Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kardiopulmonální resuscitace. je soubor postupů sloužících k udržení či obnovení průtoku okysličené krve mozkem. Je indikov á na tam, kde dojde k náhlému.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kardiopulmonální resuscitace. je soubor postupů sloužících k udržení či obnovení průtoku okysličené krve mozkem. Je indikov á na tam, kde dojde k náhlému."— Transkript prezentace:

1 Kardiopulmonální resuscitace

2 je soubor postupů sloužících k udržení či obnovení průtoku okysličené krve mozkem. Je indikov á na tam, kde dojde k náhlému selhání jedné či více základních životních funkcí. Kardiopulmonální resuscitace

3 Rozdělení KPR BLS – basic life support – základní neodkladná resuscitace: poskytují všichni bez speciálního vybavení a pomůcek. BLS – basic life support – základní neodkladná resuscitace: poskytují všichni bez speciálního vybavení a pomůcek. Jde o poskytnutí první pomocí. ALS – advanced life support – rozšířená neodkladná resuscitace: zpravidla navazuje na BLS. Prováděna zdravotníkem s použitím spec.postupů, pomůcek a léků. ALS – advanced life support – rozšířená neodkladná resuscitace: zpravidla navazuje na BLS. Prováděna zdravotníkem s použitím spec.postupů, pomůcek a léků. Jde o poskytnutí odborné první pomocí.

4 Nezahájení KPR nacházíme-li jisté známky smrti nacházíme-li jisté známky smrti úraz neslučitelný se životem úraz neslučitelný se životem jedná-li se o terminální stadium neléčitelného onemocnění jedná-li se o terminální stadium neléčitelného onemocnění ohrožení zachránců ohrožení zachránců jedná-li se o zákonnou popravu jedná-li se o zákonnou popravu

5 Ukončení KPR po obnovení životních funkcí po obnovení životních funkcí vyčerpání zachránců vyčerpání zachránců po 30 min. neúspěšné KPR, nejedná-li se o podchlazení, předávkování tlumivými léky či drogou, KPR při celkové anestezii a dítě po 30 min. neúspěšné KPR, nejedná-li se o podchlazení, předávkování tlumivými léky či drogou, KPR při celkové anestezii a dítě jedná-li se o smrt mozku stanovenou zákonným způsobem jedná-li se o smrt mozku stanovenou zákonným způsobem

6 Deterninanty kvality KPR Jednoduchost postupů KPR Jednoduchost postupů KPR Frekvence kompresí Frekvence kompresí Minimalizace času kdy není prováděna nepřímá srdeční masáž Minimalizace času kdy není prováděna nepřímá srdeční masáž Časový interval mezi příhodou a zahájením KPR Časový interval mezi příhodou a zahájením KPR Časná defibrilace Časná defibrilace

7 Zástava oběhu - patofyziologie bezvědomí do 15 sec po zástavě oběhu bezvědomí do 15 sec po zástavě oběhu do 60 sec lapavé dechy nebo zástava dýchání, fixovaná mydriáza, centrální cyanoza nebo bledost do 60 sec lapavé dechy nebo zástava dýchání, fixovaná mydriáza, centrální cyanoza nebo bledost do 4-5 min. začíná nezvratné poškození mozkových buněk! do 4-5 min. začíná nezvratné poškození mozkových buněk!

