Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tisková konference Tisková konference hejtmana a ředitele krajského úřadu k článku zveřejněnému na serveru www.nasliberec.cz Liberec, 6. 3. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tisková konference Tisková konference hejtmana a ředitele krajského úřadu k článku zveřejněnému na serveru www.nasliberec.cz Liberec, 6. 3. 2014."— Transkript prezentace:

1 Tisková konference Tisková konference hejtmana a ředitele krajského úřadu k článku zveřejněnému na serveru www.nasliberec.cz Liberec, 6. 3. 2014

2 Tisková konference Projekt IP1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji trval od 1. 4. 2009 do 28. 2. 2013 čerpal prostředky z Evropského sociálního fondu zaměřen na podporu sociálních služeb jako jsou např. azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová centra apod. mezi 22 poskytovatelů projekt rozdělil cca 225 mil. Kč jedním z těchto poskytovatelů bylo i Liberecké romské sdružení o.s. (LRS) p. Miroslav Kroutil byl zodpovědným manažerem projektu IP1 od 25. 5. 2009 do 31. 8. 2010 v letech 2010 a 2011 proběhly kontroly projektu ze strany MPSV kontrola projektu Finančním úřadem pro Liberecký kraj proběhla v období 09/2011-02/2014

3 Tisková konference Projekt IP1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji kontrola projektu ze strany Auditního orgánu MF proběhla v 03/2013 Policie ČR šetří trestní oznámení Libereckého kraje na LRS podané v 02/2012 pro podezření z trestného činu dotačního podvodu a porušování povinností při správě cizího majetku kontrola Finančního úřadu pro Liberecký kraj vytýká LK, že u poskytovatelů připustil doložení kvalifikace k poskytování služeb po lhůtě, čímž porušil § 52 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách z tohoto důvodu Libereckému kraji hrozí odvod a penále ve výši celkem více než 205 mil. Kč

4 Tisková konference Tvrzení č. 1 „Vedení kraje se zdráhá splnit svou zákonnou povinnost a vymáhat škodu“ (titulek článku) Skutečnost krajský úřad vypracoval své právní stanovisko a na tomto stanovisku trvá hejtman uložil řediteli úřadu jmenovat škodní komisi složenou ze zaměstnanců, kteří se na jakémkoliv rozhodování v dané věci nijak nepodíleli hejtman i ředitel úřadu budou respektovat závěry a doporučení škodní komise, jakmile budou k dispozici

5 Tisková konference Tvrzení č. 2 „…jindy transparentní hejtman postupuje v této věci liknavě“ Skutečnost uzavření dohody o narovnání s p. Kroutilem bylo legální a zákonné v říjnu 2013 nechal hejtman zpracovat právní stanovisko úřadu (využívá jeho právních služeb) osobně komunikoval s o.s. Oživení, poté pověřil ředitele úřadu dalším jednáním v této věci uložil řediteli úřadu jmenovat škodní komisi k posouzení, zda vznikla škoda

6 Tisková konference Tvrzení č. 3 „Jako špičkový odborník na dotace a projektové řízení pracoval p. Kroutil na krajském úřadě Libereckého kraje jako manažer projektu IP1...“ Skutečnost p. Kroutil dostal výpověď za závažná pracovní pochybení, která následně potvrdil jak auditní orgán MF, tak i protokol Finančního úřadu, kdy kraji nyní reálně hrozí odvod a penále celkem více než 205 mil. Kč p. Kroutil byl manažerem projektu zodpovědným za nastavení a dodržování podmínek projektu IP1. Právě za jeho působení vznikla pochybení, kvůli nimž nyní hrozí kraji významné finanční sankce.

7 Tisková konference Tvrzení č. 4 „Kraj škodu po tehdejším řediteli p. Havlíkovi jako hlavní zodpovědné osobě za nezákonnou výpověď (a stále setrvávajícím v této funkci) vymáhat nezačal.“ Skutečnost současný ředitel úřadu p. Havlík nebyl v době podání výpovědi ředitelem úřadu současný ředitel úřadu nedal p. Kroutilovi výpověď pokud kraj dosud nedošel k závěru, že mu vznikla škoda, nemohl nic začít vymáhat

8 Tisková konference Tvrzení č. 5 „Právníci z Oživení… zaslali ke stanovisku krajských právníků podrobný rozklad.“ Skutečnost krajský úřad trvá na svém právním stanovisku o.s. Oživení pouze vyjádřilo svůj odlišný právní názor o.s. Oživení nemá kompetenci vykládat zákon, tato role náleží pouze nezávislému soudu

9 Tisková konference Tvrzení č. 6 „Schválen byl jiný návrh p. Vaňka, aby na příští únorové jednání komise byl přizván ředitel Havlík…V době psaní tohoto článku nebyl zápis z tohoto nedávného jednání zpřístupněn.“ Skutečnost autor článku naprosto tendenčně naznačuje, že úřad se snaží tím, že „zápis nebyl zpřístupněn“ něco tajit jednání Protikorupční komise Rady LK bylo skutečně plánováno na 18. 2. 2013, z rozhodnutí jejího předsedy pana Jana Korytáře se ale nekonalo! Žádný zápis tedy nevznikl a nemohl být ani zpřístupněn.

10 Tisková konference Tvrzení č. 7 „…hejtman pověří prošetřením věci člověka, který nezákonnou výpověď vydal…“ Skutečnost současný ředitel úřadu výpověď p. Kroutilovi nedal škodní komisi krajského úřadu nemůže jmenovat nikdo jiný než jeho ředitel při jmenování členů škodní komise dbal ředitel na to, aby byla složena výhradně z osob, které se na jakémkoliv rozhodování v této věci nijak nepodílely

11 Tisková konference Tvrzení č. 8 „V podstatě natahováním sporu i původní akceptací závěru krajských právníků stojí na straně ředitele Havlíka.“ Skutečnost současný hejtman v době vzniku tohoto problému nebyl ve vedení kraje, nestojí na ničí straně, jedná v souladu se zákonem o krajích a dalšími zákony s cílem minimalizovat případné negativní dopady na krajský rozpočet očekává nestranné posouzení věci ze strany škodní komise, podle jejích závěrů se rozhodne o dalším postupu

12 Tisková konference Tvrzení č. 9 „… jde v celé kauze i o nevídaný příklad osobní statečnosti a morální integrity člověka…“ Skutečnost veškeré aktivity p. Kroutila v posledních měsících jsou vedeny jasnou snahou odvést pozornost od jeho osobního selhání jako manažera projektu IP1, díky kterému kraji reálně hrozí sankce ve výši cca 205 mil. Kč nové vedení kraje se snažilo uzavřením dohody o narovnání ukončit spor s p. Kroutilem proto, aby pan Kroutil následně zpracoval zprávu o průběhu projektu IP1. Cílem bylo získat podklady pro námitky a vysvětlení kontrolním orgánům a tím minimalizovat výši hrozícího odvodu a penále.

13 Tisková konference Tvrzení č. 9 „… jde v celé kauze i o nevídaný příklad osobní statečnosti a morální integrity člověka…“ Skutečnost kauzu projektu IP1 stále šetří policie, do ukončení jejího šetření nelze z pohledu kraje dělat žádné závěry

14 Děkujeme za pozornost © 2014 Liberecký kraj


Stáhnout ppt "Tisková konference Tisková konference hejtmana a ředitele krajského úřadu k článku zveřejněnému na serveru www.nasliberec.cz Liberec, 6. 3. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google