Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nakládání s odpadními fotovoltaickými panely Seminář FOTOVOLTAIKA – PRO A PROTI 5. listopadu 2010 ČSPŽP, Praha Ing. Jan Pavlíček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nakládání s odpadními fotovoltaickými panely Seminář FOTOVOLTAIKA – PRO A PROTI 5. listopadu 2010 ČSPŽP, Praha Ing. Jan Pavlíček."— Transkript prezentace:

1

2

3 Nakládání s odpadními fotovoltaickými panely Seminář FOTOVOLTAIKA – PRO A PROTI 5. listopadu 2010 ČSPŽP, Praha Ing. Jan Pavlíček

4 Rozdělení odpadů souvisejících s PV články 2. Odpady z výrobků po ukončení životnosti 1. Odpady z výroby Zdroj: Sustainability evaluation of solar Synergy Systems (SENSE), Gaiker ik4

5 Zdroje: ISOH, Fotovoltaika: kam se starými panely? Stavební forum 2010 [on-line].

6 2. směrnice RoHS a WEEE 2002/95/ES a 2002/96/ES Nespadá pod oblast působnosti ani jedné ze směrnic Aktuálně revidovány obě směrnice (2002/96/ES, 2002/95/ES),diskuse ohledně zahrnutí do rozsahu působnosti pozn. organizace PV Cycle v DE funguje na dobrovolné bázi Legislativa EU 1. rámcová směrnice o odpadech 2008/98/ES Obecné povinnosti týkající se nakládání s odpady Odpovědnost za financování odpadů – princip poluters pays - dle čl. 14 a čl. 17

7 Stávající legislativní rámec v ČR § 16 zákona o odpadech -povinnosti původce odpadu (vlastníka fotovoltaických panelů) předat tyto osobě oprávněné k nakládání s nimi Katalog odpadů 17 09 jiné stavební a demoliční odpady 16 02 odpady z elektrického a elektronického zařízení 16 02 13*, 16 02 14 Přiřazení kategorie odpadu závisí na složení FVP a jeho skutečných vlastnostech – lze předpokládat, že se v některých případech bude jednat o odpad nebezpečný (především jeho fotoaktivní vrstva)

8 Základní schéma nakládání s odpadními PV panely sběr přepravazpracování hustota sběrné sítě hustota sítě zpracovatelských zařízení separovatelnost jednotlivých materiálů energetická náročnost procesu odbyt produktů ze zpracování obsah nebezpečných složek v recyklátu odstranění nebezpečných odpadů Vliv na životní prostředí + limitující faktory

9 1.generace - krystalické křemíkové panely c-Si (Sunicon, Deutsche Solar AG) 2.Generace - tenkovrstvé technologie na bázi: amorfní křemík, amorfní křemík-germanium, telurid kadmia CdTe a materiály typu CIS (CuInSe 2, CuIn x Ga 1–x Se 2 ). (First Solar) 3.generace - organické materiály, kvantové tečky, vícepřechodové struktury, koncentrátorové solární systémy Zpracování fotovoltaických panelů

10 Významné komponenty: Sklo – 63% Hliníkový rám – 22% 1 CIGS, CdTe moduly Sklo: 84% z toho krycí vrstva – 33%, nosný podklad – 51% Hliníkový rám: 12% EVA (laminační vrstva etylen-vinyl-acetát): 3% Další materiály (CIGS): Molybden, měď, Indium, Gallium, Selen, CdS, ZnO,CuSn 2 Průměrné složení fotovoltaických modulů 1.WAMBACH, K.; SHLENKER, S.; RÖVER, I; MÜLLER, A. Recycling of Solar Cells and Photovoltaic Modules. 2. Sustainability evaluation of solar Synergy Systems (SENSE), Gaiker ik4

11 Tepelné zpracování Drcení Drtič, kladivový mlýn- frakce 4-5 mm Základní proces dezintegrace PV panelu T= 450°C, t= 110min, odstranění vrstvy EVA

