Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIAMANTY: Velmi stručný úvod do problému a návod k jednání Copyright © Ladislav Klaboch 2006-2010 Některé obrázky © Verena Pagel-Theisen 2001 Tato.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIAMANTY: Velmi stručný úvod do problému a návod k jednání Copyright © Ladislav Klaboch 2006-2010 Některé obrázky © Verena Pagel-Theisen 2001 Tato."— Transkript prezentace:

1 DIAMANTY: Velmi stručný úvod do problému a návod k jednání Copyright © Ladislav Klaboch Některé obrázky © Verena Pagel-Theisen Tato prezentace si nečiní nároky na úplnost a vyjadřuje osobní názory autora. Prezentace ve své většině vychází z informací a názorů, uvedených v knize Vereny Pagel-Theisen DIAMANTY – Příručka hodnocení diamantů. Odtud jsou také převzaty některé obrázky.

2 Kdo je autor prezentace Ladislav Klaboch ?
Vzdělání: Ing. – vědecká optika CSc. – experimentální mechanika tekutin Diamanty se neživí Diamanty jej zajímají jen jako koníček  Je ve svých názorech komerčně nezávislý Autor prezentace je rovněž překladatelem a vydavatelem knížky DIAMANTY – Příručka hodnocení diamantů.

3 Co jsou diamanty

4 Co jsou diamanty Hezky krystalizovaný uhlík Malá množství jiných prvků
Různé barvy a odstíny Kubická soustava – osmistěn Tvrdost 10 (Mohs) Diamanty jsou křehké Teprve broušením získají diamanty vzhled a brilanci Šperkové kameny – nejlepší Průmyslové diamanty – brusivo Drahá těžba určuje cenu 250 tun horniny na 1 ks 1-ct Nejsou nezničitelné – shoří

5 Barevné – fantazijní – „fancy“ diamanty
Velmi vzácné Velmi drahé Nestandardní ceny Nejsou investiční  neprobíráme Ceny fantazijních diamantů se obvykle určují na aukcích.

6 Diamant x syntetika x náhražka
Přírodní diamant – „pravý“ diamant – přírodní původ, neupravovaný Upravovaný diamant – změna barvy, čistoty Syntetický diamant – diamant, ale vyrobený člověkem, počítá se také k náhražkám Náhražka diamantu – vypadá jako diamant, ale není. Kubická zirkonie, moissanit SiC. Rozpoznat syntetiku, úpravy nebo náhražky může pouze profesionál vybavený přístroji  prakticky to řeší Certifikát diamantu Moderní přístroje pro rozpoznávání diamantů zahrnují měřiče tepelné vodivosti, měřiče elektrické vodivosti, spektroskopy a další přístroje. Dobré vybavení gemologické laboratoře stojí mnoho milionů korun.

7 Co je na diamantu krásné ?
Brilance – optický dojem – kombinace třpytu, totálního odrazu, refrakce světla, jiskření Brilance diamantu závisí na materiálu diamantu, nečistotách v diamantu, tvaru diamantu a na kvalitě povrchu Brilance, respektive její zmenšení oproti ideálu, je základním kritériem hodnocení diamantu Brilanci ovlivňují čtyři kritéria (anglicky čtyři C) Pojem „brilance“ zahrnuje celé to „divadýlko“, které se nám na diamantu líbí.

8 Základní parametry hodnocení (čtyři C)
Barva (color) Čistota (clarity) Brus (cut) Váha (carat weight) Z jejich kombinace  Cena Cena diamantu je samozřejmě závislá na čase a mění se každý týden.

