Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝBĚR PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA DO FUNKCE ZÁSTUPCE ŘEDITELE Mgr. Irena Lhotková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝBĚR PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA DO FUNKCE ZÁSTUPCE ŘEDITELE Mgr. Irena Lhotková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 VÝBĚR PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA DO FUNKCE ZÁSTUPCE ŘEDITELE Mgr. Irena Lhotková, Ph.D. red@zs-bhrabala.cz irena.lhotkova@pedf.cuni.cz

2 ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ PŘÍSPĚVKU Výběr pedagogického pracovníka na místo zástupce ředitele:  výběr pracovníků je obecně jednou z nejnáročnějších personálních činností, protože se od něj odvíjí další úspěšnost organizace  zástupce zastupuje svého nadřízeného v případě jeho nepřítomnosti v celé šíři jeho kompetencí (odpovědnost i pravomoc) Cíl příspěvku:  určit výhody a nevýhody výběru z vnitřních nebo vnějších zdrojů  vytvořit kompetenční model zástupce ředitele  uvést praktické ukázky výběru z praxe

3 VÝBĚR ZÁSTUPCE Z VNITŘNÍCH ZDROJŮ ORGANIZACE Výhody:  znalost uchazeče (dlouhodobější sledování)  možnost „vyzkoušet si ho“ přidělením různých úkolů  „výchova“ před vstupem do funkce  motivace pro sbor (vyjádření důvěry pedagogům) Nevýhody:  vyvolání závisti ve sboru („Proč on a ne já?“)  absence respektu (příliš dlouho byl členem sboru)  distancování se („Nyní je ve funkci…“)  nepochopení funkce samotným uchazečem („sezení na dvou židlích“)

4 VÝBĚR ZÁSTUPCE Z VNĚJŠÍCH ZDROJŮ Výhody:  uchazeč není zatížený minulostí („nebude nikomu stranit“)  přináší nové zkušenosti  nové kontakty (spolupráce s dalšími organizacemi) Nevýhody:  potřeba adaptace (nároky na čas ředitele školy)  nepřijetí pedagogickým sborem  neshoda uchazeče s kulturou školy

5 DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR ZÁSTUPCE Z VNITŘNÍCH NEBO VNĚJŠÍCH ZDROJŮ Pracovník z vnitřních zdrojů:  škola funguje bez problémů  existuje v ní schopný uchazeč uznávaný (celým) sborem  uchazeč vyhovuje řediteli školy Pracovník z vnějších zdrojů:  škola potřebuje změnu  nutnost nezatíženého pohledu zvenčí  nejednotnost pedagogického sboru

6 KOMPETENČNÍ MODEL ZÁSTUPCE ŘEDITELE Kompetenční model: = soubor potřebných kompetencí (znalostí, dovedností, zkušeností, vlastností…) pro výkon funkce  výběr pracovníka do funkce zástupce ředitele  hodnocení (odměna, vzdělávání) Kompetence: 1)Osobnostní (Jaký má být zástupce ředitele?) 2)Sociální (Co má umět, aby zvládl vztahy mezi podřízenými?) 3)Manažerské (Jaké znalosti a dovednosti potřebuje pro řízení ostatních?) 4)Odborné (Co potřebuje znát, aby poradil při naplňování ŠVP a zvládl jeho kontrolu?)

7 KOMPETENCE OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ Osobnostní kompetence: (málo ovlivnitelné, vzor pro ostatní)  zodpovědnost  spolehlivost  samostatnost  vytrvalost  cílevědomost  loajalita  schopnost tvořivého myšlení  psychická i fyzická odolnost  sebereflexe  ochota dále se rozvíjet Sociální kompetence: (spojovací můstek mezi ředitelem a řadovými pedagogy)  empatie  asertivita  přirozená autorita Nejednoznačné zařazení (manažerské kompetence):  komunikace  konstruktivní vyjednávání  řešení problémů  motivace podřízených

