Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

C5H12C5H12 CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 - CH 3 CH 3 -CH 2 -CH-CH 3 CH 3 CH 3 -C-CH 3 CH 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "C5H12C5H12 CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 - CH 3 CH 3 -CH 2 -CH-CH 3 CH 3 CH 3 -C-CH 3 CH 3."— Transkript prezentace:

1

2

3 C5H12C5H12 CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 - CH 3 CH 3 -CH 2 -CH-CH 3 CH 3 CH 3 -C-CH 3 CH 3

4 ethan C C H H H H HH C H H H C H H H eclipse staggered E  e s 2-chloropropan 2-chlorobutan

5 C3vC3v CSCS Symetrie molekul ve 2D CC CvCv   CnCn  CC C nv CnCn CSCS C1C1 ++ ++ + - - - -  řád grupy = počet operací symetrie 2n n  2 1 - grupy se značí... konvence (symbolika Schoenfliesova, mezinárodní) n-četná osa otáčení.... grupa C n 4 navíc rovina.... C nv 4mm horizontální rovina.... C nh 6/m

6 D 2d C3H4C3H4 -42m CvCv CON2ON2O DhDh H2H2 CO 2

7 pentagonální 5 3 12 20 30 dodekaedr trigonální 3 5 20 12 30 ikosaedr B 12 H 12 Fulleren C 60 C 540 (ikosaedr) pravidelné mnohostěny P = řád stěny V = četnost vrcholu h = počet hran p = počet stěn v = počet vrcholů P.p = 2h V.v = 2h p + v = h + 2 TdTd OhOh IhIh Schäfliho symbol těleso P V p v h tetraedr 3 3 4 4 6 (čtyřstěn) CCl 4 CH 4 SiF 4 krychle 4 3 6 8 12 oktaedr 3 4 8 6 12 UF 6 SF 6

8 C 540 (ikosaedr)

9 L a d mikroskopická hustota: definice hustoty v  ': “  '  0 ” (  >>  ’ >> d 3 ) makroskopická lokální hustota párová korelační funkce radiální distribuce J r JGJG J horizont

10 dimenze 0  1  2  3

11 Pyrit krychle pentagonalní dodekaedr granát trapezoedr Hauy

12 a a  b  c      triklinická soustava P C i b,c a  b  c  =  = 90°   monoklinická P, A C 2h d - g a  b  c  =  =  = 90° ortorombická P, A, I, F D 2h h a = b  c  =  = 90°,  = 120° hexagonální P D 6h i a = b = c  =  =  < 120°  90° trigonální R D 3d k,l a = b  c  =  =  = 90° tetragonální P, I D 4h m,n,o a = b = c  =  =  = 90° kubická P, I, F O h scbccfcc

13 3D tetragonální mřížka.... D 4h D 4h 4/mmmD 4 422C 4v 4mmC 4h 4/mC 4 4 CePt 3 B NiPt

14

15 3D2D krystalové soustavy Bravaisovy mřížky bodové grupy prostorové grupy 74 145 3210 23017 32 = 7 (tetrag.) + 5 (kub.) + 7 (hex.) + 5 (trig.) + 3 (ortoromb.) + 3 (monokl.) + 2 (trikl.) úplná symetrie krystalu: prostorová grupa minimální symetrie sosutavy triklinická monoklinická ortorombická tetragonální trigonální hexagonální kubická jedna osa 1 nebo 1 jedna osa 2 nebo 2 tři vzájemně kolmé osy 2 nebo 2 jedna osa 4 nebo 4 jedna osa 3 nebo 3 jedna osa 6 nebo 6 čtyři osy 3 nebo 3 ve směru tělesových uhlopříček krychle

16 1) zaplnění koulemi grafit: hexagonální mřížka, 2 atomy/buňka 2) spojnice středů 3) Voroného obl. (Wigner-Seitzova primitivní buňka)

17 sc (simple cubic) strukturní typ B2 struktura CsCl... AlNi, CuZn,.... uzlů v elementární buňce: 1 objem primitivní b.: a 3 počet nejbližších sousedů: 6 ve vzdálenosti: a Wigner-Seitzova buňka: krychle koef. zaplnění:  /6  0.52 bcc (base-centered cubic) strukturní typ A2 Fe, Mn, W, Na, Eu,.... uzlů v elementární buňce: 2 objem primitivní b.: a 3 /2 počet nejbližších sousedů: 8 ve vzdálenosti: a  3/2 Wigner-Seitzova buňka: kubooktaedr koef. zaplnění:  /8  3  0.68

18 fcc (face-centered cubic) uzlů v elementární buňce: 4 objem primitivní b.: a 3 /4 počet nejbližších sousedů: 12 ve vzdálenosti: a  2/2 Wigner-Seitzova buňka: rombický dodekaedr koef. zaplnění:  /6  2  0.74 NaCl struktura diamantu: C, Si, Ge, ZnS... (vyplněná 1 tetraedrická dutina) Li 3 Bi všechny 3 dutinky plné

19 dendritický růst (ZrO 2 )  Pěstování krystalů nasycený roztok zárodek

20 Bridgmanova metoda Czochralského metoda

21 SiO 2

22  kvazikrystaly 1984..... Shechtman, Blech, Gratias, Cahn (Al-Mn) Al-Mn HREM


Stáhnout ppt "C5H12C5H12 CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 - CH 3 CH 3 -CH 2 -CH-CH 3 CH 3 CH 3 -C-CH 3 CH 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google