Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty OP VK realizované pro elektrotechnické obory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty OP VK realizované pro elektrotechnické obory"— Transkript prezentace:

1 Projekty OP VK realizované pro elektrotechnické obory
Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Ing. Eva Dařenová

2 Realizované projekty OP VK od 1.5. 2009
„KT IVV BUS ,,Moje volba-moje budoucnost“ „Najdi si cestu k technice“ „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ „Vzdělávej se, máš na to celý život“

3 „KT IVV BUS“ Cíle projektu:
Podpořit výuku nových technologií a technologických postupů, modernizace a inovace teoretické a praktické výuky rozvodu elektrické energie. Zpracování výukových modulů (didaktické pomůcky, učební texty) Kabelové technologie Izolované venkovní vedení Inteligentní instalace

4 ,,Moje volba-moje budoucnost“
Do realizace projektu byli zapojeni: Pedagogové ISŠ Sokolnice Žáci ISŠ Sokolnice Partneři projektu RGV a.s. Břeclav, ELTECH CZ, s.r.o. Děčín

5 „KT IVV BUS“ Výstupy projektu
Didaktické pomůcky pro kabelové technologie a izolované venkovní vedení Výukové texty Kabelové technologie Izolované venkovní vedení Inteligentní instalace Webové stránky projektu

6 „KT IVV BUS“ Didaktické pomůcky

7 „KT IVV BUS“ Didaktické pomůcky

8 „KT IVV BUS“ Didaktické pomůcky

9 „KT IVV BUS“ Učební texty

10 ,,Moje volba-moje budoucnost“
Cíle projektu: Podpořit zvýšení zájmu žáku ZŠ o studium technických, řemeslných a službových oborů rámci celého Jihomoravského kraje a vytvoření jednotných postupů, výukových modulů a propagačních nástrojů pro vzdělávání a přiblížení těchto oborů žákům tříd ZŠ v dostatečném předstihu před výběrem studijního oboru.

11 ,,Moje volba-moje budoucnost“
V projektu bylo zapojeno: 57 základních škol z celého Jihomoravského kraje 7 středních škol ISŠ Sokolnice SOŠ a SOU stavební, Bosonohy ISŠ a COP Olomoucká SOŠ a SOU André Citroëna, Boskovice SOŠ oděvní a SOU, Strážnice SOŠ a SOU Znojmo SOU Mikulov Odborníci z praxe Partneři projektu Svaz průmyslu a dopravy ČR, ESB Elektrické stroje, Brno

12 ,,Moje volba-moje budoucnost“ Aktivity projektu
Specializované besedy s odborníky přímo z praxe Exkurze do firem působících na úrovni technických či řemeslných oborů. Oborové dny, při nichž si žáci mohli sami vyzkoušet řemeslo tvorbou vlastních výrobků

13 ,,Moje volba-moje budoucnost“ Besedy na základních školách

14 ,,Moje volba-moje budoucnost“ Oborové dny na středních školách

15 ,,Moje volba-moje budoucnost“ Výstupy projektu
Katalog řemesel Metodika pro výchovné poradce Motivační film Webové stránky projektu

16 „Najdi si cestu k technice“
Cíle projektu: Motivace žáků školy ke studiu zvoleného oboru, věnovat se mu v takovém rozsahu, aby ve svém dalším uplatnění nebo na vysoké škole se mohl profilovat a být úspěšným. Motivace žáků základních škol ke studiu technických oborů, v tomto případě zaměření na elektrotechniku a strojírenství, které se prolínají v podstatě ve všech odvětvích našeho průmyslu. Rozšíření kompetencí pedagogů středních a základních škol pro podporu výuky technických oborů.

17 „Najdi si cestu k technice“
Do realizace projektu jsou zapojeni: Pedagogové a žáci školy 18 základních škol z Jihomoravského kraje Odborníci z praxe Partner projektu Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje

18 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu
Zkvalitnění výuky elektrotechniky Vybavení elektrotechnické dílny pro odborný výcvik silnoproudu (laboratorními stoly s přístrojovými nástavbami a didaktickou technikou) Specializovaná pracoviště pro nácvik dovedností elektromontážních prací: Světelná a tepelná technika Stykačové kombinace Elektromery Měření elektrických veličin Bytové a průmyslové instalace Elektrické stroje točivé a netočivé Fotovoltaika.

