Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Advanced Paediatric Life Support Zásady neodkladné resuscitace u dětí Guidelines 2005 Basic Paediatric Life Support.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Advanced Paediatric Life Support Zásady neodkladné resuscitace u dětí Guidelines 2005 Basic Paediatric Life Support."— Transkript prezentace:

1 Advanced Paediatric Life Support Zásady neodkladné resuscitace u dětí Guidelines 2005 Basic Paediatric Life Support

2 Peter J. Safar 1924 - 2003

3 The European Resuscitation Council (ERC): Paediatric Life Support (PLS) 1994, 1998, 2000 International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) + American Heart Association: ‘Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care’ Paediatric Life Support Working Party of the European Resuscitation Council 2004 / 2005

4 www.erc.edu

5 119 pacientů  18 let věku se srdeční zástavou, 45 %  1 rok, 64 %  3 roky věku, příčiny vedoucí k zástavě: Sudden infant death syndrome32 % Epidemiologie: Tonutí22 % Jiné respirační příčiny 9 % Vrozené srdeční vady 4 % Neurologické onemocnění 4 % Onkologické onemocnění 3 % Kardiologické onemocnění 3 % Předávkování léky a drog 3 % Inhalace kouře 2 % Anafylaxe 2 % Endokrinologické onemocnění 2 %

6 Rozeznání stavu, který může vést k srdeční zástavě a správně prováděná KPCR. Výsledky KPCR u dětí: přežití 3 – 17 %, přeživší často závažné neurologické postižení Faktory, které významně ovlivní výsledek KPCR:

7 Definice z pohledu KPCR: Kojenec: < 1 rok věku Dítě: 1 rok – puberta Věk kolem puberty: postup jako u dětí nebo u dospělých

8 Resuscitace dětí je odlišná od resuscitace dospělých. Existuje mnoho společného v technice, ale u dětí jiný startovní bod: Děti – sekundární srdeční zástava (hypoxie  respirační selhání  zástava) Dospělí – primární srdeční zástava (náhle vzniklá, časná defibrilace) Primární srdeční zástava u dětí  15 %

9 Paediatric Basic Life Support Algorithm

10 1. Zajistit bezpečnost dítěte i zachránce 2. Stav vědomí: (při podezření na poranění C páteře bez manipulace s dítětem) stimulace + oslovení při slovní odpovědi nebo pohybu  bez reakce na oslovení a/nebo stimulaci  nechat dítě v poloze, v jaké jsme jej nalezli kontrola vitálních funkcí obstrukce dýchacích cest cizím tělesem: extrakce pod přímou kontrolou zraku zavolat pomoc (pokud možno) otevření dýchacích cest: trojitý manévr (Esmarchův hmat)

11 1. Zajistit bezpečnost dítěte i zachránce 2. Stav vědomí:stimulace + oslovení 3. Dýchání otevření dýchacích cest pohled – zvedání hrudní stěny poslech – dýchací “zvuky” nad ústy a nosem pocit – proud vydechovaného vzduchu na tváři 10 s na rozhodnutí, jestli dítě dýchá

12 1. Zajistit bezpečnost dítěte i zachránce 2. Stav vědomí:stimulace + oslovení 3. Dýchání otevření dýchacích cest dítě dýchá  stabilisovaná poloha (na boku, bez obstrukce DC jazykem, bez zatečení tekutin do DC) 5 pomalých dechů Yes No dítě nedýchá  každý 1 – 1.5 s zvedání hrudní stěny

13 1. Zajistit bezpečnost dítěte i zachránce 2. Stav vědomí:stimulace + oslovení 3. Dýchání otevření dýchacích cest hrudní stěna se nezvedá  otevření dýchacích cest (Esmarchův manévr) Yes No otevřít ústa, vyčistit DÚ (ne naslepo) postup jako při obstrukci dýchacích cest 5 pomalých dechů otevřít ústa, vyčistit DÚ (ne naslepo)

14 1. Zajistit bezpečnost dítěte i zachránce 2. Stav vědomí:stimulace + oslovení 3. Dýchání otevření dýchacích cest 4. Oběh puls Yes No pohyby, kašel, dýchání dítě: a.carotiskojenec: a.brachialis 10 s na rozhodnutí

15 1. Zajistit bezpečnost dítěte i zachránce 2. Stav vědomí:stimulace + oslovení 3. Dýchání otevření dýchacích cest 4. Oběh pokračovat v dýchání Yes No je přítomen  bradykardie (pod 60/min)  není přítomen  nemáme jistotu  nepřímá srdeční masáž dýchání + nepřímá srdeční masáž 2

16 1. Zajistit bezpečnost dítěte i zachránce 2. Stav vědomí:stimulace + oslovení 3. Dýchání otevření dýchacích cest 4. Oběh dolní třetina sterna Yes No kojenec 100 / min (téměř 2 komprese / sec) komprese sterna 2 prsty do 1/3 vzdálenosti mezi sternem a páteří 1 zachránce – po 30 kompresích 2 vdechy (poměr 30:2) 2 zachránci – poměr 15:2 2

17 1. Zajistit bezpečnost dítěte i zachránce 2. Stav vědomí:stimulace + oslovení 3. Dýchání otevření dýchacích cest 4. Oběh dolní třetina sterna Yes No dítě 100 / min (téměř 2 komprese / sec) komprese sterna hranou dlaně s nataženými prsty a lokty do 1/3 vzdálenosti mezi sternem a páteří 2 1 zachránce – poměr 30:2 2 zachránci – poměr 15:2

