Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hmotné a duševní vlastnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hmotné a duševní vlastnictví"— Transkript prezentace:

1 Hmotné a duševní vlastnictví
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Hmotné a duševní vlastnictví Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 18 Autor: Hana Mužíková

2 Vlastnictví či vlastnické právo je přímé a výlučné právní panství určité individuálně určené osoby (vlastníka) nad konkrétní věcí řidčeji se slovo vlastnictví používá také ve významu majetek či jmění, tedy pro označení předmětu vlastnického práva

3 Vlastnické právo obsah právního pojmu vlastnictví byl vymezen v římském právu dnes je obsah vlastnického práva definován v občanském zákoníku vlastnické právo zahrnuje: právo věc držet právo věc užívat a požívat její plody a užitky právo s věcí nakládat

4 Duševní vlastnictví jeho předmětem jsou nehmotné statky (předměty s konkrétním duševním obsahem) jsou výsledkem: tvůrčí činnosti fyzických osob ( vynálezy, patenty atd.) netvůrčí činnosti fyzických a právnických osob (ochranné známky, obchodní firmy atd.)

5 Oblasti duševního vlastnictví
a) průmyslové vlastnictví b) autorská práva c) ochrana počítačových programů předměty duševního vlastnictví se užíváním nespotřebovávají, nedochází ke ztrátě funkčnosti a nesnižuje se jejich kvalita

6 Průmyslové vlastnictví
práva k: a) vynálezům b) patentům c) užitným vzorům d) průmyslovým vzorům e) označení původu f) právo k firemnímu jménu g) know-how atd.

7 Vynález je výrobek nebo technický postup, který představuje poprvé prakticky realizovanou novou myšlenku, která buď zlepšuje současný stav, nebo poskytuje úplně nové možnosti za určitých podmínek může být na vynález udělen patent vynálezem nemůže být objev, vědecká teorie, matematická metoda, vzorec, vnější úprava výrobku, plán, počítačový program, nebo uvedení informace

8 Patenty jsou průmyslově využitelné tj., že mohou být opakovaně využívány při hospodářské činnosti (výroba, uvedení do oběhu, použití způsobu nebo postupu, upotřebení výrobku) se absolutně neudělují na: vynálezy, které jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí a zvířat odrůdy rostlin nebo plemena zvířat, biologické postupy pěstování a šlechtění odrůd rostlin a plemen zvířat

9 Ochranné známky představují spolehlivý, mezinárodně uznávaný a státem garantovaný způsob ochrany výrobků nebo služeb chráněn může být např. název či slogan, logo, barevnost nebo tvar výrobku, respektive nějaká kombinace těchto vlastností registrovaný produkt bývá označován malou značkou ® nebo také písmeny ™ (tzv. obchodní značka, anglicky trade mark) dávají držitelům soudně vymahatelnou právní záruku, že dobré jméno jejich produktu nebo značky nebude zneužíváno jiným účastníkem hospodářské soutěže

10 Typy ochranných známek
slovní forma Apple Inc. Škoda Budweiser logo logo je obrázek, který se časem stává symbolem spojeným se zbožím nebo službou McDonald - dvojitý oblouk Apple - nakouslé jablko Škoda - okřídlený šíp (1)

11 Typy ochranných známek
kombinace písma a grafiky IBM Sun Digital Java tvar výrobku nebo obalu láhev Coca-Cola nejčastěji registrované ochranné známky: Škoda, Omega, Titan, Cobra, Max, Atlas, Orion, Matrix, Evolution, Eclipse, Optima, Fusion, Mars, Nova, Vision, Delta, Smart, Star, Prima (2)

12 Autorská práva literární hudební umělecká fotografická audiovizuální
ochrana počítačových programů

13 Autorské právo (anglicky copyright law) je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ tvůrci mohou být například spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté, programátoři apod. prostřednictvím autorského práva stát poskytuje autorům po jistou omezenou dobu určitá výlučná práva k jejich dílu

14 Autorský zákon stanoví, že nikdo nesmí užívat autorská díla bez souhlasu držitele autorských práv užití: rozmnožování - zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části rozšiřování - zpřístupňování díla v hmotné podobě převodem vlastnického práva pronájem - zpřístupňování díla za účelem hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla půjčování - zpřístupňování nikoli za účelem zisku vystavování - umožnit dílo zhlédnout nebo jinak vnímat sdělování díla veřejnosti - zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu

15 Zákonná ochrana duševního vlastnictví
v České republice průmyslová práva upravuje zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech, zákon 529/1991 Sb. o ochraně topografií polovodičových výrobků, zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, zákon č. 408/2000 Sb. o ochraně práv k odrůdám rostlin, zákon 137/1995 Sb. o ochranných známkách a zákon 452/2001 Sb. o ochraně označení původu výrobků. Mezinárodní spojené úřady pro ochranu duševního vlastnictví (BIRPI) Světová organizace duševního vlastnictví (OMPI – WIPO)

16 Zdroje Obrázky: Janoff, Rob hledat obrázky. public domain. [Online] [Citace: ] OgilvyOne Logo original d'IBM. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] Internetové zdroje: 2014. ochrana duševního vlastnictví. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] Beck, Nakladatelství C. H. duševní vlastnictví. [Online] [Citace: ] Knihy: Moudrý, Marek Základy marketingu. Kralice na Hané : Computer Media s.r.o.,


Stáhnout ppt "Hmotné a duševní vlastnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google