Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kompletní nabídka seminářů nakladatelství Verlag Dashöfer

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kompletní nabídka seminářů nakladatelství Verlag Dashöfer"— Transkript prezentace:

1 Kompletní nabídka seminářů nakladatelství Verlag Dashöfer

2 Vážené dámy, vážení pánové,
ráda bych Vám představila ucelenou nabídku odborných seminářů nakladatelství Verlag Dashöfer. Chtěli bychom touto bezplatnou službou přispět k Vašemu pohodlí při rozhodování a výběru vzdělávacích akcí pro Vás, Vaše zaměstnance nebo kolegy. Katalog je vždy aktuální a můžete si jej kdykoliv stáhnout do svého počítače nebo vytisknout a vzít s sebou na poradu či prezentaci. Při přípravě seminářů na rok 2005 jsme se v našem oddělení zaměřili na aktuální  témata v problematice, abychom Vám usnadnili orientaci v neustále měnící se legislativě i vývoji praktik a postupů, které jsou používány nebo nově do praxe zaváděny. A proč jsou semináře nakladatelství Verlag Dashöfer zajímavé právě pro Vás? Semináře probíhají v menších pracovních skupinách, jejichž velikost je přizpůsobena tématu a povaze semináře, máte tedy možnost zúčastnit se diskuse a klást vlastní dotazy, odpovědi na své dotazy se dozvíte přímo na místě. Témata seminářů jsou připravena tak, aby respektovala současné požadavky na další vzdělávání specialistů v oblasti mezd a personalistiky a pomáhala těmto odborníkům orientovat se v neustále měnící se legislativě. Každý seminář vede vždy špičkový odborník z daného oboru. Znalosti získané na seminářích Vám pomohou ve Vašem nejen profesním ale i odborném růstu. Můžete si vybrat z pečlivě připravené komplexní nabídky témat, která jsou pro Vaši práci důležitá a velmi užitečná. Nabízíme slevy v případě hromadných objednávek na jeden termín semináře: při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti - 10 % z celkové částky při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti – 20 % z celkové částky POZOR! Počty účastníků z jedné firmy se nesčítají za objednávky více termínů seminářů V ceně semináře je vždy zahrnuto občerstvení. Na vyžádání vám zdarma zašleme certifikát o účasti na semináři. Věřím, že Vás naše aktuální nabídka zaujme a budeme se moci na některém z připravovaných seminářů setkat. Příjemný den přeje Kateřina Boušková Oddělení organizace kongresů a seminářů ZDARMA služba pro Vás Nejste si jisti, že registrujete všechny legislativní změny a novinky? Sledujeme je za Vás a připravujeme pro Vás rozsáhlou nabídku seminářů, které zajistí Váš odborný přehled. Objednejte si ové noviny Kalendář seminářů ZDARMA a každých 14 dnů dostanete  do Vaší ové schránky aktuální přehled připravovaných seminářů. Stačí vyplnit objednávku zde.

3 OBSAH Otevřené semináře: DANĚ A ÚČETNICTVÍ 5 - 10
stáhnout soubor k vytištění IN-HOUSE semináře 4 Otevřené semináře: DANĚ A ÚČETNICTVÍ PRÁVO A MANAGEMENT PRÁCE, MZDY A PERSONALISTIKA NEZISKOVÁ SFÉRA 22 VÝROBA A DOPRAVA Jak se přihlásit 26 Závazná přihláška 27 Podmínky účasti na semináři 28

4 IN-HOUSE SEMINÁŘE stáhnout soubor k vytištění
Specifikem uzavřených seminářů, tzv. IN-HOUSE kursů, je úzké zaměření na určitý problém či otázku, kterou vybraná skupina účastníků řeší a zároveň možnost uspořádat seminář pro posluchače v co nejvýhodnějším místě i čase. Našim zákazníkům nabízíme kompletní řešení, čímž chceme dosáhnout naprosté spokojenosti a pohodlí klientů, kteří se tak mohou zaměřit pouze na obsah semináře a naplno vstřebávat získávané informace a zkušenosti. Primární pro realizaci IN-HOUSE kursu je Vaše přání nebo potřeba proškolit zaměstnance, management firmy nebo např. tým obchodních zástupců v určité oblasti, tématu nebo dovednostech. Není nutné se orientovat pouze podle naší aktuální nabídky, rádi pro Vás připravíme seminář přímo „ušitý na míru“ Vaší firmě. Disponujeme rozsáhlou databází lektorů a školitelů, díky čemuž dokážeme připravit seminář nebo školení takřka na jakékoliv téma. Na základě poptávky Vám zašleme formulář pro upřesnění požadavků a přání z Vaší strany. Po upřesnění podmínek poptávky Vám zašleme nabídku semináře s cenovou kalkulací. Nabídka může obsahovat několik různých variant, které se od sebe budou lišit zaměřením semináře, datem konání, místem konání apod. Pro přesnou specifikaci cílů, kterých chcete dosáhnout, nabízíme konzultaci s vybraným lektorem několik dnů před konáním semináře. Tím zajistíme, že Vám seminář skutečně „padne“. Věříme, že se pro Vás nakladatelství Verlag Dashöfer, spol. s.r.o. stane tím pravým partnerem pro firemní vzdělávání. Pro více informací nás kontaktujte zde.

5 FINANCE, DANĚ A ÚČETNICTVÍ
stáhnout soubor k vytištění KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA podle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS a českých předpisů Kód: SM00398 Termín: od 9.00 do hodin (oba dva dny) Přednášející: Ing. Radka Loja, ACCA – auditorka, účetní expert, specialistka na IAS/IFRS Místo konání: TOP hotel, Blažimská 1781/4, Praha 4 Obsah semináře: 22. února 2005 Základní terminologie, česká legislativa, standardy týkající se konsolidace (IFRS 3, IAS 27, IAS 28, IAS 31), definice konsolidačního celku podle českých předpisů a podle IFRS, konsolidační pravidla, techniky konsolidací, konsolidační rozdíl a goodwill, výpočet konsolidačního rozdílu podle českých předpisů a goodwillu podle IFRS 3 - Podnikové kombinace. 23. února 2005 Ekvivalenční metoda - IAS 28 – Účtování investic do přidružených podniků a česká legislativa – příklady na zachycování investic ekvivalenční metodou, plná metoda konsolidace - IAS 27 – Konsolidovaná a separátní účetní závěrka – příklady na konsolidaci plnou metodou, poměrná metoda - IAS 31 – Vykazování účastí ve společných podnicích a česká legislativa – příklad na poměrnou metodu konsolidace, vylučování vzájemných vztahů – návaznost na předchozí období, příklady, konsolidovaný výkaz peněžních toků podle IAS 7 a česká legislativa, kursové přepočty podle IAS 21, odložená daň při konsolidacích. Plná cena (bez DPH 19%) 5970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 5373,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 4776,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY V ÚČETNICTVÍ PODNIKU Kód: SM00378 Termín: od 9.00 do hodin Přednášející: Doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. - auditorka, docentka Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. - odborná asistentka na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice Místo konání: TOP hotel, Blažimská 1781/4, Praha 4 Obsah semináře: vymezení základních pojmů environmentální problematiky, environmentální problémy ve finančním účetnictví, environmentální informace v účetní závěrce a výroční zprávě, náklady a přínosy související s přístupem podniku k živnostnímu prostředí, environmentální manažerské účetnictví – nástroj na podporu rozhodování. Plná cena (bez DPH 19%) 2970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 2673,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 2376,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

