Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh systému spolupráce při zjišťování, předávání a sdílení informací pro monitoring DV Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh systému spolupráce při zjišťování, předávání a sdílení informací pro monitoring DV Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti."— Transkript prezentace:

1 Návrh systému spolupráce při zjišťování, předávání a sdílení informací pro monitoring DV Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Prostory Autoklubu ČR 15. 12. 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Období řešení 4/2010 – 3/2012 Aktivita 1 – Zpracování kapitoly analyticko-koncepční studie a 5 podkladových studií (Analýza strategických a koncepčních dokumentů; Analýza legislativy ČR; Analýza současného stavu; Zahraniční zkušenosti; Realizované a plánované projekty) Aktivita 3.A – Analýza informačních zdrojů o dalším vzdělávání Aktivita 3.B – Návrh komplexního systému ukazatelů dalšího vzdělávání Aktivita 3.C – Návrh institucionálního zabezpečení monitoringu dalšího vzdělávání Období řešení 4/2010 – 3/2012 Aktivita 1 – Zpracování kapitoly analyticko-koncepční studie a 5 podkladových studií (Analýza strategických a koncepčních dokumentů; Analýza legislativy ČR; Analýza současného stavu; Zahraniční zkušenosti; Realizované a plánované projekty) Aktivita 3.A – Analýza informačních zdrojů o dalším vzdělávání Aktivita 3.B – Návrh komplexního systému ukazatelů dalšího vzdělávání Aktivita 3.C – Návrh institucionálního zabezpečení monitoringu dalšího vzdělávání II/10III/2010IV/2010I/2011II/2011III/2011IV/2011I/2012 Aktivita 1 Aktivita 3A Aktivita 3B Aktivita 3C

3 1.Shrnutí výsledků předcházejících aktivit 2.Představení celkové koncepce systému spolupráce pro zabezpečení monitoringu DV 2. Prezentace indikátorů uživatelům – koncepce webové stránky 3. Institucionální zabezpečení monitoringu – formy a podmínky zapojení jednotlivých institucí 1.Shrnutí výsledků předcházejících aktivit 2.Představení celkové koncepce systému spolupráce pro zabezpečení monitoringu DV 2. Prezentace indikátorů uživatelům – koncepce webové stránky 3. Institucionální zabezpečení monitoringu – formy a podmínky zapojení jednotlivých institucí

4 Aktivita 3A: Analýza informačních zdrojů o dalším vzdělávání -Podrobné zmapování současných informačních zdrojů o dalším vzdělávání (zejména výběrová šetření a databáze) -Zmapování informačních zdrojů, které nejsou zatím pro sledování DV využívány (databáze nabídky, podnikové výkazy) -Identifikace nepokrytých oblastí Aktivita 3B: Návrh komplexního souboru ukazatelů dalšího vzdělávání -Vytvoření souboru 29 klíčových a 42 doplňkových indikátorů pokrývajících různé aspekty dalších vzdělávání (členěny do 4 pilířů – komplex/vstupy/procesy/výstupy) -Vytvoření metodiky pro zpracování inzertních databází nabídky kurzů do indikátorů nabídky DV Jak budou předávány informace uživatelům? Jak bude fungovat spolupráce jednotlivých institucí na monitoringu DV? Aktivita 3A: Analýza informačních zdrojů o dalším vzdělávání -Podrobné zmapování současných informačních zdrojů o dalším vzdělávání (zejména výběrová šetření a databáze) -Zmapování informačních zdrojů, které nejsou zatím pro sledování DV využívány (databáze nabídky, podnikové výkazy) -Identifikace nepokrytých oblastí Aktivita 3B: Návrh komplexního souboru ukazatelů dalšího vzdělávání -Vytvoření souboru 29 klíčových a 42 doplňkových indikátorů pokrývajících různé aspekty dalších vzdělávání (členěny do 4 pilířů – komplex/vstupy/procesy/výstupy) -Vytvoření metodiky pro zpracování inzertních databází nabídky kurzů do indikátorů nabídky DV Jak budou předávány informace uživatelům? Jak bude fungovat spolupráce jednotlivých institucí na monitoringu DV? Studie S9 Studie S10 Aktivita 3C - Studie S11

5 Funkce systému: formulovat, resp. průběžně revidovat požadavky na monitoring dalšího vzdělávání, zjišťovat požadované informace, analyzovat je a přizpůsobovat požadavkům jednotlivých uživatelů Funkce systému: formulovat, resp. průběžně revidovat požadavky na monitoring dalšího vzdělávání, zjišťovat požadované informace, analyzovat je a přizpůsobovat požadavkům jednotlivých uživatelů Existuje řada institucí zabývajících se dalším vzděláváním i jednotlivými aspekty monitoringu – institucionální zabezpečení monitoringu by mělo vytvořit mezi nimi síť a navázat na existující aktivity.

