Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Předškolní věk Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PSY. SP4. 815 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Psychologie Ročník: Sociálněsprávní činnost – 4. ročník Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Psychologie. Učební materiál pro výuku předmětu psychologie.
Prezentace k vysvětlení nových témat z oblasti vývojové psychologie – předškolní věk.

3 Metodické pokyny Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný k výkladu při probírání nové látky na téma předškolní věk. Druhá část DUMu obsahuje otázky k procvičení. Ve výuce je možná samostatná i skupinová práce. K použití DUMu ve výuce je zapotřebí PC s programem PowerPoint a dataprojektor.

4 Zdroje LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 1998, 343 s. ISBN X. KOPECKÁ, Ilona. Psychologie: učebnice pro obor sociální činnost. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. 1. vyd. Praha: Portál, 2000, 522 s. ISBN

5 Zdroje [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z:

6 Předškolní věk Období od 3–6 let.
Konec této fáze není určen jen fyzickým věkem, ale také sociálně – nástupem do školy. Přičemž nástup dítěte do školy je ovlivněn jeho celkovou zralostí – viz. dále. Nejdůležitější činností dítěte je hra. Vývoj probíhá pozvolněji a plynule, vyroste asi o 5–6 cm za rok. Na konci tohoto období se výška pohybuje průměrně kolem 120 cm a váha mezi 20–22 kg. Mozek dítěte již má 90 % hmotnosti dospělého.

7 Předškolní věk Obr. č. 1

8 Vývoj motoriky Motorický vývoj se vyznačuje stálým zdokonalováním a zlepšenou pohybovou koordinací. Hrubá motorika: Čtyřleté dítě již dobře utíká, seběhne ze schodů, leze po žebříku, seskočí z nízké lavičky … Pro vývoj hrubé motoriky potřebuje dítě dostatek pohybu – učí se jezdit na tříkolce, plavat, jezdit na kole, lyžovat atp.

9 Vývoj motoriky Jemná motorika:
U dítěte ještě přetrvává ambidextrie – nevyhraněná lateralita, k postupné diagnostikovatelné stabilizaci laterality dochází až po 4. roce života, nicméně u některých dětí může přetrvávat ještě kolem 6. roku. Svoji zručnost cvičí při hrách s pískem, kostkami, plastelínou, manipulací s nůžkami, ale především malováním či kreslením. Dítě rovněž získává samostatnosti v sebeobsluze – nají se, obuje, zaváže tkaničku, zapne knoflíky.

10 Vývoj motoriky Obr. č. 2

11 Kognitivní vývoj Myšlení – podle Jeana Piageta (1970) stádium názorného (intuitivního) myšlení, což znamená, že úsudek dítěte je vázán na smyslový názor (záleží na tom, co vidí). Myšlení je rovněž egocentrické, tj. má obtíže s uvědomováním si názoru druhého člověka. Příkladem, který uvádí J. Langmaier (1991) je dítě, které si zakrývá rukama oči, aby je druzí neviděli. Dalším prvkem je magičnost – tendence pomáhat si fantazií, a tak jeho poznání zkreslovat. Posledním znakem je tzv. absolutismus, což je přesvědčení dítěte, že každé poznání musí mít definitivní a jednoznačnou platnost.

12 Kognitivní vývoj Fantazie – dochází k rozvoji fantazijních představ, které se odráží ve výtvarném projevu dítěte, námětových hrách, v pohádkách. Svoji představu považuje za skutečnost a také tak o ní hovoří – eidetismus, který vrcholí v 6. letech. Pamět´ – v tomto období se prudce vyvíjí, má převážně bezděčný ráz, protože dítě ještě nemá snahu si něco cíleně zapamatovat. Řeč – výslovnost 3. letého dítěte je ještě nedokonalá, avšak kolem 6. roku věku už by měla vymizet dětská patlavost. Dítě si rozšiřuje slovní zásobu, používá gramaticky správnou řeč. Objevuje se 1. ptací období „Co“? a 2. „Proč“?

13 Kognitivní vývoj Obr. č. 3

14 Citový a sociální vývoj
Dítě je v předškolním věku ještě impulzivní a labilní. Ustupuje cit strachu a zvyšuje se cit zlosti a hněvu. Začínají se vyvíjet vyšší city (city intelektuální, estetické, etické) Nejvýznamnějším sociálním prostředím zůstává pro předškoláka rodina. Dítě si zde osvojuje: základní normy chování identifikaci s mužskou a ženskou sociální rolí sociální kontrolu a hodnotovou orientaci

15 Školní zralost Fyzická, psychická a sociální zralost pro vstup dítěte do školy. V případě, že je dítě hodnoceno v pedagogicko-psychologické poradně je použito modifikace tzv. Jiráskova testu, jejímž autorem je Kern : kresba lidské postavy napodobení psacího písma obkreslení deseti teček

16 Kontrolní otázky Popište obecnou charakteristiku předškolního věku:
Vysvětlete pojem egocentrismus: Co je eidetismus? Jak formulované otázky klade dítě nejčastěji v tzv. 1. ptacím a 2. ptacím období? Citový a sociální vývoj předškoláka:

17 Kontrolní otázky – řešení
Popište obecnou charakteristiku předškolního věku: Období od 3-6 let. Konec této fáze není určen jen fyzickým věkem, ale také sociálně – nástupem do školy. Přičemž nástup dítěte do školy je ovlivněn jeho celkovou zralostí. Vysvětlete pojem egocentrismus: Egocentrické myšlení, tj. má obtíže s uvědomováním si názoru druhého člověka. Příkladem, který uvádí J. Langmaier (1991) je dítě, které si zakrývá rukama oči, aby je druzí neviděli.

18 Kontrolní otázky – řešení
Co je eidetismus? Svoji představu považuje za skutečnost a také tak o ní hovoří, vrcholí v 6. letech. Jak formulované otázky klade dítě nejčastěji v tzv. 1. ptacím a 2. ptacím období? 1. ptací období „Co“? a 2. „Proč“?

19 Kontrolní otázky – řešení
Citový a sociální vývoj předškoláka: Dítě je v předškolním věku ještě impulzivní a labilní. Ustupuje cit strachu a zvyšuje se cit zlosti a hněvu. Začínají se vyvíjet vyšší city (city intelektuální, estetické, etické).


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google