6 FINANCE, DANĚ A ÚČETNICTVÍ
stáhnout soubor k vytištění DISKUSNÍ FÓRUM PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SVJ – JAK ŘEŠIT ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PROBLÉMY V PRAXI Kód: SM00344 Termín: od 8.30 do hodin Přednášející: Ing. Michal Šedivý – účetní poradce, odborník na ekonomickou správu BD a SVJ z praxe Blažena Petrlíková – pracovnice Ministerstva financí, autorka opatření MF pro nevládní organizace, specializuje se na účetnictví nevládních organizací, SVJ, ROPO apod. Mgr. Karla Voltnerová – daňová a účetní poradkyně, specialistka na DPH neziskových organizací, BD a SVJ Místo konání: Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8 Obsah semináře: Účetnictví, účetní závěrka, daň z příjmů, novinky v legislativě u bytových družstev, účetní specifika SVJ, daň z příjmů, novinky v legislativě u SVJ, evidenční listy, správa fondu oprav, nájemné, zálohy na služby, daňové a nedaňové příjmy a výdaje, poskytnuté dotace z daňového hlediska, zisk a odvod daně, jak financovat činnost stavebním spořením, otázky týkající se uplatňování DPH u BD a SVJ – registrace k DPH, podmínky nároku na odpočet, krácení nároku na odpočet, opravy odpočtu, osvobozená plnění a koeficient, DPH: změny v daňových dokladech, daňové dobropisy a vrubopisy, daňové přiznání, účtování o zálohách, účtování o DPH. Plná cena (bez DPH 19%) 3970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 3573,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3176,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ NOVINKY VE SPOTŘEBNÍCH DANÍCH, ZMĚNY V R A 2005 Kód: SM00357 Termín: od 9.00 do hodin Přednášející: Ing. Ondřej Denkstein - spoluautor zákona o spotřebních daních, MF ČR Místo konání: TOP hotel, Blažimská 1781/4, Praha 4 Obsah semináře: Zásadní změny v systému spotřebních daní, souhrn všech novelizací a důsledků změn do praxe, předmět daně, plátce daně, povinnost daň přiznat a zaplatit, osvobození od daně, vrácení daně, režim podmíněného osvobození od daně: daňové sklady, oprávněný příjemce, doprava, dotazy a odpovědi. Plná cena (bez DPH 19%) 3970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 3573,- Kč 6 a více osob (aleva 20 %) 3176,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

7 FINANCE, DANĚ A ÚČETNICTVÍ
stáhnout soubor k vytištění DPH V PŘÍKLADECH PO NOVELE ANEB CO UKÁZALA PRAXE - BRNO Kód: SM00382 Termín: od 8.30 do hodin Přednášející: Ing. Vladislav Zábojník - metodik v oblasti DPH na Finančním ředitelství Místo konání: Hotel Continental, Kounicova 6, Brno Obsah semináře: oblasti, kterých se nejvíce dotýkají změny upravené v novele zákona od : rozšíření okruhu služeb vymezených v ustanovení § 10, přeúčtovávání služeb a tepla, chladu, vody, elektřiny a plynu, povinnost přiznat daň při uskutečnění služeb souvisejících s nájmem nemovitosti, způsob povinnosti přiznávat daň u plátců, kteří nevedou účetnictví, vznik daňové povinnosti při přijetí služby a pořízení zboží od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU, náležitosti daňových dokladů, služby podléhající snížené sazbě daně, výklad problematických částí zákona: oprava základu daně a výše daně, oprava sazby daně a výše daně ve vazbě na podmínky nároku na odpočet daně u příjemce plnění, určení místa plnění při poskytnutí služby ve zvláštních případech (§10 zákona), aktuální informace, sdělení a pokyny MF ČR ve vztahu k uplatňování daně, diskuze. Plná cena (bez DPH 19%) 3970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 3573,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3176,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ UPLATŇOVÁNÍ DPH U VEŘEJNORPÁVNÍCH SUBJEKTŮ V R. 2005 Kód: SM00408 Termín: od 9.00 do hodin Přednášející: Olga Holubová – daňová poradkyně, č. osv. 367, členka komory daňových poradců sekce DPH, specialistka na uplatňování DPH u veřejnoprávních subjektů, zabývá se poradenstvím zdanění podnikatelských a veřejnoprávních subjektů a lektorskou činností. Místo konání: TOP hotel, Blažimská 1781/4, Praha 4 Obsah semináře: Posluchači budou seznámeni se základními principy zdaňování veřejnoprávních subjektů a se změnami, které přinesla novela zákona k  : předmět daně v souvislosti s vymezením veřejnoprávního subjektu a činností, které jsou veřejnou správou, vymezení obratu, postup osob, které k  přestaly být veřejnoprávními subjekty odbory a církve, přeúčtování, zálohy, nejčastější činnosti veřejnoprávních subjektů (nájmy, prodeje majetku, bezúplatná plnění), daňové doklady, nárok na odpočet, sazby u přijatých plnění (opravy a rekonstrukce, pojem byt, bytový a rodinný dům, stavby pro sociální bydlení). Plná cena (bez DPH 19%) 2970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 2673,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 2376,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

