Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První pomoc u dětí urgentní stavy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První pomoc u dětí urgentní stavy"— Transkript prezentace:

1 První pomoc u dětí urgentní stavy
Pavel Srnský JIRP KDDL VFN a 1. LF UK Praha

2

3

4

5

6 Urgentní stavy – život zachraňující úkony
masívní krvácení postižení základních životních funkcí - bezvědomí zástava dýchání zástava krevního oběhu šokové stavy otevřený pneumothorax

7 První kroky na místě nehody
zajištění bezpečnosti na místě nehody (autonehoda, požár, úraz elektrickým proudem, tonutí – TPP) bezpečnost vlastní, postiženého i všech ostatních prohlédnout rychle, ale důkladně místo nehody (najít všechny zraněné, zajistit tuby od léků, zbytky hub, neznámé chemikálie…) vyslechnout okolnosti příhody od postiženého dítěte, případně od svědků nehody vyslechnout subjektivní obtíže zraněného dítěte (bolest, nevolnost, slabost, žízeň, poruchy hybnosti, poruchy paměti…) důkladně poraněné dítě vyšetřit (ZŽF,oblast kde udává bolest, hlava, krk, páteř, hrudník, břicho, HK, DK) Vyloučit poranění skrytá pod oděvem (krvácení) !

8 Přivolání odborné pomoci - Zdravotnické záchranné služby (ZZS) 155, 112
co nejpřesněji uvést lokalizaci místa nehody, orientační body, event. přístupové cesty uvést charakter nehody (autonehoda, tonutí, intoxikace…), čas jejího vzniku uvést počet postižených, přibližný věk a pohlaví, podrobně popsat charakter jejich zranění uvést své jméno, zpětné spojení, neukončit hovor dříve než dispečer ZZS (pokládá doplňující dotazy, poskytuje rady…)

9 První pomoc při krvácení
dospělý má v cévách 4,5 – 6 litrů krve dítě cca 8 % tělesné hmotnosti akutní ztráta cca 1/3 efektivně cirkulujícího objemu krve vede k život ohrožujícímu stavu – šoku z velkých cév (krkavice, pažní, stehenní tepna) lze vykrvácet během 60 – 90 sekund při akutním krvácení je PP potřeba poskytnout urgentně, někdy i za cenu nedodržení všech pravidel sterilního ošetření rány

10 První pomoc při krvácení
vnější krvácení - tepenné - žilní - vlásečnicové - smíšené příčinou bývá rána – řezná, bodná,sečná, tržně zhmožděná, hluboká odřenina vnitřní krvácení nejč. parenchymatózní orgány dutiny břišní

11 První pomoc při krvácení
poraněného ošetřujeme vždy vsedě nebo vleže 2 základní kroky * zvednutí krvácející rány nad úroveň srdce * provedení tlaku na poraněnou cévu - přímo (prsty v ráně, tlakový obvaz) - nepřímo (použitím tlakového bodu, zaškrcovadla)

12 Zástava krvácení Prsty přímo v ráně – při poranění velkých tepen (krkavice, stehenní, pažní tepna)

13 2. Pomocí tlakových bodů – tepnu stiskneme proti kosti
Zástava krvácení 2. Pomocí tlakových bodů – tepnu stiskneme proti kosti

14 Zástava krvácení 3. Tlakovým obvazem – je dostatečný u většiny tepenných a všech typů žilního krvácení

15 Zástava krvácení kontrola tlakového obvazu, zda nekrvácí
u významného krvácení preventivně začít provádět protišoková opatření znehybnění ošetřené části těla dle rozsahu poranění přivolat ZZS, event. sami dítě transportovat k odbornému ošetření

16 První pomoc při bezvědomí
Stav bezprostředně ohrožující život pro riziko sufokace a aspirace. Hluboké bezvědomí * dítě nereaguje na své okolí - na oslovení ani na zevní mechanické podněty (taktilní, zatřesení) * povšechná těžká hypotonie – dítě leží bezvládně a zhrouceně v postýlce nebo v náručí * povšechná hypotonie vede k „zapadnutí jazyka“ , ucpání dýchacích cest a udušení * mizí obranné reflexy (kašel, polykání ) – riziko zatečení tekutého obsahu z dutiny ústní do DC)

17 První pomoc při bezvědomí příčiny bezvědomí
trauma, úraz hlavy intoxikace febrilní stavy neuroinfekce (meningitidy, encephalitidy) neurologická onemocnění akutní (febrilní křeče), chronická (epilepsie) metabolické příčiny (rozvrat vnitřního prostředí při dehydrataci, hypo-hyperglykemii) akutní hypoxie provázející poruchu základních životních funkcí

