Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ KPR Hermanová Irena, FNUSA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ KPR Hermanová Irena, FNUSA"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ KPR Hermanová Irena, FNUSA
Guidelines2010 ZÁKLADNÍ KPR Hermanová Irena, FNUSA

2 Základní neodkladná resuscitace-NR
Soubor opatření směřující k obnově oběhu okysličené krve v organismu postižené náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí. Hlavním cílem je ochránit zejména mozek. Záchrance neužívá žádného technického vybavení s výjimkou ochranných pomůcek a automatického externího defibrilátoru (dále jen AED). Základní neodkladná resuscitace-NR

3 Účelný postup v rámci základní NR a na ni navazující rozšířené NR.
Včasná výzva Rychlé rozpoznání příčiny stavu a přivolání pomoci z okolí Aktivace záchranné služby (tel. 155, 112) Včasná neodkladná resuscitace Využití dostupnosti AED Následná opatření spojená s převozem a rozšířenou KPR do nemocničního zařízení Řetězec přežití

4 Volání na 155-informace pro operátora
Odkud voláte - město, adresa, číslo domu, patro proč voláte - co se děje, příznaky, aktuální stav Jak dlouho potíže trvají, léčíte se s něčím Vaše jméno, případně volajícího, zvonek Čekejte na sanitku, vrtulník - specifikace místa Počasí, dráty, stát u postiženého, mávat, Zvýraznit místo-sníh cokoli barevného Nezavěšuj jako první!! Volání na 155-informace pro operátora

5 Příčiny náhlé srdeční zástavy
KARDIÁLNÍ ETIOLOGIE Fibrilace komor (VF, VT) 82,5% NEKARDIÁLNÍ ETIOLOGIE hypoxická zástava Interní 8,6% plicní onemocnění cévní příhody Externí 9% traumata asfyxie předávkování léky suicida Příčiny náhlé srdeční zástavy

6 Diagnostika a postup v praxi
Diagnostika vědomí „Co je Vám?“ + Jemně zatřást! + Máchnutím rukou vymezit prostor! Kontrola, zda jsme v bezpečí. „Je tu někdo?“ + Velet: „Počkejte tady, budu Vás potřebovat!“ Oběť nereaguje – volejte 155 Diagnostika a postup v praxi

7 Přítomnost normálního dýchání zhodnoťte pohledem, poslechem, pocitem.
Pozn. Široce odhalit hrudník, aby byly vidět dech. pohyby. Rozepnout, svléct -musíme vidět hrudník! Dýchání je normální Poloha na zádech se záklonem hlavy Zotavovací poloha-nemožnost sledování stavu postiženého V případě pochybnosti o normálnosti dýchání Gasping - lapavé dechy - jsou přítomny až v 50% Svědčí o krátkodobé zástavě POSTUPOVAT JAKOBY NORMÁLNÍ NEBYLO!!!! Diagnostika dýchání

8 Základní NR dospělých a dětí nad 8 let pro laické zachránce
Nekomunikuje, nedýchá, lapavé dechy Volej o pomoc, přivolej RZP Puls nevyhmatávej RESUSCITUJ Nepřímá srdeční masáž frekvence 100/min. Hloubka min. 5 cm. po stlačení ihned uvolni hrudník Kontrola 1x za 2min., zda postižený nezačal dýchat Základní NR dospělých a dětí nad 8 let pro laické zachránce

9 Pro úspěch základní laické KPR je důležité včas začít a nepřetržitě stlačovat hrudník
POZOR ojedinělé lapavé nádechy se mohou objevit i v průběhu resuscitace NEPŘESTÁVEJ není to známka obnovení oběhu Důležité!

10 Nekomunikuje, nedýchá, lapavé dechy
Volej o pomoc, přivolej RLP Zakloň hlavu, uvolni dýchací cesty Puls nevyhmatávej !!! RESUSCITUJ!!! Stlačuj střed hrudníku a dýchej z plic do plic 30:2 frekvence 100x min. do hloubky min. 5cm. 1 vdech = 1sekunda o objemu tak, aby se viditelně zvedal hrudník Základní neodkladná resuscitace dospělých a dětí nad 8 let pro zdravotníky a školené zachránce

11 Pro úspěch základní KPR pro zdravotníky a školené zachránce jsou podmínky stejné jak u laické KPR.
Pokud v se průběhu KPR objeví lapavé nádechy není třeba pokračovat v umělém dýchání. Nepřímá srdeční masáž 100/min. !!! Důležité!