8 FINANCE, DANĚ A ÚČETNICTVÍ
stáhnout soubor k vytištění DPH V PŘÍKLADECH PO NOVELE ANEB CO UKÁZALA PRAXE - OSTRAVA Kód: SM00383 Termín: od 9.00 do hodin Přednášející: Ing. Dagmar Fitříková - specialistka na DPH Místo konání: Hotel Harmony club, 28. října 170, Ostrava Obsah semináře: oblasti, kterých se nejvíce dotýkají změny upravené v novele zákona od : rozšíření okruhu služeb vymezených v ustanovení § 10, přeúčtovávání služeb a tepla, chladu, vody, elektřiny a plynu, povinnost přiznat daň při uskutečnění služeb souvisejících s nájmem nemovitosti, povinnost přiznat daň u plátců, kteří nevedou účetnictví, vznik daňové povinnosti při přijetí služby a pořízení zboží od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU, náležitosti daňových dokladů, nejčastější chyby a možnosti jejich oprav služby podléhající snížené sazbě daně, výklad problematických ustanovení zákona: oprava základu daně a výše daně, oprava sazby daně a výše daně ve vazbě na podmínky nároku na odpočet daně u příjemce plnění, určení místa plnění při poskytnutí služby ve zvláštních případech (§10 zákona), postup při vyúčtování platby přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění, uplatňování DPH v oblasti stavebnictví, aktuální informace, sdělení a pokyny MF ČR ve vztahu k uplatňování daně, diskuze. Plná cena (bez DPH 19%) 3970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 3573,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3176,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

9 FINANCE, DANĚ A ÚČETNICTVÍ
stáhnout soubor k vytištění DPH V PŘÍKLADECH PRO ZAČÁTEČNÍKY A NOVĚ REGISTROVANÉ PLÁTCE Kód: SM00379 Termín: od 9.00 do hodin Přednášející: Ing. Jana Ledvinková – daňová poradkyně, specialistka na DPH Místo konání: TOP hotel, Blažimská 1781/4, Praha 4 Obsah semináře: Vznik povinnosti registrace k DPH, technika registrace a nárok na odpočet při první registraci, co je a co není předmětem daně, určení místa plnění pro jednotlivé typy zdanitelných plnění, vymezení osob povinných k dani, vymezení zdanitelných plnění, datum uskutečnění zdanitelných plnění u zboží, služeb, převodu a pronájmu nemovitostí, osvobozená plnění s nárokem na odpočet a bez nároku na odpočet, praktické příklady včetně zaúčtování: praktické příklady na tuzemská plnění včetně zálohových povinností, praktické příklady na intrakomunitární dodávky zboží, služeb, nárok na odpočet, základ daně, daňové doklady (možností použití jednotlivých typů daňových dokladů a jejich náležitosti, co přinesla novela, dotazy a odpovědi. Plná cena (bez DPH 19%) 3490,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 3141,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 2792,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ DPH V R PRO POKROČILÉ Kód: SM00336 Termín: od 9.00 do hodin Přednášející: Ing. Ivana Langerová – daňová poradkyně, vedoucí sekce DPH při KDP ČR Místo konání: Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8 Obsah semináře: stanovení místa plnění (§ 7 až § 12), dodání zboží a poskytování služeb v tuzemsku dodání a pořízení zboží z jiného členského státu, poskytování služeb – různé způsoby zdanění změny v povinnosti odvést daň na výstupu (již v okamžiku přijetí platby – problematika záloh, účtování, vystavování daňových dokladů, atd.) daňové doklady (nové typy, náležitosti), základ a výpočet daně oprava základu daně (problematika různých typů slev) sazby daně (přílohy zákona, bytová výstavba, převod nemovitostí) osvobození od daně, nárok na odpočet (podmínky, způsob krácení odpočtu, zálohový a vypořádací koeficient) správa daně v tuzemsku, daňové formuláře, diskuze Plná cena (bez DPH 19%) 4490,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 4041,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3592,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

10 FINANCE, DANĚ A ÚČETNICTVÍ
stáhnout soubor k vytištění DPH V PŘÍKLADECH PO NOVELE ANEB CO UKÁZALA PRAXE Kód: SM00380 Termín: od 9.00 do hodin Přednášející: Ing. Jana Ledvinková – daňová poradkyně, specialistka na DPH Místo konání: TOP hotel, Blažimská 1781/4, Praha 4 Obsah semináře: praktické příklady z pohledu zákona o DPH a účetnictví, upozornění na nejčastější chyby, příklady na tuzemská plnění: stručný komentář k příslušným paragrafům, příklady na operace se zbožím, poskytování a přijímání služeb, přefakturace služeb, příklady na plnění v rámci obchodování v EU: příklady na pořízení, dodání zboží v rámci EU, příklady na poskytování služeb v rámci EU, grafické znázornění, konkrétní zadání a řešení, diskuze. Plná cena (bez DPH 19%) 3970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 3573,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3176,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ UPLATŇOVÁNÍ DPH U ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V PŘÍKLADECH ANEB DOPADY ZPŮSOBU HRAZENÍ ZDRAVOTNÍ PÍČE NA DPH Kód: SM00411 Termín: Přednášející: Olga Holubová – daňová poradkyně, specialistka na DPH Místo konání: TOP hotel, Blažimská 1781/4, Praha 4 Obsah semináře: Posluchači budou seznámeni se základními principy zdaňování zdravotnických zařízení a se změnami, které přinesla novela zákona k  v souvislosti s předmětem činnosti zdravotnických zařízení: vymezení základních pojmů, vymezení pojmů § 58 (oprávněné subjekty, služby zdravotní péče a související služby, spotřeba zboží v rámci zdravotních služeb), pojem “hrazené dle zákona o veřejném zdravotním pojištění”, úprava DPH ve zdravotnictví v Šesté směrnici, osvobozená a zdaňovaná plnění, nárok na odpočet a jeho krácení, úprava a vyrovnání odpočtu, specifika právních subjektů – příspěvkových organizací, diskuze, odpovědi na dotazy Plná cena (bez DPH 19%) 2970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 2673,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 2376,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

11 PRÁVO A MANAGEMENT stáhnout soubor k vytištění www.kursy.cz
JAK ODMĚNIT A PŘESTO UŠETŘIT ANEB ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY Z POHLEDU PRACOVNĚPRÁVNÍHO A DAŇOVÉHO Kód: SM00370 Termín: od 9:00 do 16:00 hodin Přednášející: JUDr. Věra Hrouzková - odbornice na pracovní právo, spolumajitelka a jednatelka poradenské firmy HR Consult, s.r.o., Praha Místo konání: Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8 Obsah semináře: Rovné zacházení se všemi zaměstnanci v oblasti odměňování Co je a co není odměnou za práci Mzda a instituty, které ji chrání Pojem zaměstnaneckých výhod a jejích formy (rozlišení navýšených pracovněprávních nároků od tzv. benefitů) Vybrané druhy benefitů Daňové souvislosti vybraných zaměstnaneckých výhod (není pravdou, že péče o zaměstnance je drahá záležitost; co také ovlivňuje odvod zdravotního a sociálního pojištění) Plná cena (bez DPH 19%) 3970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 3573,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3176,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ PRO ČERPÁNÍ PODPORY Z FONDŮ EU A DALŠÍCH ZDROJŮ Kód: SM00376 Termín: od 9:00 do 16:00 hodin Přednášející: Ing. Václav Šístek - ecs economic service Místo konání: Konferenční centrum, Lesnická 4, Praha 5 Obsah semináře: výběr vhodného fondu a operačního programu zpracování podnikatelského plánu projekt, jeho fáze, strukturalizace projektu procesní řízení – větší úspěšnost projektu výběr a vedení zpracovatelského týmu studie proveditelnosti (Feasibility study) kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti investic finanční zdroje EU mimo strukturální fondy Plná cena (bez DPH 19%) 3970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 3573,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3176,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

