Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005"— Transkript prezentace:

1 European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005
MUDr. Karel Štěpánek Klinika anesteziologie a resuscitace FNM

2 Historie resuscitace

3 starověký Egypt vztah dech = život,
pozornost zajištění DC Bible „vdechl mu v chřípí dech života...“ Galénos dmýchací měch k nafouknutí plic mrtvého zvířete Avicenna popis provedení a použití endotracheální intubace Abi-Usaybia kazuistika úspěšného oživení - UPV (Ibn Bahla) Vesalius, De corporis humani fabrica libri septem - technika UPV

4 Tossach. první vědecký popis úspěšné resuscitace
Tossach první vědecký popis úspěšné resuscitace pomocí UPV - dýchání z úst do úst 1767 založena společnost Maatschappy tot Redding van Drenkelingen v Amsterdamu d´Etoile komplikace UPV přetlakem - barotrauma, 1827 Silvester, Hall, Howard, Schafer, Halger, Nielsen, Emerson techniky manuální podpory dechu Fellův - O´Dwyerův aparát, ventilace přetlakem

5

6 20. století manuální techniky (podle Silvestera, Halla)
Drinker „železné plíce“ - epidemie poliomyelitidy Dorrance úprava Fellova - O´Dwyerova aparátu k resuscitaci Dräger resuscitátor Pulmotor, 1907

7 20. století 1947 Beck - metoda přímé srdeční defibrilace
50.léta Elam - důkazy o účinnosti dýchání z plic do plic 1958 Safar - průkaz předností této metody před ostatními 1960 Kouwenhoven, Jude, Knickerbocker - nepřímá masáž srdeční 1961 Safar - metoda ABC 70.léta pozornost na přežití mozku - „KPCR“

8 American Heart Association - Americká kardiologická společnost
Eeuropean Resuscitation Council - Evropská rada pro resuscitaci 1993 International Liasion Comittee on Resuscitation AHA, ERC, Heart and Stroke Foundation of Canada, Australská, Jihoafrická a Latinskoamerická rada pro resuscitaci 2000 The International Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care - A Consensus on Science 2005 International Concensus Conference on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations

9 Klasifikace léků a postupů
Třída I (excellent) rozhodně doporučené Třída II (good) přijatelné a užitečné třída II a (very good) velmi dobré důkazy pro vhodnost třída II b (fair to good) přijatelné důkazy pro vhodnost Třída III (harmful) nevhodné, mohou být škodlivé

10 Základní resuscitace – ERC 2000
ERC nedoporučuje laickým záchranářům hmatat puls nad velkými cévami údery do zad a Heimlichův manévr pouze u postižených při vědomí dechový objem 10 ml / kg, trvání asi 2 s vdechy : stlačení = 2:15, frekvence stlačení 100 min-1 přivolání odborné pomoci je život zachraňující úkon - pravidla „call first“ a „call fast“ 2 vdechy - ppp dýchání, kašel, pohyb komprese hrudníku analogické se srdeční masáží při zajištěných DC frekvence 100 systol za min bez synchronizace s ventilací o frekvenci 12 dechů za min

11 Základní resuscitace – ERC 2005
zahájit KPR pokud postižený nereaguje a nedýchá normálně zachránci by se měli učit položit své ruce na střed hrudníku, ne se zdržovat vyhledáváním žeberního oblouku každý umělý vdech by měl trvat málo přes 1 sekundu namísto 2 sekund stlačení : vdechy = 30:2, frekvence stlačení 100 min-1 u dospělého postiženého jsou vynechány dva počáteční umělé dechy I/2005 konsensuální konference ILCOR, Dallas XI/2005 publikace konsenzuálního dokumentu v časopise Resuscitation XII/2005 publikace Guidelines 2005 ERC

12 Neodkladná resuscitace
je soubor na sebe navazujících diagnostických a léčebných postupů sloužících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více základních vitálních funkcí s cílem ochránit před poškozením zejména mozek a myokard Metodické opatření MZ ČR č. 32/1974 Věstníku MZ ČSR