6

7 Předávání informací o DV: Systém indikátorů Kontext Vstupy Procesy Výstupy Decizní sféra Konceptoři DV Další uživatelské skupiny Vzdělavatelé Podniky Poradci v oblasti DV INFORMACE JAK? CÍLOVÉ SKUPINY

8 Hlavní skupina Decizní sféra a konceptoři dalšího vzdělávání na národní i na regionální úrovni: rychlý komplexní obrázek o dalším vzdělávání. Návrh prezentace indikátorů pro tuto skupinu: Srovnání ČR s dalšími zeměmi EU: Výsledky ČR ve srovnání s EU-15 + pořadí v rámci EU-27 + rostoucí/klesající trend v daném indikátoru Obdobně pro regiony srovnání s ČR Hlavní skupina Decizní sféra a konceptoři dalšího vzdělávání na národní i na regionální úrovni: rychlý komplexní obrázek o dalším vzdělávání. Návrh prezentace indikátorů pro tuto skupinu: Srovnání ČR s dalšími zeměmi EU: Výsledky ČR ve srovnání s EU-15 + pořadí v rámci EU-27 + rostoucí/klesající trend v daném indikátoru Obdobně pro regiony srovnání s ČR

9 Další uživatelské skupiny zahrnují vzdělavatele, podniky, poradce apod. Návrh tematických oblastí pro tyto uživatele: Podnikové vzdělávání Financování vzdělávání Starší populace Nezaměstnaní Lidé s nízkým vzděláním Další uživatelské skupiny zahrnují vzdělavatele, podniky, poradce apod. Návrh tematických oblastí pro tyto uživatele: Podnikové vzdělávání Financování vzdělávání Starší populace Nezaměstnaní Lidé s nízkým vzděláním

10 Další informace: Celkový systém indikátorů: 29 klíčových a 43 doplňkových indikátorů popisujících různé aspekty dalšího vzdělávání v přehledné struktuře dat + ke stažení Indikátory - metodika Odkazy na další data k daným tématům Analýzy, studie Informace o ad-hoc šetřeních Další informace: Celkový systém indikátorů: 29 klíčových a 43 doplňkových indikátorů popisujících různé aspekty dalšího vzdělávání v přehledné struktuře dat + ke stažení Indikátory - metodika Odkazy na další data k daným tématům Analýzy, studie Informace o ad-hoc šetřeních

11 Webová platforma bude mít 2 roviny: Uživatelské rozhraní Prostor pro vkládání a předávání dat mezi institucemi Řešení bude zajištěno systémem na správu obsahu (CMS) a bude umožňovat pravidelnou aktualizaci údajů o indikátorech, při které budou nahrána data v neformátované podobě (csv soubor) a jejich obsah se bude načítat na definovaná místa na stránkách ve formátované podobě. Webová platforma bude mít 2 roviny: Uživatelské rozhraní Prostor pro vkládání a předávání dat mezi institucemi Řešení bude zajištěno systémem na správu obsahu (CMS) a bude umožňovat pravidelnou aktualizaci údajů o indikátorech, při které budou nahrána data v neformátované podobě (csv soubor) a jejich obsah se bude načítat na definovaná místa na stránkách ve formátované podobě.

12 Webová platforma o DV: Různé skupiny uživatelů Uživatelé/dodavatelé dat, sdílení Dostupnost a publicita Provoz a údržba Snadná aktualizace velkého objemu dat, úložiště

13

14 Strategické řízení směrovat systém, zohledňovat významné požadavky uživatelů, zajišťovat financování pro systém a rozhodovat o velkých strategických změnách v oblasti informačních zdrojů Strategické řízení směrovat systém, zohledňovat významné požadavky uživatelů, zajišťovat financování pro systém a rozhodovat o velkých strategických změnách v oblasti informačních zdrojů Operační řízení Koordinace jednotlivých subjektů v systému Administrativní a finanční koordinace systému Průběžné zjišťování potřeb uživatelů a formulace návrhů na rozvoj systému pro schválení na úrovni strategického řízení Dohled a podíl na způsobu předávání informací uživatelům Operační řízení Koordinace jednotlivých subjektů v systému Administrativní a finanční koordinace systému Průběžné zjišťování potřeb uživatelů a formulace návrhů na rozvoj systému pro schválení na úrovni strategického řízení Dohled a podíl na způsobu předávání informací uživatelům Koncepční směrování Průběžné fungování MŠMT – odbor dalšího vzdělávání MŠMT – odbor statistiky a metodiky

15 Systém využívá 2 typy dat: Mezinárodní srovnání – získávané přímo z mezinárodních veřejných zdrojů (v kompetenci instituce, která bude zajišťovat výpočet indikátorů) Národní/regionální data – od jednotlivých dodavatelů zapojených v systému Systém využívá 2 typy dat: Mezinárodní srovnání – získávané přímo z mezinárodních veřejných zdrojů (v kompetenci instituce, která bude zajišťovat výpočet indikátorů) Národní/regionální data – od jednotlivých dodavatelů zapojených v systému ČSÚ MPSV MŠMT – odbor statistiky a metodiky NÚV Trexima Ivitera Education ….

