Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady neodkladné resuscitace u dětí Basic Paediatric Life Support

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady neodkladné resuscitace u dětí Basic Paediatric Life Support"— Transkript prezentace:

1 Zásady neodkladné resuscitace u dětí Basic Paediatric Life Support
Advanced Paediatric Life Support Guidelines 2005

2 Peter J. Safar

3 The European Resuscitation Council (ERC):
Paediatric Life Support (PLS) 1994, 1998, 2000 International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) + American Heart Association: ‘Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care’ Paediatric Life Support Working Party of the European Resuscitation Council 2004 / 2005

4

5 Epidemiologie: 119 pacientů  18 let věku se srdeční zástavou,
45 %  1 rok, 64 %  3 roky věku, příčiny vedoucí k zástavě: Vrozené srdeční vady % Neurologické onemocnění % Onkologické onemocnění 3 % Kardiologické onemocnění 3 % Předávkování léky a drog 3 % Inhalace kouře % Anafylaxe % Endokrinologické onemocnění 2 % Jiné respirační příčiny % Tonutí % Sudden infant death syndrome 32 %

6 Výsledky KPCR u dětí: přežití 3 – 17 %,
přeživší často závažné neurologické postižení Faktory, které významně ovlivní výsledek KPCR: Rozeznání stavu, který může vést k srdeční zástavě a správně prováděná KPCR.

7 Definice z pohledu KPCR:
Kojenec: < 1 rok věku Dítě: 1 rok – puberta Věk kolem puberty: postup jako u dětí nebo u dospělých

8 Resuscitace dětí je odlišná od resuscitace dospělých.
Existuje mnoho společného v technice, ale u dětí jiný startovní bod: Dospělí – primární srdeční zástava (náhle vzniklá, časná defibrilace) Děti – sekundární srdeční zástava (hypoxie  respirační selhání  zástava) Primární srdeční zástava u dětí  15 %

9 Paediatric Basic Life Support Algorithm

10 1. Zajistit bezpečnost dítěte i zachránce 2. Stav vědomí:
stimulace + oslovení otevření dýchacích cest: trojitý manévr (Esmarchův hmat) (při podezření na poranění C páteře bez manipulace s dítětem) kontrola vitálních funkcí při slovní odpovědi nebo pohybu  nechat dítě v poloze, v jaké jsme jej nalezli zavolat pomoc (pokud možno) bez reakce na oslovení a/nebo stimulaci  obstrukce dýchacích cest cizím tělesem: extrakce pod přímou kontrolou zraku

11 1. Zajistit bezpečnost dítěte i zachránce
2. Stav vědomí: stimulace + oslovení otevření dýchacích cest 3. Dýchání pohled – zvedání hrudní stěny poslech – dýchací “zvuky” nad ústy a nosem pocit – proud vydechovaného vzduchu na tváři 10 s na rozhodnutí, jestli dítě dýchá

12 1. Zajistit bezpečnost dítěte i zachránce 2. Stav vědomí:
stimulace + oslovení otevření dýchacích cest 3. Dýchání Yes No dítě dýchá  stabilisovaná poloha (na boku, bez obstrukce DC jazykem, bez zatečení tekutin do DC) dítě nedýchá  5 pomalých dechů každý 1 – 1.5 s zvedání hrudní stěny

13 1. Zajistit bezpečnost dítěte i zachránce 2. Stav vědomí:
stimulace + oslovení otevření dýchacích cest 3. Dýchání Yes No hrudní stěna se nezvedá  otevřít ústa, vyčistit DÚ (ne naslepo) otevřít ústa, vyčistit DÚ (ne naslepo) otevření dýchacích cest (Esmarchův manévr) 5 pomalých dechů postup jako při obstrukci dýchacích cest

14 1. Zajistit bezpečnost dítěte i zachránce 2. Stav vědomí:
stimulace + oslovení otevření dýchacích cest 3. Dýchání Yes No 4. Oběh 10 s na rozhodnutí pohyby, kašel, dýchání puls kojenec: a.brachialis dítě: a.carotis

15 1. Zajistit bezpečnost dítěte i zachránce 2. Stav vědomí:
stimulace + oslovení otevření dýchacích cest 3. Dýchání Yes 4. Oběh je přítomen  No pokračovat v dýchání není přítomen  bradykardie (pod 60/min)  nemáme jistotu  2 nepřímá srdeční masáž dýchání + nepřímá srdeční masáž

16 1. Zajistit bezpečnost dítěte i zachránce 2. Stav vědomí:
stimulace + oslovení otevření dýchacích cest 3. Dýchání Yes 4. Oběh kojenec No dolní třetina sterna komprese sterna 2 prsty do 1/3 vzdálenosti mezi sternem a páteří 100 / min (téměř 2 komprese / sec) 2 1 zachránce – po 30 kompresích 2 vdechy (poměr 30:2) 2 zachránci – poměr 15:2

17 1. Zajistit bezpečnost dítěte i zachránce 2. Stav vědomí:
stimulace + oslovení otevření dýchacích cest 3. Dýchání Yes 4. Oběh dítě No dolní třetina sterna komprese sterna hranou dlaně s nataženými prsty a lokty do 1/3 vzdálenosti mezi sternem a páteří 2 100 / min (téměř 2 komprese / sec) 1 zachránce – poměr 30:2 2 zachránci – poměr 15:2

