Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty OP VK realizované pro elektrotechnické obory Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Ing. Eva Dařenová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty OP VK realizované pro elektrotechnické obory Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Ing. Eva Dařenová."— Transkript prezentace:

1 Projekty OP VK realizované pro elektrotechnické obory Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Ing. Eva Dařenová

2 Realizované projekty OP VK od 1.5. 2009 „KT IVV BUS,,Moje volba-moje budoucnost“ „Najdi si cestu k technice“ „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ „Vzdělávej se, máš na to celý život“

3 „KT IVV BUS“ Cíle projektu: Podpořit výuku nových technologií a technologických postupů, modernizace a inovace teoretické a praktické výuky rozvodu elektrické energie. Zpracování výukových modulů (didaktické pomůcky, učební texty) – Kabelové technologie – Izolované venkovní vedení – Inteligentní instalace

4 ,,Moje volba-moje budoucnost“ Do realizace projektu byli zapojeni: Pedagogové ISŠ Sokolnice Žáci ISŠ Sokolnice Partneři projektu RGV a.s. Břeclav, ELTECH CZ, s.r.o. Děčín

5 „KT IVV BUS“ Výstupy projektu Didaktické pomůcky pro kabelové technologie a izolované venkovní vedení Výukové texty – Kabelové technologie – Izolované venkovní vedení – Inteligentní instalace Webové stránky projektu http://esf.iss-sokolnice.cz

6 „KT IVV BUS“ Didaktické pomůcky

7

8

9 „KT IVV BUS“ Učební texty

10 ,,Moje volba-moje budoucnost“ Cíle projektu: Podpořit zvýšení zájmu žáku ZŠ o studium technických, řemeslných a službových oborů rámci celého Jihomoravského kraje a vytvoření jednotných postupů, výukových modulů a propagačních nástrojů pro vzdělávání a přiblížení těchto oborů žákům 7.- 9. tříd ZŠ v dostatečném předstihu před výběrem studijního oboru.

11 ,,Moje volba-moje budoucnost“ V projektu bylo zapojeno: 57 základních škol z celého Jihomoravského kraje 7 středních škol – ISŠ Sokolnice – SOŠ a SOU stavební, Bosonohy – ISŠ a COP Olomoucká – SOŠ a SOU André Citroëna, Boskovice – SOŠ oděvní a SOU, Strážnice – SOŠ a SOU Znojmo – SOU Mikulov Odborníci z praxe Partneři projektu Svaz průmyslu a dopravy ČR, ESB Elektrické stroje, Brno

12 ,,Moje volba-moje budoucnost“ Aktivity projektu Specializované besedy s odborníky přímo z praxe Exkurze do firem působících na úrovni technických či řemeslných oborů. Oborové dny, při nichž si žáci mohli sami vyzkoušet řemeslo tvorbou vlastních výrobků

13 ,,Moje volba-moje budoucnost“ Besedy na základních školách

14 ,,Moje volba-moje budoucnost“ Oborové dny na středních školách

15 ,,Moje volba-moje budoucnost“ Výstupy projektu Katalog řemesel Metodika pro výchovné poradce Motivační film Webové stránky projektu http://mvmb.iss-sokolnice.cz

16 „Najdi si cestu k technice“ Cíle projektu: Motivace žáků školy ke studiu zvoleného oboru, věnovat se mu v takovém rozsahu, aby ve svém dalším uplatnění nebo na vysoké škole se mohl profilovat a být úspěšným. Motivace žáků základních škol ke studiu technických oborů, v tomto případě zaměření na elektrotechniku a strojírenství, které se prolínají v podstatě ve všech odvětvích našeho průmyslu. Rozšíření kompetencí pedagogů středních a základních škol pro podporu výuky technických oborů.