9 Barva diamantu

10 Barva diamantu Skupina Cape – běžné „bílé“ kameny
Hodnocení barvy je založeno na pozorování zvyšující se žluté sytosti U horních tříd se hodnotí spíše „světlost“ než barva Barvy se značí písmeny od D (nejlepší) až do Z Stará označení (Jager, River, Weselton, Crystal atd.) se u nás již nepoužívají

11 Hodnocení barvy diamantu
Barva „bílých“ diamantů (vlastně „míra nažloutlosti“) zásadním způsobem ovlivňuje brilanci diamantů – absorpce části spektra Barvu lze hodnotit POUZE porovnáváním volných kamenů se vzorovými kameny, ve standardním světle, obvykle pod speciální „diamantovou lampou“, nebo speciálními drahými přístroji. NIJAK JINAK ! Hodnocení „přes pult“ není možné Sami bez pomůcek nejste schopni barvu určit Vzorové kameny jsou buď diamantové (velmi drahé), nebo realističtěji z kubické zirkonie. Velikost vzorových kamenů by měla alespoň přibližně odpovídat velikosti určovaného kamene.

12 Hodnocení barvy – porovnávání se vzorovými kameny
Hodnocený kámen se vkládá mezi vzorové kameny (vlevo lepší) Pak se porovnává s kameny vpravo a vlevo Případně se přemístí Vždycky platí hodnocení podle horšího (pravého) vzorového kamene ! Tato pravidla platí pro porovnávání brilantových brusů. Pro fancy brusy platí některé zvláštnosti, viz kniha DIAMANTY.

13 Hodnocení barvy – přístroj Sarin Colibri
Hodnocený kámen se vloží do přístroje a přístroj se zavře Přístroj kámen změří a oznámí barvu Potíže s určováním nejlepších barev Přístroj je v ČR jediný (DIC Plzeň)

14 Hodnocení fluorescence diamantu
Fluorescence – pomocný parametr Hodnotí se v umělém UV světle Žádná – slabá – střední – silná Fluorescence jen slabě ovlivňuje cenu kamene Silná fluorescence poněkud ovlivňuje barvu a cenu diamantů, obzvláště u velmi dobrých barev.

15 Úpravy barev diamantů HPHT – zabarví diamant žlutozeleně (viz obr.)
 Fancy barva může být dražší GE POL – z horšího udělá bělejší. Špatně se poznává.  Cena se zvýší Měl by být nápis na rundistě, ale někdy také není Úpravy barvy laik nepozná  vyžadujte certifikát ! HPHT = High Pressure, High Temperature.

16 Čistota diamantu

17 Čistota diamantu – vnitřní charakteristiky
Diamant je přírodní produkt a nikdy není zcela bez vnitřních „inkluzí“ a „charakteristik“. Jsou to např. krystalické a pevné uzavřeniny, tečky, zákaly, pukliny, praskliny, strukturální jevy (přírůstkové zóny, dvojčatné lamely, nehomogenity) a dolíky na povrchu vzniklé vypadnutými uzavřeninami. Pukliny – jsou ve směru štěpnosti – rovné Praskliny – jsou ve všech směrech – klikaté Napěťové praskliny – obvykle okolo inkluzí, nebo na rundistě Pérka – kolmé na rovinu štěpnosti, bílé a peříčkovité Krystalické inkluze – uzavřené minerály, i starší diamanty Zákaly – neprůhledné charakteristiky, obláčky mikrokrystalů Poškození úderem – pokud zasahuje dovnitř hmoty Vnitřních charakteristik je více. Zde je pouze podán výčet nejdůležitějších.

18 Vnější charakteristiky diamantu
Vnější charakteristiky jsou jen na povrchu kamene a nezasahují do vnitra hmoty Jsou to např. malé naturály, záštipy na rundistě, drsná rundista, vousatá rundista skupina malých dolíků na facetě, větší dutina, záštipy, stopy po leštění, stopy po úderu, růstové nebo dvojčatné linie, drsná kaleta, poškozená kaleta, nadbytečná faceta, hrubá hrana facety. Do hodnocení čistoty se zahrnují ty charakteristiky, které nelze odstranit lehkým přeleštěním beze ztráty hmoty Ostatní povrchové charakteristiky lze zahrnout do hodnocení brusu Vnějších charakteristik je více. Zde je pouze podán výčet nejdůležitějších. Někdy je obtížné rozhodnout, zda se charakteristika počítá mezi vnitřní či vnější.