12 PRÁVO A MANAGEMENT stáhnout soubor k vytištění www.kursy.cz
ZEFEKTIVNĚNÍ PERSONÁLNÍ PRÁCE, EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ – PERSONÁLNÍ CONTROLLING, PERSONÁLNÍ AUDIT Kód: SM00381 Termín: od 9:00 do 17:00 hodin Přednášející: PhDr. Josef Dohnal, CSc. - konzultant a trenér, spolumajitel společnosti Fontes H, spol. s r. o., specializující se na personální poradenství a vzdělávání v oblasti vedení lidí, personalistiky, obchodu, marketingu a ekonomiky. Místo konání: Konferenční centrum, Lesnická 4, Praha 5 Obsah semináře: význam personální práce a její efektivita optimalizace procesů personálního plánování a péče o lidské zdroje ve firmě personální controlling – jeho nástroje a typy volba ukazatelů a jejich průběžné sledování personální audit a jeho typy jaké výsledky lze od personálního auditu očekávat přínosy personálního auditu Plná cena (bez DPH 19%) 3970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 3573,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3176,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ PRACOVNÍ PRÁVO PRO PODNIKATELE, JEDNATELE A ŘEDITELE Kód: SM00393 Termín: od 9:00 do 17:00 hodin Přednášející: JUDr. Věra Hrouzková - odbornice na pracovní právo, spolumajitelka a jednatelka poradenské firmy HR Consult, s.r.o., Praha Místo konání: Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8 Obsah semináře: pracovní právo v právním systému ČR po vstupu do EU základní pojmy pracovního práva jak správně uzavřít a ukončit pracovní poměr (jak se vyvarovat neplatného rozvázání pracovního poměru) změna pracovní smlouvy v závislosti na potřebách firmy pracovní cesty, poskytování cestovních náhrad, v kterých případech zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou zaměstnavateli dovolená na zotavenou, problematika pracovní doby jak je možné postihovat porušení pracovní kázně agenturní zaměstnávání a zaměstnávání cizinců základní principy odměňování zaměstnanců podnikatelské sféry další informace a praktické rady Plná cena (bez DPH 19%) 3970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 3573,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3176,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

13 PRÁVO A MANAGEMENT stáhnout soubor k vytištění www.kursy.cz
NEHMOTNÁ MAJETKOVÁ PRÁVA PODNIKU A JEJICH OCHRANA Kód: SM00403 Termín: od 10:00 do 15:00 hodin Přednášející: Pavel Pravda, advokát, bnt – pravda & partner, v.o.s. Martin Soukup, advokát, bnt – pravda & partner, v.o.s. Místo konání: TOP hotel, Blažimská 1781/4, Praha 4 Obsah semináře: ochrana obchodní firmy a „good will“ regulace ochrany internetových domén obchodní tajemství a know how podniku průmyslová práva, zejména práva k ochranným známkám ochrana autorských práv trestné činy v oblasti nehmotných majetkových práv mezinárodní ochrana nehmotných majetkových práv První část semináře bude věnována jednak průmyslovým právům, které lze chránit registrací u Úřadu průmyslového vlastnictví (např. ochranné známky, označení původu, patenty a užitné vzory), a dále těm nehmotným majetkovým právům, které zvláštní registraci nepodléhají – např. obchodnímu tajemství, know-how podniku. Kromě specifických znaků a způsobu ochrany jednotlivých průmyslových práv budou rozebírány způsoby, jak jednak předcházet a v případě porušení se bránit neoprávněným zásahům do těchto práv. Druhá část semináře bude věnována ochraně autorských práv (včetně děl zhotovených na zakázku a zaměstnaneckých děl) a trestným činům, které jsou páchány v oblasti nehmotných majetkových práv. Závěr semináře bude patřit mezinárodní ochraně nehmotných majetkových práv včetně evropského práva, které se této problematice věnuje. Plná cena (bez DPH 19%) 2970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 2673,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 2376,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

14 PRÁVO A MANAGEMENT stáhnout soubor k vytištění www.kursy.cz
LEASING Z HLEDISKA PRÁVNÍHO A DAŇOVÉHO Kód: SM00402 Termín: od 10:00 do 15:00 hodin Přednášející: Pavel Pravda, advokát, bnt – pravda & partner, v.o.s. Jiří Jindrák, daňový poradce, Horwath TPA Notia Tax s.r.o. Místo konání: TOP hotel, Blažimská 1781/4, Praha 4 Obsah semináře: základní druhy leasingu – finanční a operativní změny v leasingu v roce 2005 obvyklý průběh leasingového obchodu včetně rozboru základních ustanovení standardních leasingových smluv (všeobecných leasingových podmínek) daňové aspekty finančního a operativního leasingu ochrana spotřebitele základní aspekty leasingu nemovitostí V rámci semináře se dozvíte, jaké jsou základní druhy leasingu a jaké aspekty při volbě druhu leasingu zvažovat. Současně Vás budeme informovat o změnách v oblasti leasingu s účinností od Dále bude vysvětlena podstata finančního leasingu a nastíněn obvyklý průběh leasingového obchodu včetně rozboru zásadních ustanovení leasingových smluv týkajících se zejména: přenesení rizik na leasingového nájemce základních povinností leasingového nájemce a leasingového pronajímatele doby trvání a ukončení leasingové smlouvy smluvních sankcí, vypořádání v případě předčasného ukončení leasingu V průběhu semináře se budeme zabývat také daňovou problematikou. Prostor bude věnován zejména: posouzení daňové uznatelnosti nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku rozdílům mezi jiným majetkem, technickým zhodnocením a opravou předčasnému ukončení leasingové smlouvy s důrazem na daňová rizika této operace vypořádání se s technickým zhodnocením a jiným majetkem při předčasném ukončení leasingové smlouvy daňovým aspektům při převodu leasingové smlouvy mezi nájemci Zmíníme se i o ochraně spotřebitele v souvislosti s leasingovými smlouvami a nastíníme problematiku leasingu nemovitostí. V závěru semináře budou zmíněny i trestně právní aspekty spojené s leasingem Plná cena (bez DPH 19%) 2970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 2673,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 2376,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

