Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov27 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov27 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov27 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Vývojová psychologie Téma: Předškolní věk – motorický a kognitivní vývoj Určeno pro: 2. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: pohybová koordinace, soběstačnost, názorné, intuitivní, prelogické myšlení, egocentrismus, fenomenismus, magičnost, absolutismus, příčinnost, globální vnímání, antropomorfismus, arteficialismus, konfabulace, fyziologická patlavost Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad vývoje v předškolním období, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli

2 Předškolní období – věk hry 3 roky až vstup do školy (6-7 let) 3 roky až vstup do školy (6-7 let)charakteristika: stabilizace vlastní pozice ve světě stabilizace vlastní pozice ve světě diferenciace vztahu ke světu diferenciace vztahu ke světu fáze fantazijního zpracování informací fáze fantazijního zpracování informací intuitivní uvažování, neregulované logikou intuitivní uvažování, neregulované logikou dítě své představy přizpůsobuje svým možnostem poznání a svým potřebám dítě své představy přizpůsobuje svým možnostem poznání a svým potřebám

3 přetrvává egocentrismus – dítě ulpívá na svém pohledu, který pro ně představuje jistotu; přetrvává egocentrismus – dítě ulpívá na svém pohledu, který pro ně představuje jistotu; období iniciativy: dítě má potřebu věci zvládnout, vytvořit a potvrdit svoje kvality; období iniciativy: dítě má potřebu věci zvládnout, vytvořit a potvrdit svoje kvality; postupná diferenciace v sociální oblasti – přesah rodiny a rozvoj vztahů s vrstevníky; postupná diferenciace v sociální oblasti – přesah rodiny a rozvoj vztahů s vrstevníky;

4 tělesný vývoj, motorika stálé zdokonalování, zlepšená pohybová koordinace, větší hbitost a elegance pohybů; zvládá chůzi po rovném i nerovném terénu; ze schodů i do schodů bez větších problémů;

5 soběstačnost dítě samostatně jí, samo se svléká a obléká, obouvá, pokouší se zavázat si tkaničku, na toaletě pouze malá pomoc, umí si umýt ruce, pod dohledem se může samo koupat; rozlišování práce, dítě pomáhá při drobných domácích pracích;

6 jemná motorika rozvíjí se zručnost; hry s pískem, kostkami, plastelínou, keramickou hlínou;

7 kognitivní vývoj myšlení je názorné, intuitivní, prelogické

8 názorné, intuitivní, prelogické myšlení málo flexibilní, nepřesné, nerespektující plně logiku, vázáno na činnost; málo flexibilní, nepřesné, nerespektující plně logiku, vázáno na činnost; dítě uvažuje v celostních pojmech na základě vyzdvižení podstatných podobností; dítě uvažuje v celostních pojmech na základě vyzdvižení podstatných podobností; v úsudcích dítě ještě vázáno na názor v úsudcích dítě ještě vázáno na názor viz. skleničky s vodou či korálky; upravuje si realitu tak, aby byla pro něj srozumitelná a přijatelná – intuitivní přístup; upravuje si realitu tak, aby byla pro něj srozumitelná a přijatelná – intuitivní přístup;

9 typické rysy myšlení egocentrismus egocentrismus fenomenismus fenomenismus magičnost magičnost absolutismus absolutismus příčinnost příčinnost

10 egocentrismus – tendence zkreslovat na základě subjektivního pohledu (když si zakryji oči rukama, schovám se); egocentrismus – tendence zkreslovat na základě subjektivního pohledu (když si zakryji oči rukama, schovám se); fenomenismus – svět je takový, jak vypadá, velryba je ryba; fenomenismus – svět je takový, jak vypadá, velryba je ryba; magičnost – není velký rozdíl mezi skutečností a světem fantazie; magičnost – není velký rozdíl mezi skutečností a světem fantazie;

11 absolutismus – každé poznání má definitivní a jednoznačnou platnost, potřeba jistoty; absolutismus – každé poznání má definitivní a jednoznačnou platnost, potřeba jistoty; příčinnost – otázky „proč ?“, potřeba vědět souvislosti, proč to tak je; příčinnost – otázky „proč ?“, potřeba vědět souvislosti, proč to tak je;

12 chápe trvalost objektů vnějšího světa, ale ne jejich podstatných znaků; chápe trvalost objektů vnějšího světa, ale ne jejich podstatných znaků; trvalost předmětů určuje vizuální tvar; trvalost předmětů určuje vizuální tvar; zásadní změna vzhledu znamená ztrátu původní totožnosti; zásadní změna vzhledu znamená ztrátu původní totožnosti; chybí komplexní přístup, útržkovitost; chybí komplexní přístup, útržkovitost;