19 Určování inkluzí a charakteristik
Inkluze a charakteristiky se nejlépe vyhledávají pod mikroskopem s vyšším zvětšením Čistota se ale hodnotí výhradně při referenčním zvětšení pod lupou 10x, pohodlněji pod mikroskopem 10x Diamant musí být volný a velmi dobře vyčištěný K hodnocení je třeba klid, tedy ne „přes pult“ Hodnotí se velikost a počet inkluzí, vzhled inkluzí (světlé – tmavé), povaha inkluzí (riskantní pukliny), poloha inkluzí (dobře viditelné tabulkou horší), typ inkluze, vliv na trvanlivost a brilanci Velmi doporučuji používat stereomikroskop. V ČR a SR jej ovšem velmi často nemají k dispozici ani tzv. „soudní znalci“.

20 Hodnocení čistoty Z praktických důvodů stanoveny skupiny čistoty
IF nebo LC – absolutně průhledný diamant, bez inkluzí – ani zkušený odborník nic nevidí VVS – velmi velmi malé inkluze i pro zkušeného odborníka velmi obtížně viditelné VS – velmi malé inkluze, pro odborníka je obtížné je spatřit SI – malé inkluze, ve zvětšení lze snadno spatřit P – střední, větší a velké inkluze, spatřitelné prostým okem, nebo shluky menších inkluzí Rozdělení do podtříd 1 a 2, u P podtřídy 1, 2, 3

21 Důsledek (ne)čistoty Skupiny IF, VVS, VS, SI neovlivňují brilanci, jsou příliš malé, aby významně narušily chod paprsků diamantem a snížily brilanci Skupina P negativně ovlivňuje brilanci diamantu Skupina čistoty ale významně ovlivňuje cenu Vyžadovat do šperků IF či VVS je snobismus Kupovat P je vyhazování peněz za kamenivo

22 Brus diamantu

23 Brus diamantu Nevybroušený diamant vypadá jako kousek skla Brus má ZÁSADNÍ vliv na brilanci diamantu. Obvykle briliantový brus, ale méně často i jiné V proporcích diamantu lze připouštět jen velmi malé odchylky od ideálního tvaru Experimentálně vyvinutý „Practical Fine Cut“

24 Brus diamantu – obvykle „briliantový brus“
Alespoň 57 facet Koruna s tabulkou Pavilon s kaletou Mezi nimi rundista Facety, hrany, vrcholy Briliantový brus má nejméně řý facet, ale může jich být i více - velmi malá kaleta a nadbytečné fazety, u větších diamantů pak i další fazety pro zvýšení scintilace.

25 Practical Fine Cut Existují i jiné moderní brusy (Scandinavian diamond a další), které se ale od Practical Fine Cut liší jen nepodstatně.

26 Practical Fine Cut – proporce
S korunou lze dělat leccos, ale úhel pavilonu je nutné dodržet co nejpřesněji, jinak nedojde ke dvojitému totálnímu odrazu paprsků na pavilonu a diamant nevrací světlo ven. Úhly, úhly, úhly – obzvláště pavilonu !!!

27 Briliant broušený „na váhu“ – špatné proporce
Briliant broušený na váhu – velmi široká rundista, velmi hluboký pavilon. Malá brilance, falešná váha.  nebrat Brilianty broušené „na váhu“ mají obvykle velmi špatnou brilanci, protože jen málo paprsků se odráží dvojitým totálním odrazem na pavilonu.

28 Brus – vady symetrie Odchylka od kruhového tvaru Nakloněná tabulka Excentrická tabulka Excentrická kaleta nebo hrot Tupé facety, příliš krátké facety Nestejné facety Rundista zvlněná, nestejná, přesazená Jak se briliant rozhází, už se nedá dohromady

29 Hodnocení brusu Stupnice: (Ideal) – Excellent – Very good – Good – Average – Below average S klesajícím hodnocením klesá brilance diamantu Moderní hodnocení – počítačový profilprojektor, software GIA – v ČR pouze CGL (Ing. Jiránek) Hodnocení je složité – mnoho parametrů a jejich kombinace  žádejte certifikát diamantu Dobrý brus stojí peníze (menší využití suroviny) Kupovat špatný brus je vyhazování peněz za mrtvou hmotu, která „neprodukuje brilanci“

30 Jak se měří brus – moderní skener
„Diamantový skener“ Diamant se otáčí Kompletní mapa Nejvyšší věrohodnost Drahý stroj (1/2 mio Kč) V ČR jen DIC Plzeň a CGA - Ing. Jiránek)  nejlepší metoda.

