Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Výuka praktických a pracovních činností a přírodovědných předmětů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Výuka praktických a pracovních činností a přírodovědných předmětů."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Výuka praktických a pracovních činností a přírodovědných předmětů

2 Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Základní údaje o škole 1923 – 1999 základní škola neúplná se samostatnou mateřskou školou 2000 – 2001 postupně zahájena výuka na II. stupni základní školy Základní školu navštěvuje v tomto školním roce 237 žáků, mateřskou školu 90 dětí Spádová oblast – Písek, Bukovec, částečně Písečná (školu navštěvují žáci i z Vendryně, Bystřice, Jablunkova, Návsí, Dolní Lomné, aj.

3 Výuka praktických a pracovních činností a přírodovědných předmětů I. stupeň – hodinové dotace 1 hodina praktických činností týdně ve všech ročnících 1 hodina informatiky v pátém ročníku 5 hodin matematiky týdně ve všech ročnících Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace

4 Výuka praktických a pracovních činností a přírodovědných předmětů II. stupeň – hodinové dotace 1 hodina pracovních činností týdně ve všech ročnících 1 hodina informatiky a 1 hodina AVP týdně v šestém ročníku 5 hodin matematiky ve všech ročnících 2 hodiny fyziky od 7. ročníku 2 hodiny chemie od 8. ročníku nabídka povinně volitelných přírodovědných předmětů od 7. ročníku 1 hodina informatiky týdně 1 hodina fyzikálního semináře týdně 1 hodina přírodovědného semináře týdně 1 hodina matematického semináře týdně Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace

5 Netradiční formy výuky Vyučujeme ve dvou až čtyřhodinových blocích Projektové dny pro 9. ročník – údržba školní zahrady a školní naučné stezky, Den Země, Projekt Zahrada, výsadba a pěstování netradičních bylin, květin a stromů Výuka probíhá dílnách, cvičné kuchyni, v učebnách školní naučné stezky, na školní zahradě, v odborných učebnách Projekt Robolaby Ekokoutek, akvárium, želvárium Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace

6 Spolupráce s organizacemi, které podporují technické vzdělání Třinecké železárny, a. s. Vysoká škola Báňská, Ostrava Úřad práce SOŠ a SOU podnikání služeb Jablunkov Střední odborná škola Třineckých železáren Spolupráce s družebními školami v zahraničí – Gogolin, Szczyrk, společné projekty s EU Spolupráce s gymnázii a průmyslovými školami Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace

7 Pracovní činnosti spolupráce s průmyslovými podniky v kraji – exkurze návštěva prostor SOU a SOŠ v kraji obnova vybavení školních dílen rozšíření pracovních míst pro žáky vybudování prostor pro přípravu materiálů k výuce vybavené pásovou pilou, protahovačkou, hoblovkou Závěr Chybí finanční prostředky na vybavení dílen pomůckami, chybí více vyhlášených projektů na vybavení dílen, např. ministerstvo, kraje, EU.

8 Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Školní zahrada, školní naučná stezka s venkovními učebnami a jejich využití v přírodovědných předmětech motivuje žáky k práci na pozemcích školy, pěstováním bylin, zeleniny, květin a stromů motivuje žáky k práci na údržbě venkovních učeben a školní naučné stezky Závěr Rozšířit exkurze žáků s motivačním charakterem k této práci, např. exkurze (návštěva parků, výstav, zahradnictví, truhlářských a řezbářských dílen). Rozšiřovat a obnovovat realizované projekty.

9 Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Chemie zakoupení pomůcek pro zlepšení praktických dovedností (výukové sady pro chemii) uskutečňovat projektové dny – laboratorní práce žáků vedené odborníky z oborů návštěvy žáků ve vědeckých a vzdělávacích centrech

10 Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Fyzika motivace žáků informačními a komunikačními technologiemi motivace žáků spojením fyzikální teorie s moderní praxí exkurze do vybraných pracovišť, např. TŽ a.s. aj. podpora nových projektů a soutěží Závěr zlepšení vybavenosti novými druhy elektronických měřičů pro efektivní vytváření laboratorních úloh zapojení žáků do problémových úloh a jejich řešení (více výukových programů pro řešení) vzdělávání učitelů k této problematice

11 Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Matematika vyšší motivace žáků zábavnými úlohami, matematickými hrami, číselnými rébusy častěji aplikovat naučené poznatky v běžném životě – práce v terénu Závěr dovybavení tříd interaktivními tabulemi zakoupení pomůcek, např. stavebnice pro vyučování zlomků

12 Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Finanční gramotnost Témata finanční gramotnosti jsou zařazována do učiva matematiky pro 6. ročník – hospodaření domácnosti v Ov (rodinný rozpočet) pro 7. ročník- procenta, úrok pro 8. ročník - úrok, akontace a leasing pro 9. ročník – úvěr Závěr Besedy s odborníky z oblasti financí pro žáky 2. stupně

13 Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Závěr Je potřeba navýšit finance na zakoupení dražších pomůcek, na které středně velká škola nemá dostatečné finanční krytí. Chybí projekty ministerské, krajské, EU. Příkladem mohou být dobré projekty, které byly vyhlášeny např. ke školním naučným stezkám a školním zahradám MŽP a krajem. Podporovat vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů přímo v praxi, např. exkurze ve školách, v podnicích, zahraniční výměnné pobyty učitelů.

14 Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Výchovné poradenství 1. Cíl výchovně vzdělávací práce k motivaci žáků k přírodovědným předmětům a technickým oborům na středních školách. schopnost jedince i celoživotně se vzdělávat studium SŠ a VŠ technického směru rekvalifikace – za účelem získání pracovního místa

15 Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace 1. Cíl výchovného a kariérového poradenství – v souladu s celkovou koncepcí ŠVP Nastartovat směřování žáků k vlastní budoucnosti Schopnost jedince i celoživotně se vzdělávat Studium SŠ, VOŠ, VŠ Rekvalifikace – za účelem získání pracovního místa 2. Jak na to podle ŠVP – moderní metody a nové možnosti organizace výuky Tvořivé myšlení Problémové učení Projektové vyučování Vytváření vlastních žákovských projektů Prezentace projektů Výuka v blocích

16 Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace 3. Ověřování správnosti koncepce ŠVP Pravidelné testování žáků a nezávislé hodnocení Přijetí žáků na všechny typy SŠ, SOŠ Informace o jejich úspěšném studiu na SŠ 4. Jak žáky nasměrovat Prezentace studentů SŠ přímo ve výuce Exkurze žáků na vybraná pracoviště Účast žáků v soutěžích – viz. loňské Řemeslné hry 5. Závěr Další vlivy – besedy se zástupci SŠ pro rodiče i žáky Vliv rodiny na rozhodování žáků Shrnutí faktorů ovlivňujících konečnou volbu


Stáhnout ppt "Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Výuka praktických a pracovních činností a přírodovědných předmětů."

Podobné prezentace


Reklamy Google