Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školící a akreditační centra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školící a akreditační centra"— Transkript prezentace:

1 Školící a akreditační centra
Václav Vyskočil Osteocentrum Fakultní nemocnice PLZEŇ

2 Školící akreditované centrum
Otevřené, efektivní a moderní centrum, které je založeno na dobře fungujícím vzdělávacím společenství. Prostor, kde je lékař kvalitně připravován pro rozvoj svých schopností, kde jsou všichni účastníci a partneři vzdělávacího procesu spokojeni a kde jsou účelně využívány všechny zdroje.

3 Koncepce rozvoje Pojem koncepce rozvoje představuje spojení dvou pojmů. Koncepce obecně představuje způsob pojetí, myšlenkovou osnovu, či hlavní záměr jak dosáhnout daného cíle, což je v tomto případě rozvoj, neboli vzestup, či progres dané problematiky (Kvasil, 1986).

4 Strategické řízení Strategické řízení je specifická složka řízení organizace, která řeší základní problémy jejího fungování. Prostřednictvím strategického řízení vrcholový management integruje organizaci v jeden celek, soustřeďuje její síly, vytváří, upevňuje a zjišťuje systémové vazby mezi jednotlivými činnostmi a útvary za účelem dosažení strategických cílů (Bělohlávek, 2001).

5 Vzdělávací akreditační systém v osteologii
Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru klinická osteologie je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčení metabolických chorob kostí v oboru klinická osteologie, které umožňují samostatnou činnost, případně řízení týmu v ambulantní či lůžkové péči.

6 Vzdělávací akreditační systém v osteologii
Podařilo se připravit ucelený program v nástavbovém oboru klinická osteologie, získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v této oblasti. Významnou roli v administrativních i praktických procesech sehrála IPVZ. Výhodou je zaběhnutý systém, zkušenosti i zázemí pro celou řadu nezbytných činností.

7 Povinná praxe Akreditované pracoviště - počet měsíců
klinická osteologie, pracoviště s akreditací I. nebo II. typu - 12 měsíců klinická osteologie, pracoviště s akreditací II. typu - 2 měsíce z toho pracoviště dětské osteologie - 1 týden

8 Doporučená doplňková praxe
Pracoviště počet týdnů nefrologie - dialyzační provoz a transplantační centrum revmatologie diabetologie a endokrinologie ortopedie

9 Teoretické znalosti Detailní seznámení se s fyziologií a patofyziologií kostního metabolismu a jeho změnami u metabolických chorob kostí. Seznámení se s fyziologickým vývojem skeletu a jeho možnými poruchami. Detailní ovládání teoretických podkladů metabolických chorob kostí, především postmenopauzální osteoporózy.

10 Teoretické znalosti Znalost základů klinických projevů metabolických chorob kostí a jejich klinické diagnostiky. Detailní seznámení se se zobrazovacími metodami používanými při diagnostice metabolických chorob kostí. Zvládnutí metabolismu kalcia a dalších minerálních látek ve zdraví i nemoci.

11 Teoretické znalosti Seznámení se s metabolismem vitamínu D.
Orientace v základech genetiky metabolických chorob kostí. Ovládnutí znalosti patofyziologických a patobiochemických podkladů změn laboratorních vyšetření v diagnostice metabolických chorob kostí a v jejich diferenciální diagnostice.

12 Teoretické znalosti Detailní znalosti o prevenci a terapii metabolických chorob kostí, možnostech farmakologické léčby a jejích limitech. Znalost základů farmakoekonomiky. Znalost problematiky rehabilitace i posudkového hodnocení metabolických chorob kostí. Znalost základních právních předpisů a sociálně právních předpisů.

13 Znalosti z hraničních a příbuzných oborů
Orientace v diagnostice a léčení základních interních poruch, informovanost o možnostech ortopedického řešení metabolických chorob kostí. Znalost poruch kostního metabolismu u pacientů s chorobami revmatickými, endokrinními a chorobami ledvin.

14 Praktické dovednosti Schopnost samostatně postupovat v diagnostice a diferenciální diagnostice metabolických chorob kostí, vypracování terapeutického plánu, posudkového zhodnocení a návrhu na preventivní opatření. Schopnost organizačně a administrativně řídit a plánovat provoz všech typů osteologických pracovišť.