31 Brus – obraz ze skeneru Skener odečítá pouze obrys kamene a z mnoha obrysů získaných při otáčení diamantu pak vypočte potřebné údaje.

32 Brus – výsledky měření skenerem

33 Váha diamantu

34 Váha diamantu Váha má vliv na brilanci diamantu – větší (stejně dobrý) diamant má větší brilanci Váha má ZÁSADNÍ vliv na cenu diamantu Diamanty se v zásadě kupují podle karátové ceny v dané skupině kvality a velikosti Větší diamanty mají mnohem vyšší karátovou cenu Okolo „okrouhlých“ hodnot váhy (0.5, 0.75, 1 ct) skok ct ceny  bývají problémy s proporcemi (brusiči se snaží zůstat s vahou ve vyšší skupině)

35 Certifikát diamantu

36 Certifikát může vystavit kdekdo. A také tak činí.
Certifikát diamantu 1 Certifikát diamantu je papír, který shrnuje hodnocení diamantu (ale neurčuje jeho cenu) Certifikát může vystavit kdekdo. A také tak činí. Každý certifikát má jen takovou věrohodnost, jako ten, kdo jej podepisuje Nedůvěřujte mnoha českým „soudním znalcům“ – ale existuje i několik čestných výjimek „Certifikát“ vystavený v klenotnictví nebo prodejcem má nulovou hodnotu. Zásadně platí, že firma hodnotící kámen musí být nezávislá na výsledku hodnocení. To není splněno u prodejce diamantů (ten má zájem odbýt diamant za co nejlepší cenu a má tedy zájem udělit diamantu lepší hodnocení).

37 Certifikát diamantu 2 Dobrý certifikát musí být vystaven nezávislou renomovanou laboratoří Certifikát něco stojí, ale vyplatí se. Certifikát znemožňuje nepoctivému obchodníkovi prodávat horší diamant jako lepší. Je možný též laserový popis diamantu na rundistě, pak lze jednoznačně poznat, ke kterému diamantu se certifikát vztahuje. A lze též vyžádat duplikát certifikátu. Nejuznávanější a nejpřísnější je certifikát od americké GIA. Obchodník vám může tvrdit, že certifikáty jsou dostupné jen pro větší diamanty. Není to pravda. Certifikáty GIA s popisem na rundistě jsou zcela běžné již od 0,23 ct výše.  U všech diamantů od 0,3 ct výše vždy požadujte certifikát renomované laboratoře. Připlaťte si za popis na rundistě. Popis na rundistě obvykle obsahuje označení laboratoře a číslo certifikátu. Popis je tak malý, že nijak nesnižuje brilanci diamantu.

38 Certifikát diamantu (GIA)
Je to vlastně takový „technický průkaz“ diamantu

39 A co diamant zasazený ve šperku ?
Nelze určit barvu – vliv zasazení Nelze určit čistotu – nelze vyčistit, pozorovat Nelze určit brus – nelze změřit proporce Nelze určit váhu – je součástí šperku  Diamant zasazený ve šperku nelze hodnotit, lze jej pouze velmi hrubě odhadnout. Jedná-li se větší diamant, pak se vyplatí jej ze šperku vyjmout, zhodnotit a opět zasadit do šperku.