19 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu

20 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu

21 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu
Výukové materiály a školení pedagogů Zpracování výukových textů a multimediálních prezentací pro 8 předmětů Automatizace Elektrické stroje a přístroje Elektronika Elektrická měření Elektrotechnologie Technická dokumentace Užití elektrické energie Základy elektrotechniky Školení pedagogů SŠ a ZŠ na používání interaktivních tabulí a e-learningu

22 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu
E-learning Vytvoření odborného interaktivního prostředí určené žákům a pedagogům středních a základních škol, obsahující animace, prezentace, testy, kontrolní otázky, atd.

23 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu
Akce techniky Žáci v průběhu 4 hodin plní spolu s žáky naší školy praktické úkoly z oblasti rozvodů elektrické energie, robotiky, měření elektrických veličin, návrhu a zapojování plošných spojů, … Společné exkurze žáků ZŠ a SŠ do vybraných podniků

24 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu

25 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu

26 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu

27 „Najdi si cestu k technice“ Výstupy projektu
Vybavení elektrotechnické dílny Soubor výukových materiálů a multimediálních prezentací pro 8 předmětů Vyškolení pedagogové ZŠ a SŠ na využívání interaktivních tabulí a e-learningu Elearningový portál pro pedagogy a žáky SŠ a ZŠ Webové stránky projektu

28 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“
Cíle projektu: Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji. Připravit a zrealizovat takové motivační (klíčové) aktivity, které obecně povzbudí zájem žáků střední školy a základních škol o studium technických oborů, či předmětů, vybudovat (rozšířit) své zázemí za účelem prohloubení motivace ke studiu zejména slaboproudé elektrotechniky a IT.

29 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“
Konkrétní cíle ISŠ Sokolnice jako partnera Vybudovat síť základních škol a ISŠ Sokolnice pro zajištění dlouhodobé spolupráce Modernizovat dvě odborné dílny pro zajištění praktické výuky se zaměřením na slaboproudou elektrotechniku a IT. Vybavit výuková pracoviště základních škol didaktickými pomůckami pro výuku slaboproudé elektrotechniku a nácvik praktických činností v práci se dřevem, kovem a základech elektrotechnických prací. Navázat dlouhodobou spolupráci s vysokými školami k zajištění motivace žáků ke studiu technických oborů.

30 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“
Do realizace projektu je zapojeno: 5 základních škol: Základní škola Měnín, Měnín 32 Základní škola Sokolnice, Masarykova 20 Základní škola Újezd u Brna, Školní 284 Základní škola a mateřská škola Šaratice, Náves 96 Základní škola a Mateřská škola Otnice, Školní č. 352 2 vysoké školy: VUT Brno, fakulta strojního inženýrství, ústav automatizace a informatiky Mendelova univerzita v Brně, ústav informatiky

31 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ Aktivity projektu Vybavení elektrotechnických dílen ISŠ Sokolnice a laboratoří základních škol Vybavení dílny pro praktickou výuku elektrotechnických měření, robotiky, kamerových systémů, satelitních a televizních systémů, zabezpečovací techniky a programování elektronických zařízení Vybavení elektrotechnické dílny pro praktickou výuku o komponenty pro výuku počítačových sítí Vybavení pracovišť pro výuku předmětu Pracovní činnosti, Fyzika a IT na základních školách.