12 Normálně se nadechněte a svými rty obemkněte ústa oběti, stlačte nos postiženého
Vydechněte přiměřený dechový objem do úst postiženého Vdech a výdech 1s Kontrola účinnosti - zvednutí hrudníku Pozor na hyperventilaci! Umělé dýchání

13 Jakmile přeruším masáž, musím začít znovu celých 30 kompresí
V případě 2 a více zachranců výměna po 2 minutách – prevence únavy Doporučení

14 Proč 30:2? Zjednodušení výuky Zvýšení počtu kompresí hrudníku
Zkrácení doby přerušení masáže Proč 30:2?

15 V prvních několika minutách po primárně kardiální zástavě oběhu (nonasfyktické), se udržuje obsah kyslíku v krvi na vysoké úrovni a dodávka kyslíku do mozku a srdce je závislá na minutovém srdečním objemu a nikoliv ventilaci. Z těchto důvodů je ventilace v iniciální fázi méně důležitá než nepřímá srdeční masáž pomocí komprese hrudníku. Proto je u dospělých prvořadé zahájit KPR nepřímou srdeční masáží spíše než iniciální ventilací. Zdůvodnění poměru 30:2

16 AED Místa, kde je pravděpodobnost použití AED >1x / 2 roky
Velká koncentrace lidí Ztížená dostupnost pro ZS AED

17 Základní NR lze ukončit
Obnovení základních životních fc. NR trvá déle jak 30min. A nevede k obnovení základních životních základních životních fc. . (dech. aktivita, zúžení zornic, laryngeální reflexy) Naprosté vyčerpání zachránců Základní NR lze ukončit

18 Nejčastější pochybení v základní NR
Nesprávné rozpoznání zástavy oběhu Terminální dechová aktivita Otočení postiženého do zotavovací polohy Ztráta kontroly Pokus o hmatání pusu Laici vyloučený Prof. zachránci v krajní situaci (stres. situace - považují vlast. puls za puls oběti) Nesprávná technika srdeční masáže Pomalá frekvence a malá hloubka stlačení Častá kontrola stavu postiženého Nejčastější pochybení v základní NR

19 Základní NR nezahajujeme
Časový interval od zástavy je delší jak 20min. za podmínek normotermie V případě ohrožení zachránce Zranění neslučitelná se životem Jsou-li přítomny známky smrti Základní NR nezahajujeme

20 Uzávěr dýchacích cest cizím tělesem
Rozpoznat uzávěr DC Odlišit mdloby, křeče, infarkt aj. Lehká obstrukce DC Dýchá, může odkašlat a mluvit Těžká obstrukce DC Není schopen odkašlat, neodpovídá, lapá po dechu, upadá do bezvědomí Uzávěr dýchacích cest cizím tělesem

21 Technika 5 úderů do zad Přistupte k postiženému ze strany
Podepřete hrudník jednou rukou, předkloňte oběť dopředu, aby se cizí těleso uvolnilo do úst a nezapadlo hlouběji do úst a nezapadlo hlouběji do d.c. Proveďte až 5 rázných úderů mezi lopatky hranou svojí druhé ruky Kontrolujte po každém úderu, zda se d.c. neuvolnily (cílem není 5 úderů, ale uvolnění d.c.) Technika 5 úderů do zad

22 Technika stlačení břicha
Stlačení břicha provádíme po neúspěchu s údery do zad Stůjte za obětí a položte obě paže okolo horní části jejího břicha Nakloňte oběť dopředu, sevřete pěst a umístěte ji mezi pupek a mečovitý výběžek Pevně sevřete tuto ruku svojí druhou rukou a prudce zmáčkněte dovnitř a vzhůru, 5x Neuvolní-li se uzávěr pokračujte střídáním úderů do zad a stlačení břicha Technika stlačení břicha