8 Zástava oběhu - příčiny dospělí - ischemická choroba srdeční dospělí - ischemická choroba srdeční / 80- 90% komorová fibrilace nebo bezpulsová komorová tachykardie / / 80- 90% komorová fibrilace nebo bezpulsová komorová tachykardie / - trauma, tonutí, hypovolémie, předávkování drogou, hypotermie, anafylaxe, komplikace těhotenství - trauma, tonutí, hypovolémie, předávkování drogou, hypotermie, anafylaxe, komplikace těhotenství děti - hypoxie, asfyxie / úrazy, tonutí, intoxikace, obstrukce DC/ děti - hypoxie, asfyxie / úrazy, tonutí, intoxikace, obstrukce DC/

9 Základní KPR „call first“ – 1. krokem je přivolání pomoci „call first“ – 1. krokem je přivolání pomoci „call fast“ – přivolání pomoci po 1 min. KPR u dítěte, tonutí, traumatu a intoxikace „call fast“ – přivolání pomoci po 1 min. KPR u dítěte, tonutí, traumatu a intoxikace laici se orientují při zástavě oběhu podle bezvědomí bez reakce, zdravotníci se orientují podle hmatnosti tepu na a.carotis laici se orientují při zástavě oběhu podle bezvědomí bez reakce, zdravotníci se orientují podle hmatnosti tepu na a.carotis

10 Základní KPR – nová doporučení dech. objem bez přívodu O2 0,7 – 1,0 l trvání vdechu 2 sec dech. objem bez přívodu O2 0,7 – 1,0 l trvání vdechu 2 sec dech. objem při přívodu O2 0,4 – 0,6 dech. objem při přívodu O2 0,4 – 0,6 frekvence srd. masáže 100/min. frekvence srd. masáže 100/min. poměr kompresí ke vdechům 30 :2 u dospělých pacientů poměr kompresí ke vdechům 30 :2 u dospělých pacientů místo nepřímé srdeční masáže- střed sterna místo nepřímé srdeční masáže- střed sterna

11 Základní KPR – nová doporučení zajištění časné defibrilace / do 5 minut zajištění časné defibrilace / do 5 minut od okamžiku volání o pomoc, pod 3 min. od okamžiku volání o pomoc, pod 3 min. v nemocnici/ v nemocnici/ doporučení pro výcvik zaškolených laiků a rozšířit dostupnost automatických externích defibrilátorů /AED/ doporučení pro výcvik zaškolených laiků a rozšířit dostupnost automatických externích defibrilátorů /AED/

12 Postup při dušení postižený při vědomí : vyzvat ke kašli a zavolat pomoc vyzvat ke kašli a zavolat pomoc údery do zad mezi lopatky až 5x po sobě údery do zad mezi lopatky až 5x po sobě subdiafragmatický břišní úder / Heimlichův manévr/ - ne u dětí do 8 let a těhotných! subdiafragmatický břišní úder / Heimlichův manévr/ - ne u dětí do 8 let a těhotných! rázné stlačení dolní poloviny hrudníku rázné stlačení dolní poloviny hrudníku

13 Postup při dušení postižený v bezvědomí : laici přivolají pomoc a zahájí KPR laici přivolají pomoc a zahájí KPR zdravotníci provádí sled manévrů zdravotníci provádí sled manévrů údery mezi lopatky, Heimlichův manévr, stlačení dolní poloviny hrudníku, pokus o usilovný vdech údery mezi lopatky, Heimlichův manévr, stlačení dolní poloviny hrudníku, pokus o usilovný vdech

14 Rozšířená KPR A – airway A – airway B – breathing B – breathing C – circulation C – circulation D – drugs D – drugs E – EKG monitorace E – EKG monitorace F – fibrilation treatment F – fibrilation treatment

15 A - dýchací cesty příčiny náhlé zástavy dýchání příčiny náhlé zástavy dýchání neprůchodnost dýchacích cest neprůchodnost dýchacích cest postižení CNS postižení CNS postižení PNS postižení PNS postižení vlastního dýchacího ústrojí postižení vlastního dýchacího ústrojí

16 A - dýchací cesty příčiny neprůchodnosti dýchacích cest: příčiny neprůchodnosti dýchacích cest: anatomické struktury anatomické struktury funkční změny – bronchospasmus, laryngospasmus, otok sliznice funkční změny – bronchospasmus, laryngospasmus, otok sliznice cizí těleso cizí těleso obstrukce dýchacích cest: obstrukce dýchacích cest: úplná – bez slyšitelného dýchání úplná – bez slyšitelného dýchání částečná – inspirační stridor, kašel částečná – inspirační stridor, kašel

