Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005 MUDr. Karel Štěpánek Klinika anesteziologie a resuscitace FNM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005 MUDr. Karel Štěpánek Klinika anesteziologie a resuscitace FNM."— Transkript prezentace:

1 European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005 MUDr. Karel Štěpánek Klinika anesteziologie a resuscitace FNM

2 Historie resuscitace

3  starověký Egyptvztah dech = život, pozornost zajištění DC  Bible„vdechl mu v chřípí dech života...“  Galénosdmýchací měch k nafouknutí plic mrtvého zvířete  Avicennapopis provedení a použití endotracheální intubace  Abi-Usaybiakazuistika úspěšného oživení - UPV (Ibn Bahla)  Vesalius, 1543 De corporis humani fabrica libri septem - technika UPV - technika UPV

4  Tossachprvní vědecký popis úspěšné resuscitace pomocí UPV - dýchání z úst do úst  1767 založena společnost Maatschappy tot Redding van Drenkelingen v Amsterdamu  d´Etoilekomplikace UPV přetlakem - barotrauma, 1827  Silvester, Hall, Howard, Schafer, Halger, Nielsen, Emerson techniky manuální podpory dechu  Fellův - O´Dwyerův aparát, 1887 - ventilace přetlakem

5

6 20. století 20. století  manuální techniky (podle Silvestera, Halla)  Drinker„železné plíce“ - epidemie poliomyelitidy  Dorranceúprava Fellova - O´Dwyerova aparátu k resuscitaci  Drägerresuscitátor Pulmotor, 1907

7 20. století 20. století  1947Beck - metoda přímé srdeční defibrilace  50.létaElam - důkazy o účinnosti dýchání z plic do plic  1958Safar - průkaz předností této metody před ostatními  1960 Kouwenhoven, Jude, Knickerbocker - nepřímá masáž srdeční  1961Safar - metoda ABC  70.létapozornost na přežití mozku - „KPCR“

8 American Heart Association - Americká kardiologická společnost Eeuropean Resuscitation Council - Evropská rada pro resuscitaci 1993 International Liasion Comittee on Resuscitation - AHA, ERC, Heart and Stroke Foundation of Canada, Australská, Jihoafrická a Latinskoamerická rada pro resuscitaci 2000 The International Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care - A Consensus on Science 2005International Concensus Conference on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations

9 Klasifikace léků a postupů  Třída I (excellent)rozhodně doporučené  Třída II (good)přijatelné a užitečné –třída II a (very good)velmi dobré důkazy pro vhodnost –třída II b (fair to good)přijatelné důkazy pro vhodnost  Třída III (harmful)nevhodné, mohou být škodlivé

10 Základní resuscitace – ERC 2000  ERC nedoporučuje laickým záchranářům hmatat puls nad velkými cévami  údery do zad a Heimlichův manévr pouze u postižených při vědomí  dechový objem 10 ml / kg, trvání asi 2 s  vdechy : stlačení = 2:15, frekvence stlačení 100 min -1  přivolání odborné pomoci je život zachraňující úkon - pravidla „call first“ a „call fast“

11 Základní resuscitace – ERC 2005  zahájit KPR pokud postižený nereaguje a nedýchá normálně  zachránci by se měli učit položit své ruce na střed hrudníku, ne se zdržovat vyhledáváním žeberního oblouku  každý umělý vdech by měl trvat málo přes 1 sekundu namísto 2 sekund  stlačení : vdechy = 30:2, frekvence stlačení 100 min -1  u dospělého postiženého jsou vynechány dva počáteční umělé dechy

12 Neodkladná resuscitace je soubor na sebe navazujících diagnostických a léčebných postupů sloužících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více základních vitálních funkcí s cílem ochránit před poškozením zejména mozek a myokard Metodické opatření MZ ČR č. 32/1974 Věstníku MZ ČSR

13 Při primární zástavě krevního oběhu nastávají tyto změny:  ztráta vědomí do 15 s pro přechod na anaerobní metabolismus glukosy a pokles dodávky energie neuronům  vymizení spontánní dechové aktivity do 60 - 90 s  pH klesá do 5 min na 6,8 pCO 2 stoupá cca o 0,6 kPa/min, BE klesá o 5 mmol/min  O 2 v mozkové tkáni je při NZO vyčerpán do 10 s a zásoby glukosy při anaerobní spotřebě 1,5 mmol/g tkáně vystačí asi 4 min  koncentrace ATP a fosfokreatininu klesají k nule po 5 min, nastává nezvratné zničení mozkových buněk

