Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje dat pro monitoring dalšího vzdělávání a identifikace informačních mezer Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje dat pro monitoring dalšího vzdělávání a identifikace informačních mezer Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Zdroje dat pro monitoring dalšího vzdělávání a identifikace informačních mezer Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Prostory Autoklubu ČR 30. 11. 2010 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Období řešení 4/2010 – 3/2012 Aktivita 1 – Zpracování kapitoly analyticko-koncepční studie a 5 podkladových studií (Analýza strategických a koncepčních dokumentů; Analýza legislativy ČR; Analýza současného stavu; Zahraniční zkušenosti; Realizované a plánované projekty) Aktivita 3.A – Analýza informačních zdrojů o dalším vzdělávání Aktivita 3.B – Návrh komplexního systému ukazatelů dalšího vzdělávání Aktivita 3.C – Návrh institucionálního zabezpečení monitoringu dalšího vzdělávání Období řešení 4/2010 – 3/2012 Aktivita 1 – Zpracování kapitoly analyticko-koncepční studie a 5 podkladových studií (Analýza strategických a koncepčních dokumentů; Analýza legislativy ČR; Analýza současného stavu; Zahraniční zkušenosti; Realizované a plánované projekty) Aktivita 3.A – Analýza informačních zdrojů o dalším vzdělávání Aktivita 3.B – Návrh komplexního systému ukazatelů dalšího vzdělávání Aktivita 3.C – Návrh institucionálního zabezpečení monitoringu dalšího vzdělávání II/10III/2010IV/2010I/2011II/2011III/2011IV/2011I/2012 Aktivita 1 Aktivita 3A Aktivita 3B Aktivita 3C

3 Silné stránky + Existence kvalitních jednotlivých datových zdrojů i analytických publikací + Relativně dobré pokrytí informací o účasti v dalším vzdělávání + Vytvoření a ověření některých nosných indikátorů v rámci jednotlivých projektů + Existence institucí s výzkumnou i analytickou kapacitou a zkušenostmi + Zapojení ve většině mezinárodních šetření o dalším vzdělávání + Uzákonění matriky studentů na všech vzdělávacích stupních Silné stránky + Existence kvalitních jednotlivých datových zdrojů i analytických publikací + Relativně dobré pokrytí informací o účasti v dalším vzdělávání + Vytvoření a ověření některých nosných indikátorů v rámci jednotlivých projektů + Existence institucí s výzkumnou i analytickou kapacitou a zkušenostmi + Zapojení ve většině mezinárodních šetření o dalším vzdělávání + Uzákonění matriky studentů na všech vzdělávacích stupních Slabé stránky – Roztříštěnost informačních zdrojů z obsahového i institucionálního hlediska – Neexistuje souhrnná platforma publikace dat o dalším vzdělávání – Informace jsou publikovány pouze jako výsledky jednotlivých šetření, neexistuje systém indikátorů – Malé pokrytí některých oblastí (zejména monitoring nabídky, financování dalšího vzdělávání, výsledků DV) – Řada šetření teprve v prvních kolech nebo ad- hoc formou, což omezuje sledování časových řad – Monitoring dalšího vzdělávání nebývá hlavním cílem projektů – často se jedná jen o doplňující, orientační či podkladová šetření, čemuž odpovídá jejich metodologická kvalita a rozsah Slabé stránky – Roztříštěnost informačních zdrojů z obsahového i institucionálního hlediska – Neexistuje souhrnná platforma publikace dat o dalším vzdělávání – Informace jsou publikovány pouze jako výsledky jednotlivých šetření, neexistuje systém indikátorů – Malé pokrytí některých oblastí (zejména monitoring nabídky, financování dalšího vzdělávání, výsledků DV) – Řada šetření teprve v prvních kolech nebo ad- hoc formou, což omezuje sledování časových řad – Monitoring dalšího vzdělávání nebývá hlavním cílem projektů – často se jedná jen o doplňující, orientační či podkladová šetření, čemuž odpovídá jejich metodologická kvalita a rozsah