18 Epidemiologie selhání základních životních funkcí u dětí
novorozenci * perinatální asfyxie, nezralost, farmaka kojenci a batolata * obstrukce DC - aspirace cizího tělesa, zánět * syndrom náhlého úmrtí batolata a větší děti * traumatologie - úrazy CNS, termická poranění, tonutí, intoxikace * infekce - sepse, neuroinfekce

19 Patogeneze selhání základních životních funkcí u dětí
patogeneze u dětí * respirační problém … hypoxie … hyperkapnie ... acidosa … asystolie * jen v 5 - l0 % je primární příčinou komorová fibrilace patogeneze u dospělých * v 85 % je primární příčinou komorová fibrilace nebo maligní arytmie při ICHS

20 Časnost přivolání odborné pomoci
při KPR v jednom zachránci a zahájení KPR ,, phone fast “ minuta KPR, pak volání 155 * pro děti do 3 … 8 let věku * nutnost co nejčasnějšího odstranění respiračního distressu * KPR začínáme umělými vdechy ,, phone first “ - okamžité volání 155, pak KPR * děti nad 8 let a dospělí * nutnost co nejčasnější defibrilace * KPR začínáme masáží srdce

21 Bezvědomí spojené se zástavou základních životních funkcí
Kardiopulmonální resuscitace * soubor výkonů, vedoucích k okamžitému zajištění nebo obnovení oběhu okysličené krve mozkem u osoby, postižené náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí

22 A B C D K P R A airway - zajištění průchodnosti dýchacích cest
B breathing zajištění ventilace C circulation zajištění krevního oběhu D drugs podání resuscitačních léků defibrilation defibrilace T termomanagement - zabránění tepelným ztrátám - řízená hypotermie po KPR

23 Navázání kontaktu – hlasité oslovení, taktilní stimulace

24 A - zajištění průchodnosti dýchacích cest
prohlédnutí a vyčištění dutiny ústní * otevření úst manévrem „ zkřížených prstů “ * rychlé, ale dokonalé prohlédnutí úst a odstranění viditelné obstrukce

25 Prohlédnutí a vyčištění dutiny ústní

26 A - zajištění průchodnosti dýchacích cest
aspirace manévry k odstranění cizího tělesa * úder do zad * stlačení dolní třetiny hrudníku * stlačení epigastria ( Heimlichův manévr ) každý manévr x opakovat

27 Aspirace – úder do zad

28 Aspirace – úder do zad

29 Aspirace – stlačení dolní třetiny hrudníku

30 Aspirace – Heimlichův manévr

31

32 Zajištění průchodnosti dýchacích cest
minitracheostomie - krikothyreotomie - koniotomie * akutní život zachraňující výkon v přednemocniční neodkladná péči * vstup do průdušnice v subglotickém prostoru - pod hlasivkami * indikace - zúžené nebo neprostupné horní cesty dýchací bránící ventilaci ( akutní edém laryngu ) - nemožnost intubace, prodýchání vakem a maskou ( anatomické poměry, devastace obličeje a ústní dutiny, zaklíněný a těžko přístupný pacient )

33 ligamentum conicum ( mm )

34

35 Uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy

36 Uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy

37 Uvolnění dýchacích cest trojitým manévrem
kraniocerebrální trauma, suspekce na poranění krční páteře

38 B - zajištění ventilace
hodnocení spontánní ventilace * pohledem - exkurze hrudníku * poslechem - proud vzduchu u nosu a úst * pohmatem – ruce na hrudník a břicho * hodnocení barvy kůže - cyanosa

39 Kontrola základních životních funkcí

40 B - zajištění ventilace
dýchání z plic do plic ústy * zahájit 5 umělými vdechy (2 efektivní) * vdechovat příslušné objemy objem, zvedající viditelně a přiměřeně hrudník u dětí nedýchat proti odporu !! do dospělého „ hlubší výdech“ zachránce

41 B - zajištění ventilace - dýchání z plic do plic ústy
* příslušná technika dýchání - u dětí do cca 1 roku dýchání z úst do nosu a úst * kontrola účinnosti ventilace – viditelné pohyby hrudníku, lepšící se barva kůže

42 B - zajištění ventilace
umělé dýchání - doporučené frekvence * novorozenec 40 – 60 vdechů / min * kojenec vdechů / min * batole vdechů / min * starší děti – vdechů / min * dospělý – vdechů / min