16

17

18

19

20

21

22 Pravidelná aktualizace klíčových indikátorů a v závislosti na rozhodnutí na řídící úrovni též doplňkových indikátorů zahrnující transformaci dat z podoby dodané dodavatelem do podoby indikátoru Stahování dat z veřejných zdrojů Zpracovávání a aktualizace metodických informací o indikátorech Rozvoj metodiky indikátorů Převedení indikátorů do podoby csv souborů umožňujících nahrání na web Správu neveřejné části webu – datového archivu Pravidelná aktualizace klíčových indikátorů a v závislosti na rozhodnutí na řídící úrovni též doplňkových indikátorů zahrnující transformaci dat z podoby dodané dodavatelem do podoby indikátoru Stahování dat z veřejných zdrojů Zpracovávání a aktualizace metodických informací o indikátorech Rozvoj metodiky indikátorů Převedení indikátorů do podoby csv souborů umožňujících nahrání na web Správu neveřejné části webu – datového archivu

23 Volnější forma partnerství Webový portál jako rozcestník informací a prostor pro publikaci Může sloužit jako kontaktní místo pro zadávání a publikaci ad-hoc studií Volnější forma partnerství Webový portál jako rozcestník informací a prostor pro publikaci Může sloužit jako kontaktní místo pro zadávání a publikaci ad-hoc studií NVF AIVD VŠE (FIS) – katedra demografie FF MUNI (Ústav pedagogických věd) Respekt Institut … …

24 Správa struktury webových stránek a obsahu textových částí webových stránek dle průběžně zjišťovaných potřeb uživatelů Zajištění aktualizace webových stránek o nové indikátory Vkládání aktualit na webové stránky Správa přístupových údajů k webovým stránkám a do datového archivu Komunikace s IT firmou zajišťující chod webu po technické stránce Správa struktury webových stránek a obsahu textových částí webových stránek dle průběžně zjišťovaných potřeb uživatelů Zajištění aktualizace webových stránek o nové indikátory Vkládání aktualit na webové stránky Správa přístupových údajů k webovým stránkám a do datového archivu Komunikace s IT firmou zajišťující chod webu po technické stránce IT firma MŠMT – odbor statistiky a metodiky Instituce zajišťující výpočty indikátorů

25 Systém monitoringu dalšího vzdělávání je založen na propojení různých aktivit institucí, které se již v současné době nějakým způsobem statistikami v oblasti dalšího vzdělávání zabývají Vyčísluje pouze náklady, které vzniknou zavedením navrhovaného systému zapojeným institucím navíc. Nezahrnuje náklady na ty činnosti a produkty, které již v současnosti dané instituce pravidelně vytvářejí jako součást své kmenové činnosti. V průměru cca 500 tis. / rok Bude upřesněno na základě podmínek pro získání dat od dodavatelů Nerovnoměrné rozložení v průběhu 5 let (v závislosti na publikaci výsledků různých šetření) Systém monitoringu dalšího vzdělávání je založen na propojení různých aktivit institucí, které se již v současné době nějakým způsobem statistikami v oblasti dalšího vzdělávání zabývají Vyčísluje pouze náklady, které vzniknou zavedením navrhovaného systému zapojeným institucím navíc. Nezahrnuje náklady na ty činnosti a produkty, které již v současnosti dané instituce pravidelně vytvářejí jako součást své kmenové činnosti. V průměru cca 500 tis. / rok Bude upřesněno na základě podmínek pro získání dat od dodavatelů Nerovnoměrné rozložení v průběhu 5 let (v závislosti na publikaci výsledků různých šetření) MŠMT – odbor dalšího vzdělávání

26 Budou zapracovány připomínky z workshopu, uvítáme i další zaslané připomínky - do 23.12., předběžná verze studie s11 bude předána NÚVu 31.12 2011 Během ledna 2012 budou probíhat individuální jednání s institucemi o podmínkách jejich zapojení do systému Finální návrh systému spolupráce bude předán NÚV 31.1., do konce března pak budou zapracovány připomínky NÚV Do konce ledna bude vytvořena webová stránka IT firmou, během února bude naplněna obsahem, v první polovině března bude probíhat její pilotáž (omezený přístup), na konci března ostré spuštění Budou zapracovány připomínky z workshopu, uvítáme i další zaslané připomínky - do 23.12., předběžná verze studie s11 bude předána NÚVu 31.12 2011 Během ledna 2012 budou probíhat individuální jednání s institucemi o podmínkách jejich zapojení do systému Finální návrh systému spolupráce bude předán NÚV 31.1., do konce března pak budou zapracovány připomínky NÚV Do konce ledna bude vytvořena webová stránka IT firmou, během února bude naplněna obsahem, v první polovině března bude probíhat její pilotáž (omezený přístup), na konci března ostré spuštění

27 Děkujeme za pozornost Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Prostory Autoklubu ČR 15. 12. 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Návrh systému spolupráce při zjišťování, předávání a sdílení informací pro monitoring DV Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google