12 Proces recyklace c-Si modulu – Deutsche Solar AG

13 Proces recyklace CdTe modulu – First Solar

14 Appleyard, D.: Fotovoltaické panely: Jsou skutečně ekologické? Alternativní energie, 5/2009 [on-line]. Dostupný na WWW: http://www.nazeleno.cz/energie/fotovoltaika-1/fotovoltaicke-panely- jsou-skutecne-ekologicke.aspxhttp://www.nazeleno.cz/energie/fotovoltaika-1/fotovoltaicke-panely- jsou-skutecne-ekologicke.aspx Bechník, B. Historie a perspektivy OZE - fotovoltaika, technologie krystalického křemíku. TZB-info 2009 [on-line]. Dostupný na WWW: http://energie.tzb-info.cz/fotovoltaika/5470-historie-a- perspektivy-oze-fotovoltaika-technologie-krystalickeho-kremikuhttp://energie.tzb-info.cz/fotovoltaika/5470-historie-a- perspektivy-oze-fotovoltaika-technologie-krystalickeho-kremiku Bechník, B. – Bařinka, R. – Čech, P.: Analýza životního cyklu fotovoltaických systémů. Czech RE Agency [on-line]. Dostupný na WWW: http://www.czrea.org/files/pdf/BechnikBarinkaCech.pdfhttp://www.czrea.org/files/pdf/BechnikBarinkaCech.pdf Co s dosloužilými fotovoltaickými panely? Recyklovat! Časopis T+T Technika a trh, 2010 [on-line]. Dostupný na WWW: http://www.technikaatrh.cz/index.php?sec=rubrika&id_rubrika=34&start=8 http://www.technikaatrh.cz/index.php?sec=rubrika&id_rubrika=34&start=8 Fotovoltaika: kam se starými panely? Stavební forum 2010 [on-line]. Dostupný na WWW: http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/16199/fotovoltaika-kam-se-starymi-panely/http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/16199/fotovoltaika-kam-se-starymi-panely/ Hörstmann-Jungemann, P.: Wohin mit ausgedienten Solarmodulen? Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV) 2010 [on-line]. Dostupný na WWW: http://www.sfv.de/artikel/wohin_mit_ausgedienten_solarmodulen.htm http://www.sfv.de/artikel/wohin_mit_ausgedienten_solarmodulen.htm Internetové stránky Ministerstva životního prostředí. MŽP 2010 [on-line]. Dostupný na WWW: http://oze.mzp.cz/cz/technologie_fotovoltaicke_elektrarny_technologiehttp://oze.mzp.cz/cz/technologie_fotovoltaicke_elektrarny_technologie Kučera, Z. Může být fotovoltaika problémem? Alternativní energie, 2010, roč. 13. č. 1, str. 7. Murtinger, K. – Beranovský, J. – Tomeš, M.: Fotovoltaika. Elektřina ze slunce. Brno: EkoWATT a ERA group spol. s. r. o., 2007. 81 str. ISBN 978-80-7366-100-7 Recyklace fotovoltaických panelů [on-line]. Dostupný na WWW: http://www.zh-building.cz/?fotovoltaika-recyklace_fotovoltaickych_paneluhttp://www.zh-building.cz/?fotovoltaika-recyklace_fotovoltaickych_panelu Řezníček, T.: Předcházení vzniku odpadů. Odpadové forum, 2010, roč. 11. č. 9, str. 16-17. Sander, K. (et al.): Study on the Development of a Take-Back-and Recovery System for Photovoltaic Products, PV CYCLE 2007 [on-line]. Dostupný na WWW: http://www.pvcycle.org/fileadmin/pvcycle_docs/documents/publications/Report_PVCycle_Download_En.pdf http://www.pvcycle.org/fileadmin/pvcycle_docs/documents/publications/Report_PVCycle_Download_En.pdf Prameny:

15 Děkuji za pozornost Jan Pavlíček, MŽP, oddělení zpětného odběru, jan.pavlicek@mzp.cz 267 122 195

16

17


Stáhnout ppt "Nakládání s odpadními fotovoltaickými panely Seminář FOTOVOLTAIKA – PRO A PROTI 5. listopadu 2010 ČSPŽP, Praha Ing. Jan Pavlíček."

Podobné prezentace


Reklamy Google