17 A - dýchací cesty nejčastější příčinou neprůchodnosti DC je zapadlý jazyk ! nejčastější příčinou neprůchodnosti DC je zapadlý jazyk ! Cave! záklon hlavy ne u poranění krční páteře Cave! záklon hlavy ne u poranění krční páteře

18 A - dýchací cesty uvolnění dýchacích cest uvolnění dýchacích cest vyčištění úst vyčištění úst záklon hlavy záklon hlavy trojitý Esmarchův hmat trojitý Esmarchův hmat údery do zad údery do zad Heimlichův manévr Heimlichův manévr usilovný vdech usilovný vdech

19 A - dýchací cesty zajištění dýchacích cest zajištění dýchacích cest vzduchovod vzduchovod laryngeální maska laryngeální maska tracheální intubace tracheální intubace COPA, kombirourka COPA, kombirourka koniotomie /minitrach, quicktrach/ koniotomie /minitrach, quicktrach/

20 A - dýchací cesty - zajištění vzduchovod ústní vzduchovod ústní vzduchovod nosní vzduchovod nosní pouze v hlubokém bezvědomí pouze v hlubokém bezvědomí nechrání DC před zatečením slin a žaludečního obsahu ! nechrání DC před zatečením slin a žaludečního obsahu !

21 A – dýchací cesty tracheální intubace je zlatým standardem zajištění DC je zlatým standardem zajištění DC vyhrazena zdravotníkům s praktickou zkušeností vyhrazena zdravotníkům s praktickou zkušeností ověření polohy tracheální rourky poslechem / u pacienta bez srdeční zástavy nejspolehlivěji kapnometricky/ ověření polohy tracheální rourky poslechem / u pacienta bez srdeční zástavy nejspolehlivěji kapnometricky/ nutná kvalitní fixace trach. rourky nutná kvalitní fixace trach. rourky

22 A – dýchací cesty tracheální intubace komplikace komplikace traumaticko-mechanická poškození traumaticko-mechanická poškození intubace do jícnu intubace do jícnu intubace do hlavního bronchu intubace do hlavního bronchu stimulace reflexů larygoskopem a tracheální rourkou stimulace reflexů larygoskopem a tracheální rourkou

23 B - dýchání z plic do plic z plic do plic samorozpínacím vakem přes obličejovou masku samorozpínacím vakem přes obličejovou masku samorozpínacím vakem přes ETR či LM samorozpínacím vakem přes ETR či LM za použití ventilátoru za použití ventilátoru

24 B – dýchání - z plic do plic pozor na rozepětí žaludku ! - insuflace pozor na rozepětí žaludku ! - insuflace 2 sec., výdech je pasivní 2 sec. 2 sec., výdech je pasivní 2 sec. vhodné jsou bariérové pomůcky – resuscitační rouška resusc. maska vhodné jsou bariérové pomůcky – resuscitační rouška resusc. maska

25 B - dýchání - samorozpínacím vakem přes obličejovou masku

26 B - dýchání - koniotomie - a,b – chrupavka štítná - c -ligamentum crithyreoideum = místo pro koniotomii - d,f – místo pro tracheotomii - e - jícen

27 B - dýchání - objemy bez intubace bez intubace 10 ml/kg bez přívodu O2 10 ml/kg bez přívodu O2 0,7 – 1,0 l / dech 0,7 – 1,0 l / dech 6-7ml/kg s přívodem O2 6-7ml/kg s přívodem O2 0,4 – 0,6 l / dech 0,4 – 0,6 l / dech s intubací s intubací vyšší objemy /normalizace ABR, dostatečná nabídka O2/ vyšší objemy /normalizace ABR, dostatečná nabídka O2/ volba vhodného ventilačního režimu volba vhodného ventilačního režimu

