Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kardiopulmonální resuscitace MUDr. L. Dadák ARK, FN u sv. Anny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kardiopulmonální resuscitace MUDr. L. Dadák ARK, FN u sv. Anny"— Transkript prezentace:

1 Kardiopulmonální resuscitace MUDr. L. Dadák ARK, FN u sv. Anny http://www.med.muni.cz/~ldadak/pp

2 První pomoc Def: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života účinně omezují rozsah a důsledky ohrožení či postižení. cíl: zabránění druhotným poraněním, poškození zdraví

3 Obecný postup PP: ● zajištění podmínek pro poskytnutí PP (odstranit nebezpečí) ● vyšetření poraněného a poskytnutí PP ● zajištění zdravotnické pomoci ● zajištění trvalého dohledu, transportu, záznam informací

4 DR ABC ● Danger ● Response ● Airway ● Breathing ● Circulation

5 Danger

6 Zajištění podmínek pro poskytnutí PP (odstranit nebezpečí) vypnout el. proud vypnout el. proud uhasit oheň uhasit oheň odtáhnout poraněného při nebezpečí výbuchu, CO odtáhnout poraněného při nebezpečí výbuchu, CO označit místo autonehody označit místo autonehody

7 Vyšetření poraněného vědomí (reakce na oslovení, dotyk, bolest) vědomí (reakce na oslovení, dotyk, bolest) dýchání (dýchací pohyby, dechový proud, cyanóza) dýchání (dýchací pohyby, dechový proud, cyanóza) krevní oběh (puls, rozsáhlé krvácení) krevní oběh (puls, rozsáhlé krvácení) další vyšetření (tělesná poškození od hlavy k patě) další vyšetření (tělesná poškození od hlavy k patě) dotazy na bolest, hybnost, potíže, předchozí onemocnění dotazy na bolest, hybnost, potíže, předchozí onemocnění

8 Zajištění zdravotnické pomoci: oznámení RZP 155 kde kde co co kdy kdy kolik osob kolik osob jak vážná poranění jak vážná poranění kdo, odkud volá kdo, odkud volá

9 Nezapomenout drobnosti: ● Trvalý dohled ● Transport ● Záznam informací

10 Základní životní funkce: Vědomí+0+00 Dýchání++000 Krevní oběh++++0 Selhání jedné vede k selhání dalších. (CMP, dušení, IM)

11 Vědomí (S & S)Zatřep a zakřič V bezvědomí se nachází každá zhroucená osoba nereagující na oslovení nebo bolestivý podnět.

12 Dýchání: ● zvedá se hrudník = dýchací pohyby ● dechový proud - průchodné dýchací cesty ● hloubka a frekvence dýchání Barva kůže: ● růžová ● cyanotická = modro-fialová - jen akra nebo celý člověk Známky obstrukce dýchacích cest ● chroptění, chrčení, bublání, pískání ● zapojení pomocných dýchacích svalů

13 Dýchání ● normální - pravidelné ● pomalé ● rychlé ● nepravidelné ● povrchní ● lapavé dechy ● zástava dechu

14 Oběh ● Puls hmatný dvěma prsty na krkavici, ve třísle ● Přítomost ● Vědomí ● Spontáních pohybů ● Dýchání

15 Porucha vědomí PP: ● stabilizovaná poloha ● sledovat ● RZP ● Neposazovat!!

16 Zajištění průchodnosti d.c.Airway ● zbavit se cizích těles v dutině ústní ● prsty strkám jen tam, kam vidím !! ● Nejčastější překážka v d.c. = jazyk ● Záklon hlavy ● Trojhmat = zaklonit hlavu + otevřít ústa + předsunout dolní čelist ● úder do zad, stlačení hrudníku ● Heimlichův manévr = při vědomí

17 Zajištění dýchání Breathing ● záklon hlavy, ● nosní dírky, brada ● nádech, obejme ústa, ● Vdech 2s. ● Poměr vdech : výdech 1:1. ● Frekvence asi 12/min. ● Objem 800-1000ml ● ?zvedá se hrudník?, pasivní odchod vzduchu

18 Oběh: Nejčastější příčinou smrti jsou ve vyspělých zemích kardiovaskulární choroby. Nejčastější příčinou smrti jsou ve vyspělých zemích kardiovaskulární choroby. ● Příčinou zástavy oběhu je IM v 80% (u dětí dušení). ● Asi 2/3 případů náhlých kardiálních příhod vznikne mimo nemocnici. ● 80-90 % případů netraumatických zástav oběhu je primárně zjištěna komorová fibrilace. oběhu je primárně zjištěna komorová fibrilace.

19 Zástava oběhu ● Náhlá zástava srdeční činnosti nebo porucha rytmu = (není hmatný puls) vede k zástavě oběhu krve a přenosu kyslíku. ● Klinický obraz: ● není hmatný tep na krkavicích ● bezvědomí ● porucha dýchání ● změna barvy kůže (cyanóza)

20 Příčiny zástavy oběhu: ● poruchy srdečního rytmu (IM, podráždění PS při zvracení, škrcení) ● porucha dýchání, vykrvácení, otrava ● úraz srdce

21 Normální průběh el. potenciálu srdcem ● koordinovaný stah

22 Komorová fibrilace ● elektrická nestabilita srdeční svaloviny (ischemie, podchlazení) ● vzruch vzniká a šíří se komorami ● nejčastější příčina zástavy oběhu dospělých ● Th: defibrilace, prekordiální úder

23 Nepřímá srdeční masáž ● zachránce klečí ve výši hrudníku ● hranu dlaně na hruní kost, II. dlaň na I. ● 2 prsty nad konec mečovitého výběžek (nedotýkat se žeber, nemačkat břicho) ● HKK nataženy ● stlačení plynule asi 5cm, každé stlačení vystřídáno uvolněním, 1:1 ● rychlost 100/min, ● ruce se „neodlepí“, nezvedají z hrudníku.