8 KOMPETENCE MANAŽERSKÉ A ODBORNÉ Manažerské kompetence:  plánování  organizační dovednosti  kontrolní činnost Odborné kompetence:  ŠVP  právní normy  chod školy (rozvrh, suplování  administrativa (dokumentace školy) Zjišťování potřebných kompetencí:  nejobtížněji zjistitelné osobnostní, popř. sociální kompetence (reference)  v rámci výběrového řízení řešení různých situací

9 SPOLUPRÁCE ŘEDITELE ŠKOLY A JEHO ZÁSTUPCE  „sednout si“ po lidské stránce  nastavení systému spolupráce  vzájemný respekt, důvěra a tolerance  vymezení konkrétních oblastí činností  vzájemná informovanost Co narušuje spolupráci? Ředitel školy: „… raději zvládnu vše, protože za to stejně odpovídám…“ Zástupce ředitele: příliš velké ambice, tendence přebírat i to, co není v jeho kompetenci

10 PŘÍKLADY Z PRAXE Tři ředitelky pražských základních škol (2009, 2011, 2012): 1)Kdy jste vstoupila do funkce ředitelky školy na svém současném pracovišti? 2)Měla jste před svým vstupem do současné funkce nějaké zkušenosti s vedením lidí ve školství? 3)Jak jste při vstupu do funkce řešila svého zástupce?  Nechala jste si stávajícího zástupce? Proč?  Jmenovala jste nového zástupce ze stávajícího pedagogického sboru? Proč?  Jmenovala jste nového zástupce mimo stávající pedagogický sbor? Proč?  Hrálo ve vašem rozhodování nějakou roli to, že jste byl na škole nová? 4) Jak své rozhodnutí s odstupem času hodnotíte?

11 ŘEDITELKA „A“  Žádné zkušenosti s vedení (působila jako učitelka na jiné základní škole)  Ponechala si stávající zástupkyni : „…vůbec netušila, co jí ve škole čeká…“  obavy ze spolupráce, zástupkyně se také účastnila konkurzu  nyní hodnotí spolupráci jako výbornou: „Paní kolegyně mě postupně zasvěcovala do problematiky a nyní spolu dobře vycházíme.“

12 ŘEDITELKA „B“  působila rok jako řadová učitelka na dané škole, předtím 10 let zástupkyně na střední škole (odešla z rodinných důvodů)  zástupkyně si ponechala na doporučení bývalého ředitele: „… jsem mu chtěla vyhovět, když si mě vybral…“  spolupráce na dobré úrovni, ale kdyby se měla sama rozhodnout, vybrala by si zástupce zvenčí: „… sedí na dvou židlích…“

13 ŘEDITELKA „C“  10 let ve funkci ředitelky na jiné základní škole, před tím 10 let ve funkci zástupkyně na střední škole  vybrala si kolegyni – řadovou učitelku, která se také účastnila konkurzu (rozhovor před vyhlášením výsledků)  napjatá situace mezi rodiči a vedením školy  volbu hodnotí pozitivně, nicméně připouští: „Kdybych neměla s vedením školy zkušenosti, nechala bych si, i navzdory komplikované situaci, aspoň nějaký čas stávající zástupkyni, abych se v situaci sama zorientovala.“

14 PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ VOLIT ZÁSTUPCE ŘEDITELE? Zohlednění tří faktorů: 1)Osobnost ředitele školy („Jaký jsem a jakého nejbližšího spolupracovníka k sobě potřebuji?“), tj. osobnostní kompetence 2)Situaci v pedagogickém sboru („Jednotnost? Nejednotnost?“) – volba pracovníka z vnitřních nebo vnějších zdrojů, sociální kompetence 3)Celkovou situaci školy a její budoucnost („Bude se měnit směřování školy?“) – manažerské a odborné kompetence

15 Děkuji za pozornost. Irena. Lhotková (red@zs-bhrabala.cz)red@zs-bhrabala.cz (irena.lhotkova@pedf.cuni.cz)irena.lhotkova@pedf.cuni.cz


Stáhnout ppt "VÝBĚR PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA DO FUNKCE ZÁSTUPCE ŘEDITELE Mgr. Irena Lhotková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google