13 Při primární zástavě krevního oběhu nastávají tyto změny:
ztráta vědomí do 15 s pro přechod na anaerobní metabolismus glukosy a pokles dodávky energie neuronům vymizení spontánní dechové aktivity do s pH klesá do 5 min na 6,8 pCO2 stoupá cca o 0,6 kPa/min, BE klesá o 5 mmol/min O2 v mozkové tkáni je při NZO vyčerpán do 10 s a zásoby glukosy při anaerobní spotřebě 1,5 mmol/g tkáně vystačí asi 4 min koncentrace ATP a fosfokreatininu klesají k nule po 5 min, nastává nezvratné zničení mozkových buněk vymizí IC zásoby ATP - zdroj energie nutný k funkci iontových pump, IC klesá obsah K a Mg, to vede k částečné depolarizaci membrán, inaktivaci iontových kanálů a k pomalému toku Na s molekulami vody a Ca do buňky; aktivuje se fosfolipasa A2, peroxidují dvojvrstvy membrán uvolňují se UFA, aktivuje se metabolická kaskáda kys. arachidonové a dochází k nezvratným změnám v CNS.

14 Základní neodkladná resuscitace - Basic Life Support (BLS)
A - airways - uvolnění dýchacích cest B - breathing - dýchání (z plic do plic) C - circulation - oběh, nepřímá srdeční masáž „vše, co je potřeba, jsou dvě ruce“

15 Rozšířená neodkladná resuscitace - Advanced Life Support (ALS)
D - drugs, i.v. fluids léky, infusní roztoky E - ECG monitoring EKG F - fibrilation treatment defibrilace

16 Nemocniční intenzivní a resuscitační péče
G - gauging rozvaha, stanovení příčiny H - human mentation zachování mozkových funkcí I - intensive care intenzivní a resuscitační péče

17 Základní neodkladná resuscitace dospělých
Adult basic life support

18 Řetěz přežití Řetěz je pevný tak, jako jeho nejslabší článek.

19 Základní neodkladná resuscitace dospělých postup
nereaguje? volání o pomoc uvolnění dýchacích cest nedýchá normálně? telefonát na 112 nebo národní tísňovou linku 155 30 stlačení hrudníku 2 umělé vdechy : 30 stlačení hrudníku 2 vdechy - ppp dýchání, kašel, pohyb komprese hrudníku analogické se srdeční masáží při zajištěných DC frekvence 100 systol za min bez synchronizace s ventilací o frekvenci 12 dechů za min

20 Základní neodkladná resuscitace dospělých postup
uvolnění dýchacích cest 2 vdechy - ppp dýchání, kašel, pohyb komprese hrudníku analogické se srdeční masáží při zajištěných DC frekvence 100 systol za min bez synchronizace s ventilací o frekvenci 12 dechů za min

21 Základní neodkladná resuscitace dospělých postup
nepřímá srdeční masáž 2 vdechy - ppp dýchání, kašel, pohyb komprese hrudníku analogické se srdeční masáží při zajištěných DC frekvence 100 systol za min bez synchronizace s ventilací o frekvenci 12 dechů za min

22 Základní neodkladná resuscitace dospělých postup
umělé dýchání 2 vdechy - ppp dýchání, kašel, pohyb komprese hrudníku analogické se srdeční masáží při zajištěných DC frekvence 100 systol za min bez synchronizace s ventilací o frekvenci 12 dechů za min

23 Základní neodkladná resuscitace dospělých postup
zotavovací poloha na boku 2 vdechy - ppp dýchání, kašel, pohyb komprese hrudníku analogické se srdeční masáží při zajištěných DC frekvence 100 systol za min bez synchronizace s ventilací o frekvenci 12 dechů za min

24 Základní neodkladná resuscitace dospělých postup
2 vdechy - ppp dýchání, kašel, pohyb komprese hrudníku analogické se srdeční masáží při zajištěných DC frekvence 100 systol za min bez synchronizace s ventilací o frekvenci 12 dechů za min