32 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu

33 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu

34 Praktická cvičení žáků základních škol
„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ Aktivity projektu Praktická cvičení žáků základních škol V rámci výuky na základních školách probíhají praktická cvičení z: Fyziky Pracovních činností IT Projektové dny na ISŠ Sokolnice

35 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu

36 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu

37 „Pokročilá praktika“ žáků ISŠ Sokolnice
„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ Aktivity projektu „Pokročilá praktika“ žáků ISŠ Sokolnice Rozšířená výuka a praktická cvičení v oblasti počítačových sítí (MENDELU) Rozšířená výuka programování (MENDELU) Robotika (VUT)

38 Volnočasové aktivity žáků ISŠ Sokolnice
„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ Aktivity projektu Volnočasové aktivity žáků ISŠ Sokolnice Kroužek „Elektronika“ zaměřený na elektroniku, el. měření a programování elektronických zařízení v modernizované laboratoři

39 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu

40 „Vzdělávej se, máš na to celý život“
Cíle projektu: Tvorba vzdělávacích programů, včetně učebních textů, pro celkem 9 profesních kvalifikací z oboru elektrotechniky a strojírenství, metodické a podpůrné materiály pro lektory dalšího vzdělávání, e-learning a pilotní ověření na účastnících dalšího vzdělání.

41 „Vzdělávej se, máš na to celý život“
Do realizace projektu byli zapojeni: Pedagogové ISŠ Sokolnice jako tvůrci výukových materiálů a jako lektoři dalšího vzdělávání Odborníci z praxe v oblasti elektrotechniky a strojírenství Účastníci dalšího vzdělávání Partner projektu Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje

42 „Vzdělávej se, máš na to celý život“ Aktivity projektu
Tvorba sítí a partnerství Spolupráce vzdělávací instituce a sociálních partnerů Oslovení organizací z oboru elektrotechnika a strojírenství s cílem rozšířit povědomí o profesních kvalifikacích a určení požadavků na kvalifikační potřeby dle NSK Vytvořit systém spolupráce

43 „Vzdělávej se, máš na to celý život“ Aktivity projektu
Tvorba metodických nástrojů a vzdělávání lektorů Modul 1 - Tvorba vzdělávacích programů pro profesní kvalifikace Modul 2 - Vedení účastníka dalšího vzdělávání procesem uznávání předchozích pracovních zkušeností Modul 3 - Hodnocení odborných kompetencí účastníka dalšího vzdělávání

44 „Vzdělávej se, máš na to celý život“ Aktivity projektu
Tvorba vzdělávacích programů pro profesní kvalifikace a pilotní ověření Vzdělávací programy pro 9 PK včetně učebních textů a elearningových kurzů Montér elektrických instalací ( H) Montér elektrických sítí ( H) Montér elektrických rozvaděčů ( H) Montér slaboproudých zařízení ( H) Montér hromosvodů ( H) Montér kabelových technologií pro silnoproud ( H) Elektromontér fotovoltaických systémů ( H) Elektromechanik pro výtahy ( H) Zámečník ( H)

45 „Vzdělávej se, máš na to celý život“ Aktivity projektu
Pilotní ověření Kurzy profesních kvalifikací – účastníci získali potřebné znalosti a dovednosti z příslušné profesní kvalifikace Ke studiu využívali výukové materiály a e-learningové kurzy Vykonali zkoušku z profesní kvalifikace (osvědčení)

46 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu

47 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu

48 Vzdělávej se, máš na to celý život“ Výstupy projektu
Soubor výukových materiálů a multimediálních prezentací pro 9 profesních kvalifikací Elearningové kurzy pro 9 vzdělávacích programů Vyškolení pedagogové v lektorských kompetencích Systém spolupráce mezi vzdělávací institucí a sociálními partnery Webové stránky projektu

49 Projekty OP VK realizované pro elektrotechnické obory ISŠ Sokolnice
Společné výstupy realizovaných projektů: Navázání dlouhodobé spolupráce se základními školami v JMK Zajistit pro žáky ISŠ Sokolnice, ostatních SŠ, ZŠ a zájemce o DV moderní aktualizované výukové materiály a výukové podpory Vybavení pro praktickou výuku žáků ISŠ Sokolnice a ZŠ Vytvoření sítě SŠ a sociálních partnerů

50 Projekty OP VK realizované pro elektrotechnické obory
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Projekty OP VK realizované pro elektrotechnické obory"

Podobné prezentace


Reklamy Google