CnCn  CC C nv CnCn CSCS C1C1 ++ ++ + - - - -  řád grupy = počet operací symetrie 2n n  2 1 -

21 F Y Z I K A I V operace symetrie  maticové vyjádření

22 CClBrFCH 2 C1C1 HOCl CSCS C2C2 H2O2H2O2 C 2v H2OH2O

23 DhDh H2H2 CO 2 CvCv CON2ON2O D 2d C3H4C3H4 -42m

24 pentagonální 5 3 12 20 30 dodekaedr trigonální 3 5 20 12 30 ikosaedr B 12 H 12 Fulleren C 60 C 540 (ikosaedr) pravidelné mnohostěny P = řád stěny V = četnost vrcholu h = počet hran p = počet stěn v = počet vrcholů P.p = 2h V.v = 2h p + v = h + 2 TdTd OhOh IhIh těleso P V p v h tetraedr 3 3 4 4 6 (čtyřstěn) CCl 4 CH 4 SiF 4 krychle 4 3 6 8 12 oktaedr 3 4 8 6 12 UF 6 SF 6

25 1985... Curl, Smalley, Kroto 1996 N.c. za chemii Eulerův teorém: struktura složená z 5-ti a 6-ti úhelníků obsahuje 12 5-ti úhelníků nejmenší C 60 (20 6-ti úhelníků) (1952 - Radushkevich and Lukyanovich: obrázky nanotubes (?); později i další autoři - 1970 Eiji Osawa) C 540 (ikosaedr)

26 Richard Buckminster Fuller (1895 - 1993) Montreal Biosphere, 1967 (pavilon USA na EXPO '67) Poliedro de Caracas projekt Eden, Anglie

27 Robert F. Curl Jr. (*1933) Sir Harold W. Kroto (*1939) Richard E. Smalley (*1943)


Stáhnout ppt "Molekula = soubor atomů charakteristika molekuly:  sumární vzorec H 2 O, C 2 H 6,...  strukturní vzorec vazby mezi atomy H—O—H topologie molekuly "

Podobné prezentace


Reklamy Google