4 Období řešení: 9/2010 – 3/2011 Cíle: 1.Analyzovat existující informační zdroje o dalším vzdělávání a vyhodnotit jejich perspektivu pro dlouhodobě udržitelný a komplexní systém monitoringu 2.Identifikovat informační mezery - oblasti dalšího vzdělávání, které nejsou adekvátně informačně pokryty Výstup: Analytická studie Pracovní verze – 9/2010 Předběžná verze – 12/2010 Finální verze – 3/2011 Období řešení: 9/2010 – 3/2011 Cíle: 1.Analyzovat existující informační zdroje o dalším vzdělávání a vyhodnotit jejich perspektivu pro dlouhodobě udržitelný a komplexní systém monitoringu 2.Identifikovat informační mezery - oblasti dalšího vzdělávání, které nejsou adekvátně informačně pokryty Výstup: Analytická studie Pracovní verze – 9/2010 Předběžná verze – 12/2010 Finální verze – 3/2011

5 Kontext Vstupy Procesy Výstupy

6 IndikátoryOblastiPilíře 1. Kontext 2. Vstupy 3. Procesy 4. Výstupy Oblast 1.1 Oblast 1.2 Oblast 3.2... Oblast 4.1 Oblast 4.2 … … Oblast 2.1 Oblast 2.2 … Oblast 3.1 Indikátor … … … … … … … … … … … …

7 Kontext Vzdělanostní úroveň obyvatelstva Mzdová diferenciace podle vzdělání Legislativní a institucionální podpora DV Ekonomická aktivita, zaměstnanost a nezaměstnanost Kompetence dospělé populace a nedostatky v dovednostech („skill gaps“) Vzdělávací politika podniků Inovativnost Kontext Vzdělanostní úroveň obyvatelstva Mzdová diferenciace podle vzdělání Legislativní a institucionální podpora DV Ekonomická aktivita, zaměstnanost a nezaměstnanost Kompetence dospělé populace a nedostatky v dovednostech („skill gaps“) Vzdělávací politika podniků Inovativnost Vstupy Výdaje jednotlivců na další vzdělávání Výdaje podniků na další vzdělávání Státní subvence dalšího vzdělávání Pedagogičtí pracovníci a lektoři dalšího vzdělávání Poskytovatelé dalšího vzdělávání Vstupy Výdaje jednotlivců na další vzdělávání Výdaje podniků na další vzdělávání Státní subvence dalšího vzdělávání Pedagogičtí pracovníci a lektoři dalšího vzdělávání Poskytovatelé dalšího vzdělávání Procesy Nabídka formálního DV Nabídka neformálního DV Kvalita DV Bariéry účasti na DV Procesy Nabídka formálního DV Nabídka neformálního DV Kvalita DV Bariéry účasti na DV Výstupy Účast jednotlivců na formálním vzdělávání Účast jednotlivců na neformálním vzdělávání Získané úplné a dílčí kvalifikace Účast na podnikovém vzdělávání Výstupy Účast jednotlivců na formálním vzdělávání Účast jednotlivců na neformálním vzdělávání Získané úplné a dílčí kvalifikace Účast na podnikovém vzdělávání

8 Na následujících snímcích budou představeny informační zdroje pro jednotlivé pilíře o oblasti. Měl by pilíř zahrnovat i další oblasti? Jak hodnotíte využitelnost navrhovaných informačních zdrojů pro monitoring jednotlivých oblastí? Existují další informační zdroje pro dané oblasti a pilíře? Pro které oblasti nejsou k dispozici informační zdroje a které takovéto informační mezery je důležité pokrýt? Na následujících snímcích budou představeny informační zdroje pro jednotlivé pilíře o oblasti. Měl by pilíř zahrnovat i další oblasti? Jak hodnotíte využitelnost navrhovaných informačních zdrojů pro monitoring jednotlivých oblastí? Existují další informační zdroje pro dané oblasti a pilíře? Pro které oblasti nejsou k dispozici informační zdroje a které takovéto informační mezery je důležité pokrýt?