40 „Páté C“ Cena diamantu

41 Cena diamantu Referenční prodejní cena nezasazených broušených briliantů (bez daně) je celosvětově určována aktuálním tzv. Rapaport Report (tištěný i on-line) Rap teoreticky platí pro NY, ale prakticky platí všude Luxusní obchod prodává koncovému zákazníkovi trochu nad Rapaport (Palm Beach, FL: +10%), běžný obchod okolo Rapaport, dobrým zákazníkům i trochu pod Rap U nás jsou diamanty obvykle dražší – nevím proč... POZOR: Zasazené diamanty jsou součástí šperku a mají jiné ceny. Nekupujete diamant, ale šperk. Neví-li obchodník, co je Rapaport, nebo odmítne-li vám ukázat aktuální Rap pro porovnání ceny, odejděte. Není to člověk, od kterého chcete kupovat diamanty. V ČR ani SR podle mého názoru nejsou tak luxusní obchody, aby to odůvodňovalo prodej koncovému zákazníkovi nad Rapaport. Obecně platí, že je výhodnější vybrat si a koupit volný kámen, a ten si dodatečně nechat zasadit. Pak lze cenu hotového šperku lépe kontrolovat.

42 Rapaport Report - ukázka
Čísla značí stovky dolarů za karát

43 Poznámky k Rapaportu Kameny z těžšího konce rozsahu tabulek se prodávají o něco dráže (jsou blíže příští dražší skupině vah) Ceny Rap jsou udány pro brus Very Good. Excelentní brus/proporce mohou být o několik % výše než Rap „Okrouhlé“ váhy diamantů mohou být o několik procent výše než Rap Velcí obchodníci kupují diamanty značně pod Rapaport. Obchodní marže celého obchodního řetězce se realizují více méně mezi touto cenou a Rapem. Rapaport je pouze relativní reference, ale zato spolehlivá a světově uznávaná Existují i jiné referenční ceníky, ale nejsou tak rozšířené Rapaport je soukromá placená služba. Technicky je zakázáno jej kopírovat a dále šířit. Ale poměrně běžně se to dělá.

44 Tabulka poměrných cen barva - čistota
Tabulka vychází z brusu „Velmi dobrý“

45 Jak kupovat diamanty – můj osobní názor
Zásadně platí: Nejste-li snob, snažte se za své peníze opatřit nikoliv největší diamant, ale nakupujte co nejvíce brilance Žádné kompromisy v brusu – zásadní parametr. Nejlépe Excelent, ale ne horší než Very Good. Je jen malý cenový rozdíl mezi Ex a VG. Velmi dobrá barva – u větších kamenů E, ale ne hůře než F. U malých kamenů je F dostačující. Barva velmi ovlivňuje brilanci. V čistotě lze dobře dělat kompromisy. Neplaťte za LF či VVS – proč platit za to, co nikdy neuvidíte. VS i SI je OK, ale nikdy nebrat P – to již snižuje brilanci. Na certifikátu kontrolujte rundistu. Nesmí být tlustá – ta pouze přispívá k váze (a ceně), ale nezvyšuje brilanci. Rundista musí být symetrická. Nejste-li si jisti, nechte si ukázat více diamantů, porovnávejte brilanci, vlastní „dojem“. Menší ale kvalitní může být lepší. Manželku také nevybíráte na váhu. Tedy většinou. Vždycky požadujte seriozní certifikát, jednoznačně nejlepší je GIA, plus laserový popis na rundistě. Vyplatí se to. Mým osobním favoritem je barva F, čistota VVS2, brus excelentní. Ale i diamant G/SI1, brus Very good, je velmi hezký.

