Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013."— Transkript prezentace:

1 Program Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika

2 Cíl územní přeshraniční spolupráce Účel: Úloha Evropského fondu pro regionální rozvoj = vyrovnání nejdůležitějších evropských rozdílů → stav vývoje → zaostávání znevýhodněných regionů → venkovské & městské oblasti → průmyslové oblasti s negativním vývojem → oblasti s geografickými & přirozenými nevýhodami posílení konkurenceschopnosti a inovace + pracovní místa → udržitelnost

3 Území programu

4 Základní data Regionální jednotka obyvatelstvohrubý regionální produkt km2celkem Příhraniční region AT % z EU 25 Příhraniční region CZ % z EU 25 Příhraniční region celkem Příhraniční region bez Vídně

5 Prioritní osa 1 - socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know how Prioritní osa 2 – regionální dostupnost a udržitelný vývoj Oblasti podpory OP 1 Infrastruktura a služby spojené s podnikáním OP 5 doprava a regionální dostupnost OP 2 Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času OP 6 životní prostředí a prevence rizik OP 3 Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace OP 4 prevence zdravotních a sociálních rizik OP 7 Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce a prostorové plánování Prioritni osa 3 – technická pomoc

6 Péče o kulturní dědictví  Společný potenciál  Ochrana kulturní dědictví  Rozvoj regionu  Využití blízkosti a příbůznosti oblasti

7 Záměření programu Zvýšení kvalit služeb Výroba propagačních materiálů Využívat stávající potenciál pro hospodařské činnosti Vytvořit udržitelné příležitosti pro cestovní ruch Posilovat přeshraniční spolupráci Vytvořit sít nabídek služeb Zlepšit kvalitu přeshraniční infrastruktury Udržitelné formy a produkty cestovního ruchu a kultury Zdokonalit kvalitu standardů pro návštěvníky kulturních památek Najít atraktivní přistupy k přírodě a turistice v přírodě Příslušné organizační struktury

8 příspěvek Společenství Národní veřejné zdroje celkemMíra spolufinan- cování Prioritní osa max.85 % Prioritní osa max.85 % Prioritní osa max. 85 % Součet max.85 %

9 Kritéria pro přípravu projektů 4 kooperační kritéria (nejméně 2 musí být splněna) společná příprava společná realizace společný personal společné financování

10 Žadatelé o projekt Veřejně právní a neziskové organizace CR má podrobný seznam K dispozici na Kraji Vysočina, Odbor regionálního rozvoje – kontakt viz poslední stránka PP

11 struktura programu Společný řídící orgán Společný technický sekretariát RS Dolní Rakousko RS Horní Rakousko RS Víden RS Kraj Vysočina RS Jihočeský kraj RS Jihomoravský kraj CZ MRR AT Spolkové kancléřství CRR Audit platby Regionalní manažement Společný řídící výbor

12 RB - zprostředkující subjekty v Rakousku v jednotlivých zemích Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Vídeň - v České republice kraje Vysočina, Jihočeský, Jihomoravský ve spolupráci s MRR a CRR Kontaktní místo pro žadatele o projekt, podpora při vypracování projektu Podpora při hledání partnera – vnitrostátního i přeshraničního Propojení jednotlivých regionů Kontakt s nositely projektu a podpora při realizaci

13 PROJECT IMPLEMENTATION Principy spolupráce při realizaci programu přeshraniční spolupráce - mezi příjemci projektu - mezi implementačními místy princip vedoucího partnera LPP + zodpovědnost transparentnost + jasná pravidla hry - např. kontrola 1. stupně partnerství dodržování směrnic EU a členských států

14 Časový plán: program politicky schválen program zaslán a přijat EK EK posuzuje (cca.4 měsíce) – jednání – povolení (léto až podzim 2007) vypracování podrobných podkladů programovací skupinou zřízení společného technického sekretarátu CZ/AT publicita příprava projektů (přípravné náklady částečně uznatelné) start publicita propagační materiál nová webová stránka informační akce a školení další

15 Kraj Vysocinaregionální subjekt Krajský úřad Oddělení pro regionální rozvoj Mgr. Tomáš Čihák Jana Böhmová Žižkova JIhlava Tel Úřad dolnorakouské zemské vládyregionální subjekt Dolní Rakousko Oddělení územního plánování a regionální politiky Landhausplatz St. Pölten Mag. Martin Kaválek martin.kavalek\noel.gv.at Řídící orgán Úřad dolnorakouské zemské vlády Oddělení územního plánování a regionální politiky Landhausplatz St. Pölten


Stáhnout ppt "Program Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google