Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XV. celostátní finanční konference „ÚSPORY STÁTU = NÁKLADY OBCÍ?“ 29.-30. listopadu 2012 Nová budova Národního muzea Vinohradská 1, Praha 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XV. celostátní finanční konference „ÚSPORY STÁTU = NÁKLADY OBCÍ?“ 29.-30. listopadu 2012 Nová budova Národního muzea Vinohradská 1, Praha 1."— Transkript prezentace:

1 XV. celostátní finanční konference „ÚSPORY STÁTU = NÁKLADY OBCÍ?“ 29.-30. listopadu 2012 Nová budova Národního muzea Vinohradská 1, Praha 1

2 JUDr. Martin Janoušek místopředseda Komory administrátorů veřejných zakázek „KVALITA VERSUS CENA – NÁVRHY ŘEŠENÍ“ 2

3 Odborná konference „Fórum Veřejné zakázky kvalitně, aneb aktuální stav v ČR“ pořadatel: Fórum Veřejné zakázky kvalitně (MPO + KAVZ) www.fvzk.czwww.fvzk.cz datum konání: 15. října 2012 místo konání: sídlo Ministerstva průmyslu a obchodu Prezentace tří pozičních dokumentů: Mimořádně nízká nabídková cena Veřejné zakázky na inženýrské a projektové konzultační služby, architektonické soutěže Veřejné zakázky na stavební práce 3

4 Témata: Nízká kvalifikace a jediné kritérium cena Hodnocení ekonomické výhodnosti Zákaz hodnocení kvalifikace Dílčí kritéria Mimořádně nízká nabídková cena Konkrétní případy Kvalita zadávacího procesu 4

5 5 Nízká kvalifikace a jediné kritérium cena rozšířený způsob zadávání stanovení nízkých kvalifikačních předpokladů (obavy, transparentnost), a jediné hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena (transparentnost) = nižší ochrana zadavatele před neseriózním dodavatelem a nereálnou cenou

6 Hodnocení ekonomické výhodnosti Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci. Zákon zná dvě kritéria hodnocení – nabídková cena a ekonomická výhodnost zadavatelé se sami omezují a ohrožují, když preferují kritérium ceny Zásady 3e – účelnost, hospodárnost a efektivnost – kritérium ceny neodpovídá 6

7 Zákaz hodnocení kvalifikace Novela ZVZ zakázala hodnocení kvalifikace Soukromý sektor se chová jinak U určitých profesí je třeba kvalifikaci hodnotit (projektové, inženýrské, konzultační služby atd.) nová směrnice - hodnocení kvalifikace a zkušeností u zakázek na služby a zakázek zahrnujících projekt stavebních prací 7

8 rizika VZ na projektové služby - předcházejí a určují projekty, které jsou mnohonásobně větší a dražší než tyto služby škoda, která hrozí (vady stavby z důvodu vad projektu) může být nepoměrně vyšší, než hodnota projektové služby (cena za projekt). chyba projektu a škoda se může projevit až když je pozdě (projekt běží) a až po uplynutí doby, kdy bylo možné ji nárokovat; 8

9 Dílčí kritéria Kvalifikace v praxi nahrazována dílčím hodnotícím kritériem „analýza související s předmětem plnění VZ“ např. vzorové práce, příklady (riziko zpracování třetí osobou, kvalifikace transparentnější), metodika / pravidla spolupráce (dohlížet dodržování) odborně stanovit ostatní hodnotící kritéria vedle ceny nová směrnice – návrh zákazu jediného kritéria nejnižší náklady, ponechání pouze kriteria hospodářsky nevýhodnější nabídka 9

10 Mimořádně nízká nabídková cena zákon možnost dává nepříliš často využíváno ZD- upozornění na použití a stanovení způsobu identifikace - pravidla posuzování, metoda a postup zadavatele při aplikaci znalecké přezkoumání ceny nová směrnice – automatická nutnost vysvětlit MNNC při odchylce od průměru ostatních nabídek 10