18 KPCR pokračuje dokud není úspěšná (spontánní dýchání, hmatný puls, pohyb) nedorazí kvalifikovaná pomoc není zachránce vyčerpán

19 Kdy volat RZP  1 zachránce  jeden začne s KPCR, druhý volá RZP 1 zachránce  začne s KPCR po dobu minimálně 1 min, potom pokud možno volá RZP Výjimka: dítě s kardiologickým onemocněním (VCC)

20 Advanced Paediatric Life Support
Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Advanced Paediatric Life Support Guidelines 2005

21 Advanced Paediatric Life Support
Resuscitation 2005; 67S1: S97 – S133

22 Základní neodkladná resuscitace dětí
Resuscitation 2005; 67S1: S97 – S133

23 1. Základní neodkladná resuscitace dětí
2. Ventilace / oxygenace řízená ventilace maskou % kyslík orotracheální intubace % kyslík laryngeální maska (zkušenost) 18 + věk (roky) číslo ETC = 4 potvrzení polohy ETC klinicky a kapnograficky

24 1. Základní neodkladná resuscitace dětí
2. Ventilace / oxygenace 3. Žilní / intraoseální přístup pokud není i.v. linka zajištěna před zástavou oběhu, má intraoseální přístup přednost (3x pokus o i.v. vstup) i.o. přístup v celém dětském věku periferní i.v. linka (nikoliv CVK) i.t. – adrenalin, atropin, lidocain Isotonický krystaloid i.v. nebo i.o.

25

26 3. Žilní / intraoseální přístup
1. Základní neodkladná resuscitace dětí 2. Ventilace / oxygenace 4. Připojení defibrilátoru / monitoru elektrody defibrilátoru / monitoru pod pravou klíční kost v levé přední axilární čáře u kojenců na přední a zadní straně hrudníku

27 3. Žilní / intraoseální přístup
1. Základní neodkladná resuscitace dětí 2. Ventilace / oxygenace 4. Připojení defibrilátoru / monitoru 5. Hodnocení srdečního rytmu a pulsu puls: kojenec: a. brachialis dítě: a. carotis komorová tachykardie nebo komorová fibrilace rytmus: asystolie nebo elektromechanická disociace 10 s na rozhodnutí

28 5. Hodnocení srdečního rytmu a pulsu
3. Žilní / intraoseální přístup 1. Základní neodkladná resuscitace dětí 2. Ventilace / oxygenace 4. Připojení defibrilátoru / monitoru asystolie nebo elektromechanická disociace adrenalin i.v. nebo i.o. 10 µg / kg = 0.1 ml / kg, ředění 1 : i.t. 100 µg / kg = 1 ml / kg, ředění 1 : = 0.1 ml / kg, ředění 1 : 1000

29 5. Hodnocení srdečního rytmu a pulsu
3. Žilní / intraoseální přístup 1. Základní neodkladná resuscitace dětí 2. Ventilace / oxygenace 4. Připojení defibrilátoru / monitoru asystolie nebo elektromechanická disociace adrenalin 3 min KPCR 1 zachránce: 100 / min, 30:2 2 zachránci: 100 / min, 15:2

30

31

32 5. Hodnocení srdečního rytmu a pulsu
3. Žilní / intraoseální přístup 1. Základní neodkladná resuscitace dětí 2. Ventilace / oxygenace 4. Připojení defibrilátoru / monitoru asystolie nebo elektromechanická disociace adrenalin 3 min KPCR opakovat adrenalin i.v. nebo i.o. po 3 – 5 minutách 10 µg / kg = 0.1 ml / kg, ředění 1 :

33 Během KPR: kontrola elektrod kontrola i.v./i.o. vstupu kontrola dýchacích cest a kyslíku nepřerušovat zevní srdeční masáž adrenalin po 3 – 5 min i.v. / i.o.

34 5. Hodnocení srdečního rytmu a pulsu
3. Žilní / intraoseální přístup 1. Základní neodkladná resuscitace dětí 2. Ventilace / oxygenace 4. Připojení defibrilátoru / monitoru komorová tachykardie a fibrilace komor 1. defibrilace 4 J / kg KPR po dobu 2 minut 2. defibrilace 4 J / kg KPR po dobu 2 minut adrenalin i.v. / i.o. 10 µg / kg 3. defibrilace 4 J / kg

35 komorová tachykardie a fibrilace komor
1. defibrilace 4 J / kg KPR po dobu 2 minut 2. defibrilace 4 J / kg adrenalin i.v. / i.o. 10 µg / kg 3. defibrilace 4 J / kg KPR po dobu 2 minut amiodaron i.v. / i.o. 5 mg / kg 4. defibrilace 4 J / kg KPR, adrenalin i.v. / i.o. po 3 – 5 minutách defibrilace 4 J / kg po 2 minutách

36 Odstranit možné reverzibilní příčiny
zástavy dechu a oběhu: hypoxie hypovolemie hypo / hyperkalemie hypotermie tensní pneumothorax tamponáda intoxikace trombembolie

37 Jsme jen krátkodobí návštěvníci na planetě Zemi


Stáhnout ppt "Zásady neodkladné resuscitace u dětí Basic Paediatric Life Support"

Podobné prezentace


Reklamy Google