28 C - oběh zástava oběhu zástava oběhu isoelektrická linie / asystolie/ isoelektrická linie / asystolie/ komorová fibrilace VF (v rámci nových doporučení odlišována jemnovlnná VF) komorová fibrilace VF (v rámci nových doporučení odlišována jemnovlnná VF) bezpulsová komorová tachykardie VT bezpulsová komorová tachykardie VT elektromechanická disociace elektromechanická disociace

29 C - oběh - podpora srdeční masáž nepřímá srdeční masáž nepřímá srdeční masáž přímá srdeční masáž přímá

30 C - oběh - nepřímá srdeční masáž poloha naznak, pevná podložka poloha naznak, pevná podložka stlačení sterna v dolní polovině / rozhraní dolní a střední 1/3 sterna / stlačení sterna v dolní polovině / rozhraní dolní a střední 1/3 sterna / frekvence 100 stlačení /min. frekvence 100 stlačení /min. hloubka stlačení 4 –5 cm hloubka stlačení 4 –5 cm poměr 30 kompresí : 2 vdechy při zachráncích u dospělých poměr 30 kompresí : 2 vdechy při zachráncích u dospělých

31 C- oběh- nepřímá srdeční masáž u neintubovaných poměr 30 : 2 u neintubovaných poměr 30 : 2 u zaintubovaných není třeba synchronizovat komprese a UPV u zaintubovaných není třeba synchronizovat komprese a UPV

32 Alternativní techniky KPR KPR v pronační poloze – u intubovaného, nelze ho uvést do supinní polohy KPR v pronační poloze – u intubovaného, nelze ho uvést do supinní polohy KPR dolní končetinou – uvolnění hrudníku není dostatečné, špatná stabilita zachránce KPR dolní končetinou – uvolnění hrudníku není dostatečné, špatná stabilita zachránce KPR kašlem – zakašlání á 2 sec při KF u monitorovaného trénovaného pacienta – angiolaboratoř- udrží systol. tlak 100 torr a vědomí až 90 sec- umožní primární defibrilaci. KPR kašlem – zakašlání á 2 sec při KF u monitorovaného trénovaného pacienta – angiolaboratoř- udrží systol. tlak 100 torr a vědomí až 90 sec- umožní primární defibrilaci. Komprese bez ventilace – v úvodu neasfyktické zástavy při laické KPR Komprese bez ventilace – v úvodu neasfyktické zástavy při laické KPR

33 D - farmakoterapie adrenalin, vazopresin adrenalin, vazopresin bikarbonát bikarbonát amiodaron, trimecain amiodaron, trimecain atropin atropin calcium, magnezium calcium, magnezium fibrinolytika fibrinolytika

34 Přístup do krevního oběhu Periferní- nutno dopravit lék do centr.řečiště- proplach 20-50 ml FR Periferní- nutno dopravit lék do centr.řečiště- proplach 20-50 ml FR CŽK- pokud je zaveden je optimální, zavádění během KPR není indikované CŽK- pokud je zaveden je optimální, zavádění během KPR není indikované Tracheální- pokud není IV vstup, léky naředit – aq.pro inj., nástup shodný jako po IV podání, dávkování- 2,5 nás. IV dávky Tracheální- pokud není IV vstup, léky naředit – aq.pro inj., nástup shodný jako po IV podání, dávkování- 2,5 nás. IV dávky

35 Adrenalin Při VF, VT – podat adrenalin, pokud maligní rytmus trvá po 2 defibr. výboji. Při VF, VT – podat adrenalin, pokud maligní rytmus trvá po 2 defibr. výboji. Asystolie, elektromechanická disociace – podat adrenalin jakmile je zajištěn IV vstup Asystolie, elektromechanická disociace – podat adrenalin jakmile je zajištěn IV vstup Vždy opakovat po 3-5 minutách. Vždy opakovat po 3-5 minutách.

