Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti dobrovolnické služby ve zdravotnických zařízeních podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti dobrovolnické služby ve zdravotnických zařízeních podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra."— Transkript prezentace:

1 Možnosti dobrovolnické služby ve zdravotnických zařízeních podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

2 Zákon č. 198/2002 sb., o dobrovolnické službě Výsledek práce expertní skupiny v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků vyhlášeným OSN v roce 2001. Zákon byl přijat v dubnu 2002 a nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003. Gesce za aplikaci zákona byla přidělena MV ČR.

3 Účel zákona Účelem není upravit všechny existující formy dobrovolnické činnosti. Vztahuje se pouze na organizace, které obdržely akreditaci v oblasti dobrovolnické služby (nestání neziskové organizace). Vymezuje podmínky, za kterých je stát ochoten podporovat dobrovolnickou službu. Zavádí do českého právního řádu zcela nové pojmy: dobrovolník, dobrovolnická služba, vysílající organizace, přijímající organizace.

4 Předmět zákona dobrovolník - vykonává bez nároku na odměnu dobrovolnickou činnost organizovanou podle zákona o dobrovolnické službě. Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15 let při dobrovolnické službě na území České republiky a fyzická osoba starší 18 let při dobrovolnické službě v zahraničí dobrovolnická služba - může být krátkodobá nebo dlouhodobá. Dlouhodobá je vykonávána po dobu delší než 3 měsíce bez ohledu na počet hodin v kalendářním týdnu

5 Subjekty zákona vysílající organizace - je právnická osoba se sídlem v České republice, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby za předpokladu, že je držitelem akreditace = NNO přijímající organizace - je právnická nebo fyzická osoba, pro jejíž potřebu je dobrovolnická služba vykonávána = zdravotnické zařízení

6 Právní vztah smlouvy - vysílající organizace uzavírají s dobrovolníky smlouvy o výkonu dlouhodobé nebo krátkodobé dobrovolnické služby. V případě krátkodobé dobrovolnické služby mohou být smlouvy i ústní. Smlouvy upravují vzájemné vztahy vysílající organizace a dobrovolníka. Dále uzavírají vysílající organizace smlouvy s organizacemi přijímajícími, které jsou pouze písemné a upravují podmínky činnosti dobrovolníků v přijímajících organizacích a vztahy mezi vysílající a přijímající organizací.

7 Pojištění Dobrovolník je pojištěn proti škodám na zdraví i na majetku, které vzniknou jemu osobně Dobrovolník je pojištěn proti škodám na zdraví a na majetku, které by mohl neúmyslně způsobit dalším osobám Dobrovolníkovi může být hrazeno důchodové pojištění stanovené z minimálního vyměřovacího základu a může mu být státem hrazeno pojistné veřejného zdravotního pojištění po dobu výkonu dobrovolnické služby pokud jeho činnost přesáhne v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu

8 Omezení je-li dobrovolník v pracovně právním vztahu, služebním poměru, členském poměru nebo je-li žákem nebo studentem, musí vykonávat dobrovolnickou službu mimo tyto své povinnosti dobrovolník nemůže vykonávat dobrovolnictví v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti dobrovolník nemůže být k přijímající organizaci v pracovněprávním vztahu a členském nebo služebním poměru

9 Akreditace Uděluje se na období 3 let pouze NNO = stane se vysílající organizací. Akreditaci nelze prodloužit, je nutno o ni znovu požádat. Uděluje ji Ministerstvo vnitra na základě návrhu akreditační komise (9 členů). Na proces udělení akreditace je vztažen správní řád. Termín podání žádosti není stanoven. Žádosti se přijímají celoročně. MV do 60 dnů rozhodne o žádosti.

10 Dotace Držitel akreditace může požádat o dotaci. Žádosti přijímá oddělení dobrovolnické služby. Jedná se o státní účelovou dotaci – na neinvestiční výdaje (max. 70% celkových výdajů). Formulář žádosti byl schválen jako příloha usnesení vlády č. 114/2001.

11 Dotace Žádosti se přijímají ve dvou termínech: 1) do konce prosince na příští kalendářní rok 2) do konce března na příslušný kalendářní rok. MV může vypsat dodatečný termín. MV rozděluje každoročně částku 15 mil. Kč.

12 Hlavní znaky zákona TRANSPARENTNOST = akreditace – komise – veřejný seznam na www.mvcr.cz SMLUVNÍ VZTAH = dobrovolník + vysílající + přijímající organizace KVALITA = výběr, příprava, výcvik, supervize, vedení, vybavení dobrovolníka. JISTOTA = odpovědnostní, zdravotní a důchodové pojištění, očkování. UDRŽITELNOST = státní dotace

13 Význam zákona pro zdravotnická zařízení 13 organizací je držitelem akreditace pro výkon DS ve zdravotnických zařízeních. Aktivně je zapojeno přibližně 670 dobrovolníků. V roce 2005 byla organizacím přidělena dotace ve výši 708 000,- Kč. V roce 2006 to byla částka 1 476 000,- Kč. Převažuje dlouhodobá dobrovolnická služba (delší než 3 měsíce).

14 Akreditované organizace Hestia (Praha) – Dobrovolnický program ve Fakultní nemocnici Motol Inkano (Písek) – nemocnice Písek a Strakonice Slezská diakonie – nemocnice Karviná, Třinec, Lázně Darkov SKP Centrum (Pardubice) – krajská nemocnice Pardubice

15 Akreditované organizace (1) Fokus Vysočina – Dobrovolníci v nemocnicích a domovech pro seniory v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě RDC Ještěd (Liberec) – zdrav. zařízení v Liberci a Jablonci n/N Spektrum (Kroměříž) – nemocnice Kroměříž Občanské poradenské středisko (Hradec Králové)

16 Akreditované organizace (2) DC (Ústí n/L) – Masarykova nemocnice Ún/L Elim (Opava) – Slezská nemocnice Opava Oblastní charita (Kutná Hora) DC Světlo – Ústí n/O, Pardubický kraj DC Kladno – nemocnice a Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno DC Motýlek – FN Brno, LDN Bílovce n/S

17 Akreditované organizace (3) Lékořice (Praha) – FN Thomayerova, léčebna plicních chorob Prosečnice

18 Přínos dobrovolníků pro ZZ a pro klienta Sociální aspekt = doplnění řídkého sociálního kontaktu nebo jeho zprostředkování + otevření se nemocnice pozitivním vnějším vlivům. Psychický aspekt = aktivizace smyslů, zvýšení psychické pohody, znovunalezení životního smyslu, urychlení léčby (menší náklady na klienta). Fyzický aspekt = překonání tělesných handicapů, větší soběstačnost.

19 Mgr. Radek Jiránek vedoucí oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 tel.: + 420 974 833 797 fax: + 420 974 833 504 e-mail: jiranek@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Možnosti dobrovolnické služby ve zdravotnických zařízeních podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra."

Podobné prezentace


Reklamy Google