Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KPR * kardiopulmonální resuscitace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KPR * kardiopulmonální resuscitace"— Transkript prezentace:

1 KPR * kardiopulmonální resuscitace

2 KPR Život postiženého mnohdy závisí na správně poskytnuté první pomoci. Cíl školení: vysvětlit význam laické první pomoci překonat bariéry bránící jejímu poskytování seznámeni se s praktickými postupy první pomoci

3 Proč první pomoc není poskytována?
Lidé chtějí pomoci, ale bojí se. Mají obavu, aby zraněnému neublížili. Nezvládnutí emocí – stres vedoucí k bezradnosti. Pocit nedostatečnosti – obava z výsledku, očekávaná negativní reakce okolí i zdravotníků Obava o vlastní zdraví a bezpečnost Naštěstí vítězí ochota pomoci nad strachem, že postup KPR nebude správný.

4 KPR Povinnost poskytnutí první pomoci stanoví : Zákon č. 20/1966
základní povinností každého občana je zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí života.

5 KPR Trestní zákon č. 140/1961 Sb. § 207
(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. (2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. § 208 Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

6 Co je život bezprostředně ohrožující stav – „klinická smrt“?
Ohrožení života se projevuje současným selháním tří základních životních funkcí: Ztráta dechu Ztráta vědomí Selhání krevního oběhu

7 Příčiny a příznaky Příčiny mohou být různé:
- U dospělých dojde k zástavě oběhu zejména při onemocněních srdce (ICHS,fibrilace komor). - U dětí bývají příčiny spíše dechové,(asfixie) nejčastěji dušení při vdechnutí cizího tělesa, při úrazech či tonutí. Příznaky: bezvědomí, nereaguje na nás, nehýbe se, nedýchá, někdy můžeme zastihnou lapavé konečné dechy. - postupně dochází ke změně barvy jeho obličeje do modrofialova.

8 KPR Cílem kardiopulmonální resuscitace (KPR), neboli oživování je obnovení dechu a oběhu. Provádíme ho nepřímou srdeční masáží a umělým dýcháním z plic do plic. Evropská rada pro resuscitaci (ERC) ve svých doporučeních z roku 2005 platných do roku 2010, přinesla celou řadu zjednodušených postupů KPR.

9 KPR- co udělat nejdříve. 1
KPR- co udělat nejdříve? 1. Zkontrolujeme stav postiženého, je při vědomí, dýchá, srdce pracuje?

10 KPR 2. Co udělat po zjištění stavu postiženého?
Voláme tísňovou linku (155, 112) Pokud jsme na místě sami, pokusíme se sehnat pomocníky a to i za cenu malého časového prodlení v zahájení první pomoci. Bezpečnost zachránců je prioritou.

11 3. Zavoláme si pomocníky, pokud je to možné

12 4. Uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy.

13 Uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy

14 Uvolnění dýchacích cest vyčištěním dutiny ústní
Odstraníme zvratky, krev, cizí tělesa, zubní protézu.

15 KPR – pokud se postižený sám nerozdýchá, začneme s masáží srdce

16 Technika masáže srdce u dospělého: - přesně v polovině hrudníku u žen - spojnice mezi bradavkami u mužů

17 KPR Při náhlém kolapsu postiženého je mimořádně významná nepřímá masáž srdce, kterou kombinujeme s 1 – 2 vdechy za minutu (tj. asi 100 stlačení ku 2 vdechům). (tempo písničky „Rolničky,rolničky) Pokud je jeden zachránce, je možné prvních 5 minut po kolapsu jenom masírovat srdce (krev je okysličená)

18 Nepřímá masáž srdce – prvních 5 minut, frekvence 100 stlačení / minutu

19 Nepřímá masáž srdce – 100 stlačení za minutu

20 KPR – jeden zachránce 30 kompresí : 2 vdechům do hloubky cca 5cm
V ostatních situacích kombinujeme komprese a dýchání z plic do plic

21 Technika dýchání z plic do plic
zkontrolujeme záklon hlavy, hranou dlaně tlačíme na čelo postiženému, ucpeme postiženému nos, zhluboka se nadechneme a do jeho otevřených úst vydechneme. zkontrolujeme, zda se mu zvedá hrudník

22 KPR – dva zachránci 30 kompresí : 2 vdechům (střídat se po 2 minutách)

23 Kdy ukončit KPR? KPR provádíme tak dlouho, dokud postižený nezačne sám normálně dýchat a neobnoví se činnost srdce. Až do příjezdu záchranky (vystřídání, podání léků, napojení na přístroje). Lékař rozhodne o ukončení KPR. Vyčerpanost záchranců.