11 Konkrétní případ I - Konzultační služby Zadavatel hodlal zadat konzultační služby. Provedl průzkum trhu oslovením několika společností podnikajících v daném sektoru. V návaznosti na provedený průzkum byly zadavatelem stanoveny předpokládané hodnoty za jednotku služeb. Zadavatel potom v ZD upozornil uchazeče na skutečnost, že v případě, že jimi předložená nabídková cena za jednu hodinu služeb překročí onu spodní hranici jím předpokládaných jednotkových hodnot, bude tato cena považována za mimořádně nízkou a uchazeč bude vyzván ke zdůvodnění. 11

12 Zadavatel tedy předem upozornil uchazeče, jakým směrem bude uvažovat HK při posuzování nabídkových cen, uchazeči byli předem seznámeni se záměrem zadavatele resp. hodnotící komise. Tento postup byl ze strany ÚOHS shledán oprávněným. 12

13 Konkrétní případ II - Postup HK HK posoudila nabídkovou cenu uchazeče za jednu hodinu služeb jako mimořádně nízkou a vyžádala si její zdůvodnění. HK v žádosti o zdůvodnění uvedla konkrétní důvody, které ji vedly ke shledání nabídkových cen za mimořádně nízké, označila konkrétní hodnoty, které požadovala zdůvodnit, a stanovila způsob, jakým mají být požadované hodnoty zdůvodněny. 13

14 Ve výzvě bylo jasně uvedeno, že písemné zdůvodnění ceny má být předloženo tak, aby z něj byl zcela zřejmý vnitřní rozpad uvedených částek, a aby z něj bylo patrno, že v těchto částkách jsou obsaženy veškeré náklady související s realizací veřejné zakázky a přiměřený zisk z plnění veřejné zakázky. Uchazeč však ve svém zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny uvedl tabulku, z níž rozpad nabídkových cen nikterak nevyplývá. 14

15 ÚOHS konstatoval, že uchazeč tedy nepostupoval v souladu s požadavky zadavatele, když ve svém zdůvodnění neuvedl rozpad jím uvedené nabídkové ceny za jednu hodinu služeb dle požadavků zadavatele. Uchazeč byl oprávněně vyloučen. 15

16 Konkrétní případ III - Stavba HK vyzvala uchazeče k vysvětlení MNNC, s tím, aby dodavatel uvedl položkové složení jednotlivých součástí ceny. Dodavatel doložil ve struktuře podle požadavku HK. Ta konstatovala, že některé z položek jsou v pořádku, nicméně u některých uvedla, že dodavatel tyto položky nevysvětlil, jelikož nedoložil „potřebné doklady“, ze kterých by bylo možné určit, jestli navrhované ceny jsou reálné. 16

17 Dodavatel byl vyloučen. ÚOHS konstatoval, že tento postup zadavatele byl v rozporu se ZVZ a netransparentní, neboť HK má ve své žádosti o zdůvodnění přesně určit, jaké skutečnosti požaduje vysvětlit a definovat doklady, kterými to chce doložit. To se v konkrétním případě nestalo. Nelze se dovolávat potřebných dokladů, pokud zadavatel, resp. HK, tento požadavek nevznesl. 17

18 Kvalita zadávacího procesu Kvalitní ZD a proces VZ – kvalitní výsledek, efektivní vynakládání prostředků Nekvalitní ZD a proces VZ – odklady, zbytečné náklady, ztráta financování, nekvalitní výsledek Kvalitní ZD a proces – odborný aparát nebo externí odborník / administrátor – vždy s odpovědností Administrátor – profese, přesto může dělat každý 18

19 Děkuji za pozornost. JUDr. Martin Janoušek místopředseda Komory administrátorů veřejných zakázek Na Ořechovce 580/4 162 00 Praha 6 – Střešovice e-mail: kavz@kavz.czkavz@kavz.cz tel.: +420 224 232 611 19


Stáhnout ppt "XV. celostátní finanční konference „ÚSPORY STÁTU = NÁKLADY OBCÍ?“ 29.-30. listopadu 2012 Nová budova Národního muzea Vinohradská 1, Praha 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google