Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Analýza skupinové diskuse se ženami na rodičovské dovolené o slaďování rodinného a pracovního života Kateřina Cidlinská Národní kontaktní centrum – ženy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Analýza skupinové diskuse se ženami na rodičovské dovolené o slaďování rodinného a pracovního života Kateřina Cidlinská Národní kontaktní centrum – ženy."— Transkript prezentace:

1 1 Analýza skupinové diskuse se ženami na rodičovské dovolené o slaďování rodinného a pracovního života Kateřina Cidlinská Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

2 Cíl studie zjištění zkušeností pečujících osob se slaďovacími programy zjištění překážek návratu na trh práce a plnohodnotného působení v zaměstnání navržení řešení 2

3 3 Metodologie Cílová skupina: rodiče malých dětí, kteří mají za sebou několikaletou zkušenost s trhem práce a plánují se po skončení RD opět na trh práce vrátit Sběr dat: focus group (skupinová diskuse) proběhla v březnu 2011 byla zaznamenána na kameru a diktafon Hlavní linie diskuse: 1) Jak se Vám daří skloubit práci a rodinný život? 2) S jakými překážkami se setkáváte (jaké očekáváte) při slaďování práce a péče o děti Analýza dat: základní klíč kódování - co informantky považovaly za důležité a zajímavé (témata, která zaznívala nejčastěji a/nebo vzbuzovala nejsilnější reakce)

4 4 Metodologie Vzorek: 7 informantek z jednoho menšího českého města ve středočeském kraji, žen aktuálně na RD Věk dětí: méně než 1 rok – 6 let Vzdělání: vyučení bez maturity - VŠ Jelikož byla uskutečněna jen jedna diskuse se 7 informantkami, studie si nečiní nárok zobecňovat výstupy z její analýzy na celou českou populaci.

5 Metodologie Specifika vzorku významná pro analýzu: absence mužů absence žen s výraznějšími kariérními ambicemi, které by přikládaly péči o děti a profesnímu uplatnění stejnou důležitost žádná z informantek neměla osobní zkušenost se slaďovacími opatřeními (žádná se ještě nezkoušela vrátit po RD na trh práce → nezodpovězení otázky „Jak se vám daří slaďovat rodinný a pracovní život?“) ani jedna z informantek nebyla v tísnivé finanční situaci absence samoživitelek absence rozvedených žen (informantky spokojené ve svých manželstvích/partnerstvích) 5

6 Překážky návratu na trh práce Objektivní: Nedostatek možností hlídání dětí (předškolních i školních) Nepřipravenost českého trhu práce na pracující rodiče/matky (nedostatečná nabídka částečných úvazků) Nekoncepčnost státní rodinné politiky Negativní vztah zaměstnavatelů k ženám v produktivním věku a k matkám malých dětí „Nemocná společnost“ – negativní vztah celé společnosti k rodině a rodinným hodnotám

7 Překážky návratu na trh práce Subjektivní Slaďování – ženský problém Představa nezastupitelnosti mateřské péče Syndrom krkavčí matky Vnímání sebe sama jako nelukrativní zaměstnankyně Neinformovanost a bezradnost Pesimismus a pasivita

8 Co informantky považovaly za nejdůležitější Explicitní odpovědi na otázku „Co z toho, co tady zaznělo, bylo pro vás nejdůležitější?“ Sdílení problémů Děti jako jednoznačná priorita Nejživější téma péče o děti jinými osobami než matkami (X téma slaďování) 18.3.2010Oponentní řízení projektu 2E080578

9 9 Řešení Návrhy informantek: Individuální - pomoc v rámci širší rodiny (babičky), v rámci sítě kamarádek - zapojování seniorů z blízkého okolí, kteří mají zájem o hlídání dětí Systémové Na straně státu - sladění koncepce rodičovských dovolených se systémem veřejné institucionální péče o předškolní děti a legislativy týkající se povinností zaměstnavatelů vůči rodičům - zvýhodnění zaměstnávání rodičů na nebo krátce po RD (finanční odměny pro zaměstnavatele, daňové úlevy) Na straně zaměstnavatelů - rozšíření nabídky částečných úvazků (hl. v regionech) - umožňování práce z domova, tam, kde je to z hlediska pracovní náplně možné - firemní školky Zahraniční dobrá praxe - Německo: programu párování seniorů a rodičů malých dětí - USA: firemní hlídání dětí Doporučení na základě výstupů analýzy diskuse: informační programy pro rodiče, kteří plánují návrat na trh práce po RD nebo již během RD rovnocenné zapojení obou rodičů do péče o dítě a domácnost (část RD nepřenositelná na matku)

10 Použité zdroje ČSÚ 2010. Zaostřeno na ženy a muže 2010. [cit. 6. 5. 2011]http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/2600532B0B/$File/1413101120.pdf Dudová, R. 2008. Otcovství po rozchodu rodicovského páru. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Eurostat 2009. K rozvodovosti. [cit. 5. 5. 2011] ‚http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00013&language=en&toolbox=data Hendl, J. 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál. Maříková, H. 2007. „Trh práce a rodičovství.“ Pp. 111-126 in Heczková, L. et. al. Vztahy, jazyky, těla. Praha: Ermat Praha. Sainsbury, D. 1994. „Women´s and men´s social rights: gendering dimensions of welfare states.“ Pp. 150-169 in Sainsbury, D. (ed.). Gendering welfare states. London: SAGE Publications. Šťastná, A. 2009. Neúplné rodiny v České republice a ve vybraných evropských zemích. Praha: Výzkumný Ústav Práce A Sociálních Vecí, v.v.i. Winkler, C. 2001. “Sweden´s child support guarantee and women´s economic independence.” Journal of Poverty, Vol. 5, No. 4: 29-49. Winkler, C. 2002. Single Mothers and the State: The Politics of Care in Sweden and the United States. Oxford: Rowman & Littlefield. 10

11 Katerina.cidlinska@soc.cas.cz www.zenyaveda.cz www.soc.cas.cz Děkuji za pozornost 18.3.2010Oponentní řízení projektu 2E0805711


Stáhnout ppt "1 Analýza skupinové diskuse se ženami na rodičovské dovolené o slaďování rodinného a pracovního života Kateřina Cidlinská Národní kontaktní centrum – ženy."

Podobné prezentace


Reklamy Google