18 není úspěšná (spontánní dýchání, hmatný puls, pohyb) KPCR pokračuje dokud nedorazí kvalifikovaná pomoc není zachránce vyčerpán

19  1 zachránce  jeden začne s KPCR, druhý volá RZP Kdy volat RZP 1 zachránce  začne s KPCR po dobu minimálně 1 min, potom pokud možno volá RZP Výjimka: dítě s kardiologickým onemocněním (VCC)

20 Advanced Paediatric Life Support Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Guidelines 2005

21 Advanced Paediatric Life Support Resuscitation 2005; 67S1: S97 – S133

22 Základní neodkladná resuscitace dětí Resuscitation 2005; 67S1: S97 – S133

23 1. Základní neodkladná resuscitace dětí 2. Ventilace / oxygenace řízená ventilace maskou + 100 % kyslík orotracheální intubace + 100 % kyslík potvrzení polohy ETC klinicky a kapnograficky 18 + věk (roky) číslo ETC = 4 laryngeální maska (zkušenost)

24 3. Žilní / intraoseální přístup pokud není i.v. linka zajištěna před zástavou oběhu, má intraoseální přístup přednost (3x pokus o i.v. vstup) 1. Základní neodkladná resuscitace dětí 2. Ventilace / oxygenace periferní i.v. linka (nikoliv CVK) i.o. přístup v celém dětském věku i.t. – adrenalin, atropin, lidocain Isotonický krystaloid i.v. nebo i.o.

25

26 elektrody defibrilátoru / monitoru pod pravou klíční kost v levé přední axilární čáře 3. Žilní / intraoseální přístup 1. Základní neodkladná resuscitace dětí 2. Ventilace / oxygenace u kojenců na přední a zadní straně hrudníku 4. Připojení defibrilátoru / monitoru

27 puls: – kojenec: a. brachialis – dítě: a. carotis rytmus: – asystolie nebo elektromechanická disociace 5. Hodnocení srdečního rytmu a pulsu 3. Žilní / intraoseální přístup 1. Základní neodkladná resuscitace dětí 2. Ventilace / oxygenace 4. Připojení defibrilátoru / monitoru 10 s na rozhodnutí – komorová tachykardie nebo komorová fibrilace

28 asystolie nebo elektromechanická disociace adrenalin 5. Hodnocení srdečního rytmu a pulsu 3. Žilní / intraoseální přístup 1. Základní neodkladná resuscitace dětí 2. Ventilace / oxygenace 4. Připojení defibrilátoru / monitoru i.v. nebo i.o. 10 µg / kg = 0.1 ml / kg, ředění 1 : 10 000 i.t. 100 µg / kg = 1 ml / kg, ředění 1 : 10 000 = 0.1 ml / kg, ředění 1 : 1000

29 asystolie nebo elektromechanická disociace adrenalin 3 min KPCR 5. Hodnocení srdečního rytmu a pulsu 3. Žilní / intraoseální přístup 1. Základní neodkladná resuscitace dětí 2. Ventilace / oxygenace 4. Připojení defibrilátoru / monitoru 1 zachránce: 100 / min, 30:2 2 zachránci: 100 / min, 15:2

30

31

32 asystolie nebo elektromechanická disociace adrenalin 3 min KPCR opakovat adrenalin i.v. nebo i.o. po 3 – 5 minutách 10 µg / kg = 0.1 ml / kg, ředění 1 : 10 000 5. Hodnocení srdečního rytmu a pulsu 3. Žilní / intraoseální přístup 1. Základní neodkladná resuscitace dětí 2. Ventilace / oxygenace 4. Připojení defibrilátoru / monitoru

33 Během KPR: kontrola elektrod kontrola i.v./i.o. vstupu kontrola dýchacích cest a kyslíku nepřerušovat zevní srdeční masáž adrenalin po 3 – 5 min i.v. / i.o.

34 komorová tachykardie a fibrilace komor 1. defibrilace 4 J / kg 5. Hodnocení srdečního rytmu a pulsu 3. Žilní / intraoseální přístup 1. Základní neodkladná resuscitace dětí 2. Ventilace / oxygenace 4. Připojení defibrilátoru / monitoru KPR po dobu 2 minut 2. defibrilace 4 J / kg KPR po dobu 2 minut adrenalin i.v. / i.o. 10 µg / kg 3. defibrilace 4 J / kg

35 komorová tachykardie a fibrilace komor 1. defibrilace 4 J / kg KPR po dobu 2 minut 2. defibrilace 4 J / kg KPR po dobu 2 minut adrenalin i.v. / i.o. 10 µg / kg 3. defibrilace 4 J / kg KPR po dobu 2 minut 4. defibrilace 4 J / kg amiodaron i.v. / i.o. 5 mg / kg KPR, adrenalin i.v. / i.o. po 3 – 5 minutách defibrilace 4 J / kg po 2 minutách

36 Odstranit možné reverzibilní příčiny zástavy dechu a oběhu: hypoxie hypovolemie hypo / hyperkalemie hypotermie tensní pneumothorax tamponáda intoxikace trombembolie

37 Jsme jen krátkodobí návštěvníci na planetě Zemi


Stáhnout ppt "Advanced Paediatric Life Support Zásady neodkladné resuscitace u dětí Guidelines 2005 Basic Paediatric Life Support."

Podobné prezentace


Reklamy Google