9 OblastInformační zdroje Vzdělanostní úroveň obyvatelstvaVŠPS Mzdová diferenciace podle vzděláníISPV Legislativní a institucionální podpora DV ReferNet-VET Country Reports Ekonomická aktivita, zaměstnanost a nezaměstnanost VŠPS Informační systém služeb zaměstnanosti Kompetence dospělé populace a nedostatky v dovednostech („skill gaps“) PIAAC CVTS Potřeby zaměstnavatelů (NÚOV) Vzdělávací politika podnikůCVTS Inovativnost IMD World Competitiveness Report Výkaz TI (CIS)

10 Pilíř je poměrně dobře pokryt – nepotřebuje příliš podrobná data, základem jsou hlavní data ze souvisejících oblastí Chybějící informační zdroj pro oblast „Nedostatky v dovednostech“ Pouze šetření NÚOV zaměřené na absolventy Projekt Cedefopu Developing and piloting an employer survey on skill needs in Europe – terénní fáze proběhne v roce 2012, ČR nebude zahrnuta, nejistá budoucnost šetření Paralelně probíhá pilotování rozšíření CVTS4 o oblast dovedností zaměstnanců, ale v něm nebudou informace o jednotlivých profesích Chybí strukturovanější informace o legislativě a institucionální podpoře DV pro mezinárodní srovnání (ReferNet –kvalitativní, obtížně srovnatelné informace z jednotlivých evropských zemí) Pilíř je poměrně dobře pokryt – nepotřebuje příliš podrobná data, základem jsou hlavní data ze souvisejících oblastí Chybějící informační zdroj pro oblast „Nedostatky v dovednostech“ Pouze šetření NÚOV zaměřené na absolventy Projekt Cedefopu Developing and piloting an employer survey on skill needs in Europe – terénní fáze proběhne v roce 2012, ČR nebude zahrnuta, nejistá budoucnost šetření Paralelně probíhá pilotování rozšíření CVTS4 o oblast dovedností zaměstnanců, ale v něm nebudou informace o jednotlivých profesích Chybí strukturovanější informace o legislativě a institucionální podpoře DV pro mezinárodní srovnání (ReferNet –kvalitativní, obtížně srovnatelné informace z jednotlivých evropských zemí)

11 OblastInformační zdroje Výdaje jednotlivců na DVAES Výdaje podniků na další vzděláváníCVTS Státní subvence dalšího vzdělávání (na rekvalifikace, OP, investiční pobídky) Informační systém služeb zaměstnanosti Výroční a závěrečné zprávy OP RLZ a OP VK Investiční pobídky na rekvalifikace Programy financované MPO Pedagogičtí pracovníci a lektoři dalšího vzdělávání Statistiky implementace zákona 179/2006 (info systém pro kvalifikace a autorizace) VŠPS Sběr dat o akred. a neakred. programech DV (ÚIV) Poskytovatelé dalšího vzdělávání CVTS Databáze nabídky DV (EduCity, EU-DAT, EduMenu…) Databáze akreditovaných kurzů MŠMT

12 Téměř jediným datovým zdrojem (kromě oblasti státních subvencí DV) jsou mezinárodní šetření, která mají dlouhé intervaly mezi jednotlivými koly CVTS, AES – interval 5-6 let Neexistuje žádný národní zdroj informací o financování DV pro mezidobí těchto šetření; pro sledování dopadů opatření je to velmi dlouhý interval Málo zdrojů informací o pedagogických pracovnících a lektorech DV - komplexní informace chybí – povolání lektora často kombinováno s další profesí (u formálního vzdělávání s výukou v počátečním vzdělávání, u neformálního lektoři - odborníci z praxe) Téměř jediným datovým zdrojem (kromě oblasti státních subvencí DV) jsou mezinárodní šetření, která mají dlouhé intervaly mezi jednotlivými koly CVTS, AES – interval 5-6 let Neexistuje žádný národní zdroj informací o financování DV pro mezidobí těchto šetření; pro sledování dopadů opatření je to velmi dlouhý interval Málo zdrojů informací o pedagogických pracovnících a lektorech DV - komplexní informace chybí – povolání lektora často kombinováno s další profesí (u formálního vzdělávání s výukou v počátečním vzdělávání, u neformálního lektoři - odborníci z praxe)

