Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji Ing. Bronislav Malý Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji Ing. Bronislav Malý Ředitelství silnic Zlínského kraje."— Transkript prezentace:

1 1 Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji Ing. Bronislav Malý Ředitelství silnic Zlínského kraje

2 2 Silniční síť v majetku Zlínského kraje – evidence, stav Možnosti využití prostředků strukturálních fondů EU pro zkvalitnění krajské silniční sítě v období 2007 – 2013 Investiční stavby realizované v roce 2009

3 3 Evidence silnic a mostů na krajských silnicích okressilnice II. třídy (km) silnice III. třídy (km) silnice celkem (km) mosty (ks) Zlín Uherské Hradiště Kroměříž Vsetín Zlínský kraj

4 4 Celkový stav most ů ve Zlínském kraji k Stavbezvadný velmi dobrý dobrýuspokojivýšpatnývelmi špatnýhavarijní

5 5 Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy Zlínského kraje k

6 6 Objem finančních prostředků vložených do silničního majetku rokVýstavba a rekonstrukce silnic a mostů INVESTICE (v mil. Kč) Kapitálové výdaje do silnic / 1 km (v mil. Kč) Opravy a údržba silničního majetku PROVOZNÍ VÝDAJE (v mil. Kč) Provozní výdaje do silnic / 1 km (v mil. Kč) Celkem (v mil. Kč) Celkem /1 km (v mil.Kč) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,509

7 7 Regionální operační program pro region soudržnosti NUTS 2 Střední Morava (ROP) je klíčovým dokumentem, ve kterém jsou specifikovány rozvojové priority regionu pro podporu ze strukturálních fondů. ROP je zpracován na celé programovací období 2007 – Ze schválené struktury ROP Střední Morava vyplývá alokace pro prioritní osu 1 – Doprava a dále i definovaný finanční objem pro oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura. V plánovacím období tak budou k dispozici cca 1,5 mld. Kč pro realizaci investičních staveb na území Zlínského kraje. V dubnu 2006 ŘSZK zadalo zpracování studií dopravně důležitých silnic II. třídy. Tyto dokumentace navazují na Generel dopravy Zlínského kraje a využívají informace a podklady z územně plánovacích dokumentací dotčených sídel a také z celostátního sčítání dopravy v roce Vyhledávací studie vyhodnotily stávající stav na vybrané silniční síti a navrhují homogenizaci úseků – tzn. realizaci jednotlivých staveb, které zajistí jednotné šířkové uspořádání, odstranění nehodových lokalit a havarijních mostů, bezporuchovost povrchů vozovek apod. Cílem realizace projektu je zajistit obnovu a modernizaci regionálních silnic s ohledem na vzájemné propojení hospodářských center a napojení významných periferních oblastí na tato centra. Zároveň bude kladen důraz na snižování dopravní zátěže na obyvatelstvo a na ekosystémy.

8 8 Vybraná síť krajských silnic podle usnesení RZK z r  II/150: hranice Olomouckého kraje – Bystřice p. Hostýnem – Valašské Meziříčí29,8 km  II/432: Holešov – Hulín, Kroměříž – Zdounky – Koryčany36,5 km  II/490: Holešov – Zlín12,7 km  II/497: Zlín – Uherské Hradiště25,4 km  II/492, II/490: Zádveřice – Dolní Lhota – Luhačovice – Uherský Brod – Nivnice39,6 km  II/495: hranice Jihomor. kraje – Uh. Brod – Štítná n. Vláří – Bylnice52,9 km  II/487: Ústí u Vsetína – Velké Karlovice – hranice ČR/SR33,9 km Celkem vybraná silniční síť 230,8 km

9 9 Regionální operační program Přehled schválených dotací a zůstatku alokace pro financování do r [miliony Kč] Celkový finanční limit Zlínský kraj Olomoucký kraj 3203,21601,6 Rozděleno1880,2718,51161,7 Zbývá rozdělit ,1439,9

10 10 Regionální operační program Přehled schválených dotací a zůstatku alokace pro financování do r [procenta]

11 11

12 12 Stavby realizované v letech 2002 – 2008 (1. část tab.) Číslo stavby Celková délka [m] Celkové náklady stavby [mil. Kč] Rok zahájení stavby Rok ukončení stavby II/490 Nivnice II/487 Velké Karlovice -opěrná zeď II/487 Velké Karlovice - st. hranice II/495 Vlčnov II/438 Jankovice - Hlinsko II/432 Koryčany - Jestřabice II/495 Pitín - Slavičín II/492 Luhačovice-Biskupice II/495 Záhorovice - Bojkovice II/495 Bojkovice II/497 Březolupy II/432 Cetechovice II/497 Zlín, OK U Majáku II/487 Nový Hrozenkov, most ( SROP ) II/150 Kunovice-Poličná ( SROP )

13 13 Stavby realizované v letech 2002 – 2008 (2. část tab.) Číslo stavby Celková délka [m] Celkové náklady stavby [mil. Kč] Rok zahájení stavby Rok ukončení stavby II/492 Luhačovice-Biskupice,sesuv II/495 Šumice II/432 Holešov - Hulín ( SROP ) II/437 Chvalčov, most ( SROP ) II/492 Luhačovice, křiž. se sil. III/4922 ( SROP ) II/150 Bystřice pod Hostýnem ( 1. výzva ROP ) II/495 Uherský Ostroh ( 1. výzva ROP ) II/495 Hluk III/49714 Bílovice Stavby realizované v letech stavby spolufinancované z prostředků EU