13 nerozlišuje nadřazené třídy a dílčí složky nerozlišuje nadřazené třídy a dílčí složky např. hnědých kuliček je víc než dřevěných; např. hnědých kuliček je víc než dřevěných; rigidní uvažování – ulpívání na jednom pohledu a na jednom stavu rigidní uvažování – ulpívání na jednom pohledu a na jednom stavu např. můj bratr nemá bratra, např. můj bratr nemá bratra, ostříhané ovečky už nejsou ty ovečky; ostříhané ovečky už nejsou ty ovečky;

14 předpoklad správnosti a platnosti – hledání jednoznačné příčiny, odmítání náhod, vysvětlení nemusí být logické, ale musí být subjektivně uspokojující; předpoklad správnosti a platnosti – hledání jednoznačné příčiny, odmítání náhod, vysvětlení nemusí být logické, ale musí být subjektivně uspokojující; nezávislé události mohou být spojeny – transdukce (prší, když jedem k babičce, vždy bude pršet při návštěvě u babičky); nezávislé události mohou být spojeny – transdukce (prší, když jedem k babičce, vždy bude pršet při návštěvě u babičky); pokud je realita nesrozumitelná, vysvětlí si ji po svém, smyslem je dosáhnout jistoty; pokud je realita nesrozumitelná, vysvětlí si ji po svém, smyslem je dosáhnout jistoty;

15 dítě ještě není schopno systematicky informace prozkoumávat; příčiny: malý rozsah pozornosti (obtížné rozdělování pozornosti a její selektivní zaměření); malý rozsah pozornosti (obtížné rozdělování pozornosti a její selektivní zaměření); malá kapacita pracovní paměti; malá kapacita pracovní paměti;

16 globální vnímání neschopnost systematického prohlížení jedné části po druhé; neschopnost systematického prohlížení jedné části po druhé; postupem stále více vnímá z celku jednotlivé detaily; postupem stále více vnímá z celku jednotlivé detaily; velmi citlivé analyzátory, sluchové vnímání se zdokonaluje a zpřesňuje; velmi citlivé analyzátory, sluchové vnímání se zdokonaluje a zpřesňuje; začíná přesněji vnímat prostor; začíná přesněji vnímat prostor;

17 prostor, čas egocentrická perspektiva vnímání prostoru, co je blízko je větší; egocentrická perspektiva vnímání prostoru, co je blízko je větší; neodhaduje vzdálenosti; neodhaduje vzdálenosti; chápe nahoře, dole, nechápe vlevo, vpravo; chápe nahoře, dole, nechápe vlevo, vpravo; rozšíření časové perspektivy (večer, zítra), vzdálenější budoucnost ztrácí význam; rozšíření časové perspektivy (večer, zítra), vzdálenější budoucnost ztrácí význam; čas měří událostmi a opakujícími se jevy; čas měří událostmi a opakujícími se jevy;

18 počet, množství rozliší nápadně odlišné množství (ne 3 od 4, ale od 7); rozliší nápadně odlišné množství (ne 3 od 4, ale od 7); osvojuje si obecný pojem změny množství (spočítá 5 koláčů, ale v řadě s většími mezerami je jich víc); osvojuje si obecný pojem změny množství (spočítá 5 koláčů, ale v řadě s většími mezerami je jich víc); porozumění pořadí a pochopení pojmů méně, více; porozumění pořadí a pochopení pojmů méně, více; potřeba umět počítat a znát řadu čísel ke konci období; potřeba umět počítat a znát řadu čísel ke konci období;

19 živá fantazie harmonizující význam, pro citovou a rozumovou rovnováhu; harmonizující význam, pro citovou a rozumovou rovnováhu; animismus – věci jsou živé (ostříhaný plyšák); animismus – věci jsou živé (ostříhaný plyšák); antropomorfismus – připisuje lidské vlastnosti (sluníčko se směje); antropomorfismus – připisuje lidské vlastnosti (sluníčko se směje); arteficialismus – někdo svět udělal (napustil vodu do rybníka); arteficialismus – někdo svět udělal (napustil vodu do rybníka);

20 konfabulace mezery a nedostatky v paměti a rozumové nedostatky vyplňuje dítě svojí fantazií; nerozlišuje mezi snem a skutečností a o svých snech mluví jako o skutečných zážitcích (kolem 6.-7.roku zaniká); mezery a nedostatky v paměti a rozumové nedostatky vyplňuje dítě svojí fantazií; nerozlišuje mezi snem a skutečností a o svých snech mluví jako o skutečných zážitcích (kolem 6.-7.roku zaniká);

