Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kochleární implantát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kochleární implantát."— Transkript prezentace:

1 Kochleární implantát

2 Kochleární implantát je elektronická funkční smyslová náhrada, která zprostředkuje sluchové vjemy neslyšícím jedincům přímou elektrickou stimulací sluchového nervu uvnitř hlemýždě vnitřního ucha. V České republice je všem pacientům implantován kochleární implantát NUCLEUS 22 a od roku 2OOO NUCLEUS 24 australské firmy COCHLEAR.

3 Jak pracuje kochleární implantát Nucleus?
Kochleární implantát Nucleus převádí zvuk na digitální signály, které jsou vysílány sluchovým nervem do mozku, kde jsou rozpoznávány jako zvuky. 1. Zvuk je přijímán mikrofonem v horní části řečového procesoru. 2. Tam je zvuk zpracován do zakodovaných signálů, které jsou vedeny do vysílací cívky. 3. Vysílací cívka vysílá signály přes kůži do implantátu (přijímače/stimulátoru), kde jsou převedeny na elektické impulzy. 4. Impulzy jsou poslány do svazku elektrod v hlemýždi, kde stimulují vlákna sluchového nervu. 5. Sluchový nerv vede výslednou informaci do vyšších sluchových drah a dále do mozku, který je rozeznává jako zvuk.

4 Vnitřní část kochleárního implantátu se skládá z přijímače–stimulátoru, který je umístěn do jamky skalní kosti, elektrický signál je vysílán do přijímače/stimulátoru, který signálem stimuluje patřičné kanály 20-ti kanálové elektrody umístěné v hlemýždi (cochlea). Stimulací určitého kanálu způsobíme podráždění skupiny vláskových buněk Cortiho orgánu, které jsou v blízkosti kanálu elektrody. Podráždění se přenáší sluchovým nervem do mozku. Výška tónu je dána vybraným kanálem. Hlasitost vjemu ovlivňujeme velikostí elektrického náboje, který byl dodán do kanálu elektrody. Velikost náboje závisí na amplitudě a šířce stimulačního pulsu. Určení parametrů stimulace provádí řečový procesor. Hodnoty stimulačních parametrů závisí na použité strategii a osobě, která implantát používá. Způsob jakým se řeč v řečovém procesoru zpracovává a vyhodnocuje se nazývá kódovací strategie. Jedna z možných strategií tohoto systému je strategie SPEAK

5

6 SPEAKGRAM Znázorňuje časový vývoj hodnot energie v jednotlivých pásmech. Rozlišujeme: a, průběh energii ve všech pásmech b, předpokládaný výběr SPEAKu : 6 pásem s maximální energií Předložené obrázky naznačují tyto trendy: - čistá řeč. V průběhu pauz jsou vybírány vysoká pásma - rušená řeč. V průběhu pauz jsou vybírány nízká pásma, vysoké řečové frekvence se posouvají do středu. - zvýrazněná řeč. Spektrální odečítání nepomůže SPEAKu nalézt správná maxima, ale pouze sníží energii ve vybraných pásmech .Toto tvrzení se pokusíme doložit určením vzdálenosti energetických spekter a výpočtem vzdálenosti vybraných maxim.

7

8 Vnější část je tvořena řečovým procesorem a mikrofonem s vysílací cívkou, které jsou umístěny za boltcem a slouží k přenosu informace a energie do vnitřního přijímače. Umístění řečového procesoru typ A - nosí se za opaskem nebo v kapse

9 Umístění řečového procesoru typ B - je součástí mikrofonu a vysílací cívky nosí se za boltcem

10 V ý b ě r k a n d i d á t ů Kochleární implantát je určen:
1. pro děti ohluchlé po zánětu centrálního nervového systému (např. po meningitidě, virózách apod.). Implantace se provádí obvykle do půl roku po zjištění diagnózy. 2. pro děti, které se narodily s oboustranným těžkým postižením sluchu a kde ani intenzivní rehabilitace s výkonnými sluchadly neumožňuje vnímání a rozvoj řeči. Nejvhodnější doba pro implantaci je mezi druhým a čtvrtým rokem věku.     Kromě audiologických kritérií je posuzován celkový zdravotní stav pacienta, mentální předpoklady pro využití implantátu, úroveň dosavadní rehabilitační péče a rodinné prostředí.     Použití systému je nevhodné v případech hluchoty způsobené centrální poruchou sluchové dráhy, v přítomnosti chronického středoušního zánětu a v při nálezu abnormality hlemýždě na snímku počítačové tomografie nebo magnetické rezonance.

11 Výběr kandidátů ke kochleární implantaci je prováděn velmi zodpovědně a výchozí předpoklady každého pacienta jsou celým týmem pečlivě zvažovány. Vhodní kandidáti jsou předloženi ke schválení Komisi pro posuzování úhrady CI., která je složená nejen z odborníků implantačních center, ale také ze zástupců zdravotních pojišťoven, Ministerstva zdravotnictví, zástupců rodičů a sdružení sluchově postižených. Kladné rozhodnutí komise je předpokladem pro hrazení implantace příslušnými zdravotními pojišťovnami. Operace, programování řečového procesoru a rehabilitace OPERACE     Zavedení kochleárního implantátu provádí zkušený kofochirurg pomocí operačního mikroskopu; operace trvá přibližně 3 hodiny a v jejím závěru je prováděna…Maximální doba hospitalizace jsou dva týdny. PROGRAMOVÁNÍ     Za 4 – 6 týdnů po operaci je poprvé zapojen a naprogramován řečový procesor pacienta. Programování řečového procesoru je třeba provádět během prvního roku opakovaně asi desetkrát, později po třech měsících, po půl roce a pokud je nastavení procesoru stabilní, stačí provádět kontroly jednou ročně. Cílem je nastavení optimálního rozsahu stimulace jednotlivých elektrod tak, aby vyhovoval individuálním potřebám pacienta.

12 REHABILITACE     Důsledně a kvalitně prováděná rehabilitace je nezbytným předpokladem pro dobré využití kochleárního implantátu. U starších dětí, které ohluchly po osvojení řeči a jazyka (postlingválně), je rehabilitace jednodušší a kratší. U dětí, které se narodily neslyšící nebo ohluchly brzy po narození (prelingválně), trvá rehabilitace několik let.     Po zapojení řečového procesoru slyší dítě nejprve různé zvuky, a to i velmi slabé, hluboké i vysoké (až 10 kHz), a učí se je rozlišovat a poznávat. Postupně se učí rozlišovat známá slova z omezeného počtu alternativ bez pomoci odezírání. Pacienti se učí identifikovat slova ve stále větších souborech, rozumět pokynům a jednoduchým otázkám. Rehabilitace tedy postupuje od detekce (zjištění) přes diskriminaci (rozlišování) a identifikaci (rozeznávání) k porozumění běžné konverzaci bez nutnosti odezírat. Díky sluchové kontrole se postupně zlepšuje také melodie rytmus a srozumitelnost řeči.     Pro dobré výsledky celého programu je velmi důležitá spolupráce CKID s pracovníky speciálně pedagogických center při školách pro děti se sluchovými vadami a s klinickými logopedy, kteří mají dítě s implantátem v rehabilitační péči v místě bydliště.


Stáhnout ppt "Kochleární implantát."

Podobné prezentace


Reklamy Google