46 Diamanty – vyvážené parametry
Kvalita každého parametru diamantu (některého z C) něco stojí. Investujete-li do zlepšení daného parametru, je důležité, aby investice přinesla nějakou „návratnost“, tedy zlepšení brilance kamene. Ke Trabantu si nebudete kupovat litá kola a pozlacené kliky, protože by to neodpovídalo hodnotě zbytku vozidla. Naopak k Rolls-Royce se nehodí protektory na plechových ráfcích. Stejně tak je důležité volit parametry kamene tak, aby byly vzhledem k ostatním parametrům „vyvážené“, tedy jejich hodnota zhruba odpovídala hodnotě ostatních parametrů. Jinak své peníze neinvestujete optimálně. Například u kamene s podřadnou barvou H nebo I nemá smysl kupovat vysokou čistotu LF nebo VVS, kámen barvy D či E není dobré kazit horším brusem Very Good nebo dokonce špatným Good. Není nutné vždycky kupovat jen nejkrásnější a nejdražší kameny. Ale i u levnějších kamenů by měly být parametry vyvážené. Udělejte si exkurzi po obchodech a podívejte se, jak často obchodníci nabízí kameny se zřetelně nevyváženými parametry. Chtějí je odbýt co nejdříve. Uvědomte si, že diamantů je spousta, že si můžete vybírat, a že nemusíte kupovat ten, který vám obchodník nabídne. Když není požadovaný kámen k dispozici v ČR, lze jej snadno dovézt z Antverp nebo Tel Avivu. Mým osobním favoritem je barva F, čistota VVS2, brus excelentní. Ale i diamant G/SI1, brus Very good, je velmi hezký.

47 Péče o diamanty

48 Péče o diamanty Když již diamanty máte, je třeba se o ně trochu starat a čistit je – ať se pěkně blýskají Diamanty odpuzují vodu, ale přitahují tuky. Stačí se jich dotknout mastnou rukou a tuk z kůže se na ně „nalepí“ Obzvláště citlivý na znečištění je pavilon (spodní jehlan) diamantu, na kterém se uskutečňují dva totální odrazy paprsků Už jsem viděl diamanty upatlané od kynutého těsta. Při úklidu, praní nebo vaření diamantové šperky odkládejte. Diamanty je tedy třeba čistit zeshora i zespodu. Proto jsou pro ně vhodná taková zasazení, která umožňují dobrý přístup k diamantu při čištění.

49 Možnosti čištění diamantů
Zajděte ke svému zlatníkovi. Diamantový šperk vám vyčistí a případně i zreviduje zasazení diamantu. Není-li nablízku zlatník, zajděte k optikovi a požádejte o vyčištění diamantu ultrazvukem – stejně se čistí i brýle Doma diamantový šperk můžete vyvařit v jedlé sodě. Do kádinky dejte šperk, zalijte trochou vody a hojně přisypte jedlou sodu (je k dostání v každém supermarketu). Zahřívejte a nechte několik minut vařit. POZOR: šperk nesmí obsahovat další citlivé kameny, jako jsou např. korál či opál, nebo perly. Rozpustily by se nebo alespoň zmatovaly. Takto se snadno čistí i jiné zlaté šperky a řetízky. Doma také můžete vyčistit diamant čistým lihem. Koruna diamantu se čistí snadno (líh + kuchyňská papírová utěrka), hůře přístupný pavilon diamantu je obvykle třeba vyčistit malým štětečkem nebo zubním kartáčkem a vysušit. Případně si kupte domů levnou ultrazvukovou čističku. Nejlevněji ji lze zakoupit v různých akcích supermarketů za cenu okolo Kč, lepší čističky pak v potřebách pro zlatníky. Pak všechny šperky čistěte teplou vodou s několika kapkami Jaru na nádobí. Dobré i na brýle.

50 „Investiční diamanty“

51 Investiční diamanty - definice
Dobré diamanty představují velmi koncentrovanou hodnotu ve velmi malém fyzickém předmětu. Používají se proto někdy rovněž jako alternativní investiční prostředek. Ne každý diamant je investičním diamantem. Investiční diamant musí být tak moc pěkný, aby se líbil všem potenciálním kupcům. Brus obvykle briliantový (nejlépe se hodnotí), velikost přes 1 ct (ale spíše přes 2 ct), barva D, E, čistota co nejlepší (LF, VVS), brus alespoň very good, mezinárodní certifikát, nejlépe GIA. Diamant 0,3 ct, barva H, čistota VS, brus good, s českým certifikátem může jako dárek udělat radost, ale NENÍ a NEBUDE investičním diamantem! Knihu DIAMANTY – Příručka hodnocení diamantů distribuuje OPTEK, adresa viz