21 řeč důležitost verbálního vzoru; důležitost verbálního vzoru; zdokonalování, výslovnost 3. letého dítěte je hodně nedokonalá, mnohé hlásky nahrazuje jinými nebo je vyslovuje nepřesně, zdokonalování, výslovnost 3. letého dítěte je hodně nedokonalá, mnohé hlásky nahrazuje jinými nebo je vyslovuje nepřesně, postupně vymizí dětská fyziologická patlavost, pokroky ve větné stavbě; postupně vymizí dětská fyziologická patlavost, pokroky ve větné stavbě; objevují se agramatismy; objevují se agramatismy; egocentrická řeč i jako prostředek myšlení; egocentrická řeč i jako prostředek myšlení;

22 růst poznatků o sobě a okolním světě, dítě zná své jméno, umí udat i své pohlaví, označuje hlavní barvy; růst poznatků o sobě a okolním světě, dítě zná své jméno, umí udat i své pohlaví, označuje hlavní barvy; doznívá první období otázek charakteristické „co to je?“; dítě se začíná ptát na příčinu, původ, význam věcí „a proč?“; doznívá první období otázek charakteristické „co to je?“; dítě se začíná ptát na příčinu, původ, význam věcí „a proč?“; počátek užívání řeči k regulaci svého chování; kolem 3 let hlasité slovní instrukce, od 4 – 5 let vnitřní řeč; počátek užívání řeči k regulaci svého chování; kolem 3 let hlasité slovní instrukce, od 4 – 5 let vnitřní řeč;

23 zájem o mluvenou řeč – povídky, říkanky, písničky; dítě rádo a hodně povídá – často je sám sobě jediným posluchačem; nedokonale zpívá písničky; zájem o mluvenou řeč – povídky, říkanky, písničky; dítě rádo a hodně povídá – často je sám sobě jediným posluchačem; nedokonale zpívá písničky;

24 tříleté dítě při převyprávění příběhu opomíjí cíl jednání, úmysly hrdinů a jejich pocity, naopak do vyprávění zahrnují nepodstatné detaily, které se nevztahují k hlavnímu ději; tříleté dítě při převyprávění příběhu opomíjí cíl jednání, úmysly hrdinů a jejich pocity, naopak do vyprávění zahrnují nepodstatné detaily, které se nevztahují k hlavnímu ději; pětileté děti dokážou udržet základní osnovu příběhu, pokud je děj jednoduchý; pětileté děti dokážou udržet základní osnovu příběhu, pokud je děj jednoduchý;

25 paměť pozitivní stimulace – např. paměťové hry; pozitivní stimulace – např. paměťové hry; závisí na schopnosti zaměření pozornosti ; závisí na schopnosti zaměření pozornosti ; neužívá paměťových strategií – jmenuje více hraček, když má instrukci, že si s nimi má hrát, než když je řečeno, že si je mají zapamatovat; neužívá paměťových strategií – jmenuje více hraček, když má instrukci, že si s nimi má hrát, než když je řečeno, že si je mají zapamatovat;

26 epizodická paměť první trvalejší vzpomínky na prožité události se vytvářejí před 4. rokem, ale do 6 let bývají útržkovité a je jich málo; první trvalejší vzpomínky na prožité události se vytvářejí před 4. rokem, ale do 6 let bývají útržkovité a je jich málo; nebývají přesné, jsou kombinací reality a konfabulace; nebývají přesné, jsou kombinací reality a konfabulace; dítě je sugestibilní, jeho vzpomínky jsou snadno ovlivnitelné; dítě je sugestibilní, jeho vzpomínky jsou snadno ovlivnitelné;

27 epizodická paměť dítě se učí vyprávět podle toho, jak zná vyprávění zážitků od rodičů; dítě se učí vyprávět podle toho, jak zná vyprávění zážitků od rodičů; kladení otázek je učí příběh strukturovat a řadit, co je důležité, co jen doplňující; kladení otázek je učí příběh strukturovat a řadit, co je důležité, co jen doplňující; epizodická paměť nemá jen kognitivní hodnotu, ale i emoční a sociální význam; epizodická paměť nemá jen kognitivní hodnotu, ale i emoční a sociální význam;

28 Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000. ISBN 80-7178-308-0 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha 1998. ISBN 80- 7169-195-X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov27 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google