Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Risk & Opportunity Management Jak se vypo ř ádat s riziky a možnostmi EU ETS Stanislav Kolář Blackstone Global Ventures Ekonomické a investiční dopady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Risk & Opportunity Management Jak se vypo ř ádat s riziky a možnostmi EU ETS Stanislav Kolář Blackstone Global Ventures Ekonomické a investiční dopady."— Transkript prezentace:

1 Risk & Opportunity Management Jak se vypo ř ádat s riziky a možnostmi EU ETS Stanislav Kolář Blackstone Global Ventures Ekonomické a investiční dopady obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Seminář AEM, 23.11.2006, Praha

2 Česká a.s. založena v roce 2005 –Obchodník s povolenkami –Developer a investor do projektů JI – společné implementace Ukrajina, Bulharsko, Rumunsko –Poradenství pro státní organizace, nadnárodní organizace a firmy OSN, OBSE, Ukrajinské MŽP, společnosti z ČR, USA, Slovenska a Polska –Partnerství se spol. Natsource

3 Globální trhy s emisemi TRH EU ETS (11 500 firem v EU) STÁTY DODATKU B KJÓTSKÉHO PROTOKOLU Vnitřní redukce emisí Národní a mezinárodní politika JI & CDM Kanada, Japonsko KP, ETS USA? Přidělené množství pro státy KP GIS Fundamentální faktory trhu

4 JI – Spole č ná Implementace Projekt JI generuje jednotky ERU – Emission Reduction Units snížením emisí jednoho ze 6 skleníkových plynů definovaných v KP V zemi, která má závazek snížit nebo omezit emise v KP – Annex B Projekt podléhá schvalování hostitelské země pokud země splňuje kritéria pro „track 1“ V opačném případě podléhá schvalování JISC Každý stát, který plní kritéria má (bude mít) vlastní pravidla Žádný stát zatím neplní všechny kritéria pro „track 1“ Redukce emisí se počítají pro roky 2008-12

5 Ř ízení rizik Standardní operace s povolenkami – Nákup a prodej na spotových nebo derivátních trzích Dobrý makléř nabídne možnosti pro participaci na rostoucích cenách i „záchranu“ při cenových propadech Put a Collar opce jsou klíčové pro české podniky, protože jsou určena hlavně pro prodávající. Jde o domluvenou cenu nebo rozsah kdy makléř prodává, aby se zabránilo ztrátám při propadu cen Call opce jsou určeny pro kupující. Zajišťují nákup za maximální předem určenou cenu při rostoucích cenách – Prodej v případě přebytku? Velká většina CZ podniků má přebytek, klíčové je kdy prodat „Hraním“ na trhu můžete vydělat i prodělat, stejně jako v případě akciových trhů Lze uzavírat forvardy na prodej v budoucnu. Pro většinu českých podniků ale nedosažitelné, protože nemají potřebný rating. Během celého trvání trhu EU ETS existuje jedna jistota—ceny povolenek pro druhé období byly a jsou dražší než povolenky pro první období Existuje možnost využít tohoto „instrumentu“ pro podnik s přebytkem povolenek? ANO

6 Jak nakládat s potenciálem ukrytým v emisních povolenkách? Kromě prodeje přebytkových povolenek, jsou možné následující operace a transakce –Investice do projektů JI a CDM –Investice do fondů, které investují do projektů JI a CDM Umožňují de facto banking povolenek, který není standardně proveditelný –Přebytkové povolenky použijete jako investici do projektů, které generují levnější alternativní emisní kredity (ERU, CER), které se převedou do standardních evropských povolenek –Na konci transakce dostanete stejné množství povolenek, plus zisk z rozdílu cen EUA a ERU/CER

7 Cyklus investic do JI a CDM 2. Projekt sníží emise 3. Hostitelský stát/CDM EB Vydá ERU nebo CER 4. Konverze ERU/CER do povolenek 5. Použití povolenek k pokrytí emisí nebo jejich prodej 1.Investice do projektu Zisk

8 Výhody investování do projekt ů JI? Investice se mohou uskutečňovat pomocí povolenek, které se neprodají ale na čas zapůjčí Eliminuje se riziko „sázky“ na cenu povolenek Investor realizuje po dobu zapůjčení povolenek zisk Po ukončení transakce se mu povolenky vrátí společně s podílem na celkovém zisku z transakcí