52 Investiční diamanty – marže, DPH
Běžná osoba kupuje diamanty za maloobchodní (vyšší) cenu a platí státu daň DPH 20%. Běžná osoba prodává diamanty (obchodníkovi s diamanty) za velkoobchodní (nižší) cenu a nedostane zpět DPH. Ztrácí tedy DPH a obchodní marži obchodníka – jako u každého jiného zboží. Pro běžnou „fyzickou osobu“ – „neplátce daně DPH“ diamanty tedy příliš vhodný investiční prostředek nejsou. Navýšení velkoobchodní ceny při prodeji činí asi 50%, snížení konečné ceny při prodeji tedy činí asi 30%. Navíc likvidita (prodatelnost) diamantu je poměrně nízká. Udělejte pokus: Zkuste zajít k obchodníkovi s diamanty a zeptejte se, zda odkoupí Váš diamant a za kolik vzhledem k Rapaportu. Možná budete překvapeni. Knihu DIAMANTY – Příručka hodnocení diamantů distribuuje OPTEK, adresa viz

53 Investiční diamanty v portfoliu
Obvykle investiční příručky uvádí, že investiční diamanty přesto do dobře strukturovaného portfolia (souboru investic) patří. Investiční diamanty by měly tvořit asi 5% (tedy asi 1/20) portfolia. Investiční diamanty v portfoliu mají smysl tehdy, je-li jejich hodnota asi od 5-10 milionů Kč (to už si můžete vyjednat cenu blízkou velkoobchodní a pojednat problémy s DPH). Odtud vyplývá nutná celková velikost investičního portfolia asi milionů Kč. Investiční horizont (doba držení do zpětného odprodeje) diamantů v portfoliu by měla být dlouhá, minimálně 5-10 let. Nemáte-li možnost takové portfolio vytvořit, je výhodnější investovat do jiných investičních prostředků, než diamantů. Máte-li opravdu hodně peněz, poradíte se s lepšími investičními odborníky, než je autor této prezentace. Poučení: Nejste-li opravdu bohatý, nespekulujte s diamanty. Nevyděláte na nich. Knihu DIAMANTY – Příručka hodnocení diamantů distribuuje OPTEK, adresa viz

54 Diamanty nejsou „zaručená“ investice
Do roku 2001 byl diamantový syndikát DeBeers tak mocný, že ovládal světový obchod s diamanty a udržoval jejich ceny neustále stoupající, nebo alespoň neklesající. Stále ale přibývalo nezáviských producentů (Rusko, Kanada a další) a v roce 2001 DeBeers úsilí udržovat ceny vzdal. Od té doby jsou ceny diamantů tvořeny výhradně nabídkou a poptávkou. Stoupají nebo klesají podle nálady trhu, stejně jako to činí jiné komodity (např. zlato, pšenice, nikl, poštovní známky, obrazy, zahraniční měny). Vzrůst či pokles cen diamantů neumí nikdo předvídat. Investiční nákup diamantů (i bez uvažování DPH a za velkoobchodní cenu) je tedy od roku 2001 stejně spekulativní, jako nákup akcií či jiných komodit. Na nákupu investičních diamantů lze stejně snadno vydělat i prodělat, stejně jako na nákupu akcií. Knihu DIAMANTY – Příručka hodnocení diamantů distribuuje OPTEK, adresa viz

55 A co syntetické diamanty ?
Syntetické diamanty se běžně vyrábějí ve velkém množství již desítky let pro technické účely (brusivo, řezné nástroje). Technologie výroby se stále zlepšuje a nyní se běžně vyrábí i syntetické diamanty šperkové kvality. A rychle jich přibývá. Podle směrnic CIBJO jsou ale syntetiky považovány za náhražky diamantů a mají jen nízkou cenu. Povedou syntetiky ke zhroucení trhu s přírodními diamanty? Asi ne, protože se synteticky vyrábí i jiné drahé kameny (rubíny, safíry) a přírodní kameny si svoji cenu zachovávají. Rozpoznat syntetiku lze jen v dobře vybavené laboratoři. Proto kupujete-li dražší diamant, požadujte vždy kvalitní certifikát renomované nezávislé laboratoře. Zlepšování a zlevňování syntetických diamantů je neodvratné, zvyšuje nejistotu investorů a zdůrazňuje důležitost dobrého certifikátu přírodního diamantu. Knihu DIAMANTY – Příručka hodnocení diamantů distribuuje OPTEK, adresa viz

