Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov25 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov25 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov25 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Vývojová psychologie Téma: Batole – motorický a kognitivní vývoj Určeno pro: 2. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: chůze o široké bázi, chůze po schodech, kresba, symbolické, předpojmové myšlení, antropomorfické, artificialistické, magické myšlení, verbální model, egocentrická řeč Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad vývoje v období batolete, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu

2 Batole mladší batole 1-2 roky starší batole 2-3 roky

3 vývoj motoriky hrubá motorika – lokomoce • v 1 roce nebo brzy potom chodí dítě samostatně, • batolení = • chůze o široké bázi, • je nejistá, dítě často padá, hlavně na nerovném terénu, • dítě se umí zastavit a znovu rozejít, • chůze je účinnější než lezení;

4 vývoj motoriky hrubá motorika – lokomoce • před 2. rokem dítě dobře chodí i utíká, • téměř nepadá, • samostatně chodí do schodů (jednodušší) i ze schodů (přidržuje se stěny a přisunuje nohy na každý schod, zatím nestřídá nohy);

5 vývoj motoriky hrubá motorika – lokomoce • kolem 3 let je motoricky poměrně vyspělé, • dokáže stát chvilku na 1 noze, • při chůzi po schodech střídá nohy;

6 chůze po schodech • do schodů • ze schodů • přisunuje nohu na každý schod • střídá nohy

7 jemná motorika, kresba • v 1 roce dítě dokáže na sebe postavit 2 kostky, • umí vhodit kuličky do lahvičky; • tužkou po papíře většinou jen tluče (jako s jinými předměty), • už však v 15. měsíci začíná spontánně čmárat, • bezobsažná čáranice;

8 jemná motorika, kresba • ve 2 letech dítě postaví věž z více kostek (6-7), • napodobuje z kostek vlak, řadí kostky za sebe; • napodobuje kresbu kruhové či vertikální čáranice (horizontální je obtížnější);

9 jemná motorika, kresba • ve 3 letech nakreslí podle předlohy (bez předvedení) kruh; • pracuje s různými materiály;

10 sebeobsluha • hygiena: po dosažení 1 roku se dítě již může učit chodit na nočník (nehody jsou časté), • teprve před 2. rokem se začíná dítě samo hlásit potřebu, • kolem 3 let by mělo být udržování čistoty vcelku spolehlivé;

11 sebeobsluha • stravování: • kolem 1,5 roku dítě již samo pije ze zakrytého hrnku, částečně samo jí lžící, • kolem 3 let již to děti zvládnou sami a dobře;

12 sebeobsluha • oblékání: • roční dítě napomáhá (natahuje ruce), • tříleté dítě si již umí nazout botu, zapnout knoflík apod.;

13 kognitivní vývoj • vývoj senzomotorické inteligence ukončen v 1,5 - 2 letech; • etapa symbolického a předpojmového myšlení

14 kognitivní vývoj • do konce 1. roku inteligence dítěte závisí plně na bezprostředním vnímání a motorickém ovládání světa, • dítě jedná podle svých potřeb, podle skutečností, jak je přímo vnímá, • nové momenty jsou zanedbávány či začleňovány do známého;

15 kognitivní vývoj • po 1. roce však začíná dítě aktivně experimentovat • např. záměrně hází věcmi, • zajímá se o všechno nové, dává najevo dosud nebývalou zvídavost;

16 kognitivní vývoj • kolem 1,5 roku dítě nejen zkouší známé prostředky, ale přímo nové prostředky vynalézá na základě vnitřních mentálních kombinací, • např. sám objeví možnost přitáhnout si vzdálenou věc hůlkou, • vhled do situace předpokládá vnitřní obraz, tzn. představu která je odlišná od toho, co dítě v dané době právě vnímá;

17 kognitivní vývoj • koncem 2. roku začíná dítě užívat symbolů, • dosud myšlení vázáno na činnosti prováděné bezprostředně s reálnými předměty, nyní mohou činnosti konané se skutečnými věcmi přejít v činnosti konané jen v mysli, • překračuje rámec blízkého prostoru a času, • je schopno oddálené nápodoby, sleduje i nepřítomný model;