36 Adrenalin - dávky dospělí dospělí 1 mg po 3 – 5 min. 1 mg po 3 – 5 min. ! propláchnout 20 ml FR ! ! propláchnout 20 ml FR ! Intratrach.- 2,5 nás. dávky, naředit /FR/ Intratrach.- 2,5 nás. dávky, naředit /FR/ děti děti 10 ug/kg, opakov at po 3-5 min. 10 ug/kg, opakov at po 3-5 min. Intratra ch.- 100 ug/kg Intratra ch.- 100 ug/kg

37 Vasopresin je alternativním lékem adrenalinu při komorové fibrilaci refraktrení k defibrilaci a při dlouhodobé KPR je alternativním lékem adrenalinu při komorové fibrilaci refraktrení k defibrilaci a při dlouhodobé KPR při komorové fibrilaci zvyšuje koronární průtok a zpomaluje rychlost fibrilace při komorové fibrilaci zvyšuje koronární průtok a zpomaluje rychlost fibrilace není v ČR registrován není v ČR registrován stačí 1 dávka 40 IU i.v. / poločas 20 min/ stačí 1 dávka 40 IU i.v. / poločas 20 min/ lze opakovat lze opakovat

38 Kalcium indikace indikace hyperkalémie /např. opak. transfuze/ hyperkalémie /např. opak. transfuze/ hypokalcémie hypokalcémie předávkování Ca blokátory předávkování Ca blokátory v jiných případech nepodávat v jiných případech nepodávat

39 Kalcium má krátkodobý pozitivně inotropní efekt má krátkodobý pozitivně inotropní efekt studie neprokázaly příznivý účinek při KPR studie neprokázaly příznivý účinek při KPR /do standardní terapie při KPR již nepatří/ /do standardní terapie při KPR již nepatří/ dávkování 5 – 8 ml 10% Ca gluconicum, u dětí 1 ml/5 kg dávkování 5 – 8 ml 10% Ca gluconicum, u dětí 1 ml/5 kg nelze podat společně s bikarbonátem- vysráží se jako sádrovec nelze podat společně s bikarbonátem- vysráží se jako sádrovec

40 Bikarbonát sodný nezlepšuje úspěšnost defibrilace nezlepšuje úspěšnost defibrilace posunuje disociační křivku Hgb doleva – snižuje uvolňování O2 ve tkáních posunuje disociační křivku Hgb doleva – snižuje uvolňování O2 ve tkáních vede k hyperosmolaritě a hypernatrémii vede k hyperosmolaritě a hypernatrémii vyvolává intracelulární acidózu vyvolává intracelulární acidózu vyvolává extracelulární alkalózu vyvolává extracelulární alkalózu inaktivuje současně podávané katecholaminy inaktivuje současně podávané katecholaminy

41 Bikarbonát sodný Indikace -prolongovaná zástava oběhu- po 10 min.KPR, preexistující metabolická acidóza (k pH 7,1-7,2), hyperkalémie, intoxikace tricyklickými antidepresivy (k pH 7,45-7,55), phenobarbitalem Indikace -prolongovaná zástava oběhu- po 10 min.KPR, preexistující metabolická acidóza (k pH 7,1-7,2), hyperkalémie, intoxikace tricyklickými antidepresivy (k pH 7,45-7,55), phenobarbitalem Avšak optimální regulace ABR- dostatečná alveolární ventilace a tkáňová perfúze Avšak optimální regulace ABR- dostatečná alveolární ventilace a tkáňová perfúze