17 „Najdi si cestu k technice“ Do realizace projektu jsou zapojeni: Pedagogové a žáci školy 18 základních škol z Jihomoravského kraje Odborníci z praxe Partner projektu Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje

18 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu Zkvalitnění výuky elektrotechniky Vybavení elektrotechnické dílny pro odborný výcvik silnoproudu (laboratorními stoly s přístrojovými nástavbami a didaktickou technikou) Specializovaná pracoviště pro nácvik dovedností elektromontážních prací: – Světelná a tepelná technika – Stykačové kombinace – Elektromery – Měření elektrických veličin – Bytové a průmyslové instalace – Elektrické stroje točivé a netočivé – Fotovoltaika.

19 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu

20

21 Výukové materiály a školení pedagogů Zpracování výukových textů a multimediálních prezentací pro 8 předmětů – Automatizace – Elektrické stroje a přístroje – Elektronika – Elektrická měření – Elektrotechnologie – Technická dokumentace – Užití elektrické energie – Základy elektrotechniky Školení pedagogů SŠ a ZŠ na používání interaktivních tabulí a e-learningu

22 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu E-learning Vytvoření odborného interaktivního prostředí určené žákům a pedagogům středních a základních škol, obsahující animace, prezentace, testy, kontrolní otázky, atd. http://www.iss-sokolnice.cz/e-learning_2

23 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu Akce techniky Žáci v průběhu 4 hodin plní spolu s žáky naší školy praktické úkoly z oblasti rozvodů elektrické energie, robotiky, měření elektrických veličin, návrhu a zapojování plošných spojů, … Společné exkurze žáků ZŠ a SŠ do vybraných podniků

24 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu

25

26

27 „Najdi si cestu k technice“ Výstupy projektu Vybavení elektrotechnické dílny Soubor výukových materiálů a multimediálních prezentací pro 8 předmětů Vyškolení pedagogové ZŠ a SŠ na využívání interaktivních tabulí a e-learningu Elearningový portál pro pedagogy a žáky SŠ a ZŠ Webové stránky projektu http://naceste.iss-sokolnice.cz

28 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ Cíle projektu: Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji. Připravit a zrealizovat takové motivační (klíčové) aktivity, které obecně povzbudí zájem žáků střední školy a základních škol o studium technických oborů, či předmětů, vybudovat (rozšířit) své zázemí za účelem prohloubení motivace ke studiu zejména slaboproudé elektrotechniky a IT.

29 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ Konkrétní cíle ISŠ Sokolnice jako partnera Vybudovat síť základních škol a ISŠ Sokolnice pro zajištění dlouhodobé spolupráce Modernizovat dvě odborné dílny pro zajištění praktické výuky se zaměřením na slaboproudou elektrotechniku a IT. Vybavit výuková pracoviště základních škol didaktickými pomůckami pro výuku slaboproudé elektrotechniku a nácvik praktických činností v práci se dřevem, kovem a základech elektrotechnických prací. Navázat dlouhodobou spolupráci s vysokými školami k zajištění motivace žáků ke studiu technických oborů.

30 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ Do realizace projektu je zapojeno: 5 základních škol: – Základní škola Měnín, Měnín 32 – Základní škola Sokolnice, Masarykova 20 – Základní škola Újezd u Brna, Školní 284 – Základní škola a mateřská škola Šaratice, Náves 96 – Základní škola a Mateřská škola Otnice, Školní č. 352 2 vysoké školy: – VUT Brno, fakulta strojního inženýrství, ústav automatizace a informatiky – Mendelova univerzita v Brně, ústav informatiky

31 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ Aktivity projektu Vybavení elektrotechnických dílen ISŠ Sokolnice a laboratoří základních škol Vybavení dílny pro praktickou výuku elektrotechnických měření, robotiky, kamerových systémů, satelitních a televizních systémů, zabezpečovací techniky a programování elektronických zařízení Vybavení elektrotechnické dílny pro praktickou výuku o komponenty pro výuku počítačových sítí Vybavení pracovišť pro výuku předmětu Pracovní činnosti, Fyzika a IT na základních školách.