15 Pracoviště Osteocentrum FN Plzeň
Personální předpoklady pro školení celkem 5 lékařů a 6 sester. Přístrojové vybavení 3 moderní DXA přístroje. Prostorové: 4 ambulance + náběrová místnost studijní místnost 2 recepce 17 místností celkem pro školení Připravenost: zkušenosti s výukou mediků i řešením grantů 4 ambulance, náběrová místnost, studijní místnost, 2 recepce, Připravenost: zkušenosti s výukou mediků i řešením grantů

16 Lékaři a finanční zajištění projektu

17 Lékaři Negativní vjem: podpora se netýká základních oborů
Motivace: Kč Problémy: velká administrativa pravidla upřesňovaná “za pochodu“ většinou ústní přísliby ne vždy validní informace nedefinovaná legislativa

18 Lékaři Připravenost: vzdělávací centra a konkurence NCONZO (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů) Pozitiva: dobrá spolupráce s administrátory významná teoretická i praktická podpora od IPVZ snaha vyjít vstříc, pomoci, předat zkušenost

19 Nelékaři a finanční zajištění proškolení
Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/

20 Nelékaři překvapivý vysoký zájem kurzy jsou naplněné >60%
dobrá komunikace s IPVZ a administrátory

21 Příklad spolupráce ve vzdělávání studentů LF v rámci EU
Cíl: účast Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz na výuce studentů - Universität Dresden Profit: Sebnitz: Akademisches Lehrerkrankenhaus Plzeň: volitelný předmět s praktickou částí v Německu

22 Příklad spolupráce ve vzdělávání studentů LF v rámci EU
Volitelný předmět: Diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku LF UK Plzeň Garant: Plicní klinika FN Plzeň, ORL klinika 5. ročník letní semestr 5 dní studentů Doba trvání: 6. rok

23 Příklad spolupráce ve vzdělávání studentů LF v rámci EU
před 2 roky smlouva s MU Brno prostřednictvím Plicní kliniky FN Brno letní praxe gynekologie, chirurgie, interna 6 studentů 4. ročníku letos 1. rok

24 Příklad spolupráce ve vzdělávání studentů LF v rámci EU
V jednání: 2. LFUK Praha prostřednictvím Plicní kliniky FN Motol Volitelný předmět: Diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku 5. ročník 2 x ročně 2 x 5 studentů

25 Výsledek spolupráce Sächsische Schweiz klinik Sebnitz
1. v síti Asklepios se spoluprácí s univerzitami v zahraničí Plzeň Brno Praha

26 Další záměry a výhody Nutno specifikovat náklady na vzdělávání.
Regionální působnost - finanční krytí. Vzdělávací program zvyšuje konkurenceschopnost daného pracoviště. Školitelé i školenci si uvědomují hodnotu vzdělání. Nerozhoduje jen kvalita vybavení, personálního zabezpečení, ale i cena.

27 Hlavní koncepční záměry
Vytvářet předpoklady a vzbudit zájem o celoživotní vzdělávání. Vytvářet vhodné podmínky pro zkvalitnění vzdělávání. Klást důraz na informační a komunikační technologie.

28 Hlavní koncepční záměry
Zavádět do výuky efektivní metody – skupinové, projektové vzdělávání, které vedou k týmové práci, k vzájemné pomoci, respektu, sounáležitosti, k řešení problémů (využít zkušeností koordinátorů z IPVZ). V kontrolní činnosti zajišťovat objektivní hodnocení práce a výsledků vzdělávání.

29 Přínos pro školící pracoviště
Závěr Přínos pro školící pracoviště Definovat kompetence a cíle programu výuky. Identifikovat existující nástroje použitelné pro výuku. Vytvořit prostředí, které dokáže ocenit výuku a vypracovat si zpětnou vazbu.

30 Přínos pro školící pracoviště
Závěr Přínos pro školící pracoviště Vypracovat smysluplnou metodu plánování s ohledem na výukové a školící programy. Vyvinout systémy, které se využijí při sledování klinické praxe a školení. Pokusit se objektivizovat výsledky vzdělávání a zohlednit jeho efektivitu a využitelnost pro zkvalitnění péče v regionu.


Stáhnout ppt "Školící a akreditační centra"

Podobné prezentace


Reklamy Google