Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologie, nakládání s odpady a šetření energií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologie, nakládání s odpady a šetření energií."— Transkript prezentace:

1 Ekologie, nakládání s odpady a šetření energií.
Pohled na využití ICT z hlediska ochrany životního prostředí má dvě hlavní stránky – šetření energie, nakládání s odpady a recyklace. ZŠChodov, Komenského 273

2 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Problematiku nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb. a vyhlášky s místní působností. Definice odpadu: Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má úmysl, nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do odpadu. ZŠChodov, Komenského 273

3 Klasifikace elektro-odpadu
Výpočetní technika se podle přílohy 7 a § 45 citovaného zákona zařazuje do elektrozařízení obsahující nebezpečné látky. Právnické a fyzické osoby mají k odpadům tyto povinnosti: odpady zařazovat podle kategorií shromažďovat odpady podle jednotlivých druhů kategorií zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením a odcizením po ukončení životnosti výpočetní techniky tuto předat k ekologické likvidaci do sběrného dvora v případě nedodržení výše uvedeného postupu hrozí právnickým a fyzickým osobám postih (v souladu § 66. hl. 1 zák. 185/2001 Sb.) ZŠChodov, Komenského 273

4 Šetření energií Spotřeba energie počítače za běhu je proměnlivá, závisí na hardwarových komponentech (především na zdroji) a také na konkrétní činnosti. Obvyklá hodnota je kolem 100 W. Počítač „vypnutý“ obvyklým způsobem (někdy bývá označováno jako režim S5) spotřebovává cca 6 W, což znamená roční spotřebu více než 30 KWh., což při ceně cca. 5 Kč za 1 KWh a při 100 počítačích ve škole činí 15000 Kč za jeden rok. ZŠChodov, Komenského 273

5 Řízení spotřeby PC Řízením spotřeby se zabývá otevřený průmyslový standard Advanced Configuration and Power Management Interface – ACPI. Snahou systému ACPI je minimalizace spotřeby energie při zachování stavu operačního systému a běžících programů. Specifikace ACPI rozeznává tři „globální“ stavy: G0 – normální provoz, G1 – režimy se sníženou spotřebou (S1,S3 a S4) a G2 –vypnutý stav (někdy též S5). Režimy se sníženou spotřebou energie se nastavují v BIOSu PC. S1 - Spotřeba se pohybuje na úrovni 80 – 90% normálního provozu. S3 - Odběr energie v tomto stavu je téměř shodný se stavem vypnuto. S4 - režim spánku. Při přechodu do režimu spánku je veškerý obsah paměti uložen na disk a pak jsou vypnuta všechna zařízení. Při probouzení jsou data z disku přenesena zpět do paměti. Proto usínání i probouzení trvá déle než v předchozích režimech. Ke ztrátě dat nedojde ani při výpadku napětí. ZŠChodov, Komenského 273

6 Recyklace Definice recyklace:
Recyklací rozumíme vrácení odpadů zpět do procesu používání. V našem případě se jedná o renovaci tonerové a inkoustové kazety. Renovace je zatížena takovými výrobními náklady, že se pro konečného uživatele stává velmi dobrým nástrojem šetření vlastních nákladů . ZŠChodov, Komenského 273

7 Otázky Kde v tvém městě se nachází sběrný dvůr pro nebezpečný odpad?
Porovnej cenu nového toneru pro laserovou tiskárnu HP LaserJet 1020 s cenou repasovaného toneru. Lze vyřazený počítač hodit do popelnice? Zdroje: NEUVEDEN, Neuveden. Zákon o odpadech č. 185/2001 SB [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ZŠChodov, Komenského 273


Stáhnout ppt "Ekologie, nakládání s odpady a šetření energií."

Podobné prezentace


Reklamy Google