24 Zotavovací poloha Pokud postižený normálně dýchá, ale trvá bezvědomí.
Přesné provedení není důležité, podstatné je zachovat polohu na boku s hlavou mírně skloněnou k podložce a zakloněnou, abychom udrželi volné dýchací cesty a předešli vdechnutí zvratků.

25 Zotavovací poloha (dříve tzv.stabilizovaná)

26 Zotavovací poloha

27 Zotavovací poloha

28 KPR - malé děti S velkou pravděpodobností je příčinou zástavy dechu/oběhu ucpání dýchacích cest cizím tělesem. První krok při KPR je vypuzovací manévr (přiměřeně silný úder mezi lopatky při poloze těla hlavou šikmo dolů)

29 KPR – malé děti Pokud se dítě samo nerozdýchá, začneme resuscitovat
Uvolnění dýchacích cest provedeme jen mírným záklonem hlavy 5 vdechů na úvod KPR Dýchání do úst i nosu současně vdechujeme jen obsah svých úst (možnost způsobení vnitřního pneumothoraxu)

30 Dýchání z plic do plic u malých dětí

31 KPR – děti nepřímá masáž srdce
frekvence stlačování je rychlejší: kojenec 120/min., batole 110/min., větší děti 100/min. Poměr masáží srdce a dýchání = 30 : 2 Stlačujeme uprostřed hrudníku – spojnice bradavek Hloubka kompresí je 2 – 2,5cm

32 KPR – malé děti technika masáže srdce
uprostřed sterna pomocí palců obou rukou ruce při tom objímají hrudník ze stran a prsty směřují na záda dítěte Hloubka kompresí je 2 – 2,5cm

33 Nepřímá srdeční masáž u malých dětí - stlačováním uprostřed sterna pomocí dvou prstů pravé ruky

34 Vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest u dospělých
Pokud se postižený dáví (např. soustem) a je při vědomí opakovaně jej udeříme dlaní mezi lopatky.

35 Heimlichův manévr – vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest u dospělých obejmeme postiženého zezadu prudce stiskneme nadbřišek

36 Heimlichův manévr

37 Heimlichův manévr Neprovádí se u těhotných, obézních a u malých dětí
v těchto případech se nahradí stlačením hrudní kosti Má svá úskalí – zvracení, zlomeniny žeber nebo poranění vnitřních orgánů.

38 Křeče Křeče mohou mít jakýkoliv původ (často epilepsie).
Nijak jim nebráníme, počkáme až odezní. Snažíme se zabránit poranění pádem z výše nebo o ostrý předmět v okolí. Po odeznění křečí hlídat, zda postižený dýchá normálně. Pokud nedýchá, uvolníme dýchací cesty, případně zahájíme KPR.

39 Shrnutí Pokud vidíte, jak někdo zkolaboval, je v bezvědomí, lape po dechu nebo nedýchá Přivolejte si pomocníka a volejte tel.155 Uvolněte postiženému dýchací cesty záklonem hlavy Začněte s nepřímou masáží srdce –stlačujte hrudník uprostřed mezi prsy a dýchejte z plic do plic v poměru 30:2 Pokud je v bezvědomí a normálně dýchá, uložte ho do zotavovací polohy a kontrolujte dýchání.

40 Jak správně volat 155? Číslo 155 se vytáčí bez předvolby (včetně mobilní sítě) Představte se Uveďte kde se co stalo Jméno a příjmení postiženého Adresu a číslo domu

41 Přivolání vrtulníku Signalizujte svou polohu máváním bílou nebo rudou látkou o velikosti polštáře Na místě přistání ukliďte předměty, které by se mohly proudem vzduchu vznést Zavřete domácí zvířata K vrtulníku se po jeho přistání nepřibližujte, protože hrozí úraz listy rotoru či ocasní vrtulkou.

42 Záchranářský vrtulník

43 Na závěr Přeji Vám, abyste nabyté znalosti a dovednosti dokázali v případě potřeby použít a aplikovat

44 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "KPR * kardiopulmonální resuscitace"

Podobné prezentace


Reklamy Google