Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní lesnický program II pro období 2007-2013 Klíčová akce 8 ROZVÍJET MONITORING LESŮ Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. – oddělení ekologie lesa Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní lesnický program II pro období 2007-2013 Klíčová akce 8 ROZVÍJET MONITORING LESŮ Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. – oddělení ekologie lesa Brno."— Transkript prezentace:

1 Národní lesnický program II pro období 2007-2013 Klíčová akce 8 ROZVÍJET MONITORING LESŮ Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. – oddělení ekologie lesa Brno

2 Průběh řešení analýza současných monitoringů - tvorba dotazníků zpracování dotazníků (realizátoři monitoringů) první draft zprávy – definice otázek diskuse v řešitelském týmu a v koordinační radě druhý draft (29.5.2009) hledání konsenzu v řešitelském týmu (do 7.6.2009) hledání konsenzu v koordinační radě (na webu od 8.6.2009) výsledná zpráva (16.6.2009) Národní lesnický program II pro období 2007-2013

3 Analýza současných monitoringů (dotazníkové šetření) cíl monitoračního programu metodický přístup institucionální zabezpečení finanční zabezpečení návaznost na jiné programy/projekty přímí uživatelé výsledků dostupnost dat pro veřejné využití aktuální problémy programu/projektu v čem je smysluplnost programu/projektu do budoucna jak by měl být program/projekt ideálně zabezpečen Národní lesnický program II pro období 2007-2013

4 Přehled programů/projektů podle realizačních opatření KA8 8.1 NIL – národní inventarizace lesů 8.2. Monitoring lesů ponechaných samovolnému vývoji 8.3. ICP Forests/LIFE+ Inventarizace škod zvěří na lesních porostech Czech Terra Monitoring soustavy NATURA 2000 LTER – long-term ecological research Národní lesnický program II pro období 2007-2013

5 Provázanost programů podle realizačních opatření KA8 8.1. + 8.2. – návaznost sítí NIL + Monitoring lesů ponechaných samovolnému vývoji 8.2. + 8.3. – statistické zpracování dat stejnými postupy Samovolný vývoj + škody zvěří Národní lesnický program II pro období 2007-2013

6 Provázanost programů podle realizačních opatření KA8 Národní lesnický program II pro období 2007-2013 typ monitoringupřímý vztah ke klíčové akci NILKA7, KA9 samovolný vývojKA7 ICP + LIFE+KA7, KA9 škody zvěříKA9 Czech TerraKA6 NATURA 2000KA7 LTERKA7

7 Přehled programů/projektů podle realizačních opatření KA8 8.1. Zajistit periodické opakování Národní inventarizace lesů (NIL), revidovat její metodiku a zpřístupnit data NIL podle evropské směrnice o sdílení dat – INSPIRE. nové vládní nařízení je v připomínkovém řízení metodika bude NIL II revidována – zejména postupy zpracování dat (návaznost na NIL I bude zajištěna) zpřístupnění dat podle směrnice INSPIRE se připravuje (novela zákona o přístupu k datům o životním prostředí) Národní lesnický program II pro období 2007-2013

8 8.1. Zajistit periodické opakování Národní inventarizace lesů (NIL), revidovat její metodiku a zpřístupnit data NIL podle evropské směrnice o sdílení dat – INSPIRE. Otázky: Budeme čekat na schválení vládního nařízení abychom mohli prohlásit opatření 8.1. za splněné ve všech 3 bodech – tj. i) zajistit opakování NIL, ii) revidovat její metodiku, iii) zpřístupnit data NIL? Podpoříme návrh realizátora NIL směrem k MZe aby NIL byla prováděna jako kontinuální monitoring? Budeme vstupovat do problematiky metodických postupů? NLP II pouze požaduje aby byly revidovány, ale není jasné jestli do této věci máme odborně vstupovat. Budeme řešit otázku zpřístupnění dat nad rámec směrnice INSPIRE? Národní lesnický program II pro období 2007-2013

9 Přehled programů/projektů podle realizačních opatření KA8 8.2. Systematicky monitorovat soustavu lesů ponechaných samovolnému vývoji a výsledky využít v praxi. monitoring probíhá podle standardizované a všeobecně akceptované metodiky výsledky jsou od roku 2009 průběžně předávány zástupcům AOPK ČR a LČR, s.p.. a publikovány k veřejnému využití financování je zajištěno mandátní smlouvou s MŽP, která sice neposkytuje "trvalou" jistotu provádění monitoringu, ale v současné době je relativně stabilní podporou. Národní lesnický program II pro období 2007-2013

10 8.2. Systematicky monitorovat soustavu lesů ponechaných samovolnému vývoji a výsledky využít v praxi. Otázky: Můžeme, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, považovat opatření 8.2. za splněné? Národní lesnický program II pro období 2007-2013

11 Přehled programů/projektů podle realizačních opatření KA8 8.3. Pokračovat a rozšířit monitoring vlivu imisí na lesní ekosystémy (např. ICP Forests, ICP Integrated monitoring, Long-term Ecological research (LTER), LIFE+ atd.) formulace použitá ve finální verzi NLP II není zcela přesná, nemonitorují se pouze imise vzhledem k zadání "pokračovat a rozšířit monitoring vlivu....." byly zmapovány (snad) všechny typy monitoringů, které se na celostátní úrovni zabývají (nejenom) lesem a nebo jsou nyní připravovány – mohou být využity jako rozšiřující projekty pro sledování změn (lesního) prostředí (viz přílohy č. 4-7). Národní lesnický program II pro období 2007-2013

12 Přehled programů/projektů podle realizačních opatření KA8 8.3. Pokračovat a rozšířit monitoring vlivu imisí na lesní ekosystémy (např. ICP Forests, ICP Integrated monitoring, Long-term Ecological research (LTER), LIFE+ atd.) ICP/LIFE+ Škody zvěří Czech Terra LTER NATURA 2000 Národní lesnický program II pro období 2007-2013

13 8.3. Pokračovat a rozšířit monitoring vlivu imisí na lesní ekosystémy (např. ICP Forests, ICP Integrated monitoring, Long-term Ecological research (LTER), LIFE+ atd.) Otázky: doporučíme MZe dlouhodobější stabilizaci finanční podpory programu ICP Forests/LIFE+? doporučíme MŽP/MZe podporu monitoračního programu „škody zvěří“, do budoucna? nebo doporučíme nějak změnit monitorační programy? doporučíme programy Czech Terra, LTER, NATURA 2000 jako rozšíření monitoringu v duchu opatření 8.3.? Národní lesnický program II pro období 2007-2013

14 ZÁKLADNÍ OTÁZKA Budeme striktně postupovat podle zadání NIL nebo problematiku rozšíříme o otázky, které s tématy přímo souvisejí a vyplynuly až při řešení realizačních opatření? Národní lesnický program II pro období 2007-2013


Stáhnout ppt "Národní lesnický program II pro období 2007-2013 Klíčová akce 8 ROZVÍJET MONITORING LESŮ Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. – oddělení ekologie lesa Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google