Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATLAB LEKCE 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATLAB LEKCE 5."— Transkript prezentace:

1 MATLAB LEKCE 5

2 CVIČENÍ MOCNINNÉ FUNKCE
MOCNINNÁ FUNKCE S PŘIROZENÝM MOCNITELEM JE FUNKCE Y=X^N. NAKRESLETE DO GRAFICKÉHO OKNA POMOCÍ PŘÍKAZU SUBPLOT PRŮBĚHY FUNKCÍ : 1. y=x5 ; y=x3 ; y=x v jednom okně 2.y=x6 ; y=x4 ; y=x2 ve druhém okně 3. y=2*(x+1)2 ; y=2*x2 ; y=2*x2+4*x-6 ve třetím okně 4. y=sin(x); y=cos(x) ; y=sin(2*x) ; y=2*cos(2*x) Zadání řešte zápisem do M-souboru. Funkce v jednotlivých oknech rozlište barevně. Popište osy a název grafu.

3 CVIČENÍ EXPONENCIÁLNÍ A LOGARITMICKÁ FUNKCE VYTVOŘTE V GRAFICKÉM OKNĚ PRŮBĚH FUNKCÍ : y= ax 0<a<1 y= ax a>1 Y= log2 (x) Y= log10(x-1) ZADÁNÍ ŘEŠTE ZÁPISEM DO M-SOUBORU PROMĚNNNOU a ZADÁVEJTE Z KLÁVESNICE FUNKCE BUDOU ZOBRAZENY POMOCÍ PŘÍKAZU SUBPLOT . POPIŠTE OSY A NÁZEV GRAFU

4 KRESLENÍ KRUŽNICE STŘEDOVÁ ROVNICE KRUŽNICE X2 + Y2 = R2
PARAMETRICKÉ VYJÁDŘENÍ KRUŽNICE X= R*COS H Y= R*SIN H

5 KRESLENÍ ELIPSY ELIPSU SE STŘEDEM S [0 0] LZE URČIT PARAMETRICKY
X= A*COS H Y=B*SIN H NAKRESLETE ELIPSU POMOCÍ PARAMETRICKÉHO VYJÁDŘENÍ ZADÁNÍ ŘEŠTE V M-SOUBORU. Z KLÁVESNICE ZADÁVEJTE PROMĚNNÉ A + B.

6 3D GRAFIKA

7 VYTVOŘENÍ SPOJITÉHO 3D GRAFU
TŘI VEKTORY POPISUJÍ OSY X,Y,Z ( DVĚ NEZÁVISLE A JEDNU ZÁVISLE PROMĚNNOU) ZAPIŠTE A POTVRĎTE t=0:pi/50:10*pi; plot3(sin(t),cos(t),t) PŘÍKAZY – axis square, box on a grid on VYZKOUŠEJTE A POPIŠTE FUNKCI VÝŠE UVEDENÝCH PŘÍKAZŮ.

8 3D SÍŤOVÝ GRAF X=-3:.125:3; vytvoření vektoru na ose x (jedna nezávisle proměnná) y=x; vytvoření vektoru na ose y (druhá nezávisle proměnná) [X,Y]=meshgrid(x,y); vytvoření zvláštní matice (mřížky), která umožní následné 3D Z=X.*exp(-X.^2-Y.^2); definice osy závislé proměnné mesh(Z) klíčový povel pro vykreslení 3D síťovaného grafu Změňte mesh na meshc dále pak na surf


Stáhnout ppt "MATLAB LEKCE 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google