42 Bikarbonát sodný 0,5- 1 mmol/kg iniciálně 0,5- 1 mmol/kg iniciálně 1 ml 8,4% roztoku obsahuje 1 mmol 1 ml 8,4% roztoku obsahuje 1 mmol po 10 min poloviční dávka po 10 min poloviční dávka nejlépe korigovat dle vyšetření ABR nejlépe korigovat dle vyšetření ABR vzorec BE x 0,3 x hmotnost pacienta vzorec BE x 0,3 x hmotnost pacienta CAVE- nelze podat do dýchacích cest CAVE- nelze podat do dýchacích cest

43 Amiodaron Antiarytmikum volby při KPR Antiarytmikum volby při KPR účinné při síňových i komorových arytmiích účinné při síňových i komorových arytmiích v rámci KPR indikován při VF či bezpulzové VT v rámci KPR indikován při VF či bezpulzové VT 300 mg i.v. jednorázově, po té kont. infuze 900 mg/ 24 hod 300 mg i.v. jednorázově, po té kont. infuze 900 mg/ 24 hod Podat až při perzistenci VT/VF po 3 defibrilacích Podat až při perzistenci VT/VF po 3 defibrilacích

44 Trimecain Antiarytmikum druhé volby- pokud není dostupný Amiodaron Antiarytmikum druhé volby- pokud není dostupný Amiodaron indikováno při VT,VF nereagující na elektroimpulzoterapii indikováno při VT,VF nereagující na elektroimpulzoterapii jednorázová dávka 1 mg/kg jednorázová dávka 1 mg/kg lze opakovat po 5-10 min, lze opakovat po 5-10 min, max. dávka 3 mg/kg během první hodiny max. dávka 3 mg/kg během první hodiny

45 Atropin parasympatolytikum parasympatolytikum použití při bradykardii použití při bradykardii 0,5 – 1,0 mg po 3 – 5 min při bradykardii 0,5 – 1,0 mg po 3 – 5 min při bradykardii lze užít 1,0 mg opakovaně při asystolii lze užít 1,0 mg opakovaně při asystolii plná vagolytická dávka 3,0 mg plná vagolytická dávka 3,0 mg u dětí 0,02 mg/kg IV, lze též opakovat u dětí 0,02 mg/kg IV, lze též opakovat

46 Magnezium, Fibrinolytika Magnezium- indikováno při polymorfní komorové tachykardii / torsades de poites / a při známé hypomagnezémii, 1-2 g IV Magnezium- indikováno při polymorfní komorové tachykardii / torsades de poites / a při známé hypomagnezémii, 1-2 g IV Fibrinolytika- při reálné nebo suspektní tromboembolii- při trombolýze pokračuje KPR 60- 90 min. Fibrinolytika- při reálné nebo suspektní tromboembolii- při trombolýze pokračuje KPR 60- 90 min.

47 E - EKG asystolie - isoelektrická linie asystolie - isoelektrická linie komorová fibrilace komorová fibrilace bezpulsová komorová tachykardie bezpulsová komorová tachykardie

48 F - defibrilace současná depolarizace všech srdečních myofibril elektrickým výbojem současná depolarizace všech srdečních myofibril elektrickým výbojem zruší srdeční elektrickou aktivitu zruší srdeční elektrickou aktivitu možnost obnovení funkce center srdeční automacie možnost obnovení funkce center srdeční automacie

49 F - defibrilace při komorové fibrilaci - dle nových doporučení kromě jemnovlnné VF (v tomto případě postupujeme jako při asystolii) při komorové fibrilaci - dle nových doporučení kromě jemnovlnné VF (v tomto případě postupujeme jako při asystolii) bezpulzové komorové tachykardii bezpulzové komorové tachykardii defibrilační výboj opakujeme po 2 min. resuscitace pokud VF/VT trvá defibrilační výboj opakujeme po 2 min. resuscitace pokud VF/VT trvá uložení elektrod- obvykle antero-laterálně uložení elektrod- obvykle antero-laterálně

