Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Nemocnice České Budějovice, a.s. ORL oddělení – foniatrická ambulance Hodnocení preskribce sluchadel v naší ambulanci za rok 2006 Jana Mautschková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Nemocnice České Budějovice, a.s. ORL oddělení – foniatrická ambulance Hodnocení preskribce sluchadel v naší ambulanci za rok 2006 Jana Mautschková."— Transkript prezentace:

1 1 Nemocnice České Budějovice, a.s. ORL oddělení – foniatrická ambulance Hodnocení preskribce sluchadel v naší ambulanci za rok 2006 Jana Mautschková

2 Otázky: Jak je charakterizován soubor pacientů Jaká sluchadla jsou předepisována Jaké jsou výsledky korekce – míra zlepšení srozumitelnosti řeči Jak jsou výsledky korekce ovlivněny socioekonomickými faktory? Retrospektivní studie zdravotní dokumentace souboru 280 pacientů, kterým bylo předepsáno sluchadlo v roce 2006.

3 Metodika předpisu sluchadel: vyšetření pacienta: Anamnéza Cílené ORL vyšetření Vyšetření sluchu – klasická sluchová zkouška: Vs,Vox, Rinné… Tympanometrie Tónový audiogram, LDL, slovní audiogram FF Malé děti, nespolupracující: orientační vyš. sluchu pomocí zvukových hraček, TEOAE, BERA, ERA-SSEP Posouzení ostatních schopností pacienta: zrak, motorika horních končetin, obratnost a citlivost prstů rukou, lateralita, stav intelektu … Zhodnocení nálezů, stanovení indikační skupiny pro předpis sluchadla dle pravidel ZP.

4 Pohovor s pacientem o možnostech ve sluchadlové protetice: typy sluchadel, kvalitativní rozdíly a ceny. Rozhodnutí, zda korekce binaurální – monoaurální, volba korigovaného ucha. Sladit požadavky pacienta na sluchadlo a ekonomické možnosti s jeho schopnostmi, stavem sluchu a parametry voleného sluchadla. Otisk zvukovodu pro zhotovení individuální ušní tvarovky, či zvukovodového sluchadla. Volba sluchadla:

5 Přizpůsobení sluchadla Nabídnutí a vyzkoušení několika modelů sluchadel různých výrobců Fitting sluchadel - pomocí PC, propojeného s audiometrem, HIPRO, NOAH 3, firemní moduly (Compass, Compufit, GENIE, Connexx, Audifit…). Programování závěsů vždy s hotovou ind. ušní tvarovkou. Slovní audiometrie s vybraným sluchadlem.

6 Vysvětlení obsluhy a údržby sluchadla Pokyny k postupu adaptace na sluchadlo Sluchový trénink, logopedická péče

7 Pravidelné kontroly stavu sluchu a sluchadel

8 Soubor: Celkem 280 pacientů: 122 mužů 43,6% 134 sluchadel 158 žen 56,4% 172 sluchadel Vydáno celkem 306 sluchadel: 26x binaurální korekce 9,3% 254x monoaurální korekce 90,7%

9 Sledované údaje: Věk Stupeň vady sluchu Předchozí zkušenost se sluchadlem Typ sluchadla Technické provedení (kvalita sluchadla) Zlepšení SRT se sluchadlem v dB Výše finanční spoluúčasti pacienta

10 Převaha pacientů v 8. deceniu – 31,8 % 77 % pacientů starších 60 let Rozdělení souboru podle věku

11 Rozdělení souboru podle stupně vady sluchu- hodnoceno dle kritérií ZP Všichni (n=280) Ženy (n=158) Muži (n=122) středně těžké vady20,7%19,6%22,1% těžké vady50,8%54,5%45,9% velmi těžké vady28,5%25,9%32,0%

12 Stupeň vady sluchu – ženy závislost na věku

13 Stupeň vady sluchu – muži závislost na věku

14 Vada Středně těžká Těžká Velmi těžká Celkem (n=280) Prvouživatelé34,6% 58,3% 7,1% 100% (n=156) Pokročilí uživatelé 4,0%39,5% 56,5% 100% (n=124) Srovnání stupně vady sluchu: prvouživatelé x pokročilí

15 Srovnání stavu sluchu mezi začínajícími a pokročilými uživateli sluchadel v jednotlivých věkových skupinách PrvouživateléPokročilí

16 Typy sluchadel – srovnání muži x ženy Celkem 306 sluchadel: 45 CIC 33 ITE 227 BTE 1 kostní brýle

17 Přehled typů sluchadel v jednotlivých věkových skupinách prezentovaného souboru

18 Technická kvalita sluchadel Digitální sluchadla: muži 81,4% ženy 87,2%

19 Finanční spoluúčast pacientů

20 Hodnocení zisku sluchadel U každého pacienta bylo hodnoceno zlepšení rozumění řeči se sluchadlem podle výsledků slovní audiometrie ve volném poli. Vypočten rozdíl v dB mezi SRT bez sluchadla a SRT se sluchadlem na 50% hladině srozumitelnosti. Tak byl vyhodnocen zisk sluchadla. Hodnocení provedeno u 254 pacientů – ze souboru vyřazeno 26 pacientů, u nichž nebylo možno provést slovní audiometrii Pacienti byli rozděleni do 3 skupin podle stupně vady sluchu a do 5 podskupin podle kvality užitého sluchadla. V každé skupině a podskupině byl proveden výpočet aritmetického průměru zisků jednotlivých pacientů v dB Výsledky porovnány v následující tabulce

21 Sluchadla Středně těžké vady Těžké vady Velmi těžké vady Analogová11,6 dB18,2 dB31,4 dB Programovatelná12,0 dB19,0 dB33,5 dB Digitální 113,8 dB21,1 dB31,9 dB Digitální 213,8 dB21,1 dB34,0 dB Digitální 3 21,4 dB27,7 dB41,0 dB Průměrné zlepšení srozumitelnosti řeči v závislosti na kvalitě sluchadla

22 22 Resumé: převaha žen - 56,4% převaha těžkých vad sluchu - 50,8%. 31,8% pacientů přichází pro sluchadlo až mezi 71.-80. rokem 77% pacientů starších 60ti let Prvouživatelé - převaha těžkých vad sluchu. Pokročilí - převaha velmi těžkých vad sluchu ( 56,5%). 74,2% sluchadel tvoří BTE sluchadla Vysoce převažuje užití100% digitálních sluchadel, u mužů v 81,4%, u žen v 87,2% případů. Převládají digitální sluchadla D1 - ekonomické třídy (40,3% mužů a 45,3% žen) na druhém místě digit. sluchadla D2 střední kvality Asi pětina pacientů vyžadovala sluchadla plně hrazená ZP. Největší skupina pacientů ( 34,7%) investovala na pořízení sluchadla částku do 5.000,- Kč. Vysoce sofistikované multikanálové digit. sluchadlo (D3) bylo předepsáno u 6,8% pacientů. Průměrné zlepšení srozumitelnosti řeči se sluchadlem (zisk v dB) se zvyšovalo úměrně s kvalitou užitého sluchadla, a to u všech typů sluchových vad. Při korekci vysoce sofistikovanými digit. sluchadly (D3) bylo dosaženo signifikantně významnějšího zlepšení srozumitelnosti řeči, než při korekci ostatními sluchadly.

23 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "1 Nemocnice České Budějovice, a.s. ORL oddělení – foniatrická ambulance Hodnocení preskribce sluchadel v naší ambulanci za rok 2006 Jana Mautschková."

Podobné prezentace


Reklamy Google