Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémový přístup k předvídání kvalifikačních potřeb Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní observatoř zaměstnanosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémový přístup k předvídání kvalifikačních potřeb Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní observatoř zaměstnanosti."— Transkript prezentace:

1 www.budoucnostprofesi.cz Systémový přístup k předvídání kvalifikačních potřeb Ing. Věra Czesaná, CSc. (czesana@nvf.cz) Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Národní vzdělávací fond, o.p.s.

2 www.budoucnostprofesi.cz Dosavadní vývoj předvídání - probíhal parciálně, iniciativa výzkumných týmů, v rámci dílčích projektů, v průběhu dlouhého časového úseku (10 let), menší rozsahy aktivit (přizpůsobení rozsahu prostředků, které byly k dispozici), nejistota pro spolupráci Proč má být předvídání systematické?  Nutnost zajistit kvalitu a věrohodnost předpovědí – spolehlivost vstupních informací, ověřování výsledků, využívání výstupů  Rozvoj náročného odborného now how vyžaduje průběžný rozvoj výzkumných aktivit  Systematická kooperace při šíření a využívání výsledků Systémový přístup

3 www.budoucnostprofesi.cz Požadavky na systém předvídání Má-li předvídání kvalifikačních potřeb dobře plnit svou roli, měly by být zajištěny :  Pravidelnost – v určitých intervalech produkovat projekce, studie, analýzy a výhledy, které budou tvořit databanku informací a jejichž aktualizace bude zaručena  Metodická kontinuita – pro zajištění návaznosti a srovnatelnosti výstupů v čase je nezbytné využívání stabilních metodických nástrojů + jejich zdokonalování  Validita výsledků – jedna metoda neposkytne všestranný obraz budoucnosti – nutnost kombinace kvantitativních a kvalitativních metod (zvládnutí jejich propojení)  Vazby národní, sektorové, regionální a nadnárodní úrovně  Kooperace a partnerství – všech institucí produkujících relevantní data (přímé vstupy dat, doplňující informace, konfrontující informace pro ověření výstupů); - institucí využívajících výstupy (spolupráce při přejímání a sdílení dat, zpětná vazba)

4 www.budoucnostprofesi.cz  Projekce zaměstnanosti pro 42 sektorů s využitím dostupných projekcí a odhadů profesních skupin a 29 oborů vzdělání  Projekce nabídky a poptávky (střednědobé a dlouhodobé) pro 45 profesních skupin a 29 oborů vzdělání s hodnocením napětí a vyhlídek na trhu práce (kvantitativní projekce každé 2 roky)  Sektorové studie na národní úrovni (2-3 studie ročně)  Regionální prognózy – odhady výsledků projekcí pro regiony, průměty sektorových studií do regionů – spolupráce s reg. partnery  Zajišťování vazeb na předvídání kvalifikačních potřeb na evropské úrovni  Udržování databanky informací o působení klíčových faktorů na vývoj zaměstnanosti v sektorech a na trhu práce  Produkce účelových analýz a informačních produktů dle potřeb klíčových skupin uživatelů – spolupráce s uživateli  Provoz webového portálu Budoucnost profesí Klíčové činnosti

5 www.budoucnostprofesi.cz Vstupy do kvantitativních projekcí  Výhledy a projekce ekonomického vývoje (MF, ČNB, výzk. pracoviště, mezinárodní instituce, zahraniční zdroje) – makro a strukturace  Dlouhodobé statistické řady – ČSU (VŠPS, demografie, migrace, statistika nár. účtů, …)  Data o vzdělávání, projekce absolventů škol (UIV, MPSV, NUOV,..)  MPSV (údaje o trhu práce), ostatní rezorty (analýzy, výhledy, záměry politik)  Evropské projekce + trendy vývoje ve vyspělých zemích + informace ze sektorových studií Vstupy do sektorových studií:  Panely expertů (vědci, akademičtí pracovníci, nezávislí odborníci vč. zahraničních, zaměstnavatelé) + sekundární informační zdroje (studie, web)  Informace od profesních, oborových zaměstnavatelských asociací, Sektorových rad)  Statistiky + Informace z kvantitativních projekcí  Doplňková šetření (zaměstnavatelů, regionální) Datové a informační vstupy

6 www.budoucnostprofesi.cz Výstupy pro politiku a služby zaměstnanosti  Analytické podklady pro rozhodování a tvorbu politiky zaměstnanosti (ohrožená pracovní místa, rizika, příležitosti pro vznik nových pracovních míst, nároky na kvalifikace),  Doporučení pro zvýšení efektivnosti nástrojů APZ (rekvalifikace, podpora podniků při získávání kvalifikovaných pracovníků,..)  Odhady dopadů budoucích trendů na regionální trhy práce  Podklady pro politiku migrace (diskrepance mezi poptávkou po PS a demografickým vývojem, strukturální charakteristiky, identifikace profesí vhodných pro udělování povolení, zelené karty,..)  Informace pro poradenství: výhled napětí na trhu práce, profese ohrožené nezaměstnaností, příležitosti pro kariérní rozvoj Výstupy

7 www.budoucnostprofesi.cz Výstupy pro politiku vzdělávání a vzdělávací instituce  Podklady pro vzdělávací politiku a vzdělávací instituce: napětí mezi poptávkou a nabídkou v rámci vzdělanostních skupin – poptávané kvalifikace  Podklady pro kurikulární politiku, NSK, Sektorové rady: Očekávané změny v nárocích na výkon profesí, požadavky na nové dovednosti v sektorech  Informace pro poradenství: výhled uplatnění na trhu práce pro skupiny oborů vzdělání, podpora zájmu o studium žádaných oborů,.. Výstupy

8 www.budoucnostprofesi.cz Výstupy pro širokou veřejnost – zaměstnavatele i jednotlivce  Požadavky na informace – srozumitelnost, dostupnost, uživatelské pohodlí  webový portál Budoucnost profesí – propojení na další portály a informační zdroje (ISA, NSP, regionální informační portály, zahraniční zdroje,…)  Informační brožury, tisk, média Výstupy

9 www.budoucnostprofesi.cz  Informace pro regionální strategie, regionální samosprávu a  Předcházení strukturálním problémům regionálního trhu práce,  Informace pro investory a zaměstnavatele v regionech v regionech ČR  Spolupráce s regionálními analytickými pracovišti – vzájemné předávání a sdílení informací: rozdíly v připravenosti a zkušenostech regionálních institucí - průměty sektorových studií z národní úrovně na regiony + odhady vývoje projekcí kvalifikačních potřeb na regionální úroveň (regionální projekce – rozšíření vzorku VŠPS) - regionální informace, regionální analýzy, šetření potřeb zaměstnavatelů Regionální výstupy a spolupráce

10 www.budoucnostprofesi.cz DĚKUJI ZA POZORNOST Věra Czesaná Národní vzdělávací fond – Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání czesana@nvf.cz www.nvf.cz/observatory


Stáhnout ppt "Systémový přístup k předvídání kvalifikačních potřeb Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní observatoř zaměstnanosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google