Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy sluchu praktický přístup

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy sluchu praktický přístup"— Transkript prezentace:

1 Poruchy sluchu praktický přístup
Prim. MUDr.Ivan Šejna, CSc

2 Úvod Vyšetření sluchu: Vždy předchází: Otoskopie
Metody subjektivní Metody objektivní Vždy předchází: Otoskopie Otoskopem Mikroskopem Cíl vyšetření: stanovení tíže a místa postižení Výsledek: léčba nebo rehabilitace sluchu

3 Anatomie ucha

4 Schéma sluchového analyzátoru a typy nedoslýchavosti
Část převodní = nedoslýchavost převodní - ucho zevní - ucho střední – bubínek, sluchové kůstky - tekutiny vnitřního ucha Část percepční = nedoslýchavost percepční (senzorineurální) - Cortiho ústrojí = nedoslýchavost kochleární - vlákna sluchového nervu = nervová - neurony sluchové dráhy = suprakochleární - mozková kůra = centrální Převodní+percepční = smíšená (kombinovaná)

5 Metody vyšetření sluchu subjektivní
Klasická sluchová zkouška Vyšetřování sluchu šepotem a hlasitou řečí Vyšetření sluchu ladičkami Zkouška Weberova Zkouška Rinného Schwabachova, Gellého

6 Metody vyšetření sluchu subjektivní
Prahová tónová audiometrie – vyšetření spočívá ve stanovení sluchového prahu pro jednotlivé tóny vzdušným a kostním vedením monoaurálně. Provádí se v tiché komoře pomocí audiometru (tónový generátor produkující čisté tóny a šum na frekvenci 125 – 8000 Hz v intenzitách 0 – 110 dB Výsledek: Prahový tónový audiogram a možnost základní diagnostiky vady převodní, senzorineurální (percepční) nebo smíšené. Možnost výpočtu procentuální ztráty dle Fowlera na frekvencí 0,5, 1, 2, 4 KHz vzdušného vedení pro posudkové účely.

7 Metody vyšetření sluchu subjektivní
Slovní audiometrie – stejně jako sluchová zkouška hlasitou řečí a šepotem nás informuje o činnosti celého sluchového analyzátoru: slyšení i rozumění. Podstata vyšetření spočívá v reprodukci vybraného jazykového materiálu, který reprodukujeme do sluchátek nebo do volného pole různou intenzitou, nyní většinou z CD. Pak určujeme procento rozuměných slov. Práh srozumitelnosti v dB = rozumí a správně opakuje 50 % slov 100 % srozumitelnost = správně opakuje všech 10 slov (dané intenzity v dB)

8 Metody vyšetření sluchu objektivní
Impedanční audiometrie Tympanometrie = akustická impedance (odpor proti přenosu akustické energie) bubínku a řetězu kůstek Výsledek: tympanometrická křivka A - vzdušné středouší, B – sekret, C – podtlak - Testování funkce Eustachovy tuby Vyšetřování stapediálního reflexu: Výbavnost x nevýbavnost Práh reflexu - Únavnost

9 Metody vyšetření sluchu objektivní
Akusticky evokované potenciály – ERA Podstatou metody je registrace akčních potenciálů, které vznikají ve vláskových buňkách hlemýždě, neuronech sluchového nervu, sluchové dráhy i kůry mozkové během slyšení. Jejich registraci umožňuje proces zprůměrnění a kumulace velkého počtu odpovědí počítačem, vhodné zesílení, eliminace artefaktů a filtrace vstupních signálů. Podle latence která uplyne od začátku signálu do dosažení vyšetřovaného úseku na sluchové dráze rozlišujeme: Elektrokochleografii, BERA potenciály a CERA.

10 Metody vyšetření sluchu objektivní
Otoakustické emise – OAE Jsou zvuky mající původ v zevních vláskových buňkách hlemýždě a lze je citlivým mikrofonem registrovat ve zvukovodu. Vzdušné středouší prokážeme tympanometricky, je podmínkou pro vyšetření. V době narození jsou přítomny u 80 % dětí, metoda se užívá pro screeningové vyšetření rizikových novorozenců

11 Možnosti léčby Cerumen: v současnosti preferujeme mechanické odstranění pod mikroskopem (nejčastější příčina nedoslýchavosti) Sekretorická otitida: v dětském věku - endoskopická adenotomie transtympanální drenáž - Chronický středoušní zánět, otoskleróza: jednoznačně chirurgické metody s výbornými výsledky

12 Možnosti léčby Senzorineurální patologie:
Hluchota kochleárního typu s dobrou funkcí sluchového nervu: kochleární implantát Náhlá nedoslýchavost kochleární i retrokochleární: infuzní léčba v co nejkratším možném termínu vasoaktivními preparáty, kortikoidy ve vysokých dávkách (možná i hyperbarická oxygenoterapie) Pomalu progredující senzorineurální sluchová vada: medikamentozní léčba i infuzní, vitamíny, nootropika – vše bez většího léčebného efektu, mohou však někdy zpomalit progresi. Projeví-li se problémy v rozumění, je na místě rehabilitace pomocí sluchadel, při oboustranném postižení by měla být binaurální.

13 Presbyakuze Komunikační problémy: podílí se změny periferní i centrální: Posun prahu sluchu + vyrovnání hlasitosti Přenos na sluchové dráze Psychologické faktory: čilost, bdělost, zájem o akustickou informaci, okamžitá paměť Obtížná korigovatelnost léčbou i rehabilitací

14 Souhrn Pokroky jsou patrné v diagnostice, léčbě i rehabilitaci nedoslýchavosti či hluchoty. Po zhodnocení otoskopického nálezu, klasické sluchové zkoušce praktický lékař odesílá pacienta na audiologické vyšetření k otolaryngologovi či foniatrovi. Základem zůstává prahová tónová audiometrie, důraz je kladen na slovní audiometrii. Rutinní se stala objektivní audiometrie, novinkou je kochleární implantát v léčbě hluchoty kochleárního typu a užití digitálních sluchadel v rehabilitaci.


Stáhnout ppt "Poruchy sluchu praktický přístup"

Podobné prezentace


Reklamy Google