15 PRÁVO A MANAGEMENT stáhnout soubor k vytištění www.kursy.cz
PRACOVNÍ PRÁVO PRO PODNIKATELE, JEDNATELE A ŘEDITELE Kód: SM00394 Termín: od 9:00 do 17:00 hodin Přednášející: JUDr. Věra Hrouzková - odbornice na pracovní právo, spolumajitelka a jednatelka poradenské firmy HR Consult, s.r.o., Praha Místo konání: Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8 Obsah semináře: pracovní právo v právním systému ČR po vstupu do EU základní pojmy pracovního práva jak správně uzavřít a ukončit pracovní poměr (jak se vyvarovat neplatného rozvázání pracovního poměru) změna pracovní smlouvy v závislosti na potřebách firmy pracovní cesty, poskytování cestovních náhrad, v kterých případech zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou zaměstnavateli dovolená na zotavenou, problematika pracovní doby jak je možné postihovat porušení pracovní kázně agenturní zaměstnávání a zaměstnávání cizinců základní principy odměňování zaměstnanců podnikatelské sféry další informace a praktické rady Plná cena (bez DPH 19%) 3970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 3573,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3176,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

16 PRÁCE, MZDY A PERSONALISTIKA
stáhnout soubor k vytištění EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ (ELDP), JEJICH VEDENÍ A POVINNOSTI ORGANIZACE PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ Kód: SM00371 Termín: od 9.00 do hodin Přednášející: Bronislava Pavlíčková – specialistka ČSSZ Praha Místo konání: Konferenční centrum, Lesnická 4, Praha 5 Obsah semináře: Nová úprava evidenčních listů důchodového pojištění Metodika vyplňování ELDP Nejčastější chyby vznikající při vyplňování ELDP Způsob odesílání ELDP Výpisy z dob pojištění¨ Co neopomenout při zaměstnávání starobních důchodců Diskuse Plná cena (bez DPH 19%) 3970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 3573,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3176,- Kč ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMU VČETNĚ NOVELY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMU PRO ROK 2005 Kód: SM00391 Termín: od 9.00 do hodin Přednášející: Katarína Dobešová – specialistka na problematiku zdanění příjmů ze závislé činnosti MF ČR, lektorka Místo konání: TOP hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 Obsah semináře: Novinky v oblasti zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2005 Podmínky pro roční zúčtování zálohy na daň Prohlášení poplatníka k ročnímu zúčtování Uplatnění nezdanitelných částek Případové studie, vypořádání rozdílů z ročního zúčtování Upozornění na nejčastější chyby Plná cena (bez DPH 19%) 2970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 2673,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 2376,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

17 PRÁCE, MZDY A PERSONALISTIKA
stáhnout soubor k vytištění TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V KONFLIKTNÍ SITUACI Kód: SM00362 Termín: od 9.00 do hodin Přednášející: Mgr. Jana Krejčí – management coach, lektor Místo konání: Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8 Obsah semináře: Člověk a komunikace v nepříjemných – zátěžových a konfliktních situacích Jak jsem schopen/a zvládat konflikt? Typy lidí a jejich přirozený projev v konfliktní situaci. Jak porozumět sobě i ostatním. Videotrénink. Předvídání konfliktní situace, Zvládání konfliktu pomocí komunikace a možnosti modifikace vlastního chování Základní typy konfliktu, jejich řešení Z důvodu využití interaktivních metod a nácviku jednotlivých rozhovorů proběhne trénink v omezeném počtu účastníků. Plná cena (bez DPH 19%) 4970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 4473,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3976,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, ŠVARC SYSTÉM, OUTSOURCING – ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ Kód: SM00404 Termín: od 9.00 do hodin Přednášející: Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., specialistka v oblasti pracovního práva Jaroslava Rezlerová, agentura Manpower – člen Asociace poskytovatelů personálních služeb Místo konání: Erpet Golf Centrum, Strakonická 4, Praha 5 Obsah semináře: flexibilita v pracovním právu, očekávané změny v této oblasti v souvislosti s novým zákoníkem práce, důsledky zrušení § 38 odst. 4 zákoníku práce zapůjčování zaměstnanců podle nového zákona o zaměstnanosti vybrané problémové okruhy (např. zajištění rovnosti mzdových a pracovních podmínek, odpovědnost za škodu apod.) outsourcing – kdy ano a kdy ne? Střet s právní úpravou v zákoníku práce a možné důsledky povolování zprostředkování agenturního zaměstnávání připravované změny v souvislosti s novým zákoníkem práce a jeho dopady do firemní praxe kritéria výběru personální agentury, vzájemná spolupráce agentury a zaměstnavatele, nejčastější úskalí Plná cena (bez DPH 19%) 3970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 3573,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3176,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

18 PRÁCE, MZDY A PERSONALISTIKA
stáhnout soubor k vytištění EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ (ELDP), JEJICH VEDENÍ A POVINNOSTI ORGANIZACE PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ Kód: SM00371 Termín: od 9.00 do hodin Přednášející: Bronislava Pavlíčková – specialistka ČSSZ Praha Místo konání: Hotel Continental, Kounicova, Brno Obsah semináře: Nová úprava evidenčních listů důchodového pojištění Metodika vyplňování ELDP Nejčastější chyby vznikající při vyplňování ELDP Způsob odesílání ELDP Výpisy z dob pojištění¨ Co neopomenout při zaměstnávání starobních důchodců Diskuse Plná cena (bez DPH 19%) 3970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 3573,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3176,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE PRO PERSONALISTY A MANAŽERY – WORKSHOP Kód: SM00395 Termín: od 9:00 do 17:00 hodin Přednášející: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Místo konání: Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8 Obsah semináře: Význam lidské komunikace a její klasifikace Elementární rétorika (forma a obsah řeči). Řeč. Technika řeči. Dech. Hrudní a hlavový rejstřík. Rozhovor; fáze rozhovoru. Strukturovaný, semi-strukturovaný, nestrukturovaný rozhovor. Typy otázek; zavřené, otevřené, sugestivní, leading questions. Rozdíly mezi vnímaným a vysouzeným Aktivní naslouchání, tzv. optimální komunikace, tzv. asertivní komunikace (zásady, výcvikové moduly: pochvala; kritika; prosazování a odmítání; kompromisy) Manipulace, řešení problému. Formulace problému a otázek. Formulace plánovaného postupu zpracování dat, jejich shromažďování a vyhodnocování. Formulace závěrů. Pozornost je věnována praktickému nácviku, proto je počet účastníků tohoto semináře omezen na 15 osob. Součástí workshopu bude videotrénink. Plná cena (bez DPH 19%) 4970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 4473,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3976,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