43 C - zajištění krevního oběhu
hodnocení spontánní cirkulace - kontrola tepu palpací ( max. l0 s – ne laici ! ) * dospělí a větší děti - a. carotis * kojenci a batolata - a. femoralis, a. brachialis * novorozenci - oblast srdečního hrotu hodnocení barvy kůže ( asystolie - „ mrtvolně bledá “ barva)

44 C - zajištění krevního oběhu
nepřímá srdeční masáž principy periodické stištění hrudníku cca o l/3 předozadního průměru postižený musí vždy ležet na pevné podložce

45 C - zajištění krevního oběhu
nepřímá srdeční masáž účinnost při NSM je vypuzován objem zajišťující cca 33 % normálního srdečního výdeje 50 % koronárního průtoku 50 – 90 % mozkového průtoku 5 % průtoku splanchnikem kontrola účinnosti NSM * hmatný puls na velkých cévách * lepší se barva kůže

46 Nepřímá srdeční masáž – technika u novorozence a kojence

47 Nepřímá srdeční masáž – technika u většího dítěte

48 Nepřímá srdeční masáž – technika u většího dítěte

49 Kombinovaná kardiopulmonální resuscitace
novorozenci 1 vdech : 3 stlačení frekvence NSM 120/min kojenci a větší děti 2 vdechy : 30 stlačení při jednom zachránci 2 vdechy : 15 stlačení při dvou zachráncích frekvence NSM 100 /min děti nad 8 let a dospělí 2 vdechy : 30 stlačení frekvence NSM 100 /min

50 kardiopulmonální resuscitace způsobem „top less“
C zajištění krevního oběhu kardiopulmonální resuscitace způsobem „top less“ ( pouze NSM bez UPV ) v případě, že nelze provádět dýchání z úst do úst * krvavé, devastující trauma obličeje * závažná infekce, intoxikace – možné ohrožení zachránce * zachránce to odmítá z jiných důvodů má srovnatelné výsledky s kompletní KPR * u „ příhody z plného zdraví “ * při dobrém předchozím zdravotním stavu postiženého * pokud netrvá déle než 6 – 12 minut

51 KPR - indikace k ukončení
* obnovení základních životních funkcí * KPR delší než 30 minut s trvající asystolií, apnoí, hlubokým bezvědomím, areflexií, s fixovanou mydriázou bez fotoreakce, bez známek elektrické aktivity na EKG ( cave - při podchlazení déle ) * totální vyčerpání zachránce

52 Stabilizovaná poloha * poloha na boku ( volné dýchací cesty, minimalizace rizika aspirace, stabilní poloha ) * průběžná kontrola ZŽF a stavu vědomí * péče o tělesnou teplotu * transport ZZS do specializovaného centra s následnou resuscitační péčí na JIRP

53 Zotavovací poloha (Rautekova)

54 Stabilizovaná – zotavovací poloha pro novorozence a kojence

55 První pomoc při šoku Šok je obrannou reakcí organismu na nepřiměřenou zátěž, kterou je nejčastěji úraz. Patří mezi život ohrožující stavy. Je charakterizován: - iniciálně centralizací krevního oběhu terminálně hlubokým poklesem krevního tlaku, který vede k nedostatečnému prokrvení a okysličení všech tkání a orgánů, jejichž funkce selhávají Šok bývá smrtící komplikací u cca 10% polytraumat

56 druhy a příčiny vzniku šoku
První pomoc při šoku druhy a příčiny vzniku šoku Hypovolemický šok (ztráta tělesné tekutiny nad 20-30% objemu) - provází úraz (krvácení, popáleniny), - infekční onemocnění (zvracení, průjem) Anafylaktický šok Septický šok Neurogenní šok Kardiogenní šok Bolest je podpůrnou složkou rozvoje šoku

57 Příznaky rozvinutého šoku
První pomoc při šoku Příznaky rozvinutého šoku Zrychlená srdeční frekvence, špatná kvalita pulzové vlny (hypotenze) Mělké a zrychlené dýchání (hypoxemie) Změna chování (agitovanost x apatie) Bledá, studeně zpocená kůže (centralizace oběhu) Nevolnost, zvracení Pocit žízně (hypovolemie)

58 (autotransfúzní poloha)
První pomoc při šoku Protišoková poloha (autotransfúzní poloha) Pravidlo 5T * Ticho * Teplo * Tekutiny * Tišení bolesti * Transport

59 První pomoc při otevřeném pneumothoraxu

60


Stáhnout ppt "První pomoc u dětí urgentní stavy"

Podobné prezentace


Reklamy Google