32 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu

33

34 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ Aktivity projektu Praktická cvičení žáků základních škol V rámci výuky na základních školách probíhají praktická cvičení z: – Fyziky – Pracovních činností – IT Projektové dny na ISŠ Sokolnice

35 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu

36

37 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ Aktivity projektu „Pokročilá praktika“ žáků ISŠ Sokolnice Rozšířená výuka a praktická cvičení v oblasti počítačových sítí (MENDELU) Rozšířená výuka programování (MENDELU) Robotika (VUT)

38 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ Aktivity projektu Volnočasové aktivity žáků ISŠ Sokolnice Kroužek „Elektronika“ zaměřený na elektroniku, el. měření a programování elektronických zařízení v modernizované laboratoři

39 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu

40 „Vzdělávej se, máš na to celý život“ Cíle projektu: Tvorba vzdělávacích programů, včetně učebních textů, pro celkem 9 profesních kvalifikací z oboru elektrotechniky a strojírenství, metodické a podpůrné materiály pro lektory dalšího vzdělávání, e-learning a pilotní ověření na účastnících dalšího vzdělání.

41 „Vzdělávej se, máš na to celý život“ Do realizace projektu byli zapojeni: Pedagogové ISŠ Sokolnice jako tvůrci výukových materiálů a jako lektoři dalšího vzdělávání Odborníci z praxe v oblasti elektrotechniky a strojírenství Účastníci dalšího vzdělávání Partner projektu Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje

42 „Vzdělávej se, máš na to celý život“ Aktivity projektu Tvorba sítí a partnerství Spolupráce vzdělávací instituce a sociálních partnerů Oslovení organizací z oboru elektrotechnika a strojírenství s cílem rozšířit povědomí o profesních kvalifikacích a určení požadavků na kvalifikační potřeby dle NSK Vytvořit systém spolupráce

43 „Vzdělávej se, máš na to celý život“ Aktivity projektu Tvorba metodických nástrojů a vzdělávání lektorů Modul 1 - Tvorba vzdělávacích programů pro profesní kvalifikace Modul 2 - Vedení účastníka dalšího vzdělávání procesem uznávání předchozích pracovních zkušeností Modul 3 - Hodnocení odborných kompetencí účastníka dalšího vzdělávání

44 „Vzdělávej se, máš na to celý život“ Aktivity projektu Tvorba vzdělávacích programů pro profesní kvalifikace a pilotní ověření Vzdělávací programy pro 9 PK včetně učebních textů a elearningových kurzů Montér elektrických instalací (26-017-H) Montér elektrických sítí (26-018-H) Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) Montér hromosvodů (26-021-H) Montér kabelových technologií pro silnoproud (26-013-H) Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) Elektromechanik pro výtahy (26-011-H) Zámečník (23-003-H)

45 „Vzdělávej se, máš na to celý život“ Aktivity projektu Pilotní ověření Kurzy profesních kvalifikací – účastníci získali potřebné znalosti a dovednosti z příslušné profesní kvalifikace Ke studiu využívali výukové materiály a e- learningové kurzy Vykonali zkoušku z profesní kvalifikace (osvědčení)

46 „Najdi si cestu k technice“ Aktivity projektu

47

48 Vzdělávej se, máš na to celý život“ Výstupy projektu Soubor výukových materiálů a multimediálních prezentací pro 9 profesních kvalifikací Elearningové kurzy pro 9 vzdělávacích programů Vyškolení pedagogové v lektorských kompetencích Systém spolupráce mezi vzdělávací institucí a sociálními partnery Webové stránky projektu http://vzdelavejse.iss-sokolnice.cz

49 Projekty OP VK realizované pro elektrotechnické obory ISŠ Sokolnice Společné výstupy realizovaných projektů: Navázání dlouhodobé spolupráce se základními školami v JMK Zajistit pro žáky ISŠ Sokolnice, ostatních SŠ, ZŠ a zájemce o DV moderní aktualizované výukové materiály a výukové podpory Vybavení pro praktickou výuku žáků ISŠ Sokolnice a ZŠ Vytvoření sítě SŠ a sociálních partnerů

50 Projekty OP VK realizované pro elektrotechnické obory Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Projekty OP VK realizované pro elektrotechnické obory Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Ing. Eva Dařenová."

Podobné prezentace


Reklamy Google