19 PRÁCE, MZDY A PERSONALISTIKA
stáhnout soubor k vytištění NOVÝ OBRAZ ŽENY V ZAMĚSTNÁNÍ A PODNIKÁNÍ Kód: SM00407 Termín: od 9:00 do 17:00 hodin Přednášející: PhDr. Helena Šalátová – nezávislá psychologická poradkyně Místo konání: Konferenční centrum, Lesnická 4, Praha 5 Obsah semináře: Často si my samy, a nikoliv zaměstnavatel či obchodní partneři, klademe vyšší překážky v pracovní seberealizaci. Jak z této situace ven? Odpověď na tuto otázku naleznete na semináři, který je cílený k zmapování Vaší osobnosti, problémů a možností jejich řešení z nového úhlu pohledu. K tomu využívá řadu technik a cvičení umožňují najít nejen skrytou realitu, ale i kontakt s energií, která nás samotné podporuje. Zároveň vyvolává procesy proměny, které přetrvávají i po skončení semináře. skryté zdroje sebevědomí a moci nad vlastním životem (individuální výbava, osobní energetický potenciál, vývojová zralost, realistický sebeobran, nezávislost apod.) psychologické vlivy na volbu vlastní pozice v mocenské a pracovní hierarchii efektivní a tvořivé využívání mužských a ženských dispozic v zaměstnání a podnikání skryté bloky při využívání vlastního pracovního potenciálu (konfrontace s autoritou) strach z úspěchu, vnitřní scénář poraženého, destruktivní poměr motivací chci versus musím Plná cena (bez DPH 19%) 3970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 3573,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3176,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ HLEDÁM PRÁCI ANEB JAK NEŠLÁPNOUT VEDLE PŘI VÝBĚRU MÍSTA A ZAMĚSTNAVATELE Kód: SM00412 Termín: od 9:00 do 17:00 hodin Přednášející: Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., lektorka, specialistka na oblast pracovního práva PhDr. Helena Šalátová, nezávislá psychologická poradkyně Mgr. Zdena Šímová, odborná personální konzultantka  Místo konání: Ftvs uk, José Martího 31, Praha 6, učebna P5 Obsah semináře: Naučte se znát svá práva a porozumět i drobným signálům svého budoucího zaměstnavatele. Čím více pozornosti věnujete tomuto rozhodování, tím bude Vaše cesta k dobrému pracovnímu uplatnění a kariérovému růstu snadnější. Neznalost zákoníku práce se nevyplácí Na co nezapomenout při přijímacím interview Lepší poznání sebe za účelem lepší volby – sebezkušenostní část Plná cena (bez DPH 19%) 990,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 891,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 792,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

20 PRÁCE, MZDY A PERSONALISTIKA
stáhnout soubor k vytištění ASSESSMENT CENTRE A DEVELOPMENT CENTRE – METODY VÝBĚRU A ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ Kód: SM00386 Termín: od 9:00 do 17:00 hodin Přednášející: PhDr. František Hroník, vedoucí personálně poradenských projektů a lektor manažerských programů, ředitel agentury Motiv P. Věnuje se přednáškové činnosti na Brno Business School a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Rozsáhlá publikační činnost. Místo konání: Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8 Obsah semináře: principy uspořádání assessment a development centre rozdíly mezi assessment a development centre struktura assessment a development centre metodika pozorování kompetenční modely design assessment a development centre - matice modelových situací a kompetencí modelové situace psychodiagnostika v assessment a development centre metodika měření písemné výstupy (jejich struktura) zpětná vazba tváří v tvář vyhodnocování efektu assessment a development centre Plná cena (bez DPH 19%) 3970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 3573,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3176,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

21 PRÁCE, MZDY A PERSONALISTIKA
stáhnout soubor k vytištění KOMPLIKOVANÍ MZDOVÉ VÝPOČTY – JAK PŘEDJÍT CHYBÁM V OBLASTI MZDOVÉ, SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A DAŇOVÉ Kód: SM00396 Termín: od 9:00 do 17:30 hodin Přednášející: Ing. Marta Ženíšková - specialistka na problematiku sociálního zabezpečení Mgr. Tomáš Červinka – pracovník VZP ČR, specialista na problematiku zdravotního pojištění Katarína Dobešová - specialistka na problematiku zdanění příjmů ze závislé činnosti Ministerstva financí, lektorka Ing. Ivan Tomší – pracovník MPSV ČR, odbor mzdové politiky Místo konání: Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8 Obsah semináře: 1. Sociální zabezpečení, zdravotní pojištění vyměřovací základ v SZ a ZP výpočet pojistného a jeho odvod výpočet dávek nemocenského pojištění včetně poskytování ve specifických případech zaokrouhlování nejčastější chyby zjištěné při kontrolách zdravotní pojišťovnou a OSSZ 2. Daňová oblast uplatnění nezdanitelných částech stanovení daňového základu, výpočet a odvod daně srážková daň nejčastější chyby zjištěné při kontrolách správcem daně 3. Mzdová a pracovněprávní oblast průměrný výdělek propočty mzdových složek (tarifů, příplatků) Plná cena (bez DPH 19%) 3970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 3573,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3176,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ MARS A VENUŠE JAKO MANAŽEŘI ANEB ŽENY A MUŽI V MANAŽERSKÝCH ROLÍCH Kód: SM00387 Termín: od 9:00 do 17:00 hodin Přednášející: RNDr. Ladislav Dvořák, CSc.- personální konzultant, trenér Mgr. Jana Krejčí - management coach – lektor, zaměření na oblast osobního rozvoje a rozvoje týmů a týmové spolupráce Místo konání: Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8 Obsah semináře: Každý z nás se setkává s rozdílným přístupem svých manažerů. Každý z nás, je-li manažerem, se nějak chová ke svým podřízeným. Nakolik toto chování ovlivňují ženské a mužské principy? Existují mužský a ženský styl vedení? Jakým způsobem vycházet se svými šéfy muži a ženami? Jak vést své lidi jako muži nebo ženy? Plná cena (bez DPH 19%) 3970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 3573,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3176,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

