Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni1 Projekty Ludvík Eger Cheb, 2005 – 06.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni1 Projekty Ludvík Eger Cheb, 2005 – 06."— Transkript prezentace:

1 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni1 Projekty Ludvík Eger Cheb, 2005 – 06

2 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni2 Co je to projekt? Projekt je návrh či plán Pitra (2006): Projekt je svou podstatou koordinované úsilí – proces orientovaný na vytvoření něčeho nového, dosud neexistujícího, v časově omezeném úseku. Splněním cílů a úkolů projektu vede k realizaci výsledků (produktů, služeb atd.) a to ve stanoveném plánu v určeném období se stanovenými zdroji a prostředky. Proto také návrh, bez jasně definovaných cílů, výsledků, produktů není projektem. Milton (2003): Projekty jsou svého druhu jedinečné úkoly, které vznikají, když je třeba něco udělat. Autor uvádí následující typické znaky: Trojrozměrný cíl, tzn. věcné provedení, časový plán a rozpočtové náklady Jedinečnost, provádí se jednou, je dočasný a pracuje na něm jiná skupina lidí Zdroje, projekty se realizují pomocí lidských a materiálních zdrojů

3 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni3 Co je to projekt? Životní cyklus projektu (fáze projektu): Koncepční fáze – volby projektu a základní představa Plánovací fáze - vytvoření představy o ideální cestě, formulace cílů Řešitelská fáze – zpracování řešení, podrobná dokumentace Implementační fáze – realizace, dosažení výsledků Závěrečná fáze – zhodnocení výsledků a poučení

4 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni4 Co je to projekt? Projekt musí popisovat: Východiska a cíle projektu (projekty EU dbají i na společenské cíle) Umístění (region, cílová skupina) Dílčí cíle, vazby mezi nimi Metodiku a odůvodnění jejího výběru Plán akce a trvání projektu Rozpočet projektu (pro celý projekt a detailně pro první rok) + zdroje financování Produkty a výsledky (odhadovaný dopad na cílovou skupinu) Diseminaci a účinky (též výstupy, multiplikační efekt, udržitelnost) Popis žadatele a partnerů

5 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni5 Zvažte: V případě realizace projektu v grantovém schématu je nutné si předem pročíst zadávací dokumentaci! Zejména otázka nositele, spoluúčasti a finanční část jsou klíčovými. (nápovědou může být i hodnotící systém projektu) Požadavky na projekty (design) Dnes jsou tyto požadavky často dány zadavatelem (př.: zákazník, vlastní organizace, ministerstva, grantové agentury, EU). Jedná se o popis projektu, výsledky, zdroje financování, popis předkladatele a jeho kapacit atd. Popis a souhlasy partnerů. Můžeme ovšem podávat i projekt, kdy připravujeme realizaci akce či žádáme o podporu organizace a struktura není předem daná příručkou, formuláři atd. I zde je potom dobré dodržovat obecně doporučenou osnovu, kterou nám ukazuje i tzv. struktura předběžné žádosti.

6 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni6 Projektový tým Různé role v projektu: Organizace může být obvykle: předkladatelem, koordinátorem a partnerem. (též hodnotitelem aj.) Roli předkladatele a koordinátora často plní jeden subjekt. Koordinátor je odpovědný za obsah, administraci a řízení projektu. Zajišťuje styk s partnery a poskytovatelem finančních prostředků. V projektu se dále mohou vyskytovat subdodavatelé, expertní poradci, ale také hodnotitelé a auditoři aj. Pro vlastní řízení projektu je nutné vytvořit projektový tým. Minimálně doporučujeme: Vedoucí projektu a vedoucí týmu Zástupce s pravomocí Odborní pracovníci (Nejlépe nejen podle odbornosti, ale i týmových rolí. Role vyhledávače zdrojů a příležitostí je stejně důležitá jako role specialisty např. pro ICT či dotahovače, který pomůže s kontrolou projektu, rozpočtu atd. + externí spolupracovníci?

7 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni7 Partnerství Různé projekty jsou cílené na různé cílové skupiny a mohou je realizovat někdy jen přesně vymezené organizace. Pro získání projektu je často výhodou, pokud máte široké partnerství. Kdo bývá vhodným partnerem: místní zaměstnavatelé nebo přední zaměstnavatelé v oboru místní a regionální samospráva regionální rozvojové agentury někdy též zaměstnanci a klienti (u škol absolventi atd.) organizace, které mají s organizací blízké vztahy externí experti, nezávislí hodnotitelé

8 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni8 Management projektu Faktory důležité pro projekt: Cíle: hlavní cíl, výsledky, dílčí úkoly Čas: promýšlení nápadů, příprava projektu, design projektu – přihlášky, vypracování zpráv aj. Prostředky a zdroje: finance, know-how, lidské zdroje, vybavení, subdodavatelé aj. Poznámka: je projekt v souladu s cíli, strategií a hodnotami žadatele?

9 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni9 Nejčastější nedostatky projektů Nejčastější nedostatky projektů: –Navrhované výsledky nebo produkty neodpovídají potřebám –Potřeba projektu není reálná –Nedostatečné zohlednění širších vývojových trendů v oboru –Nebere v úvahu současný stav –Příliš mnoho úkolů v jednom projektu –Malá pozornost se věnuje kooperaci –Činnosti se nevztahují k zadání projektu –Nedostatek zkušeností x reference

10 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni10 S tím souvisí: AUDIT Sběr informací (kvantitativní a kvalitativní) Monitorování a hodnocení projektu Monitorování Co a jak + zapojit partnery do procesu monitorování Jak se dozvíme, že jdeme správně a dosáhneme toho, co chceme? Hodnocení Čeho jsme dosáhli? Jak byl projekt řízen?

11 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni11 Rizika Kritické faktory úspěchu Jaká externí a interní omezení existují pro proces implementace? Externí  Rozpory mezi požadavky zájmových skupin  Neočekávané skokové změny (technologie, legislativa)  Jiné (ekologie …) Interní  Kvalifikační struktura pracovníků  Nedostatek nebo naopak i zahlcení informacemi  Limity finančních a materiálních zdrojů  Rezistence proti změnám, kultura organizace Za jakých podmínek je implementace reálná?

12 Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ludvík Eger, FEK ZČU v Plzni1 Projekty Ludvík Eger Cheb, 2005 – 06."

Podobné prezentace


Reklamy Google