13 OblastInformační zdroje Nabídka formálního DV Adresář škol a školských zařízení regionálního školství (ÚIV) Seznam akreditovaných studijních programů VŠ (MŠMT) Nabídka neformálního DV Databáze nabídky DV (EduCity, EU-DAT, EduMenu…) Sběr dat o akred. a neakred. programech DV (ÚIV) Kvalita DV- Bariéry účasti na DV AES CVTS

14 Chybí komplexní analytické informace o celkové nabídce DV – potenciál v inzertních portálech, ale vyžaduje spolupráci s provozovateli databází na získávání informací z těchto zdrojů a relativně velký rozsah další práce, která musí být na datech z databází provedena, aby mohly být analyticky využívány – spolupráce navázána) Chybí souhrnný zdroj informací o kapacitě studijních programů VŠ v distanční a kombinované formě a SŠ v ostatních formách (předpokládaný počet přijatých) Oblast bariér účasti šetřena pouze v mezinárodních šetřeních CVTS a AES – dlouhý interval zabraňuje sledovat pravidelně vývoj. Realizováno několik ad-hoc šetření na toto téma, ale metodicky obtížná srovnatelnost. Chybí komplexní analytické informace o celkové nabídce DV – potenciál v inzertních portálech, ale vyžaduje spolupráci s provozovateli databází na získávání informací z těchto zdrojů a relativně velký rozsah další práce, která musí být na datech z databází provedena, aby mohly být analyticky využívány – spolupráce navázána) Chybí souhrnný zdroj informací o kapacitě studijních programů VŠ v distanční a kombinované formě a SŠ v ostatních formách (předpokládaný počet přijatých) Oblast bariér účasti šetřena pouze v mezinárodních šetřeních CVTS a AES – dlouhý interval zabraňuje sledovat pravidelně vývoj. Realizováno několik ad-hoc šetření na toto téma, ale metodicky obtížná srovnatelnost.

15 OblastInformační zdroje Účast jednotlivců na formálním vzdělávání VŠPS AES Databáze ÚIV (údaje ze statist. výkazů) Databáze UOE Účast jednotlivců na neformálním vzdělávání VŠPS AES Databáze ÚIV (údaje ze statist. výkazů) Sběr dat o akred. a neakred. programech DV (ÚIV) Informační systém služeb zaměstnanosti Získané úplné a dílčí kvalifikace Statistiky implementace zákona 179/2006 (informační systém pro kvalifikace a autorizace) Účast na podnikovém vzdělávání CVTS Výkaz ICT 5-01 (b)

16 Relativně dobře informačně pokrytá oblast – účast na dalším vzdělávání je hlavním předmětem výzkumů v oblasti DV Přesto některé informační mezery – zejména dlouhé intervaly mezi mezinárodními šetřeními Chybí pravidelnější informace o účasti v posledních 12 měsících (ve VŠPS zjišťována jen účast v posledních 4 týdnech – limitující při podrobnějších tříděních) Chybí pravidelnější informace o účasti na podnikovém vzdělávání (jediný zdroj – CVTS) Chybí podrobnější informace o složených úplných a dílčích kvalifikacích (na MŠMT sbírány jen hrubé ukazatele, po jednotlivých kvalifikacích k dispozici jen u jednotlivých autorizujících orgánů – perspektiva v Informačním systému pro kvalifikace a autorizace) Relativně dobře informačně pokrytá oblast – účast na dalším vzdělávání je hlavním předmětem výzkumů v oblasti DV Přesto některé informační mezery – zejména dlouhé intervaly mezi mezinárodními šetřeními Chybí pravidelnější informace o účasti v posledních 12 měsících (ve VŠPS zjišťována jen účast v posledních 4 týdnech – limitující při podrobnějších tříděních) Chybí pravidelnější informace o účasti na podnikovém vzdělávání (jediný zdroj – CVTS) Chybí podrobnější informace o složených úplných a dílčích kvalifikacích (na MŠMT sbírány jen hrubé ukazatele, po jednotlivých kvalifikacích k dispozici jen u jednotlivých autorizujících orgánů – perspektiva v Informačním systému pro kvalifikace a autorizace)


Stáhnout ppt "Zdroje dat pro monitoring dalšího vzdělávání a identifikace informačních mezer Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google