22 NEZISKOVÁ SFÉRA stáhnout soubor k vytištění www.kursy.cz
ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VČETNĚ NOVELY OD Kód: SM00375 Termín: od 9:00 do 16:00 hodin Přednášející: JUDr. Ing. Radek Jurčík Místo konání: Konferenční centrum, Lesnická 4, Praha 5 Obsah semináře: Na semináři bude přednášena problematika zadávání veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách, včetně dopadu novely účinné pravděpodobně od   okruhy zadavatelů druhy zadávacích řízení (otevřené, užší, jednací s uveřejněním a jednací bez uveřejnění) kvalifikační předpoklady a způsoby jejich problematiku námitek a návrhu uveřejňování informací a zadávacích řízeních Plná cena (bez DPH 19%) 2970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 2673,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 2376,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

23 VÝROBA A DOPRAVA stáhnout soubor k vytištění www.kursy.cz
INTRASTAT V PRAXI – VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ O ZBOŽÍ, KTERÉ JE PŘEDMĚTEM OBCHODU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE Kód: SM00385 Termín: od 15:30 do 19:00 hodin Přednášející: JUDr. Otakar Krátký - pracovník odboru statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu – hlavní metodik problematiky Intrastatu Místo konání: Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8 Obsah semináře: legislativní zajištění Intrastatu a jeho organizační příprava vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu způsob vykazování údajů a předávání výkazů pro Intrastat údaje uváděné do výkazů a jejich případné opravy výjimky a zvláštní postupy při vykazování údajů pro určité obchodní transakce nebo druhy zboží změny připravované pro rok 2005 diskuse Plná cena (bez DPH 19%) 2490,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 2241,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 1992,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA A DOPAD NA LICENCOVANÉ ČINNOSTI Kód: SM00397 Termín: od 9:00 do 16:00 hodin Přednášející: Ing. Ladislav Havel, ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství MPO ČR Ing. Zaplatílek, pracovník MPO ČR Ing. Tomáš Chvátal, pracovník MPO ČR Ing. Blahoslav Němeček, místopředseda ERU a ředitel sekce licencí a regulace Ing. Miroslav Marvan, generální ředitel společnosti Operátor trhu s elekřinou, a.s. Místo konání: TOP hotel, Blažimská 1781/4, Praha 4 Obsah semináře: Na semináři se seznámíte se všemi změnami, které přinesla novela energetického zákona a jaké povinnosti přinese odběratelům i dodavatelům el. energie. Seminář je rozdělen do 5 tématických bloků, na konci každého proběhne krátká diskuse k tématu. Úvod směrnice EU a souvislosti s EU důvody vzniku novely část – ERÚ – změny a úpravy obecné části zákona část – oblast elektroenergetiky část – oblast plynárenství část – oblast teplárenství část – OTE Plná cena (bez DPH 19%) 3970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 3573,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3176,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

24 VÝROBA A DOPRAVA stáhnout soubor k vytištění www.kursy.cz
NOVÁ LEGISLATIVA CHEMICKÝCH LÁTEK A PREVENCE HAVÁRIÍ Kód: SM00405 Termín: od 9:00 do 14:00 hodin Přednášející: MUDr. Marie Adámková, CSc. – pracovnice Ministerstva životního prostředí Místo konání: Erpet Golf Ventrum, Strakonická 2860/4, Praha 5 Obsah semináře: aktuální změny ustanovení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích připravované změny legislativy chemických látek nový zákon o prevenci havárií nová legislativa EU - REACH otázky a odpovědi Plná cena (bez DPH 19%) 2970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 2673,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 2376,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ ZLEPŠOVÁNÍ QMS DLE ISO 9001 S PODPOROU ISO 9004 Kód: SM00400 Termín: od 9.00 do hodin Přednášející: Ing. Veronika Dolejší - poradce QMS/EMS společnosti QEMS s.r.o./ externí auditor certifikační společnosti TÜV CZ, s.r.o. Ing. Václav Kněžník - auditor TÜV CZ, s.r.o. Místo konání: TOP hotel, Blažimská 1781/4, Praha 4 Obsah semináře: praktické poznatky při udržování a zlepšování QMS v rozsahu kapitol normy ČSN EN ISO 9001 z hlediska poradenství a z hlediska požadavků certifikačního orgánu požadavky na neustálé zlepšování plánování a uplatňování neustálého zlepšování analýza současné situace, definování důvodu zlepšování, identifikace možných řešení zodpovězení dotazů účastníků Plná cena (bez DPH 19%) 4490,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 4041,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 3592,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

25 VÝROBA A DOPRAVA stáhnout soubor k vytištění www.kursy.cz
BOZP V PODMÍNKÁCH EU ANEB JAK ZLEPŠIT ÚROVEŇ BOZP VE FIRMĚ Kód: SM00401 Termín: od 9.00 do hodin Přednášející: Bc. Zdeněk Šenk - auditor integrovaných systémů, certifikovaný specialista BOZP Místo konání: TOP hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 Obsah semináře: podmínky na školení nových zaměstnanců dokumenty BOZP a jak zajistit jejich průkaznost vývoj v oblasti BOZP, stanovení cílů a možných cest dosažení odpovědnost za BOZP, povinnosti pověřených osob vnitřní předpisy v souladu s právním rámcem, jejich příprava a aktualizace zhodnocení stavu BOZP ve firmě a jeho zlepšení zapojení pracovníků praktické příklady Plná cena (bez DPH 19%) 2970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 2673,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 2376,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ ANTISPAMOVÝ ZÁKON - ZÁKON Č. 480/2004 Sb.,O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Kód: SM00406 Termín: od 9.00 do hodin Přednášející: JUDr. Ján Matejka – vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR a učitel na Právnické fakultě ZČU v Plzni JUDr. Alena Kučerová – náměstkyně předsedy ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů Mgr. Martin Plíšek – ředitel legislativně právního odboru Ministerstva informatiky ČR Místo konání: TOP hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 Obsah semináře: co je předmětem úpravy tohoto zákona a na poskytování jakých sužeb se zákon vztahuje jaká je odpovědnost poskytovatelů za obsah přenášených dat pravidla pro šíření obchodních sdělení výkon dozoru a zákonné sankce problematika prokazování důvody vzniku obdobných zákonných úprav u nás i ve světě odpovědi na dotazy a příklady nejčastějších problematických situací v praxi Plná cena (bez DPH 19%) 2970,- Kč Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %) 2673,- Kč 6 a více osob (sleva 20 %) 2376,- Kč OBJEDNAT SEMINÁŘ