25 Základní neodkladná resuscitace použití AED
Use of an automated external defibrillator

26 Automatizovaný externí defibrilátor
časná defibrilace určeno pro laiky starší 8 let - součást BLS počítačová analýza EKG křivky průvodce resuscitací

27 Automatizovaný externí defibrilátor

28 Základní resuscitace – ERC 2005 použití AED
programy veřejně přístupné defibrilace jsou doporučeny v místech, kde je předpokládaný počet použití AED častější než jednou za dva roky jeden defibrilační výboj (alespoň 150 J bifazický nebo 360 J monofazický) je ihned následován 2 min nepřerušované KPR, bez kontroly ukončení komorové fibrilace nebo přítomnosti pulsu I/2005 konsensuální konference ILCOR, Dallas XI/2005 publikace konsenzuálního dokumentu v časopise Resuscitation XII/2005 publikace Guidelines 2005 ERC

29 EMS.wmv

30 Základní neodkladná resuscitace dětí
Paediatric basic life support

31 Základní resuscitace dětí – ERC 2005
Laičtí zachránci nebo jeden zachránce provádí KPR v poměru 30 stlačení hrudníku k 2 dechům. Zahajuje se 5 umělými dechy a pokračuje se v poměru 30:2 jako u dospělých. Dva a více zachránců s povinností poskytnout pomoc při náhlých stavech u dětí provádí resuscitaci u dítěte až do nástupu puberty v poměru 15:2. Určit přesně nástup puberty není účelné a užitečné; pokud se zachránce domnívá, že je postižený v dětském věku použije pediatrický postup. I/2005 konsensuální konference ILCOR, Dallas XI/2005 publikace konsenzuálního dokumentu v časopise Resuscitation XII/2005 publikace Guidelines 2005 ERC

32 Základní resuscitace dětí – ERC 2005
U dítěte do 1 roku věku zůstává technika stlačování hrudníku stejná: dvěma prsty při jednom zachránci a zkříženými palci při dvou a více zachráncích. U staršího dítěte není rozdíl mezi stlačováním jednou nebo oběma rukama: cíl je adekvátní hloubka stlačení s minimálním poškozením, záleží na preferencích zachránce. AED může být použit u dětí nad 1 rok věku. Zeslabovač elektrického výstupu je doporučen pro děti od 1 do 8 let. Při obstrukci dýchacích cest cizím tělesem u bezvědomého dítěte se provede 5 umělých dechů a v případě neúspěchu se pokračuje srdeční masáží bez dalšího zajištění ventilace. I/2005 konsensuální konference ILCOR, Dallas XI/2005 publikace konsenzuálního dokumentu v časopise Resuscitation XII/2005 publikace Guidelines 2005 ERC

33 Základní resuscitace dětí – ERC 2005
nereaguje? volání o pomoc uvolnění dýchacích cest nedýchá normálně? 5 umělých vdechů stále nereaguje? (žádné známky oběhu) 15 stlačení hrudníku : 2 umělé vdechy (laičtí zachránci 30 stlačení hrudníku) po 1 min přivolání resuscitačního týmu pokračovaní v KPR I/2005 konsensuální konference ILCOR, Dallas XI/2005 publikace konsenzuálního dokumentu v časopise Resuscitation XII/2005 publikace Guidelines 2005 ERC

34 Základní neodkladná resuscitace dětí postup
umělé dýchání 2 vdechy - ppp dýchání, kašel, pohyb komprese hrudníku analogické se srdeční masáží při zajištěných DC frekvence 100 systol za min bez synchronizace s ventilací o frekvenci 12 dechů za min

35 Základní neodkladná resuscitace dětí postup
nepřímá srdeční masáž 2 vdechy - ppp dýchání, kašel, pohyb komprese hrudníku analogické se srdeční masáží při zajištěných DC frekvence 100 systol za min bez synchronizace s ventilací o frekvenci 12 dechů za min

36 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005"

Podobné prezentace


Reklamy Google