23 Jestliže oběť ztratí vědomí
Položte oběť opatrně na zem Neprodleně aktivujte RZP Zahajte KPR Jestliže oběť ztratí vědomí

24 KPR u dětí Rozdělení dětského věku
Malé děti-infanti do 1 roku Děti od 1r do 8 let Nad 8 let KPR jako dospělí Nejčastější příčiny zástavy dýchání a srd. činnosti Kojenci vdechnutí tekutiny Starší děti cizí těleso, otok dýchacích cest, tonutí, intoxikace atd. KPR u dětí

25 KRP u dětí do 1 roku - laik Laici puls nevyhmatávají
Zahájit KPR do 10 s 5 umělých vdechů a následně 30:2 1 min. resuscitovat, poté aktivovat RZP1 min. resuscitovat, poté aktivovat RZP Velikost vdechu-objem dutiny ústní, do úst a nosu dítěte Nepřímá srdeční masáž-prst pod spojnicí prsních bradavek, hloubka stlačení 4 cm., frekvence KRP u dětí do 1 roku - laik

26 KRP u dětí do 1 roku - prof. zachránce
Zkušený zachránce puls na a. brachiális, femorális, či úder srd. hrotu - novorozenci Zahájit KPR do 10 s 5 umělých vdechů následně15:2 – preference 30:2 pokud je 1 záchrance 1 min. resuscitovat, poté aktivovat RZP Velikost vdechu-objem dutiny ústní, do úst a nosu dítěte Nepřímá srdeční masáž-prst pod spojnicí prsních bradavek, hloubka stlačení 4 cm., frekvence KRP u dětí do 1 roku - prof. zachránce

27 Technika nepřímé srdeční masáže u novorozence
dvěma prsty - pro 1 zachránce dvěma palci - pro 2 nebo více zachránců Technika nepřímé srdeční masáže u novorozence

28 KRP u dětí od 1 - 8 let - laik Laici puls nevyhmatávají
Zahájit KPR do 10 s umělých vdechů 30:2 1 min. resuscitovat, poté aktivovat ZS1 min. resuscitovat, poté aktivovat ZS Velikost vdechu - věk a velikost dítěte, zvednutí hrudníku Nepřímá srdeční masáž-dolní třetina hrudní kosti, hrnou jedné ruky, hloubka 5 cm, frekvence 100/min KRP u dětí od let - laik

29 KRP u dětí od 1 - 8 roku -prof. zachránce
Puls na a. brachiális, femorálisči carotis Zahájit KPR do 10 s 5 umělých vdechů 30:2 1 min. resuscitovat, poté aktivovat ZS1 min. resuscitovat, poté aktivovat ZS Velikost vdechu - věk a velikost dítěte, zvednutí hrudníku Nepřímá srdeční masáž-dolní třetina hrudní kosti, hrnou jedné ruky, hloubka 5 cm, frekvence 100/min KRP u dětí od roku -prof. zachránce

30 KPR u dětí nad 8 let Laici Profesionální zachránci
Užívají postup jako u dospělého postiženého se zástavou dýchání a srd. činnosti 100/min. do příjezdu RZP100/min. do příjezdu RZP Profesionální zachránci Pokud bude zástavě předcházet dušení je doporučeno KPR zahájit 5 umělými vdechy a následně 30:2 KPR u dětí nad 8 let

31 Obstrukce dýchacích cest
údery do zad komprese hrudníku komprese břicha Všechny manévry vedou ke změně nitrohrudního tlaku a vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest V polovině případů – potřeba více než jednoho manévru Obstrukce dýchacích cest

32 ZUCHOVÁ, Barbora. Základní postupy neodkladné resuscitace - Guidelines 2005. BERÁNKOVÁ, M.; HOLZHAUSEROVÁ, B.; FLEKOVÁ, A.. První pomoc pro střední zdravotnické školy. Praha : Informatorium, 2002. ADAMS, B.; HAROLD, C.E.. Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha : Grada, 1999.  Požitá literatura

33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ KPR Hermanová Irena, FNUSA"

Podobné prezentace


Reklamy Google