14 Základní neodkladná resuscitace - Basic Life Support (BLS)  A - airways- uvolnění dýchacích cest  B - breathing- dýchání (z plic do plic)  C - circulation - oběh, nepřímá srdeční masáž „vše, co je potřeba, jsou dvě ruce“

15 Rozšířená neodkladná resuscitace - Advanced Life Support (ALS)  D - drugs, i.v. fluidsléky, infusní roztoky  E - ECG monitoringEKG  F - fibrilation treatmentdefibrilace

16 Nemocniční intenzivní a resuscitační péče  G - gauging rozvaha, stanovení příčiny  H - human mentation zachování mozkových funkcí  I - intensive care intenzivní a resuscitační péče

17 Základní neodkladná resuscitace dospělých Adult basic life support

18 Řetěz přežití  Řetěz je pevný tak, jako jeho nejslabší článek.

19 Základní neodkladná resuscitace dospělých postup  nereaguje? –volání o pomoc –uvolnění dýchacích cest  nedýchá normálně? –telefonát na 112 nebo národní tísňovou linku 155 –30 stlačení hrudníku –2 umělé vdechy : 30 stlačení hrudníku

20 Základní neodkladná resuscitace dospělých postup  uvolnění dýchacích cest

21 Základní neodkladná resuscitace dospělých postup  nepřímá srdeční masáž

22 Základní neodkladná resuscitace dospělých postup  umělé dýchání

23 Základní neodkladná resuscitace dospělých postup  zotavovací poloha na boku

24 Základní neodkladná resuscitace dospělých postup

25 Základní neodkladná resuscitace použití AED Use of an automated external defibrillator

26 Automatizovaný externí defibrilátor  časná defibrilace  určeno pro laiky starší 8 let - součást BLS  počítačová analýza EKG křivky  průvodce resuscitací

27 Automatizovaný externí defibrilátor

28 Základní resuscitace – ERC 2005 použití AED  programy veřejně přístupné defibrilace jsou doporučeny v místech, kde je předpokládaný počet použití AED častější než jednou za dva roky  jeden defibrilační výboj (alespoň 150 J bifazický nebo 360 J monofazický) je ihned následován 2 min nepřerušované KPR, bez kontroly ukončení komorové fibrilace nebo přítomnosti pulsu

29 EMS.wmv

30 Základní neodkladná resuscitace dětí Paediatric basic life support

31 Základní resuscitace dětí – ERC 2005  Laičtí zachránci nebo jeden zachránce provádí KPR v poměru 30 stlačení hrudníku k 2 dechům. Zahajuje se 5 umělými dechy a pokračuje se v poměru 30:2 jako u dospělých.  Dva a více zachránců s povinností poskytnout pomoc při náhlých stavech u dětí provádí resuscitaci u dítěte až do nástupu puberty v poměru 15:2. Určit přesně nástup puberty není účelné a užitečné; pokud se zachránce domnívá, že je postižený v dětském věku použije pediatrický postup.

32 Základní resuscitace dětí – ERC 2005  U dítěte do 1 roku věku zůstává technika stlačování hrudníku stejná: dvěma prsty při jednom zachránci a zkříženými palci při dvou a více zachráncích. U staršího dítěte není rozdíl mezi stlačováním jednou nebo oběma rukama: cíl je adekvátní hloubka stlačení s minimálním poškozením, záleží na preferencích zachránce.  AED může být použit u dětí nad 1 rok věku. Zeslabovač elektrického výstupu je doporučen pro děti od 1 do 8 let.  Při obstrukci dýchacích cest cizím tělesem u bezvědomého dítěte se provede 5 umělých dechů a v případě neúspěchu se pokračuje srdeční masáží bez dalšího zajištění ventilace.

33 Základní resuscitace dětí – ERC 2005  nereaguje? –volání o pomoc –uvolnění dýchacích cest  nedýchá normálně? –5 umělých vdechů  stále nereaguje? (žádné známky oběhu) –15 stlačení hrudníku : 2 umělé vdechy (laičtí zachránci 30 stlačení hrudníku) –po 1 min přivolání resuscitačního týmu –pokračovaní v KPR

34 Základní neodkladná resuscitace dětí postup  umělé dýchání

35 Základní neodkladná resuscitace dětí postup  nepřímá srdeční masáž

36 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005 MUDr. Karel Štěpánek Klinika anesteziologie a resuscitace FNM."

Podobné prezentace


Reklamy Google