26 JAK SE PŘIHLÁSIT stáhnout soubor k vytištění » www.kursy.cz
Zde najdete kompletní nabídku seminářů, které pořádáme. Vyberte si konkrétní seminář z tématické nabídky, kterou vidíte po levé straně našeho portálu. Otevře se Vám kompletní informace o daném semináři. Kliknete na červený odkaz „závazná přihláška“ a již můžete vyplnit objednávku. Máte zde dvě možnosti: znáte své uživatelské jméno a heslo, které Vám bylo v minulosti přiděleno – po jejich vyplnění budou automaticky vloženy všechny údaje o Vás, a poté už jen nezapomeňte kliknout na „odeslat“,  neznáte své uživatelské jméno a heslo – tudíž budete muset vyplnit všechny požadované údaje a poté kliknete na „odeslat“. »        Můžete poslat závaznou objednávku rovněž em, nezapomeňte ale vyplnit všechny následující údaje, které jsou potřeba pro vystavení faktury: téma semináře, datum konání, název Vaší společnosti, sídlo, IČO, DIČ, telefonické a faxové spojení, ová adresa, jména všech účastníků. »       faxem Můžete poslat závaznou objednávku rovněž faxem na číslo 224 197 555 s uvedením hesla „semináře“. Nezapomeňte prosím vyplnit všechny následující údaje: »       poštou Můžete poslat závaznou objednávku rovněž poštou na adresu: Verlag Dashöfer nakladatelství, spol. s r. o. Oddělení kongresů a seminářů Na Příkopě 18, P. O. Box  756 111 21  Praha 1 Nezapomeňte prosím vyplnit všechny následující údaje:

27 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA stáhnout soubor k vytištění
Kód semináře: Jméno a příjmení účastníka: Pozice v organizaci: Ano, mám zájem o zasílání pravidelných informací o připravovaných seminářích ZDARMA na Titul: Jméno: Příjmení: Pozice v organizaci: Název organizace: Ulice: Město: PSČ: Telefon: Fax: Bankovní spojení: IČ: DIČ: Seznámil/a jsem se s podmínkami účasti na semináři: Datum: Podpis, razítko:

28 PODMÍNKY ÚČASTI NA SEMINÁŘI
stáhnout soubor k vytištění Došlé přihlášky nepotvrzujeme. Na kurz budete zařazeni v pořadí, ve kterém bude Vaše přihláška doručena. Pokud Vaši přihlášku nebudeme moci z důvodu naplněné kapacity zařadit, budeme Vás telefonicky či prostřednictvím u do 3 dnů od přihlášení kontaktovat s nabídkou náhradního termínu. Nejpozději 14 kalendářních dní před konáním semináře Vám prostřednictvím pošty zašleme zálohovou fakturu. V posledních 14 kalendářních dnech před konáním semináře zálohové faktury již nerozesíláme, bude Vám však em sdělen variabilní symbol pro provedení úhrady bankovním převodem. Platbu proveďte výhradně pod variabilním symbolem uvedeným na zálohové faktuře. 7 kalendářních dní před termínem konání semináře Vám prostřednictvím u zašleme pozvánku s plánkem cesty a případné další důležité informace o semináři. Veškeré informace o semináři naleznete rovněž na webových stránkách Vstup na seminář Vám bude umožněn pouze po úhradě kurzovného. Při registraci, která probíhá půl hodiny před vlastním zahájením semináře, je nutné prokázat úhradu semináře formou kopie výpisu z bankovního účtu nebo bankou potvrzeným příkazem k úhradě o proběhnutí platby. Platby v hotovosti v místě konání semináře jsou možné pouze ve výjimečných případech. V takovém případě je však nutné uhradit plnou cenu semináře bez možnosti uplatnění nároku na slevu. Po připsání platby zálohové faktury na náš účet Vám bude poštou zaslán daňový doklad, nejpozději však v období po konání semináře. Součástí seminářů je občerstvení – rozsah občerstvení je vždy uveden u každého semináře. Kurz se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí dostatečný počet účastníků. Nakladatelství si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, místa konání, zrušení semináře. O všech změnách Vás budeme informovat písemně, telefonicky či prostřednictvím u. Účastník semináře bere na vědomí, že na semináři je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy, a zavazuje se tento zákaz respektovat. Zákaznický servis je Vám k dispozici na tel. čísle v pracovních dnech od 9,00 do 17,00 hod. Slevy: Při současném přihlášení 3-5 osob na jeden termín odborného semináře získáváte množstevní slevu 10 %. Při současném přihlášení 6 a více osob na jeden termín odborného semináře získáváte množstevní slevu 20 %. Množstevní sleva Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Uvedené množstevní slevy se vztahují pouze na současné objednávky více účastníků z jedné organizace na jeden termín odborného semináře. Objednávky od jedné organizace na více termínů seminářů se nesčítají. Žádné další slevy účastníkům seminářů neposkytujeme. V případě storna některého z účastníků, uplatňujícího množstevní slevu, na celkový počet menší, než vyžadují podmínky poskytované množstevní slevy, Vám bude zaslána faktura s částkou ve výši rozdílu celkové částky za podmínek po tomto stornu a fakturované částky. Doplatek je nutné uhradit před konáním semináře. Storno podmínky: Přihláška na seminář je závazná, můžete ji zrušit (odstoupit od smlouvy) do 14 kalendářních dnů od doručení přihlášky do naší společnosti. Jestliže nám bude Vaše přihláška doručena 14 nebo méně kalendářních dnů přede dnem konání semináře, můžete ji zrušit (od smlouvy odstoupit) do dne konání semináře. Zrušení přihlášky (odstoupení od smlouvy) musí být provedeno písemně. Nebude-li z Vaší strany přihláška zrušena (neodstoupíte-li od smlouvy) způsobem a ve lhůtě shora uvedených, jste povinni uhradit částku odpovídající: 40 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení více než 3 kalendářní dny přede dnem konání semináře, 100 % ceny za seminář, dojde-li k písemnému zrušení/odstoupení 3 nebo méně kalendářních dnů přede dnem konání semináře, popřípadě nezúčastníte-li se semináře bez předchozího zrušení/odstoupení. Na seminář je možno vyslat náhradní osobu. Uvedené ceny jsou bez DPH. K ceně bude připočteno DPH podle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění (sazba DPH je uvedena u každého semináře). Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby nebo jiná media ve skupině Verlag Dashöfer. Údaje budou použity výhradně skupinou Verlag Dashöfer a nebudou poskytnuty třetím osobám. Vaše data můžete nechat kdykoliv změnit nebo vymazat. Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Stáhnout ppt "Kompletní nabídka seminářů nakladatelství Verlag Dashöfer"

Podobné prezentace


Reklamy Google