Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grantová agentura ČR Veřejná soutěž 2013. GAČR - podávání projektů se začátkem řešení v roce 2013  Termín zaslání pdf verze FINAL na fakultu je 15. 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grantová agentura ČR Veřejná soutěž 2013. GAČR - podávání projektů se začátkem řešení v roce 2013  Termín zaslání pdf verze FINAL na fakultu je 15. 4."— Transkript prezentace:

1 Grantová agentura ČR Veřejná soutěž 2013

2 GAČR - podávání projektů se začátkem řešení v roce 2013  Termín zaslání pdf verze FINAL na fakultu je 15. 4. 2012  Předpokládaná doba zahájení řešení standardních projektů je 1. 1. 2013 a ukončení 31. 12. roku 2014 až 2017 podle návrhu uchazeče.

3 Platí pro všechny typy projektů V rámci veřejné soutěže lze podat pouze úplný návrh projektu s označením FINAL, přičemž neúplnost návrhu projektu nebo podání jiné než FINAL verze návrhu projektu je důvodem pro jeho vyřazení z veřejné soutěže.

4 Platí pro všechny typy projektů  Soubor ve formátu PDF obsahující návrh projektu je zakázáno jakkoliv upravovat a lze jej doručit výhradně v té formě, v jaké byl vytvořen aplikací.  Soubor nepřejmenovávat, pdf zaslat tak, jak jej uložíte z aplikace, a to na adresu: gacr@sci.muni.cz, která je zřízena pro toto podání, do 15.4. 2012 (včetně).gacr@sci.muni.cz  Současně je třeba založit projekt v naší v evidenci projektů ISEP, vygenerovat průvodku a dodat s podpisy navrhovatele a ředitele ústavu na oddělení VaV PřF, a to do 16.4. 2012(pondělí).

5 Platí pro všechny typy projektů Novinky:  Vložit lze pouze přílohy vyjmenované v zadávací dokumentaci  Part C a part D nemají žádnou hlavičku- vkládá se pouze dokument ve formátu pdf, v předepsaném max.rozsahu  Abstrakt – velmi důležitá část projektu: obsahuje klíčová slova, slova z názvu projektu a výstižně popíše projekt – podle obsahu bude přiřazen oponent

6 Platí pro všechny typy projektů  Checklist – kontrola před odesláním návrhu v aplikaci  Users – zraskova  Průběžné ukládání  Předem připravené údaje o navrhovateli a spolunavrhovatelích, které budete vkládat, název projektu česky, anglicky,údaje o zaměstnavateli navrhovatele a spolunavrhovatele

7 Standardní projekty Jedna osoba se může v rámci jedné soutěže účastnit nejvýše jednoho návrhu projektu v roli navrhovatele a jednoho v roli spolunavrhovatele. Pozor na projekty s totožnou nebo obdobnou problematikou (podporované i z jiných zdrojů) Název nesmí být totožný s jiným podaným (i řešeným) projektem GAČR či jiným projektem v CEP

8 Standardní projekty Hodnocení pravdivosti a správnosti údajů v návrhu projektu Čl. 4.2. zadávací dokumentace přesně vymezuje, jaké údaje jsou považovány za nepravdivé či nesprávné, nebo rozporné a jsou důvodem k vyřazení ze soutěže

9 Postdoktorské projekty  Jedna osoba může v rámci této soutěže podat nejvýše jeden návrh projektu v roli navrhovatele nebo odborného spolupracovníka.  Postdoktorský grant může daná osoba v roli navrhovatele nebo odborného spolupracovníka získat pouze jedenkrát.  Odborní spolupracovníci jsou další nejvýše dvě fyzické osoby, které jsou uvedeny v návrhu projektu a které se budou na řešení grantového projektu podílet.

10 Způsobilé náklady 1.Osobní náklady – odvody ve výši 35%; konzultovat s personálním oddělením – Zápis č. 18 KD z 30.3.2010: Pro výpočet mzdových prostředků se doporučuje použít dvojnásobný tarif (horní hranice), který má zaměstnanec na fakultě 2.Náklady na pořízení DHNM 3.Ostatní provozní náklady Materiální náklady Cestovné Služby – konferenční poplatky, čl.příspěvky… Patentové a licenční náklady Doplňkové náklady

11 Doplňkové (režijní) náklady jsou plánovány ve výši 20% z celkových uznaných nákladů (bez investic). Způsob jejich rozpočítávání a uplatňování do projektů je na MU v současné době stanoven Pokynem MU č. 1/2012 Pravidla pro stanovení podílu správní režie na Masarykově univerzitě a systém uplatňování režijních nákladů do projektů.

12 Upozornění Dodávka/dodávky nad 500tis. Kč od jednoho dodavatele předložit nabídku s jednoznačnou identifikací vybraného dodavatele, předmětu dodávky, předběžné ceny vč. kalkulace => skutečná cena pak nesmí být vyšší o více než 5% + 2 konkurenční nabídky

13 Děkujeme za pozornost Ing. Zdenka Rašková zdenar@sci.muni.czzdenar@sci.muni.cz, kl. 1406 Ing. Magdalena Vozárová vozarova@sci.muni.czvozarova@sci.muni.cz, kl. 5458


Stáhnout ppt "Grantová agentura ČR Veřejná soutěž 2013. GAČR - podávání projektů se začátkem řešení v roce 2013  Termín zaslání pdf verze FINAL na fakultu je 15. 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google