18 kognitivní vývoj • dítě užívá slov jako předpojmů – jsou pomíjivé, nejisté, založené často na vedlejších, nepodstatných vlastnostech, dítě nerozlišuje konkrétní prvky od obecnosti • např. není si jisté, zda slimák, kterého vidí, je tentýž nebo jiný než ten, kterého vidělo včera, • pojem předmětu ztroskotává ve větší vzdálenosti či větším časovém intervalu;

19 kognitivní vývoj • dítě tvoří úsudky, kterými předpojmy spojuje, usuzování je zatím primitivní, prelogické, zatížené fantazií; myšlení je: • antropomorfické – všechno polidšťuje, • artificialistické – “kdo to dělá a proč to dělá”, • magické – spojené s fantazií;

20 • koncem prvního roku hmotnost mozku dvojnásobek hmotnosti při narození, zvětšuje se funkční součást nervového systému, nepodmíněné reflexy jsou nahrazovány účelnějšími podmíněnými reflexy, dozrává kůra velkého mozku a získává stále větší význam;

21 řeč • dítě potřebuje napodobovat správný verbální model • rychlý rozvoj (zejména od 2. pol. 2. roku) umožňuje myslet v symbolech, vyjadřovat svá přání, lépe se dorozumívat, • období stálého dotazování, „co je to?“; • hra s řečí, dítě procvičuje, řečová aktivita je prostředkem i cílem;

22 • egocentrická řeč – pro sebe nahlas, nepotřebuje posluchače, • pomocný vývojově podmíněný prostředek myšlení – zjednodušení orientace, uvědomování, řešení problémů, • není sociálně zaměřena (i když stimulována); • rozvíjí se pasivní slovní zásoba – to, čemu dítě rozumí, aktivní méně;

23 • v 1 roce dítě zná většinou jen několik slov, které užívá aktivně, • rozumí však o mnoho více (pasivní slovník), • verbální výraz jednoslovný, s mnoha významy;

24 • kolem 1,5 roku zná průměrně 20 - 30 slov, • užívá je v širokém, často neurčitém významu, • izolovaně (jednotlivé slovo značí celou větu), • slovní zásoba se rychle zvětšuje a dítě začíná slůvka spojovat; • mluví telegraficky;

25 • kolem 2 let znají děti kolem 200 - 300 slov, objevují se první věty, primární, • začínají jmenovat předměty na obrázku, • později činnosti, • věty označují atribuci (vlastnost předmětu), • majetnictví (čí to je), vztah, • začínají používat osobní zájmena (kolem 2,5 let o sobě mluví v 1. os.), množné číslo, minulý čas (časté chyby);

26 • kolem 3 let znají děti asi 700 a více slov, umí krátké říkanky či písničky, velké individuální rozdíly;

27 • orientace v prostoru – odhady vztahů velikostí, nepřesně odhady vzdálenosti, nezvládá dekódovat vizuální vjemy z prostoru; • orientace v čase – zaměřeno na současnost, spjato s pocitem jistoty, vzdálený čas ho nezajímá; • orientace v množství, čísle – pojem počtu chápe po 2.roce; hledá chybějící zbytek;

28 otázky • jaká je inteligence na začátku období batolete • jaká etapa kognitivního vývoje následuje • jak se nazývá kresba batolete – spontánní čmárání • senzomotorická • symbolického a předpojmového myšlení • bezobsažná čáranice

29 otázky • jak se nazývá myšlení spojené s fantazií • jak se nazývá myšlení polidšťující věci okolo • jak se nazývá myšlení spojené s činností • magické • antropomorfické • artificialistické

30 otázky • nejčastější otázka období batolete • co znamená batolit se • kdy má dítě zvládnout udržet čistotu • co je to? • kolébavě chodit • do 3 let

31 Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000. ISBN 80-7178-308-0 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha 1998. ISBN 80-7169- 195-X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov25 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google