24 Prekordiální úder ● Alternativa defibrilace. Smysl má jen do 1 min od vzniku KF. ● Úder zavřenou pěstí do místa kompresí hrudníku. ● POSTUP: 1) bezvědomí 2) nehmatný puls 3) poloha 4) prekordiální úder ABC CAVE kolaps, mdloba = bezvědomí + hmatný puls

25 Shrnutí CPR Soubor výkonů k okamžitému zajištění oběhu okysličené krve u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí. resuscitace = okamžitá léčba jakéhokoli stavu, při kterém selhává dodávka kyslíku do mozku. Basic Life Support = Základní neodkladná resuscitace Basic Life Support = Základní neodkladná resuscitace Advanced Cardiac Life Support = Rozšířená neodkladná resuscitace Advanced Cardiac Life Support = Rozšířená neodkladná resuscitace

26 CPR bezvědomí bez dechu bez pulsu Poloha poraněného Uvolnění d.c. Umělé Dýchání + nepřímá masáž srdce 2 vdechy : 15 stlačení hrudníku 2 vdechy : 15 stlačení hrudníku

27 Doporučení pro 1 zachránce: Phone first = Zavolejte okamžitě (telefon, CPR) - resuscitován dospělý (priorita = defibrilace) Phone fast = Zavolejte rychle (1 min CPR, telefon, CPR) - resuscitováno dítě (priorita = O2)

28 Vyjímky nejprve CPR, pak volat - všechny věkové skupiny tonutí, ponoření tonutí, ponoření srdeční zástava při traumatu srdeční zástava při traumatu nejdříve zavolat, po té KPR děti s predispozicí k arytmiím děti s predispozicí k arytmiím

29 KDYKDY zahájit CPR? Vždy nezahájit CPR? ● při jistých známkách smrti ● Tonnelliho příznak (tlak na bulbus 2 a 3 prsty deformuje zorničku) ● posmrtné skvrny (červenofialové skvrny, lze je zpočátku vytlačit prstem) ● posmrtná ztuhlost ● úraz neslučitelný se životem (dekapitace) ● terminální stav nevyléčitelného onemocnění ● časový faktor, (15 min dospělý, 20 min dítě)

30 Ukončení CPR ● obnoveny základní životní funkce ● lékař = resuscitační úsilí nevede k obnově oběhu - 30 minut ● vyčerpání = je-li zachránce natolik vyčerpán, že v oživovacím úsilí nemůže pokračovat

31 Hlavní chyby: nedostatečný záklon hlavy u dospělých, značný u dětí nedostatečný záklon hlavy u dospělých, značný u dětí dlouhé zjišťování diagnózy zástavy oběhu dlouhé zjišťování diagnózy zástavy oběhu opomenutí kontroly zvedání a klesání hrudníku a účinnosti nepřímé srdeční masáže opomenutí kontroly zvedání a klesání hrudníku a účinnosti nepřímé srdeční masáže vdechování značného objemu vzduchu vdechování značného objemu vzduchu

32 Top-less CPR ● prováděno zprůchodnění d.c. a nepřímá srdeční masáž, bez umělého dýchání ● Kdykoli vyhodnotím riziko přenosu infekce

33 Porucha dýchání Příčiny: obstrukce dýchacích cest (zapadlý jazyk, vdechnutá cizí tělesa, otok hrtanu) obstrukce dýchacích cest (zapadlý jazyk, vdechnutá cizí tělesa, otok hrtanu) reflexní stah hlasivek (tekutina, dráždivé plyny v D.C.) reflexní stah hlasivek (tekutina, dráždivé plyny v D.C.) dušení dušení komprese krku, hrudníku (oběšení, umačkání, zranění o volant) komprese krku, hrudníku (oběšení, umačkání, zranění o volant) porucha svalů : porucha svalů : ● bezvědomí – el.proud, otravy ● svalové křeče – epilepsie ● poranění krční míchy

34 Rozdělení neprůchodnosti d.c.: úplná: ● nepřítomnost dechového proudu + viditelné usilovné napínání hrudních svalů částečná: ● přídatné zvuky (pískot, chrápání, bublání, chrčení) ● Nejužší místo = hlasivky | subglotický prostor

35 Nedostatečné dýchání ● přetrvává cyanóza (rty, tváře, boltce), ● dýchání je povrchní, mělké, nesymetrický pohyb hrudní stěny. ● frekvence je pod 10 nebo nad 35 dechů/min ● naběhnutí krčních žil, svalové záškuby, křeče ● při vědomí: ● úzkost ● neklid ● strach ● pocení

36 PP - Cizí tělesa v d.c. při vědomí: Podpořit kašel (přetlak pod cizím tělesem) ● Úder mezi lopatky ● Heimlichův manévr (nelze u těhotných a do dětí do 1R) při vědomí, v sedě nebo ve stoje. Postiženého obejmeme ze zadu, ruce spojeny v místě nadbřišku. Lehce předkloněn, otevřeny ústa, rázný úder směrem dovnitř a nahoru. (opakujeme alespoň 5x do úspěchu)

37 Koniotomie ● Protětí lig. conicum ● Poslední možnost zprůchodnění d.c.

38 CPR bezvědomí bez dechu bez pulsu Poloha poraněného Uvolnění d.c. Umělé Dýchání + nepřímá masáž srdce 2 vdechy : 15 stlačení hrudníku 2 vdechy : 15 stlačení hrudníku


Stáhnout ppt "Kardiopulmonální resuscitace MUDr. L. Dadák ARK, FN u sv. Anny"

Podobné prezentace


Reklamy Google