56 Mají se kupovat diamanty ?
Rozhodně ano! Diamanty opravdu mají nesmírně silný emoční náboj. Diamanty představují jedinečný dárek, velmi silně asociovaný s láskou, luxusem a věčností. Ženy je milují! Darujte diamanty a diamantové šperky nejen k zásnubám, ale i k narození dětí, výročí svatby, promoci, povýšení. DIAMANTEM NIKDY NEURAZÍŠ, obzvláště ne hezkým. Dokonce i jindy dost cynické intelektuálské bouchačky v postproduktivním věku po darování příslušného diamantu roní slzy a chtějí projevovat dárci vděčnost. Navíc diamant si vždycky zachová nějakou hodnotu jako platidlo poslední záchrany. V historii už zachránil diamant mnoha lidem život, když jej vyměnili třeba za pytel brambor. Kupujte diamanty, darujte diamanty, schovávejte diamanty, ale nečekejte, že na nich vyděláte peníze. Knihu DIAMANTY – Příručka hodnocení diamantů distribuuje OPTEK, adresa viz

57 Shrnutí Pro nákup diamantů selský rozum nestačí
Neznáte-li alespoň základy hodnocení diamantů, nakoupíte špatně Nastudujte alespoň základy hodnocení diamantů, pak budete schopni rozpoznat, zda váš obchodník je seriozní nebo ne Nechcete-li studovat anglicky, kupte si seriozní českou knihu - DIAMANTY ! Knihu DIAMANTY – Příručka hodnocení diamantů distribuuje OPTEK, adresa viz

58 Kniha DIAMANTY Příručka hodnocení diamantů

59 Autorka: Verena Pagel-Theisen
Přední evropská gemoložka Německo, Rakousko, USA - GIA Vlastní laboratoř Rozsáhlá publikační činnost

60 Český překlad Překlad z 9. vydání Přeložil: Ladislav Klaboch
Lektorka překladu: Mgr. Petra Neumanová Vydáno vlastním nákladem 329 stran, 750 obrázků, křídový papír, čtyřbarevný tisk, omyvatelné desky

61 Obsah knihy Výskyt, těžba, obchod Názvosloví, terminologie klasifikace
Barva, pomůcky pro hodnocení, lampy, vzorové kameny Umělé úpravy barev, ozáření, HPHT, rozpoznávání Čistota, podmínky hodnocení, pomůcky, inkluze, jejich klasifikace, vrtání, vyplňování prasklin a další Ilustrační část – 102 fotografií inkluzí s náčrtky Brus, brilantový brus, proporce, hodnocení proporcí, vady symetrie, hodnocení charakteristik, hodnocení malých diamantů Fantazijní brusy, jejich specifika a hodnocení Hmotnost, vážení, vztahy váha/velikost, modernizace starých brusů, opravy Imitace diamantů, způsoby identifikace, pomůcky, syntetické diamanty, jejich rozpoznávání  Tedy všechno, co potřebujete vědět o diamantech

62 Informace o knize naleznete na www. diamanty. cz Kniha stojí 1. 190 Kč
Informace o knize naleznete na Kniha stojí Kč. Lze ji zaslat na dobírku (do ČR za 140 Kč). Možný je i osobní odběr (Praha).

63 Děkuji za vaši pozornost, přeji hodně krásných diamantů
Děkuji za vaši pozornost, přeji hodně krásných diamantů! Ladislav Klaboch Čáslavská Praha Česká republika tel


Stáhnout ppt "DIAMANTY: Velmi stručný úvod do problému a návod k jednání Copyright © Ladislav Klaboch 2006-2010 Některé obrázky © Verena Pagel-Theisen 2001 Tato."

Podobné prezentace


Reklamy Google