9 Jak konvertovat ERU a CER do EU Povolenek? Propojovací směrnice (2004/101/EC) definuje propojení systému EU ETS s projektovými mechanismy Kjótského protokolu Emisní kredity z projektů JI a CDM se budou moci použít k pokrytí emisí v rámci EU ETS Jak, kdy a kolik bude záviset hlavně na: –ITL – International Transaction Log, tj. kdy vznikne technické umožnění vlastních převodů emisních kreditů –Legislativě v ČR a EU, která stanoví limit pro celkové převáděné množství ERU a CER do systému EU ETS v ČR. Cenový rozdíl mezi EAU a ERU/CER existuje hlavně díky rizikům, která existují při realizaci projektů JI a CDM

10 Investice do JI a CDM dnes JI 127 Projektů 16 mil tun CO2-rok €400 mil. investic CDM 1150 Projektů 192 mil tun CO2-rok €5 mld. investic Proč takový rozdíl? Chápání rizik Délka doby, po kterou CDM a JI existují

11 Kde je sou č asná poptávka po emisích z projekt ů JI a CDM? Právě probíhá veliké formování kapitálu pro JI a CDM €3.1 mld. ve 40 státních multilaterálních a soukromých fondech. 4x více než před rokem. €37 mld. odhad pro 2008-2012 Současná nabídka CER a ERU z projektů JI a CDM je nedostačující

12 Jsou projekty JI a CDM náro č né na realizaci? Ano. Projekty podléhají někdy zdlouhavé administrativě na národní nebo nadnárodní úrovni. Mají několik zásadních milníků: –PIN, PDD –Souhlasy státních orgánů –Registrace –Validace –Monitoring –Verifikace –Certifikace –Vydání ERU/CER

13 Kde se investovalo v CDM? Non CO 2 – 64% CO 2 – 36%

14 Kde se investovalo v JI? Non CO 2 – 29% CO 2 – 71%

15 Jednoduchá matematika Rozdíl mezi prodejní cenou EUA a nákupní cenou ERU musí být dost velký na pokrytí rizik, nákladů, a na překlenutí časového období, po které nejsou povolenky použitelné

16 Rizika a jak je eliminovat Projekt se neuskuteční –Blackstone neplatí předem. Platba je za každou povolenku až při doručení na účet Blackstone Projekt se uskuteční, ale státní správa bude klást nepředvídatelné překážky pro transfer ERU –Blackstone nepodepíše závaznou smlouvu koupit emisní kredity, dokud neexistuje závazek státu ve formě Letter of Approval V době předpokládaného převodu emisí nebude existovat ITL –Reálné riziko pro první období (2005-07). Jeden z hlavních důvodů pro nízkou cenu ERU a CER –Blackstone ale vrátí klientům povolenky až ve druhém období (2008-12). Neexistence ITL po roce 2008 by zdiskreditovala celý kjótský proces. Globální trhy s emisemi by se zhroutily, vč. EU ETS Převody budou možné, ERU budou existovat ale ČR bude klást limity pro používání ERU/CER v rámci EU ETS –To je jisté. Proto lze uskutečňovat transakce pouze v objemu, který zaručí podniku, že EUA které vložil do transakce budou vráceny v rámci limitu. Výhodou je, že limit se bude vztahovat na 2. pětileté období.

17 Rizika a jak je eliminovat A když přesto všechna opatření selžou a alternativní povolenky z JI nebo CDM nebudou? –Klient dostane zpět peníze za prodané povolenky

18 Kde investuje Blackstone do projekt ů JI? Ukrajina –Kogenerace –Záměna paliva –Skládkový plyn –Větrné elektrárny Bulharsko –Kogenerace Rumunsko –Výroba HNO 3

19 D ě kuji za pozornost Stanislav Kolář Managing Director Blackstone Global Ventures, a.s. Novotného lávka 5 Prague, Czech Republic skolar@blackstonegv.com www.blackstonegv.com


Stáhnout ppt "Risk & Opportunity Management Jak se vypo ř ádat s riziky a možnostmi EU ETS Stanislav Kolář Blackstone Global Ventures Ekonomické a investiční dopady."

Podobné prezentace


Reklamy Google