14 14 Stavby realizované v letech 2008 – 2010 (6. výzva ROP) Číslo stavby Celková délka [m] Celkové náklady stavby [mil. Kč] Rok zahájení stavby Rok ukončen í stavby III/49018: Zlín, Jižní Svahy III/49018: Zlín, most II/429: Osvětimany, most II/439, III/43911, III/43917: Kelč III/43330: Dřínov III/36733: Kroměříž, most III/4957: Vlčnov II/497: Březolupy-Bílovice II/150: Poličná-Val.Meziříčí II/492: Horní Lhota-Luhačovice, křiž. se sil.II/493, 1. etapa II/495: Pitín III/43829:Zlín-Malenovice, most Realizace staveb ( 6. výzva ROP )

15 15 Projekční příprava staveb (1. část tab.) Číslo stavby Celková délka [m] Celkové náklady stavby [mil. Kč] Předpokl. zahájení stavby Rok ukončení stavby II/487:Ústí u Vs.-Hovězí II/487:Hovězí - Huslenky II/487: Huslenky - Nový Hrozenkov II/487: Nový Hrozenkov - Podťaté II/497: Šarovy-Březolupy II/497:Uh.Hradiště, Jarošov-OK Kaufland II/497: Uherské Hradiště, křiž. se sil.I/ II/432: KM,Vážany - Koryčany (obnova povrchů) II/432: KM,Vážany - Koryčany (směrová úprava 5x) II/432: Roštín II/492: Zádveřice - Horní Lhota II/492: Horní Lhota-Luhačovice, křiž. se sil.II/493, 2. etapa II/495: Uherský Ostroh-Hluk II/495: Hluk-Vlčnov-Uh.Brod

16 16 Projekční příprava staveb (2. část tab.) Číslo stavby Celková délka [m] Celkové náklady stavby [mil. Kč] Předpokl. zahájení stavby Rok ukončení stavby II/495: Bojkovice, most II/495: Slavičín-Štítná n/Vl II/495: Bylnice, most křiž. se sil.I/ II/490: Biskupice-Uh.Brod,Újezdec II/490,II/498: Uh.Brod-Dolní Němčí-Slavkov II/490: Zlín, propojení I/49-R II/490: Holešov, JV obchvat II/150: Loukov-Osíčko-Komárno II/150: Bystřice pod Hostýnem, přeložka sil.II/ II/490:Fryšták - Martinice II/490: Fryšták Projekční příprava staveb

17 17 Přehled o realizaci a přípravě staveb SilniceMostyFinance Zdroj 237,3 km108 ks4 800 mil. Kč Stavby ukončené ( )27, ZK, SFDI, SROP Stavby realizované ( )25,09696ZK, ROP Projektová příprava131, ZK, ROP Úseky vyžadující neinvestiční opravu nebo bez stavební úpravy 53,325245ZK Realizace a příprava staveb - souhrn

18 18 Prostředky, které lze získat v plánovacím období 2007 – 2013 ze strukturálních fondů EU nejsou dostatečné na realizaci všech záměrů pro modernizaci vybrané krajské silniční sítě. Je zapotřebí na vybrané stavby v plné míře využít prostředky v rámci ROP a doplnit o vlastní investiční dotaci i neinvestiční příspěvek. Modernizace vybrané silniční sítě bude muset pokračovat i po roce Pro realizaci staveb, které jsou v projektové přípravě, bude nutno získat další zdroje – využít možnosti financování ze státního rozpočtu nebo z úvěru od Evropské investiční banky.

19 Časový harmonogram realizace staveb ŘSZK 2009 Stavby, termíny, uzavírky

20 20 Okres Kroměříž Místo stavby Silnice (most) PopisZahájeníUkončení Světelná signaliz. Úplná uzavírka DřínovIII/43330silnice Kroměříž most Morkovice- Slížany II/428průtah měsíců

21 21 Okres Uherské Hradiště Místo stavby Silnice (most) PopisZahájeníUkončení Světelná signaliz. Úplná uzavírka Staré MěstoII/427podjezd měsíce Březolupy – Bílovice II/497silnice oooooo2 měsíce VlčnovIII/4957průtah měsíce PitínII/495průtah oooooo Březolupy - Nedachleb.- Bílovice III/49710, III/49714 silnice měsíce Osvětimany most oooooo

22 22 Okres Vsetín Místo stavby Silnice (most) PopisZahájeníUkončení Světelná signaliz. Úplná uzavírka HovězíII/487propustek oooooo SemetínIII/05734sesuv oooooo Jasenice most měsíce Huslenky4874-2most oooooo SeninkaIII/05741sesuv oooooo Kelč II/439, III/43911 průtah oooooo4 měsíce Rožnov- Tylovice- Hážovice I III/4867průtah oooooo Rožnov- Tylovice- Hážovice II most oooooo Poličná – Val. Meziříčí II/150průtah oooooo

23 23 Okres Zlín Místo stavby Silnice (most) PopisZahájeníUkončení Světelná signaliz. Úplná uzavírka Zlín most Hor. Lhota – Luhačov. I II/492silnice oooooo Zlín-Jižní Svahy III/49018průtah Zlín- Malenovice most oooooo

24 24

25 25 Více informací:


Stáhnout ppt "1 Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji Ing. Bronislav Malý Ředitelství silnic Zlínského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google