50 F - defibrilace pro monofázickou defibrilaci je doporučena energie 360 J pro všechny výboje ! pro monofázickou defibrilaci je doporučena energie 360 J pro všechny výboje ! pro bifázickou defibrilaci stačí energie pro bifázickou defibrilaci stačí energie 150 - 200 J 150 - 200 J - je stejně účinná při nižší energii výboje - je stejně účinná při nižší energii výboje - způsobuje menší poškození myokardu - způsobuje menší poškození myokardu - je pak nižší výskyt pozdějších arytmií - je pak nižší výskyt pozdějších arytmií

51 Postup při KPR při asystolii či elektro-mechanické disociaci, a jemnovlnné KF: cyklus KPR 30 : 2 u neintubovaných či asynchronní u intubovaných adrenalin 1 mg i.v. každé 3- 5 min. objeví-li VF/VT – defibrilace při trvající asystolii užít plnou vagolytickou dávku atropinu 3 mg

52 Komplikace KPR aspirace žaludečního obsahu aspirace žaludečního obsahu distenze žaludku distenze žaludku fraktury žeber, sterna fraktury žeber, sterna hypoxický otok mozku hypoxický otok mozku arytmie, oběhová nestabilita arytmie, oběhová nestabilita po KPR- hospitalizace na JIP,ARO- terapie komplikací, monitorace, oxygenoterapie po KPR- hospitalizace na JIP,ARO- terapie komplikací, monitorace, oxygenoterapie

53 Odlišnosti KPR u dětí Poměr počtu dechů a kompresí hrudníku : - laik, 1 zachránce 30 : 2 začíná se 5 vdechy - dva zachránci mohou užít poměr 15 : 2 ….platí pro děti do 10-12 let věku Poměr počtu dechů a kompresí hrudníku : - laik, 1 zachránce 30 : 2 začíná se 5 vdechy - dva zachránci mohou užít poměr 15 : 2 ….platí pro děti do 10-12 let věku Novorozenec- nutno bránit ztrátám tepla -iniciální dechy musí trvat 2-3 sec.- rozepětí plic - není doporučován trach. vstup, pokud je nutný, pak adrenalin v dávce 100 ug/kg Novorozenec- nutno bránit ztrátám tepla -iniciální dechy musí trvat 2-3 sec.- rozepětí plic - není doporučován trach. vstup, pokud je nutný, pak adrenalin v dávce 100 ug/kg

54 Odlišnosti KPR u dětí U novorozenců-auskultace ozev nad hrotem, u malých dětí hmatáme tep na brachiální tepně. Zevní srdeční masáž-ve středu sterna - do 1 roku 2 prsty, do 8 let dlaň jedné ruky - do 1 roku 2 prsty, do 8 let dlaň jedné ruky - frekvence stlačení 100- 120/ min. - frekvence stlačení 100- 120/ min. IV vstup je optimální,dále- intraoseálně, intratracheálně

55 Odlišnosti KPR u dětí Kyslík versus vzduch v resuscitaci novorozence- prioritou je rozepětí plic, pokud trvá bradykardie, pak zvýšit FiO2. Kyslík versus vzduch v resuscitaci novorozence- prioritou je rozepětí plic, pokud trvá bradykardie, pak zvýšit FiO2. Volumoterapie novorozence- 1.volba- krystaloid 20 ml/kg. Volumoterapie novorozence- 1.volba- krystaloid 20 ml/kg. Nezahájení KPR- méně než 23 týden, 400 g., anomálie svědčící o časné smrti. Nezahájení KPR- méně než 23 týden, 400 g., anomálie svědčící o časné smrti. Ukončení KPR- více než 10 min. neúspěšné resuscitace po porodu. Ukončení KPR- více než 10 min. neúspěšné resuscitace po porodu.

56


Stáhnout ppt "Kardiopulmonální resuscitace. je soubor postupů sloužících k udržení či obnovení průtoku okysličené krve mozkem. Je indikov á na tam, kde dojde k náhlému."

Podobné prezentace


Reklamy Google