Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROČ MĚNIT ŠKOLU A BUDOVAT MONTESSORI TŘÍDY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROČ MĚNIT ŠKOLU A BUDOVAT MONTESSORI TŘÍDY"— Transkript prezentace:

1 PROČ MĚNIT ŠKOLU A BUDOVAT MONTESSORI TŘÍDY
Mgr. Markéta Olbertová

2 transformace základního vzdělávání
poskytnutí uceleného vzdělání dětem s různou úrovní nadání, aniž by byly za menší objem vědomostí jakkoli trestány a separovány do různých druhů škol. (J.Nováčková) opuštění mocenského, autoritativního vztahu vůči dětem (z ústředního herce režisérem), partnerský přístup jiná organizace a metody vyučování (kooperativní učení, projekty, integrace předmětů) rozvíjení zodpovědnosti žáků (ne manipulace, poslušnost)

3 Nové trendy týmová práce rozložení odpovědnosti
jednoduché rozhodovací a komunikační cesty nastavení jednoznačných pravidel pro řízení školy dokumenty a formuláře postupně nahrazuje výpočetní technika využití dobré praxe, spolupráce mezi školami vliv kvalitního a efektivního vedení škol na kvalitu výuky a vytváření konkurence schopného vzdělávacího prostředí připravenost na získání certifikátu s evropskou platností dle normy ISO 9001

4 Zaměstnanci školy Výrazným motivátorem k dosahování kvalitních pracovních výsledků jsou zaměstnanecké vztahy na pracovišti. Zásady: Respektování etických pravidel, vzájemná úcta, naslouchání si, spolupráce a pomoc.  Rozvoj organizace jako celku je podmíněn tvůrčí prací a aktivitou každého jednotlivého zaměstnance

5 Další Možnosti školy Projekty napříč ročníky
Spolupráce tříd (1.a 9.tř., ŠVP 1.a5.tř.) Žákovský parlament Schránka důvěry Poradenská skupina na škole – metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog Spolupráce s odborníky – PPP, SPC, Středisko výchovné péče, OPD… Evaluace školy – SWOT analýza, dotazníkové šetření, Mapa školy Okamžité řešení problému Hodnocení a sebehodnocení žáků Úzká spolupráce s rodiči Třídy Montessori – pozitivní „nákaza“

6 Jak žáka připravit na střední školu a budoucí povolání ?
Klasická škola Umí z paměti vyjmenovat kde co – třeba hlavní města všech států světa Pamatuje si většinu letopočtů z dějepisu – třeba kdy byla bitva u Thermopyl Vyjmenuje názvy všech chemických prvků A další …………..

7 moderní škola Bude odpovědný Bude samostatný
Bude schopen spolupracovat v týmu Bude schopen prezentovat svoji práci, sdělovat svoje myšlenky Bude schopen vyhledávat a zpracovávat informace, ….

8 Jakými metodami dosáhneme těchto cílů ?
Zkoušení u tabule Výklad učitele Diktování zápisu do sešitu Učení se ze sešitu nazpaměť Jednotný přístup ke všem žákům ve třídě, bez ohledu na jejich individuální potřeby Aktivizace vyučování Práce s experimenty Práce s pracovními listy Prezentace myšlenek, nápadů, projektů, vlastních prací Práce s informačními zdroji Skupinová práce Práce ve třídách Montessori a rozvíjení prvků v běžných třídách Klasické metody - ne Moderní metody

9 Co žákům pomůže? Jsou dána jasná kritéria hodnocení
Je dána dostatečná příležitost k nápravě výsledků – konzultace, opravy testů apod. Kvalitní učebnice a pomůcky K výuce se využívá různých zdrojů informací (encyklopedie, knihovna, počítače) Úzká spolupráce s rodiči – různé možnosti komunikace (SMS, , zprávy e- learningového systému, elektronická žákovská knížka, časté hovorové hodiny,…)

10 Pravidla hodnocení motivující využívat popisného jazyka sebehodnocení
průběžné mapování, sledování pokroku (posunu) provádět vzhledem k předchozímu a očekávaného stavu hodnotit směrem k individuálním schopnostem každého žáka

11 Práce s chybou – „chyba je přítel“
Efektivní hodnocení Slovní hodnocení Popis toho, co dítě zvládlo Sdělení dítěti, ne o dítěti Neposuzuje osobnost dítěte Portfolio Pokroky dítěte shromážděné v deskách, krabici… Práce dítěte, záznamy učitele Posiluje odpovědnost dětí za vlastní učení Sebehodnocení Práce s chybou – „chyba je přítel“

12 Principy Pedagogiky Montessori

13 Práce na koberečku

14 Samostatná práce Používá se také označení volná nebo svobodná práce, protože dítě si může zvolit: co  =   jaký   materiál  si  vybere, jakou oblast, na čem bude pracovat, co se chce učit a o čem chce získat další informace kde  =  vybírá si místo, kde bude ve třídě pracovat kdy = dítě nepracuje na povel či   podle zvonění, ale motivuje ho jeho polarita pozornosti; každé dítě je na určitou věc „naladěno“ v jinou dobu s kým   =  může  pracovat  samo, ve dvojici, ve skupině

15 Práce s chybou Žáci nejsou za chyby trestáni nebo záporně hodnoceni, ale má jim být ukazatelem toho, co ještě je třeba procvičit či zopakovat. Chyba je chápána  jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a jako bohatý zdroj nových poznatků.   Materiály a pomůcky jsou připraveny tak, aby si dítě vždy samo mohlo zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu - vlastní chyby  tak napomáhají v dalším učení.

16 Práce s pochvalou S pochvalou se zachází přiměřeně tak, aby se dítě nestalo na pochvale závislé. Dítě má cítit sebeuspokojení z práce, kterou dělá; nedělat práci pro uspokojování představ dospělého, pro pochvalu nebo známky.  Pochvala je využívána zejména u nových a nejistých dětí k navození pocitu bezpečí a jistoty.

17 Jednotlivé oblasti učení
I. Praktický život péče o vlastní osobu a své tělo, o okolí a společnost, cvičení sociálních vztahů, cvičení kontroly pohybu II. Smyslový materiál procvičuje rozlišování, srovnávání, třídění a pojmenování III. Jazykový materiál tj. materiály podporující rozvoj řeči, materiály k výuce čtení a psaní IV. Kosmická výchova integrace témat zahrnutých v prvouce, vlastivědě, přírodovědě, zeměpisu, přírodopisu a dějepisu V. Matematický materiál

18 Vlastnosti pomůcek Estetické kvality
Atraktivnost předmětu je silnou motivací, přitahuje pozornost dítěte a vyzývá ho k činnosti. Estetické kvality ovlivňují také vývoj estetického cítění. Vedou k vytváření pocitu zodpovědnosti. Podněcování aktivity Pomůcka má podněcovat činnost. Dítě pomůcka přitahuje, pokud s ní může manipulovat, brát ji do rukou, ne ji pozorovat a obdivovat. Kontrola chyb Materiál je konstruován tak, aby dítě samo poznalo chybu. Kontrola chyby spočívá v materiálu samém. Dítě okamžitě zná výsledek, opravuje se samo, není tak závislé na hodnocení autorit.

19 Destičky se sametovými písmeny

20 Písková deska, vějíře

21 vějíře

22 knížky

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Pomůcky montessori a žáci se spu
Pomůcky pro český jazyk, které využívají žáci ve třídách Montessori, jsou velmi dobře využitelné pro práci s dětmi , které mají specifickou vývojovou poruchu učení. Jejich specifikem je to, že si žák okamžitě provede sám kontrolu a učí se pracovat s chybou. Pomůcky  propojují tematicky okruhy, které se probírají např. v předmětech Člověk a jeho svět a  rozvíjí čtenářskou gramotnost. Známka je pro dítě totéž co mzda pro dospělého – práce a učení není totéž práce vytváří hodnoty, které lze směňovat, učení připravuje na budoucí vytváření hodnot při učení se vytváří v mozku nové spoje, při práci jde o využívání spojů známkování při učení není nutné, odměna za práci je nutností dospělý má možnost volby, dítě ne (ze ZŠ nemůže odejít, práci si vybírá podle schopností) Známka nabízí lepší srovnání s ostatními Důležitá není známka, ale zpětná vazba. Zpětná vazba nezahanbuje, netrestá ani neodměňuje, známka ano. Všechny děti se mají učit totéž – naložíme dvěma stejně starým dětem stejné množství jídla a trváme na tom, že dítě, pro které je to moc vše musí sníst (i když mu bude špatně) a nepřidáme tomu, kdo chce víc (není to spravedlivé)???

36 Děkuji za pozornost. Mgr. Markéta Olbertová
Základní škola, Brno, Gajdošova 3


Stáhnout ppt "PROČ MĚNIT ŠKOLU A BUDOVAT MONTESSORI TŘÍDY"

Podobné prezentace


Reklamy Google