Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing."— Transkript prezentace:

1 Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing

2 Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody vstupu na zahraniční trhy 3. Nepřímé metody vstupu na zahraniční trhy 4. Přímé metody vstupu na zahraniční trhy 5. Analýza prostředí v cílové zemi 6. Mezinárodní marketingový výzkum 7. Tržní segmentace 8. Výběr trhu pro export, strategický marketing 9. Produkt, produktové strategie 10. Cenová politika v mezinárodním marketingu 11. Zpracování objednávek a distribuce 12. Komunikace v mezinárodních aktivitách 13. Organizace firmy při zahraniční činnosti 14. Závěr, opakování, rezerva

3 Odborná literatura Základní: STRNAD, P., KRAUSOVÁ, A. Mezinárodní marketing.. Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-247-32. Základní: MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing.. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-29. Rozšiřující: CRAIG, C. S., P., DOUGLAS, S. P.. International marketing research.. Chichester, John Wiley a Sons, 2005. Rozšiřující: ČICHOVSKÝ, L. Marketing zahraničního obchodu. Radix.Praha,, 1997. ISBN 978-80-8603--07-1. Rozšiřující: MACHKOVÁ, H., ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A. Mezinárodní obchodní operace. Praha: Grada Publishing,, 2010. ISBN 978- 80-247-32. Doporučená: ŠTRACH, P. Mezinárodní manamegent. Praha: Grada Publishing,, 2009. ISBN 978-80-247-2987-9.

4 I.Přednáška Definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod.

5 Definice marketingu Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním způsobem, zajišťující splnění cílů organizace. Marketing představuje ucelený komplex nástrojů, který cíleně vede k nabídce - správného produktu, ve správnou dobu, na správné místo, za správnou cenu tak, aby o tom firma správně informovala spotřebitele.

6 Definice mezinárodního marketingu Mezinárodní marketing se zabývá marketingovými aktivitami prováděnými za národními hranicemi. Mezinárodní marketing aplikuje marketingové zásady s přihlédnutím k prostředí v cílové zemi. Úkolem mezinárodního marketingu je zajištění optimalizace firemních zdrojů a vyhledávání takových podnikatelských příležitostí na světovém trhu, které podnikům umožňují využívat konkurenčních výhod.

7 Odlišnosti mezinárodního marketingu 1.sociálně-kulturní odlišnosti trhů 2.jazykové bariéry 3.legislativní předpisy 4.upřednostňování tuzemských výrobců 5.relativní vypovídací schopnost informací 6.problémy při výzkumu trhu 7.profesionální lobbing 8.eskalace nákladů 9.odlišný životní styl

8 Vývojové trendy Globalizace Technologický pokrok, technický pokrok Deregulace Monitorování a využívání tržních příležitostí Centralizace

9 Marketingový vývoj Výrobní koncepce – vyrob co nejlevněji a prodáš Výrobková koncepce – vyrob co nejkvalitněji a prodáš Prodejní koncepce – čím víc reklamy tím víc prodáš Marketingová koncepce – nejdřív poznej potřeby zákazníka a potom prodáš Společenská koncepce – poznej potřeby zákazníka, zohledni potřeby společnosti a potom prodáš.

10 Základní pojmy Národní marketing Exportní marketing Mezinárodní marketing

11 Mezinárodní obchod mezi státy Jaký je užitek z mezinárodního obchodu? Jaká je struktura mezinárodní obchodní směny? Jaký směnný poměr mezi zeměmi? (apreciace – depreciace / revalvace - devalvace)

12 Vývoj názorů na mezinárodní obchod Merkantilismus - zdroj bohatství drahé kovy Jean Baptista Colbert (1619-1683) Novodobý merkantilismus – (Francie, Japonsko)

13 Klasická teorie mezinárodního obchodu Adam Smith (1723-1790) „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“ Směna je výhodná pro všechny zúčastněné státy Důvody absolutní výhody – klimatické podmínky, profil krajiny, suroviny, ceny lidské práce, velikost místního trhu,technologie, know-how, atd.

14 David Ricardo (1772-1832) „Zásady politické ekonomie a zdanění“ Zákon komparativních výhod Kritika klasické teorie Klasická teorie mezinárodního obchodu

15 Teorie reciproční poptávky, John Stuart Mill (1806-1873) „Mezinárodní směný poměr“ Neoklasická teorie mezinárodního obchodu, Alfred Marshall (1842–1924) „Zásady ekonomie“ Teorie mezinárodního obchodu

16 Současnost - teorie výrobkového cyklu Raymond Vernon (1966) - vychází z konceptu životního cyklu výrobku Teorie Vernon – Wells (1991) – úprava konceptu, rozdělení zemí podle stupně vyspělosti

17 Proexportní politika v EU Společná obchodní politika - ANO Společná proexportní politika - NE Skupiny nástrojů k podpoře exportu –marketingové služby a zahraniční centra a zastoupení –exportní úvěry –pojišťování exportu –realizace investic přímo ovlivňujících exportní výkonnost –podpora exportu prostřednictvím institucí EU

18 Instituce zapojené do mezinárodního obchodu v ČR

19 EGAP – Evropská garanční a pojišťovací společnostEvropská garanční a pojišťovací společnost Základním posláním je ochrana vývozců a bank financujících vývoz proti rizikům nezaplacení ze strany zahraničních kupujících v důsledku komerčních a politických (teritoriálních) příčin.

20 ČEB - Česká exportní bankaČeská exportní banka ČEB je zákonem pověřena financováním vývozu se státní podporou, neboli zvýhodněným financováním českých vývozců za podmínek srovnatelných s možnostmi zahraničních vývozců

21 CzechTrade CT - je agentura na podporu exportu podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu. Cílem agentury je usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí.

22 CzechInvest CI - Agentura pro podporu podnikání a investic Hlavní činností CzechInvestu je podpora zahraničních investorů, respektive přílivu zahraničních investic do